အေမြကိစၥ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ထံ ဦးေအာင္ဆန္းဦး အထူးအယူခံေလၽွာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သားႀကီး ဦးေအာင္ဆန္းဦးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနထိုင္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ ၿခံအမွတ္ ၅၄ ကို အေမြခြဲရာတြင္ ညီမၽွမႈမရွိဟုဆိုကာ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးထံ အထူးအယူခံ ေလၽွာက္ထားေၾကာင္း ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဦးေအာင္ဆန္းဦးတင္သြင္းသည့္ အယူခံကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ ေလၽွာက္ထားခဲ့ရာၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က ႐ုံးေတာ္မွ ( ပလပ္) ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းကို ေက်နပ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ဥပေဒ၏ ေနာက္ဆုံးအခြင့္အေရးအရ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ထံ ယခုကဲ့သို႔ ဦးတိုက္ေလၽွာက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ဆန္းဦး၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအးလြင္က ရွင္းျပသည္။

“၂၀၁၀ ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ပုဒ္မ ၂၀ အရ အထူးအယူခံဝင္ေရာက္ဖို႔ေလၽွာက္တာ။ ဒီအဆင့္က ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဖို႔ပဲ ေလၽွာက္တာ။ ခြင့္မျပဳရင္ေတာ့ ၿပီးၿပီ။ ပုဒ္မ ၂၀ အရ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ထံ ထူးအယူခံဝင္ဖို႔အတြက္ တိုက္႐ိုက္ေလၽွာက္တာ။ ခြင့္ေတာင္းတဲ့ ေလၽွာက္လႊာကို ဒီေန႔တင္မယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထပ္မံပယ္ခ် (ပလပ္) လိုက္ပါက ယခုေလၽွာက္လဲခ်က္သည္ လမ္းဆုံးၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ေျပာဆိုသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *