၀လုံးႏွင့္ ေက်ာ္စိုးဦး

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ေျဖာင့္မတ္ပါ၏ေလာ၊ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ပါ၏ေလာဟု ေမးခြန္းမ်ားက်ယ္ေလာင္စြာ ထြက္ေပၚလာေစခဲ့ သည့္အျပင္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္သတင္းလုပ္ငန္းအၾကားရွိေနသည့္ စည္းေဘာင္၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ လက္ခံနားလည္မႈဆိုင္ရာ အျငင္းပြားေဆြးေႏြးမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔သြားခဲ့ေစခဲ့ေသာ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သူ ၀လုံး (သက္ဦးေမာင္) ႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သတင္းမီဒီယာေလာက၏ ထူးျခားထင္ရွားသူမ်ားအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။

သတင္းေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမွာ မ႑ိဳင္ႀကီးႏွစ္ခုအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား ဂယက္႐ိုက္သြားခဲ့သည္။ ျပစ္ဒဏ္မခ်မွတ္ခင္ကပင္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားခဲ့သည့္ ယင္းအမႈကို ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာဖိအားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚရာ ေရာက္ခဲ့သည္။ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ဖိအားေပးေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာအစိုးရအႀကီးအကဲမ်ား ျပည္ပသြားခ်ိန္၊ ႏိုင္ငံတကာကအႀကီးအကဲမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္စဥ္ ရခိုင္ေဒသ ျပႆနာႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေမးျမန္းဖိအားေပးၾကရာတြင္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအေရးမွာလည္း မပါမၿပီးျဖစ္သည္။ ထင္းရွားသည့္ ျဖစ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ဦးခ်င္းေတြ႕ဆုံစဥ္ အေမရိကန္ ဒုတိယသမၼတ မိုက္ပန္႔စ္က သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား စိတ္ထိခိုက္ရသည္ဟု ေဝဖန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

႐ိုက္တာသတင္းသမားႏွစ္ဦးသည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း အင္းဒင္ေက်း႐ြာတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူသတ္မႈကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၿပီးေနာက္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ရန္ကုန္တြင္ စုဖြဲ႕ေနသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံမွ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရယူသည္ဟုဆိုကာ ဖမ္းဆီးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ လၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားအက္ဥပေဒအရ တရားစြဲခံရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပစ္ဒဏ္ခ်ရာတြင္ ယင္းစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔အား ဖမ္းဆီးရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ဒုရဲအုပ္ မိုးရန္ႏိုင္က ၎တို႔အား ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တရား႐ုံးတြင္ သက္ေသထြက္ဆိုသြားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းထြက္ဆိုခ်က္ကို တရား႐ုံးက အေလးမမူခဲ့ေပ။

တိုင္းတစ္ပါးအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ သူလၽွိဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံအေပၚ သစၥာေဖာက္သည္ဆိုသည့္ အဆိုပါအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ ပုဒ္မခြဲ ၁ (ဂ) ျဖင့္ စြပ္စြဲေသာ္လည္း အျပစ္ရွိေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွားသက္ေသမျပႏိုင္ဘဲ ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္ခ်မွတ္လိုက္သျဖင့္ ႀကိဳတင္ဆုံးျဖတ္ထားသည့္အမိန္႔ဟု ေဝဖန္သံမ်ား ညံခဲ့ေသးသည္။

႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားျမင့္တက္ေနသကဲ့သို႔ ၎တို႔ႏွစ္ဦး ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ၁၀ ဦးကို လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံအခ်ိဳ႕က သတ္ျဖတ္သည္ဆိုေသာ သတင္းေၾကာင့္လည္း ျမန္မာအေပၚ ႏိုင္ငံ တကာဖိအား ျမင့္တက္သြားေစခဲ့သည္။

႐ိုက္တာက ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူထံသို႔ မတင္ဆက္ခင္ တပ္မေတာ္က စုံစမ္းစစ္ေဆးကာ သတင္းမ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကိုလည္း အေရးယူခဲ့သည္။

႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို တရားစြဲဆို အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ သတင္းမီဒီယာအေမွာင္ေခတ္သို႔ ဦးတည္ေစၿပီး ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ က်ဆင္းေနေၾကာင္း မီးေမွာင္းထိုးျပလိုက္ျခင္းဟု ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအေျခစိုက္ လူ႕အခြင့္အေရးအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားမႈမ်ားအတြက္ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးလိုက္သည့္သေဘာဟုလည္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။

ျပည္တြင္းတြင္လည္း ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးသည္ သတင္းမီဒီယာတာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္သူမ်ားဟု ႐ႈျမင္ကာ ဂုဏ္ျပဳအားေပးၾကသလို ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာဖိအားပိုႀကီးေစသူမ်ားအျဖစ္ အျပစ္တင္သူမ်ားလည္းရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကမူ ၎တို႔ႏွစ္ဦးကို ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳကာ ဆုမ်ားလည္း ခ်ီးျမႇင့္ထားၾကသည္။

တရားေရးမ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တို႔၏ ေျဖာင့္မွန္၊ မၽွတမႈအေပၚ သံသယျဖစ္သြားေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား တိုးျမင့္လာႏိုင္သည္ကိုသိပါလ်က္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ လြန္ကဲစြာကာကြယ္လိုေသာ ကိုယ္က်ိဳးအတၱမ်ား ထူးကဲစြာ ေပၚလြင္သြားျခင္း၊ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္သတင္းမီဒီယာတာဝန္အၾကား အေကာက္အယူဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားေပၚေပါက္ေစျခင္း၊ ပုဂၢလိကသတင္းမီဒီယာေလာကႏွင့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအေပၚ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အား သစၥာေဖာက္ကာ တိုင္းျပည္ကို ေရာင္းစားေနၾကသူမ်ားသဖြယ္ ခ်ိဳးႏွိမ္၊ ဖိႏွိပ္ေသာ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲပုတ္ခတ္မႈမ်ား အထူးျမင့္တက္လာျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္အဆင့္ဆင့္၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ သိျမင္နားလည္မႈေရခ်ိန္ကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၀လုံးႏွင့္ ေက်ာ္စိုးဦးတို႔ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သတင္းမီဒီယာေလာက၏ ထူးျခားထင္ရွားသူမ်ားအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *