ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေသာ့ခ်က္ တပ္မေတာ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္၊ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားက ေသနတ္သံစဲေသာ သို႔မဟုတ္ ဆူညံေသာ ၂၀၁၉ အျဖစ္ ပုံေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္မကုန္မီ တပ္မေတာ္ဘက္က စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား သုံးလၾကာ ရပ္စဲထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားျခင္းႏွင့္အတူ ၂၀၁၉ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဆန္းကာလတြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ AA က ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရဲကင္းေလးခုကို အလစ္ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ကာ အရပ္သားသုံ႔ပန္းမ်ား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က တန္ျပန္ထိုးစစ္ဆင္ႏွိမ္နင္းရန္ ျပင္ဆင္လာျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၉ ႏွစ္သစ္ကို ေသနတ္သံျဖင့္ နိဒါန္းပ်ိဳးခဲ့ရသည္။

ထိုအေျခအေနေၾကာင့္ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ကာ/လုံေခၚ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ အေရးေပၚအစည္းအေဝးသေဘာမ်ိဳး ေခၚဆိုခဲ့ရၿပီး ယင္းတိုက္ခိုက္မႈေနာက္ဆက္တြဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ လုံၿခဳံေရး၊ ျပည္တြင္း လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းခဲ့ၾကရသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၁၉ ႏွစ္သစ္ကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စတင္ခဲ့ျခင္းသည္ အေပါင္းလကၡဏာအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တေအာန္းေခၚ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္တပ္ TNLA ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း TNLA သတင္းရင္းျမစ္ကို ကိုးကားေဖာ္ျပေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို တပ္မေတာ္ဘက္မွ ဆက္သြယ္အတည္ျပဳႏိုင္သူအမည္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ မထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသးခင္ သတိေပးေၾကညာခ်က္ထုတ္ျခင္းမွာမူ အျငင္းပြားစရာျဖစ္ေနေပသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လိုလားမႈအရွိဆုံး၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မလုပ္ခ်င္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း လက္ေတြ႕ျပသေသာ ေၾကညာခ်က္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ လာမည့္ ၂၀၂၀ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရး အၿပီးသတ္ရရွိရန္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားျခင္းကို ေထာက္႐ႈလၽွင္ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားမႈ အတိုင္းအတာကို အၾကမ္းအားျဖင့္ ဆဝါးၾကည့္ႏိုင္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း တပ္မေတာ္၏ အေရးပါအရာေရာက္မႈသည္ ျပည္တြင္းစစ္အေပၚတြင္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း မူတည္ေနေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည့္အျပင္ ရခိုင္ျပႆနာအေပၚမူတည္ကာ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈမ်ား အိုင္စီစီေခၚ ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္ခုံ႐ုံးက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕အား တရားစြဲဆိုဖမ္းဆီးရန္ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားေၾကာင္း သိသာစြာျပသလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပႆနာကို အေၾကာင္းျပဳကာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက လိုသည္ထက္ပို၍ ဖိအားေပး၊ အက်ပ္ကိုင္၊ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္သေဘာ ဆက္ဆံေနျခင္းကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ရင္ဆိုင္ေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ NLD အစိုးရႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔အၾကား မတူညီေသာ ခံယူခ်က္၊ သေဘာထားမ်ားကို ေဘးဖယ္ကာ အတူတကြ တက္ညီလက္ညီ ပူးေပါင္းအေျဖရွာရမည္ကို နားလည္သေဘာ ေပါက္ရမည့္အခ်ိန္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၂၀၁၉ သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးကို အားသြန္ခြန္စိုက္၊ စိတ္ပါ လက္ပါ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မည့္ႏွစ္ျဖစ္မည္။ ထိုအတြက္ တပ္မေတာ္က တစ္ေလၽွာက္လုံး ကိုင္စြဲလာခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားအခ်ိဳ႕ကိုပင္ လိုအပ္ပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးျခင္း၊ ေလၽွာ႔ေပါ့ေပးျခင္းမ်ား ေတြ႕ျမင္ရဖြယ္ရွိမည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕အေပၚ သီးျခားကန္႔ကြက္၊ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈ၊ အိုင္စီစီျဖင့္ အက်ပ္ကိုင္၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတို႔ကိုလည္း အရွိန္မပ်က္ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ ဆိုးေမြ၊ ေကာင္းေမြမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းခံယူေနရသည္ျဖစ္ရာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား အကင္းမေသတတ္ေသးေသာ ျပည္သူလူထု၏ မုန္းတီး၊ နာၾကည္းမႈမ်ား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္လည္း ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က မည္မၽွသေဘာ႐ိုးျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ အမႈကိစၥျဖစ္ေနေစကာမူ စိတ္ဒဏ္ရာသင့္ ျပည္သူမ်ားထံမွ အေပါင္းလကၡဏာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားစြာ မရွိႏိုင္သည္ကို ေမၽွာ္လင့္ထားရမည္ျဖစ္သလို အႏုတ္လကၡဏာသေဘာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကိုလည္း စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈတို႔ျဖင့္ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္စြာ ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါဘဲ ယခင္ႏွစ္မ်ားနည္းတူ ပါဝါအမာကို အားကိုးကာ အကဲဆတ္ဆတ္၊ တင္းတင္းမာမာ တုံ႔ျပန္ေနမည္ဆိုပါက ျပည္သူလူထုႏွင့္ အျခားအင္အားစုမ်ား၏ ခ်စ္ခင္၊ ေထာက္ခံ၊ အားေပးမႈႏွင့္ ေဝးကြာေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုအတြက္ တပ္မေတာ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ျပင္ပ၊ ေနာက္ကြယ္ရွိ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားႏွင့္ သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူမ်ားအၾကား အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးအလို႔ငွာ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းရမႈမ်ားလည္း ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *