ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ ဗ-၀-တ

ဗ-၀-တ ဟု ေခၚ ၾကသည့္ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားသည္ မႈိင္းတိုက္သည့္ဝါဒမ်ား ျဖန္႔ေဝသည့္ေနရာမဟုတ္ဟု ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕က ဆိုလိုက္သည္။

“ေက်ာင္းဟာ တစ္စုံတစ္ဦးရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္မွာရွိတဲ့ေက်ာင္း မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ မူဝါဒေတြကိုပဲ သင္ၾကားေပးရတဲ့ ေက်ာင္းပါ” ဟု ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ဒုတိယအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

“ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ ပါတီတစ္ခုအတြက္ ေက်ာင္းမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ၎ကဆက္ေျပာျပသည္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္လၽွင္ အနည္းဆုံး ရွစ္သုတ္ေခၚယူ၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တည္တံ့ေအာင္ သင္ၾကားေပးသည့္ေနရာဟု နာမည္ႀကီးခဲ့သည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို ဝါဒအလြဲအမွားမ်ား မႈိင္းတိုက္သြင္းသည္ဟု ဆိုသည္။

ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္သည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ရယူၿပီး ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံကိုတည္ေထာင္မည္ဟုဆိုရာတြင္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ပထမဆုံးေက်ာင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မိုင္ ၅၀ ခန္႔အကြာ၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕၏ေျမာက္ ဘက္ ၁၈ မိုင္ရွိ ေဖာင္ႀကီးေက်း႐ြာအနီး ေျမဧက ေလးေထာင္နီးပါးေပၚတြင္ ဗဟိုျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေက်ာင္းအမည္ျဖင့္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံရွိ ဌာနအသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ေပးရန္ အာဏာသိမ္းၿပီး သုံးႏွစ္အၾကာတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။

၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္အျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ေဖာင္ႀကီးေက်း႐ြာအနီးရွိသျဖင့္ ေဖာင္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္း၊ ေဖာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ဟု အမည္တြင္သည္။

ေနာက္ထပ္ ၃၄ ႏွစ္အၾကာတြင္ အလားတူေက်ာင္းမ်ိဳးကို မႏၲေလးႏွင့္ ၂၄ မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ရွိသည့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ဇီးပင္ႀကီးေက်း႐ြာအနီးရွိ ေျမဧက တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ဇီးပင္ႀကီး) အျဖစ္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို ေဖာင္ႀကီးဆင္း၊ ဇီးပင္ႀကီးဆင္းဟူ၍ ခြဲျခားေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။

အထက္ျမန္မာျပည္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဇီးပင္ႀကီးသို႔ သြားၾကရၿပီး ေအာက္ျမန္မာျပည္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ေဖာင္ႀကီးသို႔ သြားၾကရသည္။

ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္တို႔၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာရပ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္ ဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ျဖစ္ေစရန္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္၊ ျပည္သူကို အက်ိဳးျပဳမည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေစရန္ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သုံးလၽွင္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို သိရွိရန္ သင္ၾကားေပးသည္။ မဆလေခတ္ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္မွ ေျပာင္းလဲသြားသည့္စနစ္ကို ေျပာင္းလဲမွန္းသိေစရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးသည္။

လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေျပာင္းလဲသည့္အခ်ိန္တြင္လည္း ဒီမိုကေရစီ၏ အေျပာင္းအလဲကို ဝန္ထမ္းမ်ားသိရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ သင္ၾကားေပးသည္။ စီးပြားေရးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူဝါဒႏွင့္အညီ မည္သည့္အရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ စသည့္ သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားကို သင္ၾကားေပးသည္ဟု တာဝန္ရွိသူတို႔က ဆိုသည္။

“အခုေနာက္ပိုင္းကေတာ့ ဝါဒမႈိင္းတိုက္ဖို႔သက္သက္ေခၚတဲ့ သင္တန္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလးၿမိဳ႕ရွိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက သူ႕အျမင္ကို ေျပာျပသည္။

“သင္ၾကားတဲ့ ဆရာေတြနဲ႔လည္း ဆိုင္ပါမယ္။ တခ်ိဳ႕ဆရာေတြ သင္ၾကားတာက ေတာ္ေတာ္ဆိုးဆိုးဝါးဝါးေတြရွိေပမယ့္ ခံယူတဲ့သူရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ကလည္း ဆိုင္တာကိုး” ဟု သူသင္ၾကားခဲ့သည့္ ဇီးပင္ႀကီးေက်ာင္း၏ အေျခအေနအခ်ိဳ႕ကို ေျပာျပသည္။

ယခင္တုန္းကေတာ့ ဗ-၀-တ မ်ားသည္ အစိုးရယႏၲရား လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဝန္ထမ္းလုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးသည့္စက္႐ုံဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ယူနီေဖာင္းျမင္လၽွင္ ေၾကာက္႐ြံ႕စိတ္ေပၚေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးသည့္ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္ဟု တက္ေရာက္ဖူးသူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

“အဲဒီတုန္းက စစ္ေရးျပဘာသာရပ္မွာ သင္ထားတာ တစ္ခုရွိပါေသးတယ္။ ေဖာင္ႀကီးဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ဝန္းအတြင္း ယူနီေဖာင္းဝတ္လာသူမွန္သမၽွကို သင္တန္းသားေတြက ဘယ္ေနရာမွာေတြ႕ေတြ႕ အေလးျပဳရတယ္။ အေလးမျပဳရင္ အျပစ္ေပးအေရးယူမယ္လို႔ အမိန္႔ထုတ္ထားပါတယ္” ဟု စာေရးဆရာ ဝင္းသိန္းဦးက ‘ထိပ္ထိပ္ႀကဲ မန္ေနဂ်ာ ျဖစ္လိုေသာ္’ စာအုပ္တြင္ သူ႕အေတြ႕အႀကဳံကို ေရးျပထားသည္။

ရဲယူနီေဖာင္း၊ စစ္ယူနီေဖာင္းဝတ္လာသူမ်ားကို အေလးျပဳရသည္မက အေကာက္ခြန္၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ မီးသတ္ စသည္ျဖင့္ မည္သည့္ယူနီေဖာင္းကို ဝတ္လာသည္ျဖစ္ေစ၊ အရာရွိ၊ အျခားအဆင့္ မခြဲျခားေတာ့ဘဲ အေလးျပဳၾကရသည္။ ထိုအက်င့္မ်ားက သင္တန္းဆင္းၿပီး မိခင္ဌာနသို႔ ျပန္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ႐ုံးေပါက္၀ေစာင့္ေနသည့္ ရဲတပ္သားေလးကို ျမင္လၽွင္ပင္ အလိုလိုအေလးျပဳခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု စာေရးဆရာ ဝင္းသိန္းဦး က ဆိုသည္။

ဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ဟုဆိုသည့္အတိုင္း အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားသာ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိၿပီး ျပင္ပပုဂၢလိက ဝန္ထမ္းမ်ား၊ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ မရွိေပ။ (ယခုမူ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအကယ္ဒမီ အမည္ျဖင့္ ျပင္ပကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားပါ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ စီစဥ္ထားၿပီး အပတ္စဥ္ ၅ အထိ ေရာက္ရွိေနၿပီဟု သိရသည္။)

အစိုးရဝန္ထမ္း အရာရွိမ်ား၊ အရာရွိမဟုတ္သည့္ အျခားအဆင့္မ်ား အားလုံးတက္ေရာက္ၾကရၿပီး အရာရွိမ်ားအတြက္ ေဇယ်တပ္ခြဲ၊ အရာရွိမဟုတ္သူမ်ားအတြက္ ဗလတပ္ခြဲ ရာထူးအလိုက္ ခြဲျခားတက္ၾကရသည္။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန အရာရွိမ်ားအတြက္မူ ေအာင္ဆန္းတပ္ခြဲ၊ ရဲအရာရွိမ်ားအတြက္ စည္သူတပ္ခြဲဟု ဌာနအလိုက္ခြဲျခား၍ တက္ရသည္လည္း ရွိသည္။

အခ်ိဳ႕ဆိုလၽွင္ ထိုသင္တန္းမ်ားကို တစ္ႀကိမ္တည္းသာမဟုတ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္အထိ တက္ၾကရသည္လည္း ရွိသည္။ အရာရွိမျဖစ္ေသးခ်ိန္တြင္ ဗလတပ္ခြဲသို႔ တက္ခဲ့ရၿပီး အရာရွိျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ေဇယ်တပ္ခြဲသို႔ တက္ၾကရသည္။ သင္တန္းတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက သင္တန္းတက္သူမ်ားကို ရဲေဘာ္တို႔ဟု ေခၚေဝၚသုံးစြဲေၾကာင္း တက္ေရာက္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

သင္ၾကားေရးပိုင္းပညာေရးဌာနခုနစ္ခု ရွိသည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံ၊ လူမႈေရးသိပၸံ၊ ဥပေဒ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာတို႔ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ဝန္ထမ္းေက်ာင္းမ်ားနည္းတူ စစ္သင္တန္း သင္ၾကားရမႈမ်ားမရွိေတာ့ဟု ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕က ဆိုသည္။

ဗ-၀-တတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပး ေနသည့္ သင္တန္းမ်ားမွာ ပုံမွန္သင္တန္းႏွင့္ အထူးမြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္သင္တန္း အမ်ိဳးအစား ရွစ္ခုရွိသည္။ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္တို႔ကို သင္ၾကားေပးသည့္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအမႉး စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း (၈ ပတ္)၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးတို႔ကို သင္ၾကားေပးသည့္ အဆင့္ျမင့္အရာထမ္း စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း (၈ ပတ္)၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉးတို႔ကို သင္ၾကားေပးသည့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ အရာထမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း၊ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဆင့္ျမင့္ ဒီပလိုမာသင္တန္း (၂၀ ပတ္)၊ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိတို႔ကို သင္ၾကားေပးသည့္ အရာထမ္းအေျခခံသင္တန္း (၁၂ ပတ္) တို႔ ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ဒုတိယဦးစီးမႉးတို႔ကို သင္ၾကားေပးသည့္ အရာထမ္းငယ္ အေျခခံသင္တန္း (၈ ပတ္)၊ ႐ုံးအုပ္၊ ဌာနခြဲစာေရးတို႔ကို သင္ၾကားေပးသည့္ စာေရးဝန္ထမ္းႀကီးၾကပ္မႈ တန္းျမင့္သင္တန္း (၈ ပတ္)၊ အႀကီးတန္းစာေရး၊ အငယ္တန္းစာေရးတို႔ကို သင္ၾကားေပးသည့္ စာေရးဝန္ထမ္း အေျခခံသင္တန္း(၈ ပတ္)၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕မွ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ဦးစီးအရာရွိ၊ ပုဂၢလိကဝန္ထမ္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးသည့္ အရာထမ္းေလာင္း အေျခခံသင္တန္း၊ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္း (၁၆ ပတ္) တို႔လည္း ပါဝင္သည္။

အထူးမြမ္းမံသင္တန္းအျဖစ္ (၁) တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အထူးမြမ္းမံသင္တန္း၊ (၂) အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအထူးမြမ္းမံသင္တန္း၊ (၃) နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ မူလတန္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အထူးမြမ္းမံသင္တန္း၊ (၄) အရာထမ္းေလာင္း အေျခခံ (အထူး) သင္တန္း၊ (၅) အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ား အထူးသင္တန္း၊ (၆) ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ အရာရွိမ်ား အထူးမြမ္းမံသင္တန္း၊ (၇) အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားသင္တန္း၊ (၈) အမ်ိဳးသမီးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသင္တန္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္တြင္ စစ္သင္တန္းမ်ား သင္ၾကားခဲ့ရေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္မူ စစ္သင္တန္းမပါေတာ့ေၾကာင္း ဇီးပင္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ သင္တန္းတက္ခဲ့ရသည့္ ကေလးၿမိဳ႕မွ တကၠသိုလ္ဆရာတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“စစ္သင္တန္းတုန္းက ပိုပင္ပန္းတာေပါ့။ ကိုယ္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္မသက္ဆိုင္တဲ့ ဘာသာရပ္ေလ။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံတို႔ကေတာ့ ကိုယ္စိတ္ဝင္စားတဲ့အတြက္ အက်ိဳးရွိပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးသည့္ ဘာသာရပ္ခုနစ္ခုအနက္ လူေျပာမ်ားသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဝါဒမႈိင္းမ်ား သြတ္သြင္းသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ဘ၀ျဖင့္ လွည္းကူးၿမိဳ႕ဘက္သို႔ စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္တစ္ခုတြင္ ေဖာင္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္းကို ေဝဖန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သူတို႔၏ ေျပာျပခ်က္အရ မဆိုင္သည္မ်ားကို သင္ၾကားေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္သို႔ ပညာသင္သြားမည့္ ဆရာဝန္ကို ေသနတ္ပစ္သင္ခိုင္းျခင္း၊ တကၠသိုလ္ဆရာမကို စပါးစိုက္သင္ၾကားေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ဥပမာျပဳ၍ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တကယ္လိုအပ္တဲ့ဟာေတြ မသင္ေပးဘဲနဲ႔ ဘာေတြ ေလၽွာက္သင္ေပးေနသလဲဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ စဥ္းစားစရာပဲ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

ဝါဒမႈိင္းမ်ား တိုက္ျခင္းမရွိဟု ျငင္းဆိုထားေသာ္လည္း ဒုတိယအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္ေဆြ၏ ေျပာဆိုခ်က္တစ္ခုတြင္ ဝါဒမႈိင္းတိုက္သည္ကို လက္ခံသည့္အသြင္ ေတြ႕ရသည္။

“ဝါဒမႈိင္း တိုက္တယ္ဆိုတဲ့ဟာကလည္း ဒီမွာ လာသင္ၾကားတဲ့ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဘြဲ႕ရတဲ့သူေတြပါ။ တစ္စုံတစ္ဦး တစ္ေယာက္က ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ သူတို႔ မွာ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ ဟုတ္ေသာ္ရွိ မဟုတ္ေသာ္ရွိ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီေခတ္က ပိုဆိုးပါတယ္။ အကုန္လုံးက မ်က္စိပြင့္ နားပြင့္ၿပီးသား။ မွန္တယ္ဆိုရင္ လက္ခံ၊ မမွန္ဘူးဆိုရင္ လက္မခံပါဘူး။ ေကာင္းတာပဲယူ၊ မေကာင္းတာ ပယ္မွာပါ။ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ ပုံစံခြက္တစ္ခုတည္း သြင္းၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္လို႔ မရပါဘူး” ဟု ၎ကေျပာသည္။

မိမိဌာန၏ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို ပိုမိုနားလည္ေအာင္ သင္ၾကားေပးသည့္အျပင္ မဆိုင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္ၾကားျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မိမိလက္မခံသည့္ အေၾကာင္းအရာဆိုလၽွင္ ေခါင္းထဲသို႔ မထည့္ေၾကာင္း ဇီးပင္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးသည့္ ကေလးၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ သင္တန္းသားတို႔ လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားတြင္ လက္ရွိအစိုးရအေပၚ တိုက္ခိုက္ေဝဖန္သည့္ သေဘာတရားမ်ားကို ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည့္အေပၚ လက္မခံလိုသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ယင္းအထဲတြင္ သြားဘက္ဆိုင္ရာဆရာဝန္ ေဒါက္တာ စိုးသူရေဇာ္လည္း ပါဝင္သည္။

၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက ဇီးပင္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့စဥ္က ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို သင္တန္းတက္ၿပီး တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ဇီးပင္ႀကီးစစ္တမ္းအမည္ျဖင့္ အပိုင္းသုံးပိုင္းခြဲ၍ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚ တင္ခဲ့သည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္ရာတြင္ လိုက္နာရသည့္ ေနမႈထိုင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေဝဖန္ထားျခင္း၊ ဝန္ထမ္းသတ္၍ အစိုးရေသျခင္း ဟုေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သင္ၾကားသူ ဆရာဆရာမမ်ားအေပၚ ေဝဖန္ထားျခင္း၊ ပလုံ ပလုံျမည္သြားေသာ ၂၅၂ သိန္းႏွင့္ ေဖာ္႐ႈိးႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေထာင္ေတာ္မူခဏ္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စည္းကမ္းႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ေဝဖန္ထားသည့္ အေၾကာင္းက ရက္ပိုင္းအတြင္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၿပီး ေရးသားမႈမ်ားသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသူ မ်ားျပားခဲ့သည္။

မဆလေခတ္မွစ၍ အုပ္ခ်ဳပ္သူ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ အာဏာတည္တံ့ေရးအတြက္ ေျပာဆိုပို႔ခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ဝါဒမႈိင္းသြတ္သြင္းသည္ဟု ဆိုၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားက ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးေနခ်ိန္အထိေဆာင္႐ြက္ေနဆဲဟု ေဒါက္တာစိုးသူရေဇာ္၏ အေတြ႕အႀကဳံက သက္ေသျပျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေရးသားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက ခုံဖြဲ႕စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ ေရးသားမႈအေပၚ အေရးယူရန္မရွိဟု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ မီဒီယာမ်ား သို႔ ရွင္းလင္းရန္အတြက္ ဇီးပင္ႀကီးေက်ာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ပြဲစခါနီးတြင္ အထက္အမိန္႔ေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ပြဲပ်က္ခဲ့သည္။

တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ ခံစားခ်က္ျဖင့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ ေက်ာင္းအေပၚတြင္ ႐ိုက္ခတ္မႈရွိျခင္းကို စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း၊ အျဖစ္မွန္ကို သိေစခ်င္သျဖင့္ ရွင္းလင္းရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုလိုျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ရွင္းျပသည္ဟု ထင္ျမင္မည္စိုးသျဖင့္ ရွင္းလင္းပြဲမလုပ္ေတာ့ဘဲ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္သာ တင္ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္ဟု ယင္းအဖြဲ႕ကဆိုသည္။

“ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာေတြ တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ တင္ထားပါတယ္။ အမ်ားထင္ေၾကးေပးတဲ့ဟာအတိုင္း မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိေစခ်င္တာ။ အပိုင္းေလးပိုင္းနဲ႔ တင္ေနပါတယ္” ဟု ဦးျမင့္ေဆြက ထပ္ေလာင္းရွင္းျပသည္။

ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ယခင္ကသင္႐ိုးဇယားမ်ားအတိုင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ အသစ္ေျပာင္းလဲထားၿပီးျဖစ္ကာ ပညာေရးဘက္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡမ်ား၊ ဒုဝန္ႀကီး အၿငိမ္းစားမ်ား ပါဝင္သည့္ တကၠသိုလ္ပညာရပ္အဖြဲ႕ျဖင့္ သင္ၾကားမည့္ သင္႐ိုးမ်ားတြင္ ျဖဳတ္သင့္သည္၊ သင္ၾကားသင့္သည္ကို အၿမဲေ႐ြးခ်ယ္စိစစ္ေပးေနသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕က ေျပာသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားကို မိခင္ဌာနတြင္သာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလၽွင္ ရႏိုင္ၿပီး ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားမရွိသင့္ဟု ထင္ျမင္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရဌာနတိုင္းတြင္ ဌာနတြင္း သင္တန္းေပးသည့္ေက်ာင္းမ်ား မရွိေသးေပ။

“အဲဒီမွာ သူတို႔နဲ႔ ပတ္သက္တာ သူတို႔သင္လို႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ ႐ုံးလုပ္ငန္းတို႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္တဲ့ မူဝါဒေတြကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒမွာေကာ၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္ ဥပေဒမွာေကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းေတြမွာ သင္တန္းတက္ရမယ္။ တက္ၿပီးရင္ အဆင့္အလိုက္ ရာထူးတိုးေပးတဲ့အခါမွာလည္း ထည့္စဥ္းစားရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတာရွိတယ္” ဟု ဦးျမင့္ေဆြ က ရွင္းျပသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၏ ေအာက္တြင္ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဝန္ထမ္းေရးရာဦးစီးဌာနတို႔ရွိၿပီး ယင္းေအာက္တြင္မွ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ႏွင့္ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ (အထက္ျမန္မာျပည္)တို႔ ရွိေနသည္။

ယင္းအျပင္ ဌာနတြင္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းသင္ၾကားေပးေနျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ ဝန္ထမ္းလစာ၊ အေဆာင္အေယာင္မ်ား မလိုအပ္ဘဲ ကုန္က်ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုၿပီးသင္သည့္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအရလည္း ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္ေရးကို ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕က တာဝန္ယူထားရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကုန္က်စရိတ္လည္း က်ဥ္းေျမာင္းသြားေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္မ်ားမရွိသင့္ဟု ယူဆသူမ်ားရွိသလို အဆိုပါေက်ာင္းမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ရွိသင့္ၿပီး သင္႐ိုးဇယားမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ သင္ၾကားေပးသူမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ လုပ္ႏိုင္လၽွင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးမ်ားမည္ဟု ထင္ျမင္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။

“Subject တစ္ခုကို ဦးတည္ၿပီးသင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာသာရပ္ခုနစ္ခုေပါင္းၿပီး စီမံခန္႔ခြဲတတ္ဖို႔ပါ။ ႏိုင္ငံျခားကေက်ာင္းေတြ ပညာရွင္ေတြနဲ႔လည္း အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေလ့လာၿပီး ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆိုတာ အၿမဲတမ္းရွိေနမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလူေတြေကာင္းမွ၊ ဒီလိုေတြ ခံယူခ်က္ရွိမွ အစိုးရယႏၲရားကလည္း ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ဒုတိယအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္ေဆြက ရွင္းျပသည္။

လက္ရွိတြင္ စစ္သင္တန္းမ်ား မသင္ၾကားေတာ့ျခင္းအျပင္ သင္႐ိုးဇယားမ်ား ေျပာင္းလဲထားျခင္း၊ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအကယ္ဒမီတြင္ ျပင္ပပုဂၢလိကဝန္ထမ္းမ်ား လာေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ျခင္း စသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ထားၿပီးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဗ-၀-တ ေက်ာင္းမ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္တို႔အလိုက် ဝါဒမႈိင္းတိုက္သည့္ ပို႔ခ်မႈမ်ားရွိေနျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း ေျပာင္းလဲပစ္ရန္လိုသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ သြားေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အရင္လူကို လြမ္းဆြတ္သည့္ေလသံမ်ား မေျပာရန္လိုအပ္သည္။

သင္႐ိုးဇယားေျပာင္းေသာ္လည္း ဆရာအေဟာင္းမ်ားျဖင့္ မသင့္ေလ်ာ္ေတာ့ေပ။

“လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဝန္ႀကီးဌာနအားလုံးနီးပါးမွာ စီမံခန္႔ခြဲေနၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ ဒီတကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္းမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္ မျမင့္၊ ဝန္ထမ္းေကာင္း ျဖစ္ မျဖစ္ကေတာ့ ျပည္သူအားလုံးသိေနၾကၿပီးသားပါ။ ဒါက စနစ္ေဟာင္းပုံစံခြက္ထဲက အေတြးအေခၚ သင္႐ိုးေတြနဲ႔ ပို႔ခ်ခံထားရလို႔ျဖစ္ပါမယ္။ ေနာင္သင္တန္းဆင္းေတြ ဒီလိုမျဖစ္ေအာင္ ပုံစံခြက္ေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၈) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးဝင္းက ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းက ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

လက္ရွိ သင္တန္းေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားသည္လည္း တပ္မေတာ္အရာရွိအၿငိမ္းစားမ်ား ျဖစ္ေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အရပ္သား ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးေနသည္ဟု ဆိုသည္။

“စစ္တပ္ကေန လာၿပီးသင္တာ မရွိပါဘူး။ ဟိုတုန္းကေတာ့ စစ္ပညာပါတဲ့အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လာသင္ေပးတာ ရွိပါတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ေတာ့ မဆက္စပ္ပါဘူး” ဟု ဦးျမင့္ေဆြက ဆိုေလသည္။ 

 

ျမတ္(ကေလး)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *