ငါးႀကီးႀကီးဝိုင္းေၾကာ္ေပးရမည့္ တရားစီရင္ေရး

ဓာတ္ပံု - မိုးေက်ာ္လြင္

ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈက်ဆင္းယိမ္းယိုင္ေနသည္မွာ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သည္ ၂၀၁၉ တြင္ အတန္ငယ္တည့္မတ္လိုသည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ား ျမင္ေတြ႕လာရဖြယ္ရွိသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ ငါးႀကီးႀကီးဖမ္းျပျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ တရား႐ုံးမ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ အမႈမ်ား လက္ခံ၊ ၾကားနာ၊ စစ္ေဆး၊ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းမွာလည္း ကၽြဲကူးေရပါ ေတြ႕ျမင္လာရဖြယ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ တရားသူႀကီးတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မမ်ားကို အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူမႈ၊ ခ်င့္ခ်ိန္ဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈတို႔ ကြဲလြဲျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ ဩဇာသက္ေရာက္မႈကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသးျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အျမစ္တြယ္ေနျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႀကီးသည့္ အမႈငယ္၊ ငယ္သည့္ အမႈပေပ်ာက္ဆိုျခင္းထက္ ငယ္သည့္ အမႈႀကီး၊ ႀကီးသည့္ အမႈကြယ္ေပ်ာက္ဆိုသည့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု – မိုးေက်ာ္လြင္

မၾကာေသးခင္ကပင္ စင္ကာပူမွ ျပန္လာေသာ အိမ္အကူမိန္းကေလးတစ္ဦး အလုပ္ရွင္က ရွင္းေပးလိုက္သည့္ ေငြတြင္ တစ္ေသာင္းတန္အတု ပါဝင္လာျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရသည့္အခါ အာမခံခ်က္ခ်င္းမရဘဲ ရဲစခန္းတြင္ အခ်ဳပ္ခံေနရေသာ္လည္း သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားမႈျဖင့္ အမႈအဖြင့္ခံရသူ ေယာဂီ ေဒၚနႏၵမာလာကိုမူ ခ်က္ခ်င္းအာမခံေပးလိုက္ျခင္းမွာ အမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စြဲဆိုေသာ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မကြဲျပားမႈရွိလင့္ကစား တရား႐ုံးမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ အဆင့္အတန္းကို မီးေမာင္းထိုးျပသကဲ့သို႔ ရွိသည္။

ထို႔အတူ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဦးကိုနီလုပ္ႀကံမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားကို ႐ုံးတင္စစ္ေဆး၍ မၿပီးႏိုင္မစီးႏိုင္ျဖစ္ေနျခင္း၊ ဦးဝီရသူႏွင့္ ကိုေဆြဝင္းအမႈတြင္ တရားလိုျဖစ္သူမ်ား တရား႐ုံးသို႔ လာေရာက္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပ်က္ကြက္ေနသည္ကို ထိေရာက္စြာ မကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္းတို႔မွာလည္း တရား႐ုံးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ၫႊန္ျပလ်က္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ေတြ႕ရွိမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၇ ႏွစ္ အျပစ္ေပးခံရသူ သ႐ုပ္ေဆာင္ မိုးေအာင္ရင္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၁ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူ ေတးသံရွင္ရသတို႔ အမႈတြင္လည္း တည္ဆဲမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေသာ ဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္၊ တရားသူႀကီးမ်ား၏ ဆင္ျခင္တုံတရားအေပၚ လူအမ်ားစုက ျပစ္တင္ေဝဖန္လ်က္ရွိသည္။

ဓာတ္ပံု – မိုးေက်ာ္လြင္

လူသိမ်ားထင္ရွားသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ေသာ အမႈမ်ားတြင္ပင္ ဤသို႔ အေျခအေနရွိလၽွင္ အျခား လူမသိ၊ သူမသိ အမႈေပါင္း မည္ေ႐ြ႕၊မည္မၽွ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ၾကန္႔ၾကာေနႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မမၽွ မတခံစားေနၾကရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။

ရခိုင္ျပႆနာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာက အထူးအာ႐ုံစိုက္ခံထားရသည့္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအမႈသည္လည္း ေနာက္ကြယ္တြင္ ျပည္ထဲေရး၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ပတ္သက္ေနေပရာ တရား႐ုံးမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုက ယုံၾကည္အားကိုးထိုက္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို ကိုယ္စားျပဳ မျပဳ မွတ္ေက်ာက္တင္မည့္ အေျခအေနရွိေနသည္။ လာမည့္ ၂၀၁၉ သည္ ထိုအမႈေၾကာင့္ တရား႐ုံးႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားကို တစ္ကမာၻလုံးက ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအမႈသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ ႀကီးစြာအမ်က္ထြက္မႈႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္လာေသာ အမႈ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ေဆး၊ ၾကားနာကာ ဥပေဒႏွင့္အညီ စီရင္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေျခမွာ မ်ားစြာနည္းပါးလွသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ရခိုင္ျပႆနာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ဖိအား အဆက္မျပတ္ေပးမႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ ထိုသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို အျငင္းပြားဖြယ္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးအမႈဆင္လိုက္ျခင္းသည္ ဖိအားမ်ားပိုတိုးလာေစရန္ မီးထိုးေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားျခင္းကို အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ သေဘာေပါက္စျပဳေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ဆိုင္းငံ့ထားလိုက္ျခင္း၊ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ႐ုပ္သိမ္းဖြယ္ရွိေနျခင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံ၏ တုံ႔ဆိုင္းေနေသာ စီးပြားေရးကို ထပ္မံ၍ အႀကီးအက်ယ္ ထိုးႏွက္လိုက္ဖြယ္ ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၁၉ တြင္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို တရားစြဲဆိုသူမ်ားလည္း ေထြးၿပီးသား တံေတြးျပန္မ်ဳိခ်သကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစရန္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ ေျဖရွင္းဖြယ္ အလားအလာ ရွိေနသည္။

၂၀၁၉ သည္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ လက္ရွိအာဏာရ NLD ပါတီက မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ထင္ထင္ရွားရွား ျပသရမည့္ ႏွစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားစု စိတ္ပ်က္ေနေသာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွတစ္ဆင့္ ငါးႀကီးႀကီးမ်ားကို ေၾကာ္ျပႏိုင္ေျခ ရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိပိုင္ကန္အတြင္းမွ ငါး ျဖစ္မည္ေလာ၊ အျခားကန္မ်ားမွ ငါး ျဖစ္မည္ေလာ ေျပာရခက္လွသည္။ ေသခ်ာသည္မွာ ေၾကာ္ျပရန္ ဖမ္းမည့္ ငါးသည္ ကုန္ဆုံးသြားခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္နီးပါးကာလအတြင္း အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အားမလိုအားမရျဖစ္ေနသူ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ကို ေျဖသိမ့္၊ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ငါးေ႐ြးခ်ယ္သူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အေမၽွာ္အျမင္အေပၚတြင္ မူတည္ေနေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *