ကမၻာ့သေဘာတူညီခ်က္ ျမန္မာအေပၚ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္လား

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားဆိုင္ရာ တစ္ကမၻာလုံး သေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့အေရး ေတြးပူလာၾကသည္။

တစ္ကမၻာလုံးက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ကုလသမဂၢတြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ လူဝင္မႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေထာက္ခံမဲေပးလိုက္သည္။ ယင္းအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

Global Migration Pact (ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားဆိုင္ရာ တစ္ကမၻာလုံးသေဘာတူညီခ်က္) ကို ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က မဲခြဲအတည္ျပဳရာ ေထာက္ခံသည့္ ၁၅၂ ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာပါဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားကို အင္အားသုံးတားဆီးၿပီး မကၠစီကိုနယ္စပ္ကို တံတိုင္းကာရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအပါအဝင္ ငါးႏိုင္ငံကမူ ကန္႔ကြက္မဲေပးၾကၿပီး အိမ္နီးခ်င္း စင္ကာပူအပါအဝင္ ၁၂ ႏိုင္ငံက ၾကားေနခဲ့ၾကသည္။

ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံက ယင္းသေဘာ တူညီခ်က္ကို ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏႈတ္ထြက္သည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ခိုးဝင္ခိုးထြက္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို မည္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ ေထာက္ခံရျခင္းျဖစ္သနည္း။ ယင္းအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားက မည္သို႔ရွိသနည္း။

ကမၻာတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ ၂၅၈ သန္း ေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းပမာဏမွာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ၅၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမွာ ကမၻာ့လူဦးေရ တိုးႏႈန္းထက္လည္း ျမင့္မားသည္။

ကြဲလြဲျခင္း

သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾကရာတြင္ ကြဲလြဲမႈရွိေနသည္။

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ဦးကမူ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တ႐ုတ္စသျဖင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံကာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသည္ျဖစ္ေစ လက္ခံရမည့္သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ထိုင္း၊ မေလရွား အပါအဝင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သေဘာသဘာ၀ မတူညီေၾကာင္း၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မေနထိုင္လိုသျဖင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အလုပ္အကိုင္အတြက္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ဒီဟာ (သေဘာတူညီခ်က္) က ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေျပာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ အိႏၵိယမွာ မေနခ်င္ေတာ့ဘူး။ ဗမာျပည္သြားေတာ့မယ္ဆိုရင္လည္း အဲဒီဟာက အက်ဳံးဝင္တယ္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားက ဗမာျပည္မွာမေနခ်င္ေတာ့လို႔ သြားတာမဟုတ္ဘူး။ ထမင္း မ၀လို႔၊ အခြင့္အေရး ပိုရမယ္ထင္လို႔သြားတာ။ အဲဒီႏွစ္ခုက မတူဘူး” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

Migration Pact မွာ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွ ႏိုင္ငံတစ္ခုသို႔ စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာႏိုင္သည့္အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါႏိုင္ငံတကာဥပေဒေရးရာကၽြမ္းက်င္သူက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အစိုးရ၏ ရွင္းလင္းခ်က္မွာ ယင္းသို႔ မဟုတ္ေပ။

Global compact for Migration မွာ စာခ်ဳပ္မဟုတ္ေသးဘဲ အဆိုကို ေထာက္ခံသည့္အဆင့္သာရွိေသးေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးခ်မ္းေအးက ေျပာဆိုသည္။

ေထာက္ခံရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာလည္း စာခ်ဳပ္မဟုတ္ျခင္း၊ ဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္မႈ မရွိသျဖင့္ မျဖစ္မေန လိုက္နာရမည္ဆိုသည့္ အေျခအေနမဟုတ္ျခင္း (Non-Binding) ၊ ပုံမွန္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားျခင္းကိုသာ အားေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“သူ႕ရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈေတြ၊ တရားမဝင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈေတြကို အားမေပးဘူး။ တရားဝင္ျဖစ္ဖို႔ကို ဆိုလိုတာ။ ဒုကၡသည္နဲ႔လည္း မဆိုင္ဘူး။ ဒုကၡသည္က Global Compact for Refugee သပ္သပ္ သီးျခားရွိတယ္” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

Global Compact for Migration ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္ျခင္း စသည္တို႔ကို အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အျပည့္အဝလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ဥေရာပသို႔ လူဦးေရတစ္သန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေ႐ႊ႕ ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအေရးကို ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈရႏိုင္ေစရန္၊ စီစဥ္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပုံမွန္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအတြက္ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသတင္းအခ်ိဳ႕တြင္ ေရးသားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားဆိုင္ရာ နယူးေယာက္ ေၾကညာစာတမ္းကို နမူနာယူၿပီး ေရးဆြဲရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

Global Migration Pact မွာ အေရးယူမႈလုပ္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း BBC သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

စိုးရိမ္ရသေလာ

ျမန္မာက ေထာက္ခံမႈအေပၚ စိုးရိမ္ရသည္ဟု ႐ႈျမင္သူမ်ားရွိၿပီး အစိုးရကမူ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ မရွိဟုတုံ႔ျပန္သည္။

အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္မွာ Non-Binding ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ စည္းေႏွာင္မႈရွိသည္ (Binding) ဟုလည္း ႐ႈျမင္သူမ်ားရွိသည္။

Non-Binding မဟုတ္သည့္တိုင္ ယင္းအခ်က္ကို ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို ေထာက္ျပကာ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းေတြ႕ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္ဟု ႐ႈျမင္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဥပမာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းမွာ Non-Binding ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းစာခ်ဳပ္ကို ေထာက္ကာ ျမန္မာအေပၚ ေဝဖန္မႈမွာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွ ယေန႔ထိတိုင္ျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“Non-Binding က ၾကာလာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံကို ဒုကၡေပးမယ္။ ဒုကၡေပးမယ့္ Pact တစ္ခုျဖစ္တယ္” ဟု ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေရးရာကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအေရးကို ကန္႔ကြက္လၽွင္ အမုန္းစကားဟု သတ္မွတ္မည္ဆိုသည့္ အခ်က္လည္း ပါဝင္ ေနရာ ယင္းအခ်က္မွာ အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

Global Migration Pact မွာ Non-Binding ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုလၽွင္ အမုန္းစကားေျမာက္ေနသျဖင့္ Non-Binding ေလာ၊ Binding ေလာ ယတိျပတ္မေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ၎က သုံးသပ္သည္။

“သေဘာတူညီခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုျခင္းဟာ Hate Speech ျဖစ္လို႔၊ အဲဒီဟာက ေထာင္ေခ်ာက္ပဲ”

ကန္႔ကြက္လၽွင္ အမုန္းစကား (Hate Speech) ေျမာက္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္က Global Migration Pact ကို ဆန္႔က်င္၍ မရေအာင္ လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ Binding ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေရးရာကၽြမ္းက်င္သူက ဆိုသည္။

“ဒီ Global Migration Pact ကို ဆန္႔က်င္လိုက္တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ Hate Speech နဲ႔ သြားၿငိတယ္” ဟုလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည့္အေျခအေန (Binding) ျဖစ္သည္ ဟု ၎က ႐ႈျမင္သည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမွာ လူ႕အခြင့္အေရးမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ တစ္ႏိုင္ငံသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းတြင္ လက္ခံရမည့္ႏိုင္ငံ၏ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ ဥပေဒအေပၚမူတည္ကာ ဆုံးျဖတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအးခ်မ္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“Global Migration ဆိုတာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ လူဝင္မႈအက္ဥပေဒကို ေက်ာ္လႊားၿပီး မရွိႏိုင္ဘူး။ မရွိသင့္ဘူးလို႔ပဲ ယူဆတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို ေထာက္ခံမဲမေပးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားပင္လၽွင္ Hate Speech ေျမာက္သည္ဟု ျပႆနာရွာခံရႏိုင္ၿပီး ေထာက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ပိုမိုဒုကၡေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေရးရာကၽြမ္းက်င္သူက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမုန္းစကားကို ဆန္႔က်င္သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္လည္း အမုန္းစကားကို ဆန္႔က်င္ထားေသာေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒအရပင္လၽွင္ ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုခြင့္ ရႏိုင္ေျခမရွိ ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ၎က သတိေပးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာသူမ်ားကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီဟု ေျပာဆိုလၽွင္လည္း အမုန္းစကားေျမာက္ၿပီး Hate Speech Promoter မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ဒါကို ဆန္႔က်င္ရင္ Hate Speech  တိုးပြားေအာင္လုပ္တဲ့သူေတြဆိုၿပီး လာခ်ည္ထားမွာ။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရေတာ့ ဒီဟာႀကီးက ေတာ္ေတာ္အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ Pact လို႔ ထင္တယ္”

ေထာက္ခံရျခင္း အေၾကာင္းအရင္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးခ်မ္းေအးကမူ လက္ရွိတြင္ Principle (အေျခခံမူ) အဆင့္သာရွိေသးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားက ေထာက္ခံၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“ေနာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ အျပည့္အဝလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမူကို ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိတဲ့အတြက္ ပါဝင္ေထာက္ခံတာ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ကန္႔ကြက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာလည္း ျပည္တြင္းတြင္ လက္ယာစြန္းေရာက္ပါတီမ်ားက ဖိအားေပးမႈ၊ ကန္႔ကြက္ရာတြင္ ပါဝင္သည့္ ဟန္ေဂရီ၊ ပိုလန္၊ ခ်က္စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အစိုးရအေျပာင္းအလဲျဖစ္ကာ လက္ယာစြန္း ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေနရာရထားသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာအဆိုကို ေထာက္ခံလိုက္မႈသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခ်မ္းေအးက ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူ႕ Principle အရ ေကာင္းမြန္တဲ့ Principle ျဖစ္လို႔ လက္ခံထားတာ။ တခ်ိဳ႕ Principle ေတြက ေကာင္းမြန္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို လာၿပီးထိပါးၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္လို႔မရဘူးဟာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ သတိထားၿပီးလုပ္တာေပါ့”

အေျခခံမူအဆင့္မွာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔သျဖင့္ Global Compact for Migration တြင္ မပါဝင္လၽွင္လည္း ေထာက္ျပေဝဖန္မႈမ်ားရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ယင္းအေျခခံမူမွာ တရားမဝင္၊ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းကို အားမေပးဘဲ တရားဝင္ျဖစ္ေရးကို အားေပးကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း တရားဝင္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကို အားေပးေထာက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက တုံ႔ျပန္ထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ ျမန္မာမ်ားကိုလည္း တရားဝင္ နည္းလမ္းျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ အၿမဲတေစတိုက္တြန္းေနၾကာင္း ဦးခ်မ္းေအးက ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ဥေရာပတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသည့္အေရးမွာ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအေျခခံမူမွာ ပုံမွန္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးရာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးစိုးဟန္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သာ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

“ရွင္းရွင္းေျပာရင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက အလုပ္သမားေတြ ျပည္ပသြားလုပ္တဲ့အခါ ဒီလူေတြကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ဒီလူေတြရဲ႕အခြင့္အေရးေတြ ရရွိႏိုင္ဖို႔၊ ဒါေတြအတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ပါဝင္တာ။ အဲဒါကို ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ လူေတြက မသိတဲ့အခါ ဟိုဟာ (ေဝဖန္) ျဖစ္ေနတာေပါ့” ဟု ဦးစိုးဟန္က ေျပာဆိုသည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား သန္းႏွင့္ခ်ီ လက္ခံထားသည့္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံကလည္း အဆိုပါအေျခခံမူကို ေထာက္ခံထားၿပီး ထိုင္းဆိုလၽွင္ ေပးဆပ္ရမည့္အရာမ်ားစြာရွိဟုလည္း ဦးခ်မ္းေအးက ဆိုသည္။

အေျခခံမူအဆင့္မွာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔သျဖင့္ အခ်ိဳ႕လည္း ၎တို႔ထင္ျမင္သည့္အတိုင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံမူကို ေထာက္ခံပါဝင္လိုက္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အလုံးစုံလိုက္ေလ်ာရမည္ဟု ေဝဖန္ေနျခင္းမွာ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“Principle ဆိုတဲ့အတြက္ အမွန္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝင္လိုက္တဲ့အတြက္ လုပ္လို႔မရေတာ့ဘူး။ ေပးရမယ္ဆိုတာကလည္း မွားတယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ဟာေတြ ျငင္းခုံမႈ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ ကိုယ့္စကားပဲ မွန္တယ္ဆိုၿပီး အျပတ္မျငင္းခ်င္ဘူး။ Principle လို႔ ေျပာထားတာကို”

သို႔ေသာ္လည္း မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ထြက္ေပၚလာလၽွင္ ေထာက္ခံမႈမွာ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိအေျခခံမူကို ေထာက္ခံပါဝင္လိုက္ေသာ္လည္း လိုက္နာက်င့္သုံးရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မရွိေသးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္ ခိုးဝင္လာသူမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွ သိရသည္။

“ဒီဟာဝင္လိုက္လို႔ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုေတာ့ ဘာမွ လုပ္စရာမလိုေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းအေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမွာရွိတဲ့အတိုင္းပဲ ဥပေဒေတြ မူဝါဒေတြ က်င့္သုံးလို႔ရတယ္” ဟု ဦးခ်မ္း ေအးက ရွင္းျပသည္။

ျပည္သူကို အသိေပးပါ

ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးလၽွင္ ျပည္သူမ်ားကို တရားဝင္အသိေပးသင့္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အစိုးရက ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပျခင္းမေတြ႕ရေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည့္ Global Migration Pact တြင္ သမၼတဆုံးျဖတ္ခ်က္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိမရွိ မေသခ်ာေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ဥပမာဆိုပါစို႔ – အေမရိကန္ဆိုရင္ ဒါမ်ိဳးလုပ္မယ္ဆိုရင္ ဆီးနိတ္က သေဘာမတူရင္ အတည္မျဖစ္ဘူး။ သမၼတပဲ ထိုးထိုး၊ ဘယ္သူပဲ ထိုးထိုး၊ ဆီးနိတ္က မႀကိဳက္ဘူးဆိုရင္ အဲဒါက ပ်က္ျပယ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဲဒါနဲ႔ဆင္တူတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံရွိေပမယ့္ အခုထိအဲဒါကို မေျပာေသးဘူး”

ျဖစ္သင့္သည္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အေသအခ်ာေဆြးေႏြးၿပီးမွသာလၽွင္ လုပ္သင့္ေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဖသန္းက ယာယီေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမွာ သဘာ၀က်ေသာ္လည္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခြင့္ကိုမူ မည္သည့္ႏိုင္ငံကမၽွ လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ယင္းအျပင္ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္စာတမ္းကို လက္မွတ္ထိုးလၽွင္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ တင္ျပလာလၽွင္ အေသးစိတ္ဖတ္႐ႈကာ လိုအပ္လၽွင္ ကန္႔ကြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္သူ ၎က ေျပာဆိုသည္။

“အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အလြယ္တကူ သြားေနထိုင္ခြင့္ကေတာ့ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ ေပးမွာမဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးေဖသန္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္အေျခအေနကို မသိရေသးေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္အဆင့္ျဖစ္လာလၽွင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွာ စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္သင့္မွသာ ပါဝင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးခ်မ္းေအးက ေျပာဆိုသည္။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ခြဲေဝေပးရမည့္အေျခအေန၊ ကန္႔သတ္ခံရမည့္အေျခအေနျဖစ္လၽွင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား သတိထားလုပ္ကိုင္ၾကေတာ့မည္ဟု ေျပာဆိုၿပီး ၎က ေအာက္ပါတိုင္းလည္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“အေသးစိတ္လာရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတြက သတိထားေတာ့မယ္။ ကိုယ့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးလာမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုက လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး” 

 

ေအအမ္တီ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *