“ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြကလည္း ဘယ္လိုထဲထဲဝင္ဝင္လာပါ့မလဲဆိုတာ အန္ကယ္လ္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး သံသယျဖစ္တယ္”

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ အၿငိမ္းစားဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ားက ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ မည္သည့္ေခ်းေငြျဖည္းဆည္းမႈကိုမဆို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အျခားေသာဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ ဗဟိုဘဏ္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုဗဟိုဘဏ္ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို စိတ္ဝင္စားသည့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ခန္႔ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ ရပ္တည္မႈမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာအေနအထားျဖစ္လာခဲ့သည္။ လက္ရွိျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ားဝင္ေရာက္လာပါက ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္အေျခအေနတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ အၿငိမ္းစားဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္ႏွင့္ The Voice Journal က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

The Voice Journal – ပထမဆုံးအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြဝင္လာခဲ့ၿပီဆိုရင္ ျပည္တြင္းက ကၽြမ္းက်င္ဘဏ္ဝန္ထမ္းအေျပာင္းအေ႐ႊ႕ေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္လားခင္ဗ်။

UTL – အရင္ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ႏွစ္မ်ိဳး၊ သုံးမ်ိဳးေလာက္ ေပးထားတယ္။ အခုကေတာ့ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဝင္လာေအာင္ ခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြ တကယ္တမ္းဝင္လာေအာင္ ဖန္တီးတဲ့သေဘာ ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ကေျပာတယ္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြဝင္လာရင္ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြ အခက္အခဲျဖစ္မယ္။ သူတို႔(ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြ)က အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူး။ ေနာက္ ပုဂၢလိကဘဏ္အပိုင္းကလည္း ျပင္ဆင္မႈေတြလိုဦးမယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။

ပုဂၢလိကဘဏ္အပိုင္းက ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း နံပါတ္တစ္က ဒီႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြဝင္လာတာကို ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြက ေယဘုယ်သေဘာဆိုရင္ ကန္႔ကြက္တာမဟုတ္ဘူး။ ႀကိဳေတာင္ႀကိဳဆိုေသးတယ္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ဝင္လာျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ ဆီက Financial Technology ရတယ္။ ကိုယ့္ဆီမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေနာက္က်လာတဲ့ Financial Technology လက္ဆင့္ကမ္းေပးႏိုင္တဲ့ အေနအထား မ်ိဳးျဖစ္လာမယ္။ နံပါတ္ႏွစ္က ခုနကေျပာတဲ့ ကၽြမ္းက်င္ဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြယိုစီးမႈေပါ့။ ဟိုက ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ၁၃ ခုမွာ ဒီကဝန္ထမ္းေတြထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္မလားေပါ့ေလ။ အန္ကယ္လ္တို႔ ပုဂၢလိကဘဏ္က ဒီအတြက္ မစိုးရိမ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ ဒါက အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ထြက္ၿပီး ဟိုဘက္မွာသြားလုပ္ေပမယ့္လည္း အန္ကယ္လ္တို႔ဝမ္းသာတယ္။ ဒါက တိုင္းျပည္႐ႈေထာင့္က ၾကည့္ရတာေပါ့။ ဒီဝန္ထမ္းေတြက ဟိုဘက္မွာသြားလုပ္ျခင္းအားျဖင့္လည္း ခုနေျပာတဲ့အရည္အေသြးေတြ တက္လာမယ္။ အေတြ႕အႀကဳံေတြရလာမယ္။ Technology ေတြ နားလည္လာမယ္။ ဒီတိုင္းျပည္အတြက္ေကာင္းတယ္ေလ။ ဒီ႐ႈေထာင့္ကေန ၾကည့္ရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက သူတို႔ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြဝင္လာျခင္းအားျဖင့္ ေငြပင္ေငြရင္းေတြဝင္လာမယ္။ ဒါကဗဟိုဘဏ္မွာလည္း သတ္မွတ္ခ်က္ရွိၿပီးသား။ သူတို႔ပိုက္ဆံ ဘယ္ေလာက္ယူလာမလဲဆိုတာတို႔ ဘာတို႔ဆိုတာ ရွိၿပီးသား။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဗဟိုဘဏ္ေမၽွာ္လင့္ေနတဲ့တစ္ခ်က္လည္း ရွိတာေပါ့။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြက ေငြေခ်းမယ္ဆိုရင္ က်ပ္နဲ႔ေခ်းရမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားေငြေတြယူလာမယ္။ က်ပ္နဲ႔ျပန္လဲမယ္။ တိုင္းျပည္က ႏိုင္ငံျခားေငြဝင္လာလို႔ရွိရင္ အခုက်ေနတဲ့က်ပ္ေငြ တန္ဖိုးေတြ တျဖည္းျဖည္းျပန္တက္လာမလား။ ေဒၚလာေဈးေတြ နည္းနည္းျပန္က်လာမလား။ ဒီအျမင္ေတြလည္းရွိတာေပါ့ေလ။ ျဖစ္တာမျဖစ္တာက တစ္ပိုင္းေပါ့ေလ။ ဒါက ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေလးေတြေပါ့။

The Voice Journal – ဘဏ္ဝန္ထမ္းအေျပာင္းအလဲကေရာ တကယ္ျဖစ္သြားႏိုင္လား။ ျပည္တြင္းဘဏ္က ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းေတြသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြဘက္ ေျပာင္းသြားရင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့က်င့္ထားတဲ့ ဘဏ္ဝန္ထမ္းေတြ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြမွာမရွိဘူးဆိုရင္ အခက္မႀကဳံႏိုင္ဘူးလား။

UTL – သိပ္ၿပီးေတာ့ စိုးရိမ္စရာေတာ့မရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ၁၃ ခုလုံး ဗဟိုဘဏ္ဖိတ္ေခၚခ်က္နဲ႔ ဒီထဲကို ဝင္လာမလား။ ဒါလည္း ေျပာလို႔မရဘူး။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးအေနအထားအရ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့အေနအထားလည္းရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ဘဏ္လည္း ဝင္ခ်င္ဝင္မယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ ဗဟိုဘဏ္က Retail Banking မေပးဘူးလို႔ ၾကားတယ္ေလ။ Retail Banking ဆိုတာကေတာ့ ဘဏ္ခြဲေတြ ဆင့္ကဲ၊ ဆင့္ကဲ ဖြင့္ခြင့္မရေသးဘူး။ ဘဏ္ခြဲဆိုတာက တစ္ဘဏ္မွာ တစ္ခုပဲရွိမယ္။ ေလာေလာဆယ္ ပုဂၢလိကဘဏ္တခ်ိဳ႕ကေန ေတာ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေခၚၿပီးသုံးေနတာေတာ့ ရွိတယ္ေလ။ ေနာက္ထပ္ ထပ္ၿပီးဖိတ္ေခၚမလားဆိုတာေတာ့ သူတို႔ဘယ္ေလာက္ေခၚမလဲ။ အန္ကယ္လ္ေတာ့ မ်ားမ်ားစားစားမျမင္ဘူး။ အဲဒီအပိုင္းမွာ ပုဂၢလိကဘဏ္ပိုင္းက စိုးရိမ္မႈကင္းေနေသးတယ္။ ဒါက လတ္တေလာ အေျခအေနပါ။

The Voice Journal – ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြ ဝင္လာလို႔ ေပါင္းလုပ္ကိုင္ၾကတဲ့အခါ ၆၅း၃၅ အခ်ိဳး။ ဒါက ႏိုင္ငံျခားသား ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါရင္ ျပည္ပလုပ္ငန္းအျဖစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမွာ သတ္မွတ္ထားေတာ့ ဒါက ဘဏ္လုပ္ငန္းအေပၚေရာ သက္ေရာက္မႈရွိလား။

UTL – အဲဒါ တစ္ခုစဥ္းစားစရာအခ်က္ရွိတယ္။ Equity Participation က ခုနေျပာတဲ့အခ်ိဳးနဲ႔ေပါ့။ တစ္နည္းအားျဖင့္ Joint Venture ပုံစံမ်ိဳးေပါ့။ ဖက္စပ္ဆိုတာကလည္း ခင္ဗ်ားသိတဲ့အတိုင္းပဲ။ အရင္ေခတ္ကေတာ့ အေတာ္ေလး Popular ျဖစ္တယ္။ သူတို႔က ဒီအထဲမွာ ဖက္စပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔က ၃၅၊ ျပည္တြင္းက ၆၅ ဒါကလည္း ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအသစ္မွာလည္း ျပ႒ာန္းၿပီးသားပဲ။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံ ျခားဘဏ္ေတြက ဘာေျပာလဲဆိုရင္ သူတို႔ ဗီယက္နမ္မွာ အေတြ႕အႀကဳံရွိတယ္တဲ့။ ဖက္စပ္လုပ္တာေတြက သိပ္ၿပီးေတာ့ မေအာင္ျမင္ဘူး။ ခုနေျပာတဲ့ Equity  Participation နဲ႔သြားတဲ့ Method ေပါ့။ ဖက္စပ္လုပ္တာလား။ ကိုယ္ရဲ႕လက္ရွိရွယ္ယာကိုပဲ ထုတ္ေရာင္း တာလား။ တစ္ခုခုေပါ့ေနာ္။ သူတို႔အေတြ႕အႀကဳံအရ ဒါလည္း သိပ္မေအာင္ျမင္ဘူး။ ကိုယ့္အျမင္ သူ႕အျမင္က နည္းနည္းေလးကြာတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း ဘာေခတ္စားလာလဲဆိုရင္ Capital Market။ အဲဒီမွာ List လုပ္ထားတဲ့ကုမၸဏီေတြမွာ ႏိုင္ငံျခားက ရွယ္ယာဝယ္ ခြင့္ကို အခုေလးေပးေနၿပီထင္ပါတယ္။ ဝယ္ခြင့္ေပးလို႔ရွိရင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီက ဒီမွာ ေဒၚလာကို က်ပ္နဲ႔လဲၿပီး ဝယ္ေပါ့ေလ။ ဒါက ေဒၚလာဝင္ႏိုင္တဲ့ အလားအလာရွိတာေပါ့။ ရွယ္ယာဝယ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ဝယ္မယ္၊ ဘယ္ေလာက္ထုတ္ေရာင္းမလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့မွ ကုမၸဏီရဲ႕ ဒါမွမဟုတ္ ဘဏ္ရဲ႕ Equity Participation မွာ သူလည္း ရွယ္ယာဝယ္ထားတဲ့အတြက္ အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ ဩဇာရွိတာေပါ့။ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ မလိုအပ္ရင္ သူထုတ္ေရာင္းမယ္ေလ။ သူ႕မွာက ရပိုင္ခြင့္ေလးရွိေနေတာ့ မလိုခ်င္ရင္ ထုတ္ေရာင္းလိုက္၊ လိုခ်င္ရင္ ဝယ္လိုက္ေပါ့။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြအေနနဲ႔လည္း ဒီမွာဝယ္ခ်င္ဝယ္မယ္။ ကုမၸဏီအေနနဲ႔လည္း ဝယ္ခ်င္ဝယ္မယ္။ အဲဒီပုံစံမ်ိဳးက ပိုၿပီးေကာင္းမယ္ထင္တယ္။ ခုနေျပာတဲ့ ဖက္စပ္စနစ္ကေတာ့ နည္းနည္းေလး Out  of date ျဖစ္သြားၿပီ လားေပါ့။

The Voice Journal – ဒါဆို ဘဏ္ေတြက  မွာ Listed ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမွာေပါ့။

UTL – ဟုတ္ပါတယ္။ Listed ဆိုတာကေတာ့ သူက အရင္ဆုံး ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔က အမ်ားပိုင္ျဖစ္ရမယ္။ အဲဒါ အရင္ႀကိဳးစားရမယ္။ ၿပီးမွ Listed ဝင္ေအာင္လုပ္ရမွာေပါ့။

The Voice Journal – ဘဏ္တစ္ခုက Stock Exchange မွာ Listed ဝင္ဖို႔ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးတဲ့အခ်ိန္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြနဲ႔ JV လုပ္ဖို႔ဆိုရင္ ခုနေျပာတဲ့ Equity Ratio က ဘယ္ေလာက္ျဖစ္သင့္လဲဗ်။

UTL – ဒါကေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ေပၚ မူတည္တာေပါ့။ နံပါတ္တစ္အေရးႀကီးတာက Equity Participation  မွာ Company Act က ဘယ္လိုပဲဆိုေစကာမူ ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္ျပဳခ်က္လိုတယ္။ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရးဥပေဒက ရွိေနတယ္။ ဒီေတာ့ ခြင့္ျပဳရင္လည္း ခုနေျပာတဲ့ ၃၅း၆၅ အခ်ိဳးနဲ႔ လုပ္မလားေပါ့။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြ႐ႈေထာင့္ကၾကည့္ရင္ ဗဟိုဘဏ္က ၫွိႏႈိင္းဖို႔လိုတာေပါ့။ ဒီလိုပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ခင္ဗ်ားတို႔ ဝင္ခ်င္လား။ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြကလည္း လိုလိုလားလားရွိၿပီလားေပါ့။ အမွန္ကေတာ့ ပုဂၢလိကဘဏ္႐ႈေထာင့္ကေတာ့ ေငြပင္ေငြရင္းလိုအပ္ေနတယ္။ နံပါတ္ ၂ က ေတာ့ ခုနေျပာတဲ့ Bank Technology က ရွိသင့္သေလာက္မရွိဘူးေပါ့ေလ။ အန္ကယ္လ္တို႔လည္း ႀကိဳးစားေနတာပဲ။ ရွိသင့္တာေတာ့ ရွိတယ္ေပါ့ေလ။ သူတို႔ေလာက္ေတာ့ မတိုးတက္ေသးဘူးေပါ့။ ကိုယ့္ဝန္ထမ္းေတြ ဒီစြမ္းေဆာင္ရည္၊ အေတြ႕အႀကဳံလည္းရဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီအပိုင္းမွာလည္း စဥ္းစားစရာျဖစ္တယ္။

The Voice Journal – ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြက ဘဏ္ခြဲေတြ အမ်ားႀကီးဖြင့္ေပမယ့္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္းမွာေတာ့ A ဘဏ္ကေန B ဘဏ္ကိုေတာင္ ေငြလႊဲဖို႔က အမ်ားႀကီးအခက္အခဲေတြရွိတယ္။ ဒါက ဘဏ္ေတြခ်င္း ပူးေပါင္းမႈမရွိလို႔လား၊ နည္းပညာ ျပႆနာလား။

UTL – အဓိကေတာ့ အဲဒီအပိုင္းမွာ အန္ကယ္လ္ျမင္တာက နည္းပညာပိုင္းအားနည္းခ်က္ပါ။ ဘဏ္ခြဲေတြမ်ားတဲ့ KBZ ကိုေတာ့ အမ်ားႀကီး အားကိုးၾကတာကိုး။ ေငြေပးေခ်တဲ့အပိုင္းက်ေတာ့ ျမန္တယ္။ ကိုယ္က ေပးလိုက္ၿပီ။ ကိုယ္ကျပန္ရတဲ့ အပိုင္းက်ေတာ့ ၾကန္႔ၾကာေနေရာ။ ဒါက နည္းပညာပိုင္းေပါ့။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္က်ေတာ့ သိပ္ျမန္တယ္။ Data Centre ေတြလည္း ေဆာက္ေနတာကိုး။ ဒီေတာ့ အျပစ္ေျပာစရာမရွိဘူး။ ဒီဘက္မွာေတာ့ အန္ကယ္လ္တို႔က နည္းပညာပိုင္းမွာ အမ်ားႀကီးလိုတယ္။ ဥပမာ – ATM စက္မွာ ခဏခဏ Error ဝင္တာေပါ့ေလ။ ပိုက္ဆံေတြ ထြက္မလာတာတို႔၊ ပိုက္ဆံမရဘဲ စာရင္းမွာ ႏုတ္သြားတာတို႔။ အန္ကယ္လ္တို႔က ေျပာတာကေတာ့ ကိုယ့္ဘဏ္ဆိုရင္ ကိုယ့္စက္နဲ႔သုံးတာပဲ အဆင္ေျပတယ္။ ဒီမွာလည္း MPU လိုမ်ိဳးလုပ္ေတာ့လုပ္ေနပါတယ္။ သူက Centralized ။ ေကာင္းပါတယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူေပါ့။ ကတ္တစ္ခုရွိရင္ ဘယ္ေနရာမဆို ဘယ္စက္နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ထုတ္ခ်င္တာေပါ့။ ဘဏ္အသီးသီးရဲ႕ စက္ေတြကို ခြဲထုတ္ေနရရင္ ကိုယ့္ဘဏ္က စက္မရွိရင္ ဒုကၡေရာက္တာေပါ့။ နည္းပညာပိုင္းမွာက်ေတာ့လည္း အန္ကယ္တို႔က ေနာက္က်ေနတယ္။ Cyber  Security ပိုင္းမွာလည္း အေရးႀကီးလာၿပီ။ ဒီၾကားထဲ မွာ တစ္ခုခုေဖာက္ထြင္းတာေတြျဖစ္လာရင္ ကိုယ္က်ိဳးနည္းတာေပါ့။ အဲဒါေလးေတြ အန္ကယ္လ္တို႔က ျမႇင့္တင္ဖို႔လိုတယ္။ ဒီတိုင္းျပည္မွာလည္း သိတဲ့အတိုင္း လၽွပ္စစ္ကအစ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနတာဗ်ာ။ အန္ကယ္လ္တို႔ အားကိုးေနရတာက Satellite ။ မိုးတြင္းက် Satellite က အဆင္မေျပဘူး။ Error ဝင္တတ္တာေပါ့။ KBZ ကေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာ ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ေလးေတြ ေထာင္ထားေတာ့ အားသာခ်က္ေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ဒီတိုင္းျပည္မွာခက္တာက သူမ်ားႏိုင္ငံမွာလို Fiber  Optic ကို ေတာ္ေတာ္ေလးကို အကန္႔အသတ္နဲ႔ သုံးေနရတာမို႔ အခက္အခဲရွိတယ္။ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြက အမ်ားႀကီးသုံးေနၿပီေပါ့။ ၿဂိဳဟ္တုစနစ္ကေတာ့ မိုးတြင္းတို႔၊ ရာသီဥတုမေကာင္းတာတို႔ဆို အမ်ားႀကီးဒုကၡေပးတာေပါ့။ နည္းပညာအခက္အခဲေတြရွိပါတယ္။ ဘဏ္မ်ားအသင္းရွိေနေတာ့လည္း အခ်င္းခ်င္းကူညီေပးတာေတြရွိပါတယ္။ မရွိဘူး မဟုတ္ပါဘူး။ နည္းပညာပိုင္းက အဓိကပါ။

The Voice Journal – ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြဝင္လာရင္ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြကို ဘယ္လိုဆက္သြားရင္ ေကာင္းမလဲ။

UTL – ျပည္တြင္းဘဏ္ကေတာ့ မျပင္ဘူးမဟုတ္ဘူး။ ျပင္ေနပါတယ္။ KBZ ဆိုလည္း K Pay ေတြ ဘာေတြ လုပ္ေနတာက ဒီသေဘာပါပဲ။ ဧရာဘဏ္ဆိုလည္း လုပ္ေနတယ္။ CB Pay ဆိုလည္း အန္ကယ္လ္တို႔ထက္ ေရွ႕ေတာင္ေျပးေသးတယ္။ စၿပီးလုပ္ေနတာ ၾကာပါၿပီ။ တျခားဘဏ္ေတြလည္းေနတာ အားသာခ်က္ေလးေတြနဲ႔ လုပ္ေနတာပါပဲ။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြလာရင္ မျပင္ထားဘူးလားဆိုေတာ့ ျပင္ေနပါတယ္။ သူတို႔ထက္ ဘယ္လိုအားသာခ်က္ရွိလဲဆိုေတာ့ ခုနေျပာတဲ့ Retail banking ေပါ့။ သူတို႔နဲ႔လည္း အန္ကယ္လ္တို႔ က ခ်ိတ္ဆက္ထားတယ္။ KBZ ဆိုရင္ ဂ်ပန္ဘဏ္နဲ႔ Partnership Agreement ေခၚတာေပါ့။ လက္မွတ္ထိုးထားတယ္။ တခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြနဲ႔လည္း ရွိတယ္။ အန္ကယ္တို႔ဆိုလည္း Microsoft ရဲ႕ System ေတြ သုံးတယ္။ အကုန္လုံးကေတာ့ အဆင္ေျပေအာင္ေတာ့ ခ်ိတ္ဆက္ေနတာေပါ့။ ဘဏ္ခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္မယ္။ ႏိုင္ငံျခားက အေရးႀကီးတဲ့ Software System  ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္တာေတြလုပ္ေနတာေပါ့။ ဒီလိုေတာ့ ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ မလုပ္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

ခုနေျပာတဲ့ ေငြပင္ေငြရင္း ရင္းႏွီးရတဲ့ေနရာမွာေတာ့ အကန္႔အသတ္ေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒီတိုင္းျပည္ကလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေလာက္ေနာက္က်ေနေတာ့ ေလာေလာဆယ္ အခက္အခဲေတာ့ရွိတာေပါ့။ Institutional  Rating အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ကုမၸဏီေတြ၊ ဘဏ္ေတြ ဘာ Rating ရွိၿပီလဲ။ ကမၻာမွာအသိအမွတ္ျပဳေနတဲ့ Rating ေတြဒီမွာမရွိေသးဘူး။ Credit bureau  မရွိေသးဘူး။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လာရင္ အန္ကယ္လ္ေျပာတယ္။ မင္းတို႔လာတာဟုတ္ၿပီ။ ေငြေခ်းလို႔ရွိရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘာကိုအားျပဳမလဲ။ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာက ပိုက္ဆံနည္းနည္းေပးလိုက္ရင္ ဒီလူအေၾကာင္းသိခ်င္တယ္ဆို ခ်က္ခ်င္းရတာ။ ဒီမွာက လုပ္တုန္းကိုင္တုန္းရွိေသးတယ္။ Credit Guarantee Corporation  လည္း မရွိေသးဘူး။ အာမခံေပးမယ့္သူ။ ဒီပုဂၢိဳလ္က စိတ္ခ်ရတယ္။ အေရးအေၾကာင္းျဖစ္လာေတာ့ အာမခံခ်က္ရွိလားဆိုေတာ့ ဒါလည္းမရွိေသးဘူး။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြကလည္း ဘယ္လိုထဲထဲဝင္ဝင္ လာပါ့မလဲဆိုတာ အန္ကယ္လ္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး သံသယျဖစ္တယ္။ သူတို႔နဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးၾကည့္ၿပီးၿပီ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ေနတုန္းပဲရွိေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ လာေတာ့လာမွာပါ။ မလာဘူးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာပဲေျပာေျပာ ဒီမွာက အခြင့္အလမ္းေတြက ရွိေနတယ္။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကလည္း အကုန္ရွိတယ္။ A To Z ထိကို လိုေနတာပဲ။ ဒီလိုျဖစ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံ မွာ သူတို႔ကမလာဘဲမေနဘူး။ လာမွာပဲ။ လုပ္မွာပဲ။ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြလည္း လုပ္မွာပဲ။ ေသခ်ာတယ္။ ခုနေျပာတဲ့အခက္အခဲေတြေတာ့ ႀကဳံရမယ္။

The Voice Journal – ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ေျဖေလ်ာ့မႈကေရာ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ရဲ႕လားဗ်။

UTL – အဲဒါေျဖဖို႔ဆိုရင္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့အခ်ိန္ ဟုတ္ မဟုတ္ဆိုတာထက္ ဒီေျဖေလ်ာ့မႈက ျပတ္ျပတ္သားသားျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြကို ဒါေတြဒါေတြ ေျဖေလ်ာ့မယ္။ ဒါေတြေတာ့ မလုပ္ရဘူးဆိုတာမ်ိဳး။ ေျဖေလ်ာ့တာကလည္း ဘယ္အခ်ိန္အခ်ိန္မွာ စေပးမယ္ဆိုတာမ်ိဳး အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္တို႔ ဘာတို႔ ဒါေလးေတြျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ အခုေျဖေလ်ာ့မႈေပးလိုက္တာက ေယဘုယ်သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္ေတြက သူတို႔လည္းေတြးၿပီး သို႔ေလာ သို႔ေလာ ျဖစ္တာပဲ။ အန္ကယ္လ္တို႔လည္း ျဖစ္တာပဲ။ သူတို႔ (ဗဟိုဘဏ္) ကေတာ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္တာပဲေလ။ တကယ္တမ္းက ျဖစ္သင့္တာက ဗဟိုဘဏ္က တစ္ခုခုလုပ္ၿပီဆိုရင္ အေလးအနက္စဥ္းစားရမယ္။ အေတြ႕အႀကဳံရွိတဲ့သူေတြလိုတယ္။ ေရွ႕မီေနာက္မီ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း လိုတယ္။ ႏိုင္ငံျခားအေတြ႕အႀကဳံရွိသူေတြလည္း လိုတယ္။ ဒါေတြအကုန္ေပါင္းစပ္ၿပီးမွ ဒါေတြ လုပ္ရမယ္၊ ဒါေတြ မလုပ္ရဘူး၊ ဒါေတြကေတာ့ ၂ ႏွစ္၊ သုံးႏွစ္ မင္းတို႔ ေစာင့္ဦးဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္ရမယ္။ အကုန္လုံးက Strategy ခ်ၿပီးလုပ္ထားရင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြလည္း အထင္ႀကီးတာေပါ့။ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြလည္း စိတ္သက္သာရာရတာေပါ့။ အခုက ေယဘုယ်ေျပာလိုက္ေတာ့ ဘာမွန္းညာမွန္းမသိဘူး ျဖစ္ေနတာေပါ့။ ဗဟိုဘဏ္ပိုင္းကလည္း အေလးအနက္ စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ ခုနေျပာတဲ့ ဗဟိုဘဏ္မွာေတာ့ အေတြ႕အႀကဳံရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ အဓိကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားဆို ပိုေကာင္းတာေပါ့။ ေသခ်ာငွားျပဳၿပီး စနစ္တက် မူဝါဒခ်၊ Strategy ခ်ၿပီးမွလုပ္ရင္ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိတယ္။ ကိုယ့္ ျပည္တြင္းဘဏ္အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိတယ္။ ဘာမွလည္း ေျပာစရာမလိုဘူး။ အမ်ားတကာလည္း ဗဟိုဘဏ္ကိုေလးစားမယ္။ ဒီေတာ့ ဗဟိုဘဏ္စကားလည္း နားေထာင္မွာေပါ့။ အဲလိုေလးေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။

ေနာက္ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြကလည္း ေပၚလာတာ ၾကာပါၿပီ။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြကလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတာ ၂ ႏွစ္၊ သုံးႏွစ္ေလာက္ရွိပါၿပီ။ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြနဲ႔ လက္ပြန္းတတီးေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့အေနအထားလည္းရွိတယ္။ သူတို႔နဲ႔ ေငြေပးေငြယူလုပ္တာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေတြလည္းျဖစ္ေနၿပီဆိုေတာ့ ဘာစိုးရိမ္စရာလိုလဲေပါ့။ အန္ကယ္လ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာရွိတဲ့ စင္ကာပူတို႔၊ မေလးရွားတို႔ ဥပမာထားေျပာရင္ရတယ္။ ထိုင္းလည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ သူတို႔ဆီမွာလည္း ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြဝင္လာရင္ ဘယ္ပုံဘယ္နည္း ဆက္ဆံလဲၾကည့္ရင္ သူတို႔လည္း ဒီလိုပဲ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေျဖေလ်ာ့ေပးတယ္။ စင္ကာပူဆိုရင္ ပိုသိသာတယ္။ ေကာင္းတာကေတာ့ တစ္ဆင့္ခ်င္းေျဖေလ်ာ့တာက ေကာင္းတယ္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္အတြက္လည္း ေကာင္းတယ္။ ျပည္တြင္းဘဏ္အတြက္လည္း ပိုအဆင္ေျပတယ္။

The Voice Journal – ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ အန္ကယ္လ္တို႔ ဝိဝါဒကြဲၿပီး မရွင္းျဖစ္ေနတဲ့အခ်က္က ဘာမ်ားလဲ။ ဥပမာ တစ္ခုႏွစ္ခု ေျပာျပ ပါလား။

UTL – ဝိဝါဒကြဲတာေတြကို သူတို႔ (ဗဟိုဘဏ္က) လည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာေတာ့ ေျပာၿပီးၿပီေလ။ အန္ကယ္လ္တို႔ေမးတာက ေဒၚလာနဲ႔ ေခ်းခြင့္ျပဳတာလား၊ က်ပ္နဲ႔ ေခ်းခြင့္ျပဳတာလား။ သူတို႔က က်ပ္နဲ႔ပဲ ေခ်းရမယ္ေပါ့။ က်ပ္နဲ႔ပဲေခ်းရမယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြလုပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္းပဲလား။ သူ (ျပည္ပဘဏ္ေတြ) ေခ်းႏိုင္တဲ့အတိုးႏႈန္းက သူလုပ္ႏိုင္တဲ့အတိုင္းဆိုရင္ Level Playing Field  မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ တစ္ေျပးညီျဖစ္ရမွာ။ ျပည္တြင္းကို ဝင္လာၿပီဆိုရင္ ျပည္တြင္းဘဏ္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအတိုင္းပဲ လုပ္ရမွာ။

အဲလိုေတာ့ လုပ္မယ္လို႔ေတာ့ ေျပာတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါမ်ိဳးေတြ မရွင္းမရွင္းေတြ ျဖစ္တာေပါ့ဗ်ာ။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြကလည္း သူတို႔ဘက္က ၾကည့္ရင္ မရွင္းလင္းတာေတြရွိပါတယ္။ သူတို႔လည္း ေဆြးေႏြးၾကည့္ဦးမယ္ဆိုတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြၿပီးမွပဲ ဒီလကုန္ေလာက္ အတိအက် (ေၾကညာခ်က္) ထုတ္မယ္လို႔ေတာ့ (ဗဟိုဘဏ္က)ေျပာတာၾကားတာပဲ။ဒါလည္း ေကာင္းပါတယ္။ အန္ကယ္လ္တို႔က ေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ။

The Voice Journal – ေဒၚလာကို ျပည္တြင္းက လုပ္ငန္းေတြမသုံးဖို႔ ေျပာေနတာ သုံးႀကိမ္ေလာက္ ရွိၿပီေပါ့ေလ။ အခုေနာက္ဆုံးတစ္ေခါက္ ေၾကညာတယ္။ အခုထိလည္း သုံးေနဆဲပဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ေသးတာလဲ။

UTL – သူတို႔က အဲဒါ ေတာ္ေတာ္ေလးခက္တာေပါ့။ ထိုင္းမွာသြားရင္ ဘတ္နဲ႔ပဲ ေငြရတာ။ ေဒၚလာသြားေပးလို႔ မရဘူး။ တစ္ခါက အရင္ဗဟိုဘဏ္ေနတုန္းက ကုန္တိုက္မွာေဈးဝယ္ေတာ့ သူတို႔ေငြကုန္သြားေရာ။ ေဒၚလာေပးမယ္ဆိုေတာ့ လက္မခံဘူး။ အဲဒီေနရာမွာ သြားလဲမွာပါတဲ့။ လူေတြက်ပ္ေနတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္အခ်ိန္မရလို႔ပါဆိုေတာ့ ဒါဆိုလည္း ဒီဘက္ကိုလာပါဆိုၿပီး အေရးေပၚလဲေပးတယ္။ အမ်ားႀကီးေတာ့ မရဘူး။ ေဒၚလာ ၂၀ ဖိုးေလာက္ေပါ့။ ဘာပဲေျပာေျပာ သူတို႔ေငြနဲ႔ပဲ ေပးေခ်ရတယ္။ ဘယ္သူမွ ႏိုင္ငံျခားေငြနဲ႔ ေပးေခ်ရမယ္ဆိုတဲ့စနစ္ကို လုပ္မထားဘူး။ဟိုလူေတြကလည္း လိုက္နာတယ္။ ဆိုင္ေတြဘာေတြကလည္း လိုက္နာတယ္။ အဲလိုလိုက္နာႏိုင္ေအာင္ ဗဟိုဘဏ္က ၾကပ္မတ္ဖို႔လိုတယ္။ ဦးစိုးသိန္းစကားအရေတာ့ ၾကပ္မတ္မယ္လို႔ ၾကားတယ္။ အဲဒီလိုၾကပ္မတ္ၿပီးေတာ့ ပညာေပးကာလ လုပ္မယ္လို႔လည္း ၾကားတယ္။ အရင္ကလည္း ထုတ္ဖူးတာပဲ။ ဒါ မလိုက္နာၾကဘူး။ ေနာက္ကြယ္ကေန ေဒၚလာနဲ႔ပဲ အေပးအယူလုပ္ေနၾကတာကိုး။ တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္လည္း အျပစ္မဆိုသာဘူး။ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကလည္း အတက္အက်ျမန္ေတာ့ လူေတြ ကလည္း လန္႔တယ္ဗ်။ လန္႔ေတာ့ က်ပ္နဲ႔ယူၿပီး ေဒၚလာေဈးတက္ရင္ ႐ႈံးၿပီဆိုေတာ့ လန္႔ၾကတယ္။ ႐ႈံးတာ ျမတ္တာထက္ ဗဟိုဘဏ္က ၾကပ္မတ္ဖို႔လိုတာက က်ပ္ေငြအေပၚမွာ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈျမင့္မားလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမွာ။ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔အတြက္ကေတာ့ အေရးယူရမွာေပါ့ဗ်ာ။ က်ပ္နဲ႔မေပးေဆာင္ရင္ ဒဏ္ေငြအႀကီးႀကီးသာ ခ်လိုက္ေတာ့။ ဒီလိုလုပ္ေပါ့။ အားနာေနလို႔ေတာ့မရဘူး။ သူကေတာ့ လူႀကီးသားသမီးမို႔ဆိုၿပီး ဒီလိုလုပ္လို႔ေတာ့မရဘူး။ ကိုယ္ကလုပ္ရင္ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္လုပ္။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ဒဏ္ေငြခ်။ ေထာင္ဒဏ္ခ်စရာမလိုပါဘူး။ အခုပညာေပးကာလလုပ္မယ္ဆိုတာလည္း ေကာင္းပါတယ္။

The Voice Journal – ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်။

 

ရဲႏိုင္ဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *