စင္ကာပူေရပိုင္နက္ကို က်ဴးေက်ာ္သည့္ မေလးရွားဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္မႈ ရပ္တန္႔ရန္ စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေျပာၾကား

စင္ကာပူ၊ ဒီဇင္ဘာ ၅

မေလးရွားႏ္ိုင္ငံက ဂ်ိဳေဟာ္ဘာ႐ူး ဆိပ္ကမ္းကို စင္ကာပူေရပိုင္နက္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနမႈကို ရပ္တန္႔ရန္ စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဗီဗီယန္ ဘာလက္ ခရစ္ရွနန္က မေလးရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကို ဒီဇင္ဘာလက ၅ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း Channel News Asia သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မေလးရွားက ဂ်ိဳေဟာ္ဘာ႐ူးဆိပ္ကမ္း တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မည့္ နယ္ေျမသတ္မွတ္ခ်က္မွာ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္က မေလးရွားဘက္က ေရးဆြဲထားသည့္ ေျမပုံနယ္နိမိတ္ကိုပင္ ေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက မေလးရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကို တယ္လီဖုန္းျဖင့္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံက ၁၉၇၉ ခုႏွစ္က မေလးရွားဘက္က ေရးဆြဲခဲ့သည့္ နယ္နိမိတ္ေျမပုံသတ္မွတ္ခ်က္ကိုပင္ လက္ခံျခင္းမရွိေၾကာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မေလးရွား ဂ်ိဳေဟာ္ဘာ႐ူးဆိပ္ကမ္း နယ္ေျမသတ္မွတ္ခ်က္အေျပာင္းအလဲကို ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ မေလးရွားျပည္ေထာင္စု အစိုးရေဂဇက္တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

မေလးရွား၏ နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္မႈကို စင္ကာပူက သံတမန္နည္းလမ္းျဖင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း မေလးရွားအစိုးရပိုင္ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားမွာလည္း စင္ကာပူေရျပင္ပိုက္နက္တြင္းကို ဝင္ေရာက္၍ ရန္စသည့္ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား ျပလုပ္ေနေၾကာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဗီဗီယန္ကေျပာၾကားသည္။

အမွန္တကယ္ျဖစ္လာမည့္ တင္းမာမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ မေလးရွားအေနႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကို အျမန္ဆုံးရပ္တန္႔ရန္လိုေၾကာင္းလည္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဆာအစ္ဖူဒင္ အဗၺဒူလာထံကို စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက တယ္လီဖုန္းျဖင့္ေျပာၾကားရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေလေၾကာင္းပိုင္နက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *