သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ သူေဌးေလာင္းအိပ္မက္

ဓာတ္ပံု - မိုးေက်ာ္လြင္

အခြန္တိုးရမည့္ အစီအစဥ္သစ္တစ္ရပ္ကို အစိုးရ စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ တစ္ေထာင္တန္ ထီလက္မွတ္ကို စတင္ေရာင္းခ်ရန္စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္သည္ အျမင့္ဆုံးက်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲအထိ ဆုေၾကးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ငါးရာတန္ထီလက္မွတ္ဆုေၾကးထက္ ထက္ဝက္ပိုရမည္ ျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ၊ တေ႐ြ႕ေ႐ြ႕တက္ေနသည့္ အေျခခံကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ အက်ပ္အတည္းဆိုက္ေနသည့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားသူေဌးေလာင္း အိပ္မက္မက္ႏိုင္ရန္ အစိုးကတစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္ကို မတ္လ တစ္ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

က်ပ္ငါးရာတန္ထီလက္မွတ္ေရာင္းခ်ၿပီး ၂ ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ တစ္ေထာင္တန္ထီေရာင္းခ်ရန္ အစိုးရက မည္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ စီစဥ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသနည္း။

တစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္တြင္ ဆုေၾကးကလည္း ပိုျမင့္လာၿပီး ဆုအေရအတြက္မွာလည္း ပိုမ်ားလာမည္ျဖစ္သည္။

ဆုေၾကးက်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲအထိ အျမင့္ဆုံးရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး က်ပ္သိန္းငါးေထာင္၊ သုံးေထာင္ႏွင့္ တစ္ေထာင္ဆုမ်ား အပါအဝင္ အျခားဆုမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

အနိမ့္ဆုံးဆုက်ပ္ငါးေသာင္းအထိ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဆုေၾကးမ်ားသည္ ထီထိုးသူမ်ားအတြက္ မက္လုံးမ်ား ျဖစ္လာမည္ေလာ။

တစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္၌ အကၡရာတစ္လုံးတြင္ ထီလက္မွတ္အေစာင္ေရ ကိုးသိန္းေက်ာ္အထိ ထုတ္ထားၿပီး အကၡရာစာလုံးေရ ၄၀ အထိ ႐ိုက္ႏွိပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထီလက္မွတ္ အေစာင္ေရ သန္း ၄၀ နီးပါးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာဆိုသည္။

တစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္သည္ ငါးရာတန္ထီလက္မွတ္ထက္ ဆုအေရအတြက္ ပိုမိုထည့္သြင္းေပးထားေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ငါးရာတန္ထီလက္မွတ္ကို ဆုမဲတစ္သိန္းခြဲအထိ ထုတ္ေပးေနၿပီး တစ္ေထာင္တန္ ထီလက္မွတ္တြင္ ဆုမဲႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

“ျပည္သူေတြ ပိုက္ဆံပိုေပးၿပီး ထိုးရတဲ့အတြက္ ဆုမဲေတြကိုလည္း တိုးေပးထားပါတယ္။ ဆုမဲေတြမ်ားေတာ့ ျပည္သူေတြ ပိုေပါက္တာေပါ့”ဟု ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာဆိုသည္။

ထီလက္မွတ္ေရာင္းရေငြ၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆုေၾကးအျဖစ္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆုမဲမ်ား ပုံမွန္မရွိဘဲ မိုးတြင္းကာလ ထီအေရာင္းနည္းသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဆုမဲမ်ားကို ေလၽွာ႔ထုတ္ေၾကာင္း အဆိုပါဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ တစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္သာ ပုံမွန္ေရာင္းအားျဖစ္လာပါ က ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ေငြမွာလည္း က်ပ္ငါးရာတန္ထီလက္မွတ္ထက္ ႏွစ္ဆတိုးလာမည္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ ထီ လက္မွတ္ေရာင္းရသည့္ အခြန္ေငြသည္ က်ပ္ ၉၃ ဘီလီယံအထိရရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

တစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္သာ ပုံမွန္ေရာင္းရပါက ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ေငြ က်ပ္ဘီလီယံ ၂၀၀ ခန္႔အထိ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာဆိုသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ပိုရတာလည္း တစ္ပိုင္းပါတာေပါ့”ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

တစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္ထုတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ ထီလက္မွတ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဈးႏႈန္းအတိုင္းေရာင္းပါက ၁၁ ေစာင္ပါ ထီတစ္အုပ္ကုန္လၽွင္ က်ပ္တစ္ေထာင္ အျမတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

“အျပင္မွာ ေဈးတင္ေရာင္းေနတာကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လုပ္တာပါ။ ထီထိုးတဲ့ သူေတြ ေရာင္းတဲ့ ေဈးႏႈန္းအတိုင္း ထိုးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးတာပါ”ဟု ဦးမင္းထြဋ္က ဆိုသည္။

ယခင္က ႏွစ္ရာတန္ထီလက္မွတ္မ်ားကို က်ပ္ ၃၅၀ အထိ ေဈးတင္ကာ ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုေပးခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၅၀၀ တန္ ထီလက္မွတ္ေရာင္းခ်ရာတြင္ က်ပ္ ၆၅၀၊ ၇၀၀ ေပးရသည့္ အတြက္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ပိုေပးရေတာ့ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

တစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္ကို ၁၂၀၀ အထိ ေရာင္းခ်သည့္တိုင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ပိုေပးရသည့္အတြက္ ေငြေၾကးပိုေပးရသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

“အဲဒီေတာ့ ပိုေပးရတာ နည္းလာတယ္။ ဆုကလည္း ပိုျမင့္သြားေတာ့ ထီေပါက္ၿပီဆိုရင္ ေအးေဆးျဖစ္သြားၿပီ။ ႏိုင္ငံေတာ္က ေရာင္းတဲ့ေဈးအတိုင္း အျပင္မွာ ဝယ္လို႔ရေအာင္ လုပ္တာပါ”ဟု ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာဆိုသည္။

ထီလက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကခ်ေပးသည့္ ထီလက္မွတ္တန္ဖိုးထက္ ပိုေရာင္းေနသူမ်ားရွိေနၿပီး တစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္သည္ ထီလက္မွတ္ခ ပိုေပးရသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား  ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ေဈးကြက္အတြင္း ထီေဈးျမႇင့္တင္ေရာင္းခ်မႈကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ထီႏွင့္အတူ က်ပ္တစ္ေထာင္  တန္ထီကိုပါ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရျခင္းျဖစ္ၿပီး က်ပ္တစ္ေထာင္တန္ထီ ထြက္လာပါက လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအေနႏွင့္ ပိုမိုအဆင္ေျပႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

၅၀၀ တန္ထီလက္မွတ္မ်ား စတင္ေရာင္းခ်ရသည့္အခ်ိန္တြင္ ထီထိုးသူမ်ား ဝယ္လိုအားနည္းသြားမည္ကို စိုးရိမ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆင္ေျပသြားေၾကာင္း ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထီလက္လီေရာင္းေနသည့္ ကိုျမင့္ေမာင္(အမည္လႊဲ)က ေျပာဆိုသည္။

“အစကေတာ့ ထီထိုးသူနည္းသြားမယ္ထင္တာ။ ခပ္လန္႔လန္႔နဲ႔ ေရာင္းရတာေပါ့။ မကုန္မွာ စိုးလို႔။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့လည္း ထီထိုးသူက ပုံမွန္ထိုးေနေတာ့ ေရာင္းရတာပါပဲ။ အရမ္း မကြာသြားပါဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

တစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္ ထြက္လာပါက မည္သည့္ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရမည္ကို မသိေသးေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာတစ္ေစာင္လၽွင္ က်ပ္ငါးရာတန္ ထီလက္မွတ္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဆုမဲစဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ငါးရာတန္ထီလက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေနေသာ္လည္း ႏွစ္ရာတန္ ထီလက္မွတ္ကို ဆက္လက္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

လက္ရွိ က်ပ္တစ္ေထာင္တန္ထီ လက္မွတ္ထြက္လာပါကလည္း ၅၀၀ တန္ထီလက္မွတ္ကို ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

က်ပ္ငါးရာတန္ တန္ထီလက္မွတ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္သည့္ႏႈန္းျဖင့္ မေရာင္းသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ငါးရာတန္ထီလက္မွတ္တစ္ေစာင္ကို ေငြက်ပ္ ၆၅၀၊ က်ပ္ ၇၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနသူမ်ားရွိေၾကာင္း ထီထိုးသူမ်ားထံမွ သိရသည္။ အခ်ိဳ႕ပင္ရင္းထီဆိုင္ႀကီးမ်ားတြင္လည္း ထီလက္မွတ္ တစ္ေစာင္ကို ၅၅၀ ျဖင့္ လက္ကားေရာင္း ခ်ေနမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

“အဓိကေတာ့ ေရာင္းတဲ့အခါမွာ အေျခခံစားဝတ္ေနေရးစရိတ္ေၾကာင့္ ပိုေရာင္းေနတာေတြရွိတယ္။ အခုက ငါးရာတန္ ထီတစ္အုပ္ေရာင္းရင္ တစ္အုပ္လုံးေရာင္းရမ ငါးရာပဲ ျမတ္တယ္။ ထီႏွစ္အုပ္ေရာင္းရမွ တစ္ေထာင္ပဲ ျမတ္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေဈးတင္ေရာင္းၾကတယ္”ဟု ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာဆိုသည္။

ထီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးသည့္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို မလုံေလာက္ပါက ရာခိုင္ႏႈန္းပိုရရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းသင့္ၿပီး ျပည္သူမ်ားက သတ္မွတ္ထားသည့္ ထီလက္မွတ္တန္ဖိုးထက္ ေဈးႀကီးေပးဝယ္ေနရျခင္းသည္ နည္းလမ္းမက်ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းမဲဆႏၵနယ္ (၂) မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးဦးက ဒီဇင္ဘာလက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ျပည္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေရာင္းခ်သည့္ ေဈးႏႈန္းအတိုင္း ဝယ္ႏိုင္ရန္တစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္ကို ထုတ္လုပ္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထီေရာင္းသူမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အျမတ္ေပးထားေၾကာင္း ဦးမင္းထြဋ္က ဆိုသည္။

က်ပ္ငါးရာတန္ထီလက္မွတ္ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ပင္ရင္းထီဆိုင္ႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ၁၁ ေစာင္ပါထီတစ္အုပ္လၽွင္ ငါးေထာင္က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ထီတစ္အုပ္ေရာင္းရပါက ငါးရာက်ပ္ျမတ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ထီလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ က်ပ္ငါးရာတန္ ထီလက္မွတ္ ၁၁ ေစာင္ပါထီတစ္အုပ္ကို ထီလက္မွတ္ တစ္ေစာင္ ၇၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းပါက ထီတစ္အုပ္ကုန္လၽွင္ ေငြက်ပ္ ၂၇၀၀ အထိ ျမတ္ႏိုင္ၿပီး တစ္ေန႔ထီေလးအုပ္ခန္႔ ေရာင္းရပါက တစ္ရက္လၽွင္ က်ပ္တစ္ေသာင္းအထိ ဝင္ေငြရွိေနသည္။

တစ္ေထာင္တန္ ထီလက္မွတ္ကို လက္လီ လက္ကား မည္သည့္ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ကို မသိရေသးေပ။

ငါးရာတန္ထီလက္မွတ္ကလည္း ထြက္ေနဦးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ထီလက္မွတ္ကို ေ႐ြးထိုးႏိုင္မည့္ အေျခအေနပင္။

ေအာင္ဘာေလထီဖြင့္လွစ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ဘ႑ာေငြရရွိျခင္း သာမက ျပည္သူမ်ား၏ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ အခက္အခဲကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ဒီဇင္ဘာလက မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားထားသည္။

တစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္ ေရာင္းခ်မည္ကို မလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေဝဖန္ ေထာက္ျပသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ငါးရာတန္ထီလက္မွတ္ကို အကၡရာပိုထုတ္ရန္ လုပ္သင့္သည္ကို တစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္ထုတ္ရန္ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဌးဦးက ေဝဖန္သည္။

ငါးရာတန္ထီလက္မွတ္တြင္ သိန္း တစ္ေသာင္းေပးထားၿပီး တစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္ဆုေၾကးမွာ သိန္းႏွစ္ေသာင္းမျဖစ္ဘဲ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲျဖစ္ေနသျဖင့္ ဆုေၾကးနည္းေနေၾကာင္းလည္း ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာဆိုသည္။

ငါးရာတန္ထီလက္မွတ္ေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း သတ္မွတ္ေဈးႏႈန္းထက္ပိုေပးဝယ္ေနရၿပီး တစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္ ထြက္လာပါကလည္း သတ္မွတ္ေဈးႏႈန္းထက္ပိုေပးဝယ္ရလၽွင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္အခက္အခဲျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ေဈးတင္ေရာင္းလၽွင္ ထီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာ ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေဇယ်က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္းဦးေက်ာ္ဝင္းကလည္း ထီလုပ္ရွင္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဈးႏႈန္းအတိုင္း မေရာင္းႏိုင္လၽွင္ ထြက္သြားရန္ ၎ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူစဥ္က ေျပာဆိုထားသည္။

ထီကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ က်ပ္တစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္ဝယ္ယူပါကလည္း က်ပ္ငါးရာတန္ထီလက္မွတ္ကဲ့သို႔ပင္ စေပၚေငြမ်ားတင္၍ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီးစ ာခ်ဳပ္စည္းကမ္းမ်ားေဖာက္ဖ်က္ပါက စေပၚေငြအသိမ္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာဆိုသည္။

ထီလက္မွတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဈးႏႈန္းထက္ပိုေရာင္းပါက စေပၚေငြမ်ားကို သိမ္းမည္ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း အေရးယူျခင္းမရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဌးဦးက ဒီဇင္ဘာလက အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာဆိုထားသည္။

“ၫႊန္ခ်ဳပ္ကလည္း သတ္မွတ္ေဈးႏႈန္းထက္ ပိုေရာင္းရင္ စေပၚေငြကို သိမ္းပစ္မယ္ဆိုၿပီး ဆင္ဖမ္းမယ္၊ က်ားဖမ္းမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ အခုက်ေတာ့ ၆၅၀၊ ၇၀၀ (ထီေရာင္းခ်ေငြ) ျဖစ္ေနတာေတာင္ ဘာ တစ္ခုမွ အေရးယူတာ မရွိခဲ့ပါဘူး”ဟု ဦးေဌးဦးက ဆိုသည္။

စီးပြားေရးမူဝါဒပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုကမူ တစ္ေထာင္တန္ထီ လက္မွတ္ထြက္ လာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ေငြမ်ား ပိုမိုရလာႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆုေၾကးပိုမိုျမင့္မားလာသည့္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိတာေပါ့။ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာက တျခား တရားမဝင္ ႏွစ္လုံး သုံးလုံးေတြေတာင္ ထိုးေနၾကေသးတာပဲ။ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆိုေတာ့ ျပည္သူအတြက္ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ အခုေခတ္မွာလည္း တစ္ေထာင္ဆိုတာက ဘာမွ မဟုတ္ေတာ့ဘူးေလ”ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

တစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္ ထြက္လာပါကလည္း မည့္သည့္ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ထီဝယ္ထိုးရမည္ကို မသိေသးေၾကာင္း လစဥ္ထီထိုးေနသူ ပုဂၢလိကဝန္ထမ္း ကိုေက်ာ္ႀကီးက ေျပာဆိုသည္။

ကိုေက်ာ္ႀကီးသည္ တစ္လလၽွင္ ဝင္ေငြသုံးသိန္းက်ပ္ရရွိေနၿပီး ႏွစ္ရာတန္ထီလက္မွတ္ေရာင္းခ်စဥ္က တစ္လလၽွင္ ထီတစ္အုပ္ကို ေငြက်ပ္ ၃၅၀၀ ျဖင့္ ထိုးႏိုင္ေသာ္လည္း ငါးရာတန္ထီလက္မွတ္ထြက္လာခ်ိန္တြင္ ထီငါးေစာင္တြဲသာ ထိုးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“တစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္ထြက္လာရင္ ငါးေစာင္ထိုးဖို႔ေတာင္  ေတာ္ေတာ္စဥ္းစားရမယ္။ သုံးေစာင္ေလာက္ေတာ့ ထိုးမွာပါ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

တစ္ေထာင္တန္ထီလက္မွတ္ထြက္ေပၚလာခ်ိန္တြင္ က်ပ္ ၁၂၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

“အခုေတာင္တစ္ေစာင္ကို ၇၀၀ ေပးထိုးေနရတာ။ တစ္ေထာင္တန္ထြက္ လၽွင္ရင္လည္း ၁၂၀၀ ေလာက္ေတာ့ ေရာင္းၾကမွာပဲ”ဟု ၎က ယူဆသည္။

က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္း အျမင့္ဆုံးဆုေၾကးကို ေမၽွာ္လင့္ခြင့္ရမည့္ ငါးရာတန္ ထီၿပီးေနာက္ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲအထိ ေမၽွာ္လင့္ႏိုင္သည့္ တစ္ေထာင္တန္ ထီလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ က်ပ္တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆုေၾကးမွာ အေျခခံလူတန္းစားတို႔၏ ဘ၀ကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးမူဝါဒပညာရွင္ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲေပါက္သြားရင္ေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆးျဖစ္သြားၿပီေပါ့။ မွန္မွန္ကန္ကန္သာသုံးမယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘ၀ကို ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္တယ္”

ေအာင္ၿဖိဳးဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *