ဟြာေဝးႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ သူလၽွိဳသံသယ

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္အိုင္တီနည္းပညာကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ ဟြာေဝးကို အေမရိကန္အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က သံသယပြားေနၾကေပၿပီ။ အင္တာနက္အပါအဝင္ တယ္လီကြန္းဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ားတြင္ ဟြာေဝးကုမၸဏီထုတ္ စက္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္လွမ္းရယူသည္ဟု အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္၏။  ဟြာေဝးကုမၸဏီမွာ တ႐ုတ္ပုဂၢလိကကုမၸဏီဆိုသည္ထက္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ကုမၸဏီအျဖစ္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ယူဆထားျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္မက လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းကပင္ တ႐ုတ္ဟြာေဝးကုမၸဏီတည္ေထာင္သူ၏ သမီးျဖစ္သူကို ကေနဒါႏိုင္ငံ ဗန္ကူးဗားေလဆိပ္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ အေမရိကန္က အီရန္အေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ဟြာေဝးကုမၸဏီက ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။

ဘာေၾကာင့္ စိုးရိမ္

တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို တန္ဖိုးနိမ့္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာပါဝါစက္႐ုံႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားက တ႐ုတ္စက္႐ုံမ်ားကို သုံး၍ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ကို တ႐ုတ္သမၼတရွီအေနႏွင့္ အားရေက်နပ္ျခင္း မရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻ႕ဒစ္ဂ်စ္တယ္အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ရာတြင္ တ႐ုတ္နည္းပညာကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ အဓိကက်သည့္ ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက လိုလားသည္။ ကမာၻ႔နည္းပညာေဈးကြက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား အျမတ္ေငြမ်ားစြာ ရေစခ်င္သည္။

ဟြာေဝးကုမၸဏီမွာ သမၼတရွီ၏ အစီအစဥ္တြင္ အဓိကေနရာတြင္ ရွိသည္။ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာပစၥည္းမ်ိဳးစုံကို ထုတ္လုပ္သည့္  ဟြာေဝးမွာ လက္ရွိေဈးကြက္ ေနရာရယူထားသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ အိုင္တီကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အလ်င္အျမန္ ၿပိဳင္ဘက္ ျဖစ္လာေတာ့သည္။ စမတ္ဖုန္း၊ ဆဲလ္ဖုန္းတာဝါတိုင္မ်ား ဆိုသည္မွာ ကမာၻ႕တယ္လီဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အဦေလာကတြင္ လႊမ္းမိုးလာေတာ့မည့္အရာမ်ား ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ အင္တာနက္ကြန္ရက္ဆက္သြယ္ေရးတြင္ ပဥၥမေျမာက္မ်ိဳးဆက္  5G ကြန္ရက္တည္ေဆာက္ရန္ ကမာၻ႕တယ္လီဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကိဳးပမ္းေနၾကရာ တ႐ုတ္ဟြာေဝးကုမၸဏီမွာ ေရွ႕က ေျပးေနသည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီမ်ားက ဟြာေဝးက တည္ေဆာက္မည့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာပစၥည္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တ႐ုတ္အစိုးရအတြက္ ကမာၻတစ္ဝန္းမွ လူမ်ားကို ေထာက္လွမ္းေပးမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

စိုးရိမ္မႈႏွင့္အတူ 5G အင္တာနက္ကြန္ရက္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဟြာေဝး ထုတ္စက္ပစၥည္းမ်ားကို မသုံးရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ပိတ္ပင္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ နယူးဇီလန္အစိုးရက  5G ကြန္ရက္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဟြာေဝးထုတ္စက္ပစၥည္းမ်ားမသုံးရန္ တားျမစ္ထားသလို အေမရိကန္ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတို႔ကလည္း ပဥၥမမ်ိဳးဆက္ အင္တာနက္ကြန္ရက္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ဟြာေဝးကို တံခါးပိတ္ပစ္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကလည္း အစိုးရသုံးဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာအေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ဟြာေဝးႏွင့္ ZTE ပစၥည္းမ်ား မသုံးရန္ မၾကာေသးခင္ကပင္ တားျမစ္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႀကီး ျဖစ္သည့္ British  Telecom BT ကုမၸဏီကလည္း 5G ကြန္ရက္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဟြာေဝးကုမၸဏီထုတ္ စက္ပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳထားျခင္းကို ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢ အီးယူနည္းပညာဆိုင္ရာေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး အန္ဒ႐ူးအိုင္ဇီကလည္း အီးယူ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဟြာေဝးကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ ရွိၾကရန္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ာမနီႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔မွာမူ ဟြာေဝး စက္ပစၥည္းမ်ား ပိတ္ပင္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဥေရာပႏိုင္ငံႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမနီျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးက ဟြာေဝးစက္ပစၥည္းမ်ားပိတ္ပင္မႈကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ကမူ ဟြာေဝးစက္ပစၥည္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္းမျပဳေသာ္လည္း ၿဗိတိန္ေထာက္လွမ္းေရး နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း GCHQ ၏ ပုံမွန္စစ္ေဆးမႈကို ခံယူရသည္။ အင္အားႀကီးလာသည့္ တ႐ုတ္ဟြာေဝးကုမၸဏီႏွင့္ နည္းပညာျဖင့္ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းမႈကို စိုးရိမ္ေနသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံတို႔၏အေျခအေနမွာ ေစာင့္ၾကည့္ရေပဦးမည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ဟြာေဝးကုမၸဏီတည္ေထာင္သူ၏ သမီးလည္း ျဖစ္၊ ကုမၸဏီဘ႑ာေရးအႀကီးအကဲလည္းျဖစ္ေသာ မန္ဝန္က်ိဳးကို ကေနဒါႏ္ိုင္ငံ ဗန္ကူးဗားေလဆိပ္တြင္ ခရီးစဥ္အေျပာင္းအလဲလုပ္စဥ္ ကေနဒါအစိုးရက ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ထြက္ေပၚလာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဘာေၾကာင့္ဖမ္း

ကေနဒါအစိုးရက ဖမ္းဆီးလိုက္သည့္ မန္ဝန္က်ိဳးမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဟြာေဝးကုမၸဏီ ဘ႑ာေရးအႀကီးအကဲျဖစ္လာခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္လခန္႔က ဒု – ဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံထားရသူ  ျဖစ္သည္။ ကေနဒါအစိုးရက ၎ကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္းအေသးစိတ္ကို မသိရေသးေပ။ သို႔ေသာ္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ကေနဒါအစိုးရေရွ႕ေနမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဟြာေဝးကုမၸဏီႏွင့္ ဟြာေဝးကုမၸဏီက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္  Skycom  နည္းပညာကုမၸဏီတို႔မွာ သီးျခားကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ဘဏ္မ်ားကို လိမ္လည္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။

ဟြာေဝးကုမၸဏီသည္ Skycom နည္းပညာကုမၸဏီကို သုံး၍ အေမရိကန္က စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ျပဳလုပ္ထားေသာ အီရန္ႏိုင္ငံကို နည္းပညာဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံေနရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းအမ်ားတြင္ ဟြာေဝးႏွင့္ Skycom  နည္းပညာကုမၸဏီတို႔သည္ အီရန္ႏိုင္ငံကို တားျမစ္ထားသည့္ HP ကုမၸဏီထုတ္ တယ္လီကြန္းဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာၾကားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အဆိုပါတားျမစ္ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားမွာ ထိုအခ်ိန္က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ သန္း  တန္ေၾကးရွိေသာ္လည္း ၁ ဒသမ ၃ သန္း ျဖင့္ ဟြာေဝးႏွင့္ Skycom ကုမၸဏီတို႔က ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဟြာေဝးကုမၸဏီသည္ အီရန္အေပၚ အေမရိကက ခ်မွတ္ထားသည့္ အေရးယူမႈမ်ားကို ထိုကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရွာင္ရွားေလ့ရွိသည့္ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားရွိေၾကာင္းလည္း အဆိုပါေရးရာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။ အေမရိကန္အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားက ဟြာေဝးကုမၸဏီ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ႏွစ္အတန္ၾကာကတည္းက စုံစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့အၿပီး ကုမၸဏီဘ႑ာေရးအႀကီးအကဲ မန္ဝန္က်ိဳးကို ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုလို ကုမၸဏီအႀကီးအကဲတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးမႈမ်ိဳးမွာမူ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ့ကိစၥတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

မန္ဝန္က်ိဳးကို အေမရိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အေမရိကက ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ အေမရိကန္ – တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲတြင ္အေမရိကန္အတြက္ အက်ိဳးရွိမည္ဆိုပါက အေမရိကန္တရားစီရင္ေရး ဌာနကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ေျပာၾကားထားသည္။ ယင္းကို ၾကည့္ပါက မန္ဝန္က်ိဳးမွာ တ႐ုတ္ – အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲတြင္ သမၼတထရမ့္အတြက္ ကိုင္ဖဲတစ္ခ်ပ္ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

အဖမ္းသံသရာ

မန္ဝန္က်ိဳးကို ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္အစိုးရက ျပင္းျပင္းထန္ထန္တုံ႔ျပန္ခဲ့ၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ကေနဒါရွိ တ႐ုတ္သံ႐ုံးကလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ တရားဝင္အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသားကာကြယ္ေပးမည့္ အစီအမံအားလုံး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရကလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို တရားစြဲဆိုျခင္းျဖင့္လက္တုံ႔ျပန္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။ တ႐ုတ္ဥပေဒအရ ထိုင္ဝမ္နဲ႔ လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈကို တားျမစ္ထားသည္ျဖစ္ရာ ထိုင္ဝမ္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္မ်ားကို တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္ေပသည္။

ယခုပင္လၽွင္ တ႐ုတ္ကလက္တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ကေနဒါသံတမန္ေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးထားၿပီျဖစ္ရာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ‘ကိုယ့္လူ ဖမ္း၊ သူ႕ လူျပန္ဖမ္း’ သံသရာကို ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မည္ေလာဆိုသည္ကို ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

စာၫႊန္း။      ။ ၁ ။ Arrest of Top Huawei Executive Cuold Roil Trade Talks With China             

                    ၂  ။ What’s going on with Huawei?

ဉာဏေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *