တပ္မေတာ္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ စစ္ေရးရက္စြဲ

ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ကစ၍ ဧၿပီလကုန္အထိ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအလိုက္ စစ္ေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈအားလုံးကို ရပ္ဆိုင္းထားမည္ဟု တပ္မေတာ္ ေၾကညာထားသည္။ အဆိုပါေၾကညာမႈအၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စစ္ေရးအေျခအေနမ်ား မည္သို႔ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာသည္ကို အပတ္စဥ္ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီ ၅ – ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖြဲ႕တိုက္ပြဲေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္႐ြာသား ၅၀၀ နီးပါး တိမ္းေရွာင္လ်က္ရွိ။
– ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရဲကင္းစခန္းမ်ားကို ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA) က အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈအေပၚ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ုံး ထုတ္ျပန္။

ဇန္နဝါရီ ၆ – ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA) က နယ္ျခားေစာင့္စခန္းမ်ားကို ထပ္မံတိုက္ခိုက္မည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚ။

ဇန္နဝါရီ ၇ – ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လုံၿခဳံေရးစခန္းေလးခုကို တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA) ကို ေသာင္းက်န္းသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ေသာင္းက်န္းသူႏွိမ္နင္းမႈစစ္ဆင္ေရးကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက တပ္မေတာ္ကို ၫႊန္ၾကားသည္။

ဇန္နဝါရီ ၈ – ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (MNDAA) ႏွင့္ တအန္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕(TNLA) တို႔သည္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားကို အေၾကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီးေန၍ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရး လိုအပ္သလိုေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက ထုတ္ျပန္။
– ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အသက္ဆုံး႐ႈံးသူမ်ားအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း ဩစေၾတးလ်သံ႐ုံး ထုတ္ျပန္။

ဇန္နဝါရီ ၁၀ – ရဲကင္းစခန္းမ်ားကို ဝင္တိုက္ခဲ့သည့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA) ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဥေရာပသမဂၢ႐ုံးက ထုတ္ျပန္။

ဇန္ဝါရီ ၁၁ – အစိုးရဦးေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံကာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ စုေပါင္းေျဖရွင္းသြားမည္ဟု ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP) ဆို။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *