လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး

မေန႔တစ္ေန႔ကပင္ (၇၁) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ က်င္းပၾကသည္။ ျမန္မာတို႔ ေပ်ာ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ္လြတ္လပ္ရဲ႕လား။ ေရွးယခင္က စံႏွင့္ဆိုလၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ေရာ။

ထိုေမးခြန္းကို ေျဖရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကၽြန္ျပဳေသာအေၾကာင္းကို ေျပာရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံမ်ားကို စစ္ေရးႏွင့္သိမ္းပိုက္ၿပီး တပ္ခ်အုပ္စိုးကၽြန္ျပဳသည့္ ေခတ္ကုန္သြားၿပီ။ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သိမ္းပိုက္ၿပီးသာ ကၽြန္ျပဳၾကသည္။

၁၉ ရာစု၊ ၁၈ ရာစုတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၊ ေဒသမ်ားကို သိမ္းပိုက္ျခင္းသည္ ကိုယ္ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ေခ်ာမ်ားအတြက္ ေဈးကြက္လိုခ်င္၍၊ ကုန္ၾကမ္းတို႔ ေဈးခ်ိဳခ်ိဳနဲ႔ ရခ်င္၍၊ အသိမ္းပိုက္ခံႏိုင္ငံတို႔မွ အလုပ္ၾကမ္း လုပ္သားမ်ား လိုခ်င္၍ျဖစ္သည္။

၂၁ရာစုတြင္ စစ္တိုက္ရန္ မလိုဘဲ ထိုရည္႐ြယ္ခ်က္တို႔ ျပည့္ေနၿပီ။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံထုတ္ ကားမ်ား၊ ေရေမႊးမ်ား စေသာ ကုန္ေခ်ာတို႔ ေရာင္းရန္ အေမရိကန္က အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို သိမ္းထားစရာ မလိုပါ။ ဆင္းရဲေသာ၊ သူ႕ေလာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္မရွိေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သူ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာင္ထားသည့္အတြက္ ေဈးသက္သာေသာ လုပ္သားတို႔လည္း ရေနသည္။ ၁၉ရာစုကကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံမ်ားကို သိမ္းထားလၽွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရဦးမည္၊ ပုန္ကန္မႈေတြ ႏွိမ္နင္းရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္႐ႈပ္၊ ပင္ပန္း၊ ဦးေႏွာက္ေျခာက္ရမည္။ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံဆိုၿပီး နာမည္ပ်က္ဦးမည္။ ယခုေတာ့ ထိုသို႔ ဆိုးက်ိဳးမ်ား မရွိဘဲ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကိုသာ ဆြတ္ယူစားသုံး႐ုံ။ ဘယ္ေလာက္ ျပည့္စုံလိုက္ပါသနည္း။ အေမရိကန္ကုန္ပစၥည္း အခ်ိဳ႕ဆိုလၽွင္ အေမရိကန္တြင္ ထုတ္ရန္ပင္မလို၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထုတ္ၿပီး နာမည္တံဆိပ္ Brand ကပ္လိုက္႐ုံ။ Brand ေၾကး စားလိုက္႐ုံသာျဖစ္သည္။ ၂၁ ရာစုစနစ္က ပိုၿပီး တြက္ေျခကိုက္သည္။

ျမန္မာကို သိမ္းမထားေသာ၊ ျမန္မာကသာ ယခင္က ပိုသိမ္းထားေသာ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာဆိုလၽွင္လည္း ထိုအတိုင္း။ ထိုင္းမွ လူသုံးကုန္ပစၥည္း၊ ကုန္ေခ်ာမ်ား၊ တရားဝင္ေရာ တရားမဝင္ေရာ ျမန္မာေဈးကြက္သို႔ ဝင္သည္။ ျမန္မာျပည္မွ ေက်ာက္၊ သစ္၊ ဓာတ္ေငြ႕၊ ငါး စေသာ ကုန္ၾကမ္းတို႔ ထိုင္းသို႔ ထြက္သည္။ ျမန္မာျပည္မွ လုပ္သားတို႔ ထိုင္းတြင္ သန္းႏွင့္ခ်ီ သြားလုပ္ေနၾကသည္။ အမ်ားစုက အလုပ္ၾကမ္း။ ၁၉ ရာစု သေဘာတရားအရဆိုလၽွင္ ထိုင္းက ျမန္မာကို ကၽြန္ျပဳထားသည္။ ကုန္ၾကမ္းဝယ္၊ ကုန္ေခ်ာယူ။ ၂၀ ရာစု သေဘာတရား၊ ၂၁ ရာစု သေဘာတရားအရသာ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈဟု ေခၚၾကသည္။

စီးပြားေရးအရ ကၽြန္မခံခ်င္လၽွင္ မည္သို႔လုပ္ၾကမည္နည္း။ ဟိုး ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ကကဲ့သို႔ ‘ဘယ္သူမွ အျပင္မထြက္ၾကနဲ႔၊ သူတစ္ပါးႏိုင္ငံ က ပစၥည္းေတြ မသြင္းၾကနဲ႔၊ တို႔ဆီက ပစၥည္းပဲ တို႔စား’ လုပ္လၽွင္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ကကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္မည္။ လူေမြးလူေတာင္ ေျပာင္မည္မဟုတ္။ ‘သူမ်ားေတြ မဝင္နဲ႔ တို႔လည္း မသြားဘူး’ ဆိုျခင္းသည္ တစ္ဖက္ပိတ္အေတြးအေခၚ၊ ယခုေခတ္တြင္ မရေတာ့။ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ကပစၥည္း မည္မၽွရွားသည္၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းမ်ား မည္မၽွညံ့သည္၊ အေရအတြက္နည္းနည္းသာ ထုတ္ႏိုင္သည္ဆိုသည္ ႀကဳံဖူးသူတိုင္း အသိ။ သို႔ႏွင့္ပင္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ကလည္း ထိုင္းမွပစၥည္းမ်ား ေမွာင္ခိုဝင္သည္သာ။ တား၍မရ။ လူမ်ားထြက္ၿပီး အလုပ္မလုပ္လၽွင္လည္း ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ေပးထားစရာ အလုပ္ရွိသလား။ ဟိုဘက္ကအဆြဲ (ဟိုဘက္က အခြင့္အလမ္း) ႏွင့္ ဒီဘက္က ကန္အထုတ္ (အလုပ္မရွိ) Push and Pull ႏွစ္ရပ္ေပါင္းသည့္အတြက္ ထြက္သူမ်ားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ထြက္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ျပည္တြင္းတြင္ နည္းသည့္အတြက္ တစ္နည္းတစ္ဖုံ ေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ လူငယ္လူလတ္မွန္သမၽွ ၿမိဳ႕မ်ား ႐ြာမ်ားတြင္ ေပ်ာက္သြားသည္အထိ မ်ားလြန္းလၽွင္မူ တိုင္းျပည္အမြဲတြင္းမွ ထြက္မည္မဟုတ္။

စီးပြားေရးလြတ္လပ္ေအာင္ ကိုယ့္စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္သည္ကသာ အေျဖ။ ကိုယ့္ကုန္မ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ႏိုင္ရမည္။ ကိုယ့္လုပ္သားမ်ားသည္ အလုပ္ၾကမ္းသာမက အလုပ္ႏုတြင္ပါ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ႏိုင္ရမည္။

ကိုယ့္ကုန္ေခ်ာကို ျပည္ပကို ေရာက္ေအာင္ ပို႔ရမည္။ သို႔မွသာ ကုန္ၾကမ္းပို႔သည္ထက္ ေဈးပိုရမည္။ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ ကားမ်ားလုပ္ၿပီး ပို႔ရန္ ေျပာသည္မဟုတ္။ ဆန္ကို ယခုအတိုင္းပို႔မည့္အစား ဆန္ေခါက္ဆြဲ ေျခာက္လုပ္ပို႔၊ သရက္သီး ဒီတိုင္းလည္းပို႔ သရက္ယိုထိုၿပီးလည္း ပို႔။ ကုန္ၾကမ္းပို႔လၽွင္ ပုပ္လြယ္သိုးလြယ္၊ ေဈးက်လြယ္သည့္အတြက္ မ်က္ႏွာငယ္ရသည္။ ေရာင္းဖို႔ အားခဲႀကိဳးစားၿပီးကာမွ ဟိုဘက္က အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ မဝယ္လၽွင္ ကိုယ့္ပစၥည္းမ်ား သြားၿပီ။ သို႔မဟုတ္လၽွင္ သူခိုးေဈးသာသာႏွင့္ ထိုးေရာင္းရမည္။ တ႐ုတ္သို႔ သြားေသာ ဖရဲကဲ့သို႔ ကုန္မ်ား ဥပမာသည္ နီးနီးေလးျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားသို႔ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားမ်ား သြားလုပ္ၾကသည့္အခါ ကာယကို အားကိုးရေသာ အလုပ္ၾကမ္းသြားလုပ္သူထက္ ဦးေႏွာက္ကို သုံးရေသာ အလုပ္ႏုသြားလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္။ အလုပ္ႏုသည္ ကိုယ္ႏွင့္ပါလာသည္၊ ပညာေ႐ႊအိုးသဖြယ္ျဖစ္သည္။ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို စုထား ေဆာင္းထားႏိုင္သည္။ ထိုအေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သယ္လာႏိုင္သည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ရာတြင္ သုံးႏိုင္သည္။ အလုပ္ႏုႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္းသမားယွဥ္လၽွင္ အလုပ္ႏုသမားကို ႏွိမ္ရန္ ပိုခက္သည္။

ျမန္မာတို႔ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကို ပီပီျပင္ျပင္ႏႊဲလိုလၽွင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေတာင့္ေအာင္ လုပ္ရမည္။ ကုန္ေခ်ာမ်ားပို႔ႏိုင္ရမည္။ သို႔မွသာ တကယ္လြတ္လပ္မည္။ 

 

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *