၂၀၁၈ မွတ္တိုင္မ်ား – စီးပြားေရး

ယခုႏွစ္သည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျမန္မာ့သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလႏွင့္မၽွ မတူေအာင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဖိအား၊ ျပႆနာမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အတြက္ ယခုႏွစ္အတြင္း ႀကဳံခဲ့သမၽွ မွတ္တိုင္အေၾကာင္းအရာအမ်ားစုမွာလည္း ႏိုင္ငံႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ႀကီးမားေလးလံလြန္းလွသည္။

လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းေသာ မီဒီယာတစ္ခုအေနႏွင့္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ ၂၃ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာ့အေရး ကိစၥမ်ား သို႔မဟုတ္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ မွတ္တမ္းတင္ေပးခဲ့သည့္အတိုင္း ယခုႏွစ္အတြင္း ႀကဳံခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုလည္း တတ္ႏိုင္သမၽွ အစြဲအလမ္းကင္းႏိုင္သမၽွ ကင္းေစရန္ႀကိဳးစားကာ တတိယလူ ႐ႈေထာင့္မွ မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အလႈပ္အယမ္းခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ေဒၚလာေဈးႏွင့္ သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ အျမင့္ဆုံးေရာက္သြားသည့္ ျမန္မာ့ေ႐ႊေဈး

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းမွာ မႀကဳံဖူးေလာက္ေအာင္ပင္ အတက္အက်ၾကမ္းတမ္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ေ႐ႊေဈးမွာလည္း ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းႏွင့္အတူ ကၽြဲကူးေရပါျမင့္တက္ရာမွ စံခ်ိန္တင္ေဈးျဖစ္ခဲ့ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ထူးထူးျခားျခား မွတ္တမ္းတင္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းမွာ ဗဟိုဘဏ္ရည္ၫႊန္းႏႈန္းႏွင့္ ျပင္ပေဈးကြက္ေပါက္ေဈးသည္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလၽွင္ ၁၃၂၀ က်ပ္ဝန္းက်င္သာရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆုံးေဈးျဖစ္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ သုံးလအၾကာတြင္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၄၂၅ မွ ၁၄၃၀ က်ပ္ဝန္းက်င္၊ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္သြားၿပီး ဩဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟိုဘဏ္က ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္သည္။

အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေဈးကစားလိုသူအခ်ိဳ႕၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ အေမ ရိကန္တစ္ေဒၚလာလၽွင္ ၁၆၅၀ က်ပ္အထိ ျပင္ပေဈးကြက္တြင္ ေဈးေပါက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းမွာ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြင္း ၃၃၀ က်ပ္ ထိုးတက္သြားၿပီး တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးမွာ ေျခာက္လအတြင္း ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့သည္။

တရားမဝင္ေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္း ေငြေဈးကစားေနသူမ်ားကို စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး (စစစ) က ေခၚယူေမးျမန္းၿပီးေနာက္ ေငြေဈးကစားသူငါးဦးကို ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူခဲ့ၿပီး ယင္းမွာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အေရးယူျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ေငြေရးေၾကးေရးေဈးကြက္၏ အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ ေဈးကြက္တည္ၿငိမ္ေရးျဖစ္ၿပီး မၽွေျခပ်က္ေနသည့္ ေဈးကြက္မွာ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ မ်ားႏွင့္ ကမၻာ့အင္အားႀကီး အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲၾကားတြင္ နာလန္မထူျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ယင္းအေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ ပိုမိုတက္ႂကြလာၿပီး အေရးႀကီးျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္တိုင္း တုံ႔ျပန္အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ ယခင္ထက္ မ်ားစြာျမန္ဆန္လာျခင္းမွာ ယခုႏွစ္အတြက္ အဆိုးထဲက အေကာင္း အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းကဲ့သို႔ပင္ အရွိန္ႏွင့္ထိုးတက္သြားသည္က ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေ႐ႊေဈး၊ ျပည္တြင္း ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္တြက္ခ်က္ရေသာ ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးမွာလည္း ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းႏွင့္အတူတူပင္ ေဈးေခါင္ခိုက္သြားၿပီး ယခုႏွစ္အတြက္ မွတ္ေက်ာက္အသစ္ ေရးထိုးလိုက္သည္။

ႏွစ္စဥ္ဆက္တိုက္ ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈး ျမင့္တက္လာရာမွ ယခုႏွစ္ ဩဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလအတြင္း စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္း႐ိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးမွာ တစ္က်ပ္သားကို က်ပ္ဆယ္သိန္းေက်ာ္သည္အထိ စံခ်ိန္တင္သြားသည္။

ယမန္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ဒုံးက်ည္စမ္းသပ္ ပစ္လႊတ္မႈေၾကာင့္ ကမၻာ့ေ႐ႊေဈးျမင့္တက္သလို ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးလည္း ယင္းႏွစ္၏ အျမင့္ဆုံးစံခ်ိန္အျဖစ္ က်ပ္ကိုးသိန္းခြဲသို႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ထိုစံခ်ိန္ကို ထပ္မံခ်ိဳးဖ်က္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း က်ပ္ေငြတန္ဖိုးမွာ ၂၀ -၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း ေ႐ႊေဈးမွာ ၅ – ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

႐ုန္းကန္ေနရဆဲ စေတာ့ေဈးကြက္

တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ စေတာ့ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ တျဖည္းျဖည္း နည္းပါးလာေသာ္လည္း စေတာ့ေဈးကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း ပိုမို သြက္လာသည့္အတြက္ မွတ္တမ္းတင္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္စတင္ခဲ့သည္မွာ ၂ ႏွစ္ခြဲေက်ာ္၊ သုံးႏွစ္နီးပါးရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီအေရအတြက္မွာ ငါးခုသာ ရွိေသးသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ TMH ဆက္သြယ္ေရးအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုသာ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ေဈးကြက္အတြင္း စေတာ့ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ပမာဏမွာ က်ဆင္းေနဆဲျဖစ္သည္။

စေတာ့ေဈးကြက္စတင္သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရွယ္ယာအစုေပါင္း ၂ ဒသမ ၅၆ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တန္ဖိုးအားျဖင့္ က်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံခန္႔ရွိခဲ့ကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရွယ္ယာအစုေပါင္း ၂ ဒသမ ၇၂ သန္း၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ က်ပ္ ၂၂ ဘီလီယံခန္႔သာ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈအေျခအေနမွာ ရွယ္ယာအစု ၂ ဒသမ ၂၇ သန္း၊ တန္ဖိုး က်ပ္ ၁၁ ဘီလီယံခန္႔ သာရွိၿပီး ယမန္ႏွစ္ထက္ တစ္ဝက္ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားသည္။

စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမွာလည္း ယခုႏွစ္စ ေဈးကြက္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ၄၆၃ ဒမ ၈၁ ရွိခဲ့ၿပီး အျမင့္ဆုံး ၄၇၄ ဒသမ ၅၇၊ အနိမ့္ဆုံး ၄၀၃ ဒသမ ၈၁ အထိ ထိုးဆင္းခဲ့ရာမွ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ၄၂၀ ဒသမ ၁၂ ျဖင့္ ေဈးကြက္ပိတ္ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ရွယ္ယာေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း စေတာ့ေဈးကြက္ကို ျပည္သူလူထုစိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္ လာေစရန္ႏွင့္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီအေရအတြက္ တိုးပြားလာရန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ SECM တို႔ ပိုမိုပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ စေတာ့ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ကို ႏွစ္ႀကိမ္မွ ေလးႀကိမ္သို႔ တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ အြန္လိုင္း မွတစ္ဆင့္ စေတာ့ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ေပးရသည့္ ေကာ္မရွင္ခကို ေလၽွာ႔ခ်ေပးျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္အေၾကာင္း အသိပညာေပးမႈမ်ားကို ယမန္ ႏွစ္ကထက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာျခင္းတို႔မွာ ယခုႏွစ္အတြင္း ထူးျခားခ်က္ မ်ားျဖစ္သည္။

မေျပာင္းလဲေသာဥကၠ႒ႏွင့္ ေျပာင္းလဲသြားေသာ ဗဟိုဘဏ္

အထေႏွးသည္ဟု ေဝဖန္ခံရေလ့ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသက္ဝင္လာၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ေျဖေလၽွာ႔မႈ၊ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားစြာကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဘဏ္ေလာက၏ ထူးျခားမႈအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ဘဏ္အတိုးႏႈန္း ေလၽွာ႔ခ်ေပးေရး အင္တိုက္အားတိုက္ေတာင္းဆိုမႈကို ျမန္မာ့စီးပြားေရး လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္မကိုက္ညီဟုဆိုကာ ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ဗဟိုဘဏ္၏ အတိုးႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္အတြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက အတိုးအေလၽွာ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။

တစ္ဖန္ ယခုႏွစ္ဧၿပီလတြင္ စကားထြက္ေျပာခဲလွေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒သည္ ဗဟိုဘဏ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းမီဒီယာမွတစ္ဆင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္တားျမစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုအခ်ိန္ထိ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာမထြက္လာေပ။

ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကုန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ေနရာကို အျခားေသာ အဆိုျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွိေနသည့္ၾကားက လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန ေသာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ကိုပင္ ျပန္လည္ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ သက္တမ္းရွည္ဥကၠ႒အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ဩဂုတ္လလယ္တြင္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ကို ပယ္ဖ်က္ ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း အတက္ၾကမ္းလာခ်ိန္တြင္ ကာလတို ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈအစီအစဥ္ (Currency Swap) ကို စတင္ခဲ့သည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား ေဒၚလာလိုအပ္ခ်က္ျမင့္ခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္က ကာလတို ေဒၚလာထုတ္ေခ်းၿပီး ဘဏ္မ်ားထံမွ က်ပ္ေငြကို အေပါင္ျဖင့္ယူထားမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ အႀကီးမားဆုံးအေျပာင္းအလဲမွာ ဘဏ္ခြဲဖြင့္ခြင့္ရထားေသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ က်ပ္ေငြ ႏွင့္ ေဒၚလာေငြေၾကးႏွစ္မ်ိဳးလုံးျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းခြင့္ ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူ၏အပ္ႏွံေငြျဖင့္ တစ္ဖက္တြင္ ရင္းႏွီးသူမိတ္ေဆြ၊ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္၊ မိသားစုေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္သာ သံသရာလည္ေနၿပီး ေဈးကြက္က်ဥ္းေျမာင္းေနေသာ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ မျဖစ္မေန ယွဥ္ၿပိဳင္ေစရန္ ဗဟိုဘဏ္က တြန္းအားေပးလိုက္ျခင္း မွာ ယခုႏွစ္အတြက္ ထူးျခားသည့္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွတ္တိုင္ MSDP

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ Myanmar Sustainable Development Plan  (အတိုေကာက္ MSDP) သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ထြက္လာသျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံအေပၚထားသည့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ စီးပြားေရးမူဝါဒ ၁၂ ခ်က္ျဖင့္သာ ႏွစ္ပါးသြားေနခဲ့ရရာမွ ယခုကဲ့သို႔ ျပည့္ျပည့္စုံစုံျဖင့္ စီမံခ်က္ထြက္လာျခင္းမွာ ယခုႏွစ္အတြက္ ႀကိဳဆိုမွတ္တမ္းတင္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

MSDP သည္ တစ္ကမၻာလုံးအတြက္ ကုလသမဂၢက ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ Sustainable Development Goals ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္ (SDG) မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။

MSDP သည္ SDG မ်ား၊ စီးပြားေရးမူဝါဒ ၁၂ ခ်က္ႏွင့္ လက္ရွိ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ေရာေမႊေရးသားထားသည္ဟု သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္။

အစိုးရဘယ္ကိုသြားေနသည္ကို သိလိုသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ေရာ အစိုးရမူဝါဒ မည္သည္ဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္ဟန္မတူေသာ ထိပ္ပိုင္းပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕အတြက္ပါ အက်ိဳးရွိမည္။

MSDP ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ သာယာ၀ေျပာမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ လူသားမ်ားႏွင့္ကမၻာေျမဟု မ႑ိဳင္သုံးရပ္ျဖင့္ အေျခခံထားသည္။ Peace and Stability ၊ Prosperity and   Partnership၊ People and Planet ။

ပထမမ႑ိဳင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ရပ္ပါသည္။ ပန္းတိုင္ ၁ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး။ ပန္းတိုင္၂ သည္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အားေကာင္းေသာ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ။ ဒုတိယမ႑ိဳင္ သာယာ၀ေျပာမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ရပ္ပါဝင္သည္။ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရးႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ဦးေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ။ တတိယမ႑ိဳင္ လူသားမ်ား ႏွင့္ ကမၻာေျမတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွစ္ရပ္ပါသည္။ ၂၁ ရာစု လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အတြက္ လူ႕စြမ္းအားရင္းျမစ္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ သာယာ၀ေျပာေရးအတြက္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္။ စုစုေပါင္း ရည္မွန္းခ်က္ ငါးရပ္။ ထိုစီမံခ်က္တြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ မ႑ိဳင္သုံးရပ္၊ ရည္မွန္းခ်က္ငါးခု၊ မဟာဗ်ဴဟာ၂၈ ရပ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစီအစဥ္ ၂၃၈ ခု ပါဝင္သည္။

MSDP ေအာင္ျမင္ေရးတြင္ စာ႐ြက္ေပၚ စီမံကိန္းေရးဆြဲသည့္အဆင့္သာ အေရးႀကီးသည္မဟုတ္ဘဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အပိုင္း ပါ အေရးႀကီးသည္။ Timeline ေခၚ အၾကမ္းဖ်င္းအခ်ိန္ဇယား အေရးႀကီးသည္။ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဆြဲထုတ္ရန္လိုသည္။

အားလုံး ၿပိဳင္တူ၊ အားလုံးအေရးႀကီးသည္ ဆို၍မရပါ။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးရမည့္ေနရာ၊ ပမာဏတို႔သည္ အဓိကက်သည္။

MSDP ေအာင္ျမင္ေရးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚတြင္သာမကဘဲ ႏိုင္ငံေရးေပၚတြင္ပါ မူတည္ေနသည္။ ငါးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈလဲသည့္ေခတ္ျဖစ္သည့္အတြက္ MSDP သည္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရန္လိုသည္။ အစိုးရတစ္ခါေျပာင္းတိုင္း မူဝါဒလုံး၀ေျပာင္းမသြားေအာင္ နည္းလမ္းရွာႀကံသင့္သည္။

MSDP သည္ ၂၀၁၈ အတြက္ မွတ္တိုင္သာမက ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအနာဂတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္မွတ္တိုင္ျဖစ္သည္။

ခရက္ဒစ္ဗ်ဴ႐ို

ေငြေခ်းယူသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းရယူမည့္ Myanmar Credit Bureau Limited ကို ဗဟိုဘဏ္က လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ခ်ေပးလိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာ့ေငြေၾကးေလာကအတြက္ မွတ္တိုင္ျဖစ္သည္။ ေငြေခ်းယူသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိျခင္းျဖင့္ ေငြေခ်းယူမည့္သူမ်ား၏ ေခ်းေငြထိုက္တန္မႈကို ေငြထုတ္ေခ်းမည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အကဲျဖတ္ႏိုင္စြမ္း တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ေငြထုတ္ေခ်းသူမ်ား ရင္ဆိုင္ရသည့္ ဆုံး႐ႈံးမႈအႏၲရာယ္ကိုပါ ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မည္။ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ေခ်းေငြလိုအပ္သည့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေခ်းေငြရယူႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာမည္ျဖစ္သည္။ Credit Bureau အလုပ္လုပ္လာႏိုင္သည္ႏွင့္အမၽွ ေနာင္တြင္ ေငြေခ်း ယူမည့္သူမ်ားကို ေခ်းေငြထိုက္တန္မႈအလိုက္ အတိုးႏႈန္းမ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သတ္မွတ္ေပးသြားႏိုင္ရန္ လမ္းပြင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ ၂၅ သို႔မဟုတ္ ပြဲဆူဆႏၵခြန္

ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ဥပေဒမူၾကမ္းကို ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းလာခ်ိန္၌ ေထာက္ခံသူ၊ ကန္႔ကြက္သူမ်ားႏွင့္ ပြဲဆူခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဒြိဟျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းပါ ပုဒ္မ ၂၅ သည္ ၂၀၁၈ ႏွစ္အတြင္း မွတ္တမ္းတင္စရာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါပုဒ္မ ၂၅ တြင္ အခြန္စည္းၾကပ္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္၊ လစ္ဟင္းခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ အခြန္ေရွာင္ကာ ေလ်ာ့နည္းေပးေဆာင္ခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အခြန္ႏႈန္းထားေလၽွာ႔ေပါ့ျခင္းႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ အခြန္မေဆာင္၊ အခြန္ေရွာင္မႈမ်ားအတြက္ ဒဏ္ေၾကးမ႐ိုက္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၈၉ အရ ႏိုင္ငံသား တာဝန္မေက်ခဲ့သည့္ အခြန္မေဆာင္၊ အခြန္ေရွာင္သူမ်ားကို ဒဏ္မ႐ိုက္ သည့္အျပင္ အခြန္ႏႈန္းထားကို ေလၽွာ႔ေပါ့ေပးေဆာင္ေစမည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကမူ ယခုတစ္ႀကိမ္ ေလၽွာ႔ေပါ့ေပးမႈသည္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ လက္ကမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္ တိတိက်က် ဥပေဒအတိုင္း အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား လိုက္ပါလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။ ထိုဥပေဒပုဒ္မကို ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုၾကသူမ်ားက ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမက႑မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ယင္းပုဒ္မသည္ ေငြမည္းကို ေငြျဖဴအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးမည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး ပုံမွန္အခြန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေပၚ မၽွတမႈမရွိေၾကာင္း ေဝဖန္ေထာက္ျပသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ အခြန္မေဆာင္၊ အခြန္ေရွာင္သူမ်ားကို ယခုလို အခြန္သက္သာခြင့္ေပးသည္မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္မဟုတ္ဘဲ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွစတင္ကာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။

ႏိုင္ငံသားတာဝန္ေက်ပြန္စြာ ပုံမွန္အခြန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္ မမၽွတသည့္ ယင္းဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ ကို ဥပေဒအတည္ျပဳခ်ိန္တြင္ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီး သီးျခားဥပေဒတစ္ရပ္ျဖင့္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အခြန္သက္သာခြင့္တြင္ ဝင္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ တရားမဝင္ေငြေၾကးႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိသာ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ မူၾကမ္းေရးဆြဲထားၿပီး ယင္းႏႈန္းထားကို ပုံမွန္အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက သေဘာမတူ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္

ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဗီဇာအခမဲ့ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား (ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မကာအို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ႏိုင္ငံသားမ်ားအပါအဝင္) မ်ားကို ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာျဖင့္ စတင္ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းမွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ ယခုႏွစ္အတြက္ မွတ္တမ္းတင္ထိုက္ေသာကိစၥပင္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥေၾကာင့္ မီးခိုးတိတ္စက္႐ုံတစ္ျဖစ္လဲ ခရီးသြားက႑တစ္ခုလုံးမွာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈမွာ ၂၀၁၇ တစ္ႏွစ္လုံးတြင္ ၃ ဒသမ ၄ သန္းရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ ဘာလမွ ဇူလိုင္လအထိ ခရီးသြားဦးေရမွာ ၁ ဒသမ ၈၉၃ သန္းသာ ရွိခဲ့သည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံခရီးသြားမ်ားအၾကား ျမန္မာ့ပုံရိပ္က်ဆင္းခဲ့မႈက ယင္းကိုအမွီျပဳေနသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေပၚ ႀကီးစြာၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ အေနာက္ေမၽွာ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအစား အေရွ႕ေမၽွာ္မူဝါဒျဖင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဗီဇာကင္းလြတ္ ခြင့္စတင္ေသာေန႔တြင္ပင္ ခရီးသြားဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား ၁၈၀၊ ေတာင္ ကိုရီးယား ၁၈၀ ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၁၄၀ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္စနစ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ တစ္ႏွစ္တာ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အတြက္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု အေနႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈၿမိဳင္လာသည့္ ဆက္သြယ္ေရးေဈးကြက္

စတုတၳေျမာက္ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ Mytel ေဈးကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ေလာကအတြက္ မွတ္တမ္းတင္စရာ အေျခအေနျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့မႈမ်ားစတင္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို ေအာ္ပေရတာေလးခုခြင့္ျပဳရန္ အစိုးရက စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စတင္ခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) တစ္ခုတည္းက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ စိုးမိုးထားသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးေဈးကြက္အတြင္း ျပည္ပဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ ကာတာအေျခစိုက္ အူရီဒူးႏွင့္ ေနာ္ေဝအေျခစိုက္ တယ္လီေနာတို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။

Mytel သည္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးေဈးကြက္အတြင္း ေနာက္ဆုံးဝင္ေရာက္လာၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးသို႔ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးခဲ့သည္။

Mytel ကို ဗီယမ္နမ္စစ္တပ္ပိုင္ Viettle ကုမၸဏီက ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ပိုင္ Star High ကုမၸဏီက ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ျပည္တြင္း အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ၁၁ ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ MNTH Public Limited တို႔ ဖက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာႏွစ္ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္သည္။

Mytel ေဈးကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးေဈးကြက္သည္ အေတာင္အလက္စုံလင္လာၿပီး ေဈးကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ဖုန္းေျပာဆိုခႏွင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳခ ႏႈန္းထားမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ေလၽွာ႔ခ်ၾကၿပီး အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး ပ႐ို မိုးရွင္းမ်ားစြာကို ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားက မိတ္ဆက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာပိုစုံလာခဲ့သည္။

ယခင္က ပုံမွန္ဖုန္းေခၚဆိုခ တစ္မိနစ္လၽွင္ ၅၀ က်ပ္ရွိခဲ့ရာမွ ၂၃ က်ပ္အထိ ေဈးက်သြားၿပီး Package အျဖစ္ေရာင္းခ်သည့္ ဖုန္းေခၚဆိုခ သည္ တစ္မိနစ္လၽွင္ ၁၀ က်ပ္ေအာက္ ေဈးက်လာခဲ့သည္။ အင္တာနက္အသုံးျပဳခႏႈန္းထားသည္ တစ္မဂၢါဘိုက္လၽွင္ တစ္က်ပ္အထိေဈးက်ခဲ့ရာ ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြက္ မွတ္တမ္းတင္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့သမိုင္းကို ေျပာင္းလဲေစမည့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးစႀကၤ ံ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာတ႐ုတ္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ျမန္မာတ႐ုတ္ စီးပြားေရးစႀကၤ ံသည္ ျမန္မာ့သမိုင္း၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရးသမိုင္းကို ေျပာင္းလဲသြားေစမည့္ မွတ္တိုင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးစႀကၤ ံ China-Myanmar Economic  Corridor သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ အခ်စ္ေတာ္စီမံကိန္း ျဖစ္သည့္ ခါးပတ္လမ္းစီမံကိန္း (Belt and Road Initiative BRI) ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ယီ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္လာခဲ့စဥ္က BRI ၏ အစိတ္အပိုင္း၊ တ႐ုတ္ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းမႀကီးကို စတင္အဆိုျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုစႀကၤ ံသည္ တ႐ုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ယူနန္ျပည္နယ္ကို မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္၊ ေက်ာက္ျဖဴတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးလိုသည္။ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း၊ မႏၲေလး-မူဆယ္ ရထားလမ္းတို႔သည္ စႀကၤ ံတြင္း ထင္ရွားေသာ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ပါဝင္ေသာ ‘The Belt and Road’  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ရာ ‘The Belt and Road’  အဆိုျပဳခ်က္ေအာက္ရွိ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍ ပူးတြဲတည္ေထာင္ေရးအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တက္ႂကြသည့္သေဘာထားကို အျပည့္အဝေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္’ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ုံးက ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ယင္း၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို The Belt and Road   (အတိုေကာက္ BRI)ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္းကို ျပည္တြင္းရွိ အမ်ားအျပား သတိမထားမိၾကဘဲ တ႐ုတ္သံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္သည့္အခါမွ သတိထားမိၾကျခင္းျဖစ္သည္။

‘ႏွစ္ႏိုင္ငံ အေျခခံအေဆာက္အဦ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းရည္၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စြမ္းအင္၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊ ခရီးသြားလာေရး၊ ‘ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပိုးလမ္းမႀကီး’၊ နယ္စပ္စီးပြားေရးဇုန္ စသည့္ လုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္း မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပည္သူလူထု ေနထိုင္မႈဘ၀ ေကာင္းမြန္လာေစေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုတိုးျမႇင့္၍ ေဒသအေျခအေနတည္ၿငိမ္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳကာ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းေဒသ၏ တံခါးဖြင့္လွစ္ တိုးတက္ေရးကိုလည္း ျမႇင့္တင္ပါမည္’ ဟု တ႐ုတ္ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကၤ ံကို ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ပုံကို တ႐ုတ္သံ႐ုံး က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

One-belt-one-road ဟုလည္း ေခၚၾကသည့္ Belt and  Road Initiative အတိုေကာက္ BRI သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္သည္။ ယခင္က ေက်ာ္ၾကားသည့္ ပိုးလမ္းမႀကီးကိုအစြဲျပဳၿပီး ေခတ္သစ္ကုန္းေရ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းႀကီးအျဖစ္ တင္စားၾကသည္။ BRI သည္ တ႐ုတ္ကိုဗဟိုျပဳကာ ကမၻာအရပ္ရပ္ကို ကုန္းေၾကာင္း ေရေၾကာင္းတို႔မွ ျဖန္႔ၾကက္သြားမည့္ စြမ္းအင္၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦ စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္သည္။ BRI ျဖတ္သြားမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို တည္ေဆာက္သြားမည္။ စီးပြားေရးအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေနာက္တစ္ဆင့္ကိုခုန္မည့္ ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ အေမရိကန္ကို ကမၻာ့ဩဇာအႀကီးဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ဖယ္ရွားႏိုင္ေျခရွိသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ BRI ကို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားရွိေနၿပီး အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္တို႔က သတိအထားဆုံးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ BRI ျဖတ္သြားမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္ရန္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း၊ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး စသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦလိုအပ္ခ်က္ ႀကီးမားစြာရွိေနသည္။ BRI က ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း၊ စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေရး စသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦစီမံကိန္းမ်ားကို အဓိက ေဖာ္ေဆာင္မည္။ ထို႔ျပင္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ျမန္မာသည္ ျပည္တြင္းတြင္ စီးပြားေရးအခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားရန္ လိုေနသည္။ ရခိုင္အေရး ျပည္ပဖိအားလည္းရွိသျဖင့္ တ႐ုတ္၏ အကာအကြယ္ကို ယူေနရသည့္အတြက္ စီးပြားႏွင့္ အကာအကြယ္ ႏွစ္ခုလုံးရႏိုင္သည့္၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားလည္း တပ္မက္ေမာေနသည့္ BRI ကိစၥ ႏွစ္ႏိုင္ငံေတာက္ေလၽွာက္ေဆြးေႏြးေနခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပုံရသည္။ BRI သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤ ံအျဖစ္ ပုံေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

သတိထားအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွသာ ျမန္မာ့အက်ိဳးစီးပြား တ႐ုတ္အက်ိဳးစီးပြား ႏွစ္ဖက္လုံး မၽွမၽွတတရႏိုင္မည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍကို သေဘာတူလိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာ့အနာဂတ္အတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွတ္တိုင္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ရန္ကုန္စည္ပင္ ဥပေဒသစ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ YCDC ဥပေဒအရ လမ္းေဘးေဈးေရာင္းခ်လၽွင္ ဒဏ္ေငြသုံးသိန္းေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စည္ကမ္းမဲ့အမႈိက္ပစ္လၽွင္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္က် ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒတြင္ အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ေထာင္တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြက်ပ္ သိန္း ၅၀ အထိ ပါဝင္သည္ျဖစ္ရာ ယခုႏွစ္အတြင္း သိသာေသာ အေျပာင္းအလဲအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျပင္းထန္သည့္ ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္မ်ားပါသည့္အတြက္ စည္ပင္က သုံးလပညာေပးေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈေပါင္း ၃၀ နီးပါးရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါဥပေဒတြင္ စည္ကမ္းမဲ့ ကြမ္းတံေတြးေထြးလၽွင္ ဒဏ္ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းေပးေဆာင္ရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း YCDC ႐ုံးစိုက္ရာၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အေဆာက္အအုံ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ပင္ ကြမ္းတံေတြးမ်ား ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ထိုေၾကာင့္ စည္ပင္ဥပေဒအရ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို မည္သူကေစာင့္ၾကည့္၍ မည္သူက ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္မည္နည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

လမ္းေပၚႏွင့္ စႀကၤ ံေပၚတြင္ ကားေရေဆးျခင္း၊ ညအိပ္ရပ္နားျခင္း၊ စည္ကမ္းမဲ့ အမႈိက္ပစ္ျခင္းတို႔အတြက္ ဒဏ္ေငြသိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ခ်မွတ္ရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း စည္ကမ္းမဲ့ရပ္နားသည့္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားႏွင့္ စည္ကမ္းမဲ့ အမႈိက္ပစ္သူမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ပင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ပုံမွန္မသိမ္းဆည္းသျဖင့္ အမႈိက္မ်ားျပည့္လၽွံေနသည့္ အမႈိက္ပုံးမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္။ စည္ပင္ဥပေဒသစ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း နည္းဥပေဒမရွိေသးျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏တြန္းအားေပးမႈ အရွိန္နည္းျခင္း၊ အာဏာရပါတီ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈရရွိေနျခင္း၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံရင့္ စည္ပင္ဌာနမႉးႀကီးမ်ား၏ ဩဇာသက္ေရာက္မႈမ်ားေနဆဲျဖစ္ျခင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကဲ့သို႔ ျပည္သူေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အပါအဝင္ ျပည္သူကိုယ္စားလွယ္မ်ား မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒသစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ပိုမိုေတာက္ေျပာင္လာေစရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။

ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၁၀၀ ျပည့္သြားသည့္ YBS

ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ မ.ထ.သ (ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္းေပါင္းစုံ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီ) စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္း ၍ ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ရန္ကုန္အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးစနစ္ (YBS) သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့မႈသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၁၀၀ ျပည့္သြားျခင္းသည္လည္း ယခုႏွစ္အတြက္ မွတ္တမ္းတင္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။

၁၀၀ ခုေျမာက္ YBS ယာဥ္လိုင္းကို G. Y. C. T Public Co., Ltd., က ဩဂုတ္လအတြင္း စတင္ေျပးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း မင္းရဲေကာင္းပုံလမ္း (က်ီစု) မွ ဗိုလ္တေထာင္ (လင္းစေဒါင္း) သို႔ေရာက္ရွိသည့္ ယာဥ္လိုင္းျဖစ္သည္။ က်ီစုသို႔ ပထမဆုံး ေျပးဆြဲသည့္ YBS ယာဥ္လိုင္းလည္းျဖစ္သည္။

ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၁၀၀ အထိ တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ ႏွစ္ဆင့္မွ သုံးဆင့္အထိ ေျပာင္းစီးရျခင္း၊ ယာဥ္စီးခ က်ပ္ ၂၀၀မွ ၃၀၀ႏွင့္ ၅၀၀ အထိ သတ္မွတ္ေျပးဆြဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခရီးစရိတ္ ပိုမိုကုန္က်ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ မ.ထ.သ ဘတ္စ္ကားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ယာဥ္စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ဘတ္စ္ကားမေရာက္ျခင္း၊ ေငြပုံးအတြင္းသို႔ အေႂကြထည့္စီးရသည့္စနစ္ေၾကာင့္ ေငြအေႂကြရွားပါးျခင္းကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အတူပင္ ကတ္စနစ္ကိုလည္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးေပ။

သို႔ေသာ္ မ.ထ.သ စနစ္ကကဲ့သို႔ ခရီးသည္မ်ားကို ႐ိုင္းျပစြာဆက္ဆံသည္ဟု နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားသည့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ား မရွိ ေတာ့ျခင္း၊ အဲကြန္းတပ္ဆင္ထားသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ ဘတ္စ္ကား အသစ္ႀကီးမ်ားကို ေငြ ၂၀၀ က်ပ္ျဖင့္ စီးနင္းရသည့္အျပင္ ၂၄ နာရီ ေျပးဆြဲသည့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ား ရွိလာသည့္အတြက္ သေဘာက်ႏွစ္သက္သူမ်ားလည္းရွိသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ စီမံကိန္းမ်ားထဲတြင္ YBS စီမံကိန္းသည္ စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ယေန႔အထိ နာမည္အႀကီးဆုံးႏွင့္ ေဝဖန္မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာတြင္လည္း တိုင္းအစိုးရ က်ပ္ဘီလီယံ ၇၀ ရွယ္ယာထည့္ဝင္ထားသည့္ YBS ဘတ္စ္ကားကုမၸဏီႏွစ္ခု အ႐ႈံးေပၚေနသည္ဆိုသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားႀကဳံခဲ့ရသည္။

ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစီးေရ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္စတင္ေျပးဆြဲခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ ၂ ႏွစ္ခန္႔အၾကာ ယာဥ္လိုင္း ၁၀၀ ႏွင့္ ယာဥ္အစီးေရ ၆ç၀၀၀ နီးပါးျဖင့္ တိုးတက္ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေနသည့္ အေျခအေနမွာ မွတ္တမ္းတင္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွသည္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္လက္ထက္တိုင္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ပြဲဆူေစခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက စိတ္ဝင္စားလာျခင္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ မွတ္တမ္းတင္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီေထာင္၍ ဦးသိမ္းေဝကဲ့သို႔ နာမည္ေက်ာ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္က ဦးစီးလုပ္ကိုင္ျခင္းမွာလည္း အမ်ားစိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္သြားေစခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တိုက္႐ိုက္အမည္စာရင္း တင္သြင္းခန္႔ထားေသာ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ေငြက်ပ္ ၁၀ ဘီလီယံ မတည္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီ (NYDC) ကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္းပထမအဆင့္ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးရန္ ေရွ႕တိုးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ေျမဧက ၂၀,၀၀၀ ေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနလ်က္ရွိၿပီး စီမံ ကိန္းတစ္ခုလုံး၏ ကုန္က်စရိတ္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေက်ာ္ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

ထိုျပင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠ႒ Mr. Ning Jizhe သည္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္မည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ China Communications Construction Company Ltd. (CCCC)   အျပင္ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို စိတ္ဝင္စားမႈရွိေနျခင္းမွာ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *