အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္မၽွၾကည့္ရမည့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကို ရခိုင္အေရး၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတို႔က လႊမ္းမိုးထားမည္။ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ မၽွၾကည့္ရမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ ရခိုင္အေရး အရိပ္မည္းေအာက္မွလြတ္ေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားရဦးမည့္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးသည္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္သျဖင့္ ဂ႐ုစိုက္ပ်ိဳးေထာင္ရမည့္ ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာပင္ အႏိုင္ရသည့္အတြက္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆက္ဆံေရးသည္ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲမည္မဟုတ္။ ရခိုင္တြင္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ AA လႈပ္ရွားမႈ ျပင္းထန္လာလၽွင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ၂၀၁၉ အတြင္း ပိုၿပီးသတိထားရမည္။

အာဆီယံ၏ ဥကၠ႒ေနရာကို လက္ရွိ စင္ကာပူေနရာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံက လႊဲေျပာင္းရယူမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အာဆီယံႏွင့္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး နဂိုအတိုင္းပင္ ရွိေနမည္။ အေရွ႕ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း ( အာဆီယံ) သည္ ရခိုင္အေရးကို ၾကားဝင္ေျဖရွင္းရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းၾကမည္။

အထူးကုန္သြယ္မႈ အခြင့္အေရး ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ေျခရွိေသာ္လည္း ျမန္မာသည္ ဥေရာပသမဂၢကို လိုအပ္သျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာဆက္ဆံေရးသည္ ဆက္လက္ခိုင္မာေနမည္။ ဥေရာပသမဂၢအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သူတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေတာ္အသင့္ ေအာင္ျမင္ေနၿပီျဖစ္ရာ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းျပန္သြားလၽွင္ မည္သူ႕အတြက္မၽွ အက်ိဳးရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ရွင္းျပႏိုင္မွသာ ရမည္။ အၿပီးသတ္အဆုံးအျဖတ္သည္ ဥေရာပသမဂၢမွ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူမ်ားအေပၚတြင္သာ မူတည္မည္။

အေမရိကန္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးသည္ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲမည္မဟုတ္။ ၂၀၁၈ ကဲ့သို႔ပင္ ဆက္ရွိေနမည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အစဥ္အလာ အာရွပစိဖိတ္ေဒသအယူအဆမွသည္ တ႐ုတ္အင္အားႀကီးထြားမလာေအာင္ထိန္းသည့္ အင္ဒိုပစိဖိတ္ေဒသအယူအဆဘက္သို႔ ကူးလာသည္။ ထိုေဒသေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခန္းက႑ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အေလးထားရွိမႈသည္ အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးကို ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး အေတြ႕အႀကဳံမရွိသေလာက္ ကိုယ္ထင္ရာကိုယ္လုပ္တတ္သည့္ အေမရိကန္သမၼတ Donald Trump က ျမန္မာႏိုင္ငံကို စိတ္မဝင္စားျခင္းသည္ ျမန္မာအတြက္ ကံေကာင္းသည္ဟုဆိုရမည္။

ျမန္မာ တ႐ုတ္ စီးပြားေရးစႀကၤ ံ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ တ႐ုတ္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ပိုမိုျမင့္မားလာမည္။ တစ္ဖက္ ေရရွည္ယုံၾကည္မႈရရွိရန္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ တ႐ုတ္၏ အခန္းက႑ေပၚ မူတည္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ ရဲကင္းစခန္းမ်ားကို ရခိုင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ AA က တိုက္ခိုက္မႈကို တ႐ုတ္သံ႐ုံးက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ခဲ့သည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆြဲေဆာင္မည့္ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အေရွ႕ဘက္မွ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားတို႔ကို မက္လုံးေပးသည့္ အစီအစဥ္တို႔ကိုၾကည့္လၽွင္ Look East အေရွ႕ေမၽွာ္ဝါဒကို ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ရၿပီး ထိုမူသည္ ၂၀၁၉ တြင္ အရွိန္ရလာမည္။ တ႐ုတ္သည္ အေရွ႕တြင္ ထိပ္ဆုံးမွ ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လၽွင္ ဂ်ပန္သည္ ဒုတိယလိုက္သည္။ အိႏၵိယသည္ အ႐ြယ္အစားႀကီးမားသည့္ ေဒသတြင္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အတြက္ အိႏၵိယႏွင့္ ၂၀၁၉ တြင္ ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္ႏိုင္လၽွင္ မွားမည္မဟုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ဆင္တူေသာအေရးမ်ားတြင္ အိႏၵိယသည္ အေတြ႕အႀကဳံရင့္က်က္သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

အေရွ႕ဘက္သို႔ အေျခအေနအရ ေျခဦးလွည့္ေနရေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ အကူအညီကိုယူၿပီး ကမၻာ့မိသားစုအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခဲ့ရျခင္း၊ ယေန႔ကမၻာ၏ လႈပ္ရွားလည္ပတ္ျခင္းကို အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီး မ်ားက ဒီဇိုင္းေရးဆြဲလည္ပတ္ေနျခင္း၊ အရည္အေသြးျမင့္ ေဈးကြက္မ်ားသည္ အေနာက္ကမၻာတြင္ ႀကီးမားစြာတည္ရွိေနျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ျမန္မာသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမၽွ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီသည္ ျမင့္တက္လာခဲ့သလို ျမန္မာ့႐ုပ္သြင္သည္ ကမၻာတြင္ ထြန္းေတာက္လာသည့္အတြက္ အေနာက္သည္ ျမန္မာအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေနဦးမည္။ အေနာက္ေမၽွာ္ဝါဒ Look West ကို ၂၀၁၉ တြင္ ျမန္မာက ဆက္လက္က်င့္သုံးလိမ့္မည္။

၂၀၁၉ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးသည္ ၂၀၁၇ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေလာက္ ခက္ခဲမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ယခုထက္ဆိုးမသြားေအာင္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *