ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရ အခ်ိဳရည္အခြန္ေကာက္မႈ လူ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ေသဆုံးမႈကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ဟု WHO ေျပာၾကား

မနီလာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၅

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိဳရည္မ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ လူႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ အ႐ြယ္မတိုင္မီေသဆုံးမႈကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)က ေျပာၾကားေၾကာင္း The Straits Times သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

WHO ၏ သုေတသနေလ့လာခ်က္အရ ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရက သၾကားပါေသာ အခ်ိဳရည္မ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖင့္ေသဆုံးသူ ၆,၀၀၀ ခန္႔၊ ေလသင္တုန္းျဖတ္ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၈,၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ႏွလုံးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“သၾကားပါတဲ့အခ်ိဳရည္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ အခြန္သစ္ေၾကာင့္ အဝလြန္မႈႏွင့္ဆက္စပ္၍ အခ်ိန္မတိုင္မီေသဆုံးမႈနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ျပည္သူေတြရဲ႕ ေငြေၾကးျပည့္စုံမႈကို တိုးတက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု အဆိုပါသုေတသနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ယခုေကာက္ခံသည့္အခြန္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂၇ သန္း ကုန္က်ေငြ သက္သာသြားမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ တစ္ႏွစ္အခြန္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၁၃ သန္းထိ ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္သည္။

လာမည့္ ဇန္နဝါရီလတြင္ စတင္ေကာက္ခံမည့္အခြန္ေၾကာင့္ သၾကားပါေသာအခ်ိဳရည္ လက္လီေရာင္းေဈးမွာလည္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္သြားေစမွာလည္းျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူ လူဦးေရ၏ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္း (လူဦးေရ ၅၆ ဒသမ ၃ သန္း) မွာ အဝလြန္ေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း WHO က ေျပာၾကားသည္။

သၾကားပါေသာ အခ်ိဳရည္မ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၿဗိတိန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ျပင္သစ္၊ ဟန္ေဂရီႏွင့္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတို႔လည္း ပါဝင္လာခဲ့ၿပီး စကင္ဒီေနးဗီးယန္းႏိုင္ငံမ်ားဟုေခၚသည့္ ဒိန္းမတ္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံတို႔မွာ ႏွစ္အတန္ၾကာကပင္ သၾကားပါေသာ အခ်ိဳရည္မ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံခဲ့သည့္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *