ဟြာေဝးကုမၸဏီ တည္ေထာင္သူ၏သမီး ကေနဒါတြင္ ဖမ္းဆီးခံရ

ဗန္ကူးဗား၊ ဒီဇင္ဘာ ၆

တ႐ုတ္ တယ္လီကြန္းနည္းပညာကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ ဟြာေဝးကုမၸဏီတည္ေထာင္သူ၏ သမီးျဖစ္သူကို ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးလိုက္ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဟြာေဝးကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအႀကီးအကဲလည္းျဖစ္သည့္ မန္ဝန္က်ိဳးမွာ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ကေနဒါႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဗန္ကူးဗားတြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း၊ အီရန္အေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ဟြာေဝးကုမၸဏီက ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကက စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေနဖြယ္ရွိသည္။

မန္ဝန္က်ိဳးကို အေမရိကကိုလႊဲေျပာင္းေပးရန္ အေမရိကန္အစိုးရက ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္းႏွင့္ ၎ကိုအာမခံေပးသည့္ကိစၥကို ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေနဒါတရားေရးဝန္ႀကီးဌာနကေျပာၾကားသည္။

၎ကို ဖမ္းဆီးျခင္းအေပၚ ကေနဒါရွိ တ႐ုတ္သံ႐ုံးက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

မန္ဝန္က်ိဳးအေပၚ စြဲဆိုထားသည့္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္အနည္းငယ္သာသိရေၾကာင္းႏွင့္ ၎အေနႏွင့္ အမွားအယြင္းတစ္စုံတစ္ရာျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို မသိရေၾကာင္း ဟြာေဝးကုမၸဏီက ေျပာၾကားသည္။

အီရန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔အေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ဟြာေဝးကုမၸဏီက ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု သံသယံရွိျခင္းေၾကာင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရန္ ဟြာေဝးကုမၸဏီကို အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔က ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္းလည္း နယူးေယာက္တိုင္းမ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဟြာေဝးကုမၸဏီထုတ္ နည္းပညာမ်ားသည္ တ႐ုတ္အစိုးရအတြက္ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေနျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက မၾကာခဏစြပ္စြဲေျပာၾကားလ်က္ ရွိသည္။

ဟြာေဝးကုမၸဏီသည္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး တယ္လီဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈထုတ္လုပ္ေနေသာ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စမတ္ဖုန္းေရာင္းခ်ရမႈတြင္ Apple စမတ္ဖုန္းကိုေက်ာ္၍ ကမၻာ့ဒုတိယစမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္လာခဲ့သည္။

ကမၻာ့အေရာင္းရဆုံး စမတ္ဖုန္းကုမၸဏီမွာ ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *