ႏ္ိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္း

ႏ္ိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္း (Foreign Policy Analysis- FPA) ဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာရပ္ရဲ႕ အေရးပါတဲ့ဘာသာရပ္ခြဲ (Subfield) တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ FPA ဘာသာရပ္ခြဲရဲ႕ အစကေတာ့ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတစ္ဝိုက္ေလာက္ကပါ။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ (ဝါ) ႏိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရးပညာရပ္နယ္ပယ္ကို ႀကီးစိုးထားခဲ့ၾကတာက သံခင္းေရးရာသမိုင္းပညာရွင္မ်ား (Diplomatic Historians) ေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာမွ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္းကို ဘာသာရပ္ခြဲတစ္ခုအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာသင္ၾကားမႈေတြ လုပ္လာၾကတယ္။ ဒီ FPA ဘာသာရပ္ခြဲမွာ မူလဘူတနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ သုံးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ Research Paradigm အေနနဲ႔ ေျပာရင္လည္း ရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ Approach လို႔သုံးသလို အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ School of Thought လို႔လည္း ေျပာၾကပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရင္ေတာ့ FPA subfield မွာ Three Schools  of Thought ရွိတယ္လို႔ ေျပာရမွာေပါ့။

တစ္ခုကေတာ့ Comparative Foreign Policy (CFP) ပါ။ ဒီခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာမႈက သီအိုရီေတြထြက္ေပၚလာဖို႔ကို ရည္႐ြယ္တာပါ။ Quantitative Research Method ကို အေျခခံပါတယ္။ ဘယ္အေၾကာင္းတရားေတြက ဘယ္လိုအက်ိဳးတရားကို ျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာမ်ိဳး ကို က်က်နန သုေတသနလုပ္တာပါ။ ႏိုင္ငံေတြ၊ သမိုင္းကာလတစ္ေလၽွာက္လုံးမွာရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ျပဳစုေလ့လာၿပီးေတာ့ ဘယ္ဟာက Independent Variable လဲ၊ ဘယ္ဟာက Dependent Variable  ဆိုတာေတြကို ေဖာ္ထုတ္တာပါ။ ႏိုင္ငံေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီး သီအိုရီေဖာ္ထုတ္တာဆိုေတာ့ Comparative Foreign Policy လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဆရာဝန္ေတြ ေရာဂါရွာေဖြကုသသလို ဘယ္လို ေရာဂါလကၡဏာေတြ (Symptoms) ေတြ႕ရင္ ဘယ္လိုကုထုံး (Treatment) ေပးရမယ္ဆိုတာမ်ိဳးကို ရည္႐ြယ္တာပါ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ Foreign Policy Decision Making (FPDM)  ပါ။ ဒီေလ့လာမႈမွာေတာ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြကို ေလ့လာတာပါ။ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီက ဘယ္လိုပါဝင္ပတ္သက္ေနတယ္၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္က မူဝါဒခ်မွတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ပုံမွန္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈက ဘယ္လိုကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိတယ္ စတဲ့ကိစၥမ်ိဳးေတြပါ။ ေနာက္ဆုံးတစ္မ်ိဳးကေတာ့ Foreign Policy  Context (FPC) ပါ။ ဒါကေတာ့ မူဝါဒခ်မွတ္သူေတြဟာ ဘယ္လိုအေျခအေနမွာ ဘယ္လိုအေနအထားနဲ႔ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္တယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းပါ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူေတြရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ ပညာေရးေနာက္ခံ၊ ကမၻာ့႐ႈျမင္ခ်က္၊ ဘ၀ေနာက္ေၾကာင္း စသည္ စသည္ေတြအျပင္ . . . လူတစ္ဦးခ်င္းဟာ အုပ္စုအတြင္း ေရာက္လာရင္ ဘယ္လိုျပဳမူတတ္တယ္ ဆိုတာေတြကိုပါ ေလ့လာပါတယ္။ အုပ္စုစိတ္ကူး (Groupthink) ဆိုတာ ဒီေလ့လာမႈနယ္ပယ္က အေၾကာင္းအရာတစ္ခုပါ။

ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္း (FPA) ဟာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနဲ႔ ျပည္သူ႕ေရးရာမူဝါဒ (Public Policy) တို႔ ေပါင္းစည္းတဲ့ လမ္းဆုံမွာပါ။ ပညာရပ္နယ္ပယ္စုံလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ၊ ေဘာဂေဗဒ၊ လူမႈေရးေဗဒ၊ စိတ္ပညာ စတာေတြလည္း ပါပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ – လက္ရွိအေျခအေနအရ ႏ္ိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္း (FPA) ဆိုတာက mid-range theory ျဖစ္တာရယ္၊ multi-causal/multi-factorial နဲ႔ multi-level ျဖစ္တာရယ္၊ inter-disciplinary ျဖစ္တာရယ္ေၾကာင့္ IR Theory ေတြမွာလို တိုက္ပြဲႀကီးေတြ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မရွိဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။ mid-range  theory လို႔ ဆိုတဲ့သေဘာကေတာ့ ေယဘုယ် ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒစနစ္ တစ္ခုမွာရွိတဲ့ သီးျခားအစိတ္အပိုင္းေတြကို အာ႐ုံျပဳေလ့လာျခင္း (concentration on specific aspects of a generalized  foreign policy system) ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသီးျခားအစိတ္အပိုင္း (specific aspects) ဆိုတာေတြကေတာ့ decision-making  structure တို႔ belief system တို႔ Implementation  process တို႔ေတြ ပါဝင္တာေပါ့။

FPA အသိုင္းအဝန္းမွာ အလြန္ေက်ာ္ၾကားၿပီး ယေန႔တိုင္ လက္ကိုင္ထားရတဲ့ Graham T. Allison ရဲ႕ JU Essence of Decision:  Explaining the Cuban Missile Crisis ဆိုတဲ့စာအုပ္မွာဆိုရင္ if  rational actor model, bureaucratic politics model,  organizational process model ဆိုၿပီး က်ဴးဘားဒုံးပ်ံအေရးအခင္းမွာ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ မူဝါဒဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို Case Study  အေနနဲ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပသြားတာ ေတြ႕ရတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရင္ေတာ့ ‘ေပါင္းစည္းထားႏိုင္ျခင္း’ (Integrative) ရွိတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါ တယ္။ multi-causal/multi-factorial နဲ႔ multi-level ျဖစ္တာကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒဆိုတာ Issues, Actors, Environment ေတြက ျပည္တြင္း-ျပည္ပဆက္စပ္ေနတာေၾကာင့္ပဲျဖစ္တယ္။ ‘Foreign  policy analysis needs to be multilevel and multifaceted  in order to confront the complicated sources and nature of foreign policy.’ လို႔ေျပာၾကပါတယ္။ multi-causal/multi- factorial အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းတရား၊ စစ္ေရးအေၾကာင္းတရား၊ စီးပြားေရးအေၾကာင္းတရား၊ လူမႈေရးအေၾကာင္းတရား၊ ပထဝီဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရား၊ သမိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းတရား စတာေတြဟာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒအေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိပါတယ္။

တစ္ဖန္ multi-level အေနနဲ႔ individual (decision- maker) level, state level, systemic level ဆိုၿပီး ခြဲျခမ္းဆန္းစစ္မႈ အဆင့္ဆင့္လုပ္ရပါတယ္။ လူပုဂၢိဳလ္အဆင့္မွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ ပညာေရးလူမႈေရးေနာက္ခံေတြဟာ အေရးပါတဲ့အခ်က္ ေတြပဲ။ ႏိုင္ငံအဆင့္မွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ စီးပြားေရးစနစ္ေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ဆက္ဆံေရးအေနအထားေတြကိုလည္း သိထားရပါမယ္။ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွာ ကမၻာ့အင္အား ျဖန္႔ခြဲမႈအေနအထား၊ ကမၻာ့စီးပြားေရးအေျခအေန စသည္စသည္ အခ်က္ေတြကလည္း အေရးပါပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ တစ္ခုေျပာခ်င္တာက ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္း (FPA) ဟာ ျဖစ္စဥ္ဗဟိုျပဳေလ့လာျခင္း (process-oriented  study) ျဖစ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။ ရလဒ္ဗဟိုျပဳေလ့လာျခင္း (outcome- oriented study) မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအခ်က္ဟာ IR/IP Theories ေတြနဲ႔ ကြာျခားတဲ့အခ်က္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ FPA မွာက actor-specific ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ ဘယ္သူ၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္း (Individuals and Institutions) ေတြက ပါဝင္ပတ္သက္တယ္ဆိုတာကို အေလးထားပါတယ္။ ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းေၾကာင့္ ဒီလိုႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒရလဒ္၊ အျပဳအမူ (Foreign policy output/behavior) ထြက္လာတယ္ဆိုတာကို ေလ့လာပါတယ္။ အထက္ကတင္ျပခဲ့သလို process-oriented  ျဖစ္ပါတယ္။ IR Theories ေတြဟာ actor-general ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဘယ္သူဘယ္ဝါ။ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေနပါေစ အားလုံးဟာ ယထာဘူတက်က် လုပ္သူမ်ား (Rational Actors) သာျဖစ္ၾကတယ္လို႔ ခံယူထားၿပီး ျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးပဲ။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ FPA ဟာ agent-oriented ျဖစ္တယ္ ဆိုတာပါပဲ။ လူမႈေရးသိပၸံနယ္ပယ္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျဖစ္ျဖစ္ေနတဲ့ Structure နဲ႔ Agent ဘယ္ဟာက ပိုအေရးႀကီးသလဲဆိုတဲ့ကိစၥမွာ FPA ဟာ agent-oriented ျဖစ္ၿပီး IR theories (အထူးသျဖင့္ Neorealism ဆိုရင္ Structural Realism  လို႔ေတာင္ ေခၚပါတယ္) ေတြက structure-oriented ျဖစ္ပါတယ္။ FPA မွာက Human Decision Maker ကို အေတာ္အေလးေပးပါတယ္။ FPA မွာက ‘states are not agents because states are abstractions and thus have no agency; only human beings can be true agents, and it is their agency that is the source  of all international politics and all changes therein” လို႔ဆိုပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ . . . ႏိုင္ငံေတာ္ေတြဆိုတာက တကယ့္ေအးဂ်င့္ (ဖန္တီးေျပာင္းလဲႏိုင္သူ) ေတြ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ဟာ ႀကံဆပုံေဖာ္ထားမႈေတြဘဲ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရရင္ ႏ္ိုင္ငံေတာ္ဆိုတာဘာလဲ၊ လူေတြကသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုၿပီး ေနရာယူအမည္ခံလုပ္ေနတာပါ။ လူသားေတြသာလၽွင္ ေအးဂ်င့္အစစ္အမွန္ျဖစ္တယ္။ ဒီလူသားေတြရဲ႕ လုပ္ကိုင္ျပဳမူမႈေတြကသာလၽွင္ ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ယင္းေျပာင္းလဲမႈေတြရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းေတြျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္း (FPA) ဆိုတဲ့ ပညာရပ္နယ္ပယ္ခြဲရဲ႕ ထူးကဲတဲ့ဝိေသသလကၡဏာ ေျခာက္ရပ္ကို ေျပာရရင္ေတာ့ (၁) multi-factorial က႑စုံပါဝင္ျခင္း၊ (၂) multi-level အဆင့္စုံ ပါဝင္ျခင္း၊ (၃) inter-disciplinary ေဗဒစုံပါဝင္ျခင္း၊ (၄) integrative ေပါင္းစည္းထားႏိုင္ျခင္း၊ (၅) actor-specific ဇာတ္ေကာင္ကို အေလးေပးျခင္းနဲ႔ ၊ (၆) agent-oriented မူဝါဒခ်မွတ္သူကို ဗဟိုျပဳျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 

 

ေမာင္ေအာင္မ်ိဳး

(စာေရးသူသည္ International University of Japan တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာရပ္ ပါေမာကၡျဖစ္ၿပီး In the Name of Pauk-Phaw: Myanmar’s China Policy since 1948 စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သူျဖစ္သည္။)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *