ရန္ကုန္စည္ပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလာၿပီ

ဓာတ္ပံု - မုိးေက်ာ္လြင္

ဒီမိုကေရဆိတ္သုဥ္းခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တြင္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ျပန္လည္ေဝစည္ေတာ့မည္ေလာ။

အေၾကာင္းမွာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ နံနက္၆ နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ျပန္လည္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ တက္လာေသာ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္သားတို႔ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးခြင့္ရလာေတာ့မည္။ စည္ပင္တြင္ ျပည္သူတင္ေျမႇာက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရန္ေမၽွာ္လင့္ခြင့္ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး သုံးႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ သို႔မဟုတ္ NLD အစိုးရသက္တမ္းသုံးႏွစ္ေက်ာ္တြင္ က်င္းပမည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကစားပြဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကား အဘယ္နည္း။

အားေပးသူမ်ား

စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အတြက္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ကို ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာဥကၠ႒၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕ဝင္ ၁ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕ဝင္ ၂ ဟူ၍ သုံးဦးျဖင့္ စုစုေပါင္း ၉၉ ဦး ေ႐ြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲေပးခြင့္မွာမူ တစ္အိမ္ေထာင္တစ္ေယာက္ႏႈန္း မဟုတ္ဘဲ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သူတိုင္း မဲေပးခြင့္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ (သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္မူ တစ္အိမ္ေထာင္ တစ္မဲသာလၽွင္ မဲေပးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။)

မဲေပးခြင့္မရသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

တပ္မေတာ္၊ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕တြင္ ေနထိုင္သည့္သူ တပ္မေတာ္သားမိသားစုဝင္မ်ား မပါေခ်။ တပ္ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕ စီမံကြပ္ကဲသည့္ ေနရာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားလည္း မဲေပးခြင့္မရွိ။

ထိုသို႔ ကန္႔သတ္ရျခင္းမွာ တပ္ၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေနရာမ်ားကို YCDC က ဝင္ေရာက္ မစြက္ဖက္လိုသည့္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က ဆိုသည္။

“သူတို႔က ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲထည့္ေပးစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ ၂၀၁၄ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတုန္းကလည္း အဲဒီလိုမ်ိဳး ကန္႔သတ္ထားတာ ရွိတယ္” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ကစားသမားမ်ား

စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ ျပည့္ရန္ႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အနည္းဆုံး တစ္ဆက္တည္း သုံးႏွစ္ေနထိုင္ရန္ကဲ့သို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။

ဤလိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ လက္ရွိ စုံစမ္းသိရွိရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စိစစ္ေနဆဲျဖစ္ကာ အေသးစိတ္မ်ားကိုမူ လာမည့္ သီတင္းပတ္တြင္မွ အျပည့္အစုံသိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသူမ်ားသည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္မွ ၂၈ ရက္အတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ အမည္စာရင္း ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုျပင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာ္မတီဝင္ ရာထူးအတြက္ က်ပ္ငါးသိန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရာထူးအတြက္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္သို႔ အာမခံ စေပၚေငြ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္သူမ်ားကို အာမခံေငြ ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္ဟု စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က ဆိုသည္။

မဲဆြယ္ကာလမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္မွ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္သည္။ ခြင့္ျပဳထားသည့္ မဲဆြယ္ကုန္က်စရိတ္မွာ ေကာ္မတီအဆင့္တြင္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံမွ သိရွိရသည္။

အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္မွာ ၂၅ ႏွစ္ ျပည့္သူဟုဆိုထားျခင္းေၾကာင့္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သည္ပင္ လူငယ္ပိုင္းအတြင္းမွပင္ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

“ျပည္သူလူထုေ႐ြးေကာက္တဲ့ သူက ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ျဖစ္လာမွာတို႔၊ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္သူတိုင္းမဲေပးခြင့္ရလာမွာတို႔ ဒါေတြကေတာ့ အန္တီတို႔ ႀကိဳဆိုရမွာေပါ့လို႔” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းက The Voice Journal သို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားထားသည္။

ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္

ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရမည့္သူ အပါအဝင္ ျပည္သူေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၀၅ ဦးအထိ ေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က ဆိုသည္။

YCDC နယ္နိမိတ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္ကို လူဦးေရျဖင့္ တြက္ခ်က္၍ ၿမိဳ႕နယ္စု မဲဆႏၵနယ္ေျမေျခာက္ခု သတ္မွတ္ကာ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာ္မတီဝင္ ေျခာက္ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္စုမဲဆႏၵနယ္ေျခာက္ခုကို လူဦးေရေပၚမူတည္၍ အၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္မည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ၿမိဳ႕နယ္စုမဲဆႏၵနယ္ေျခာက္ခုမွ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာ္မတီဝင္ေျခာက္ဦးႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရ ခန္႔အပ္သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အပါအဝင္ ေကာ္မတီဝင္ငါးဦး စုစုေပါင္း ၁၁ဦး ျဖင့္ YCDC ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမည္ ျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ခံေကာ္မတီဝင္ေျခာက္ဦး အနက္မွ တစ္ဦးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာ္မတီဝင္ ၁၁ ဦးက လၽွိဳ႕ဝွက္မဲစနစ္ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ကာ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကို ျပည္သူဆႏၵမဲျဖင့္ တိုက္႐ိုက္မေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္သူဆႏၵမဲျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာ္မတီဝင္ ျဖစ္လာသူ ေျခာက္ဦးထဲမွ ေ႐ြးခ်ယ္ မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအားႀကီးလြန္းသည္ဟု ေဝဖန္သံမ်ားထြက္ေပၚေနေသာ NLD အစိုးရက တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ထားေသာ YCDC ေကာ္မတီဝင္မ်ားအၾကား ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေျခစြမ္းေျခစမေပၚမည္ကို စိုးရိမ္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။

“လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္လိုက္တဲ့အခါက်ရင္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ရဲ႕ လုပ္ငန္းနဲ႔ ဝတၱရားေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ျဖစ္ေနမလား”ဟု စည္ပင္ဥပေဒမ်ားဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းပူးေပါင္းအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးျမတ္မင္းဦးက ေမးခြန္းထုတ္ထားဖူးသည္။

ကစားသမားသက္တမ္း

ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သက္တမ္းသည္ အစိုးရသက္တမ္းႏွင့္အညီ ျဖစ္သည္ဟု ၂၀၁၈ စည္ပင္သာယာဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ မဲႏိုင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၂ ႏွစ္ဝန္းက်င္သာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္က စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျပည္သူမ်ား စိတ္ဝင္စားႏိုင္ပါမည္ေလာ။

 “ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေလၽွာက္လႊာလက္ခံလာရင္ေတာ့ မ်ားရင္ေတာ့ စိတ္ဝင္စားတာ မ်ားတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေလၽွာက္လႊာနည္းရင္ေတာ့ စိတ္ဝင္စားတာ နည္းမွာေပါ့။ အဲဒီေတာ့မွပဲ သိမယ္”ဟု ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚ ျပည္သူ႕စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မဲ့လ်က္ရွိသည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ကိုေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ တိုက္တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္မွသာ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္က ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ဆိုသည္။

“လိုအပ္လို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ဖို႔ လိုအပ္လို႔ ေျပာတာ။ ၾကားထဲမွာ ၂ ႏွစ္ေလာက္အခ်ိန္ေတြ ကုန္သြားတယ္” ဟု စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေလ့လာစမ္းစစ္မႈအႀကံျပဳလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည့္ ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စည္ပင္သာယာဥပေဒေဟာင္းကို ျပင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္တင္ကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ခြင့္မရွိဘဲ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္စည္ပင္သာယာဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရွိ ရသည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္ဥပေဒသစ္ေရးဆြဲေနေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ေနာက္က်ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖဆိုထားသည္။

ျပည္သူႏွင့္ စည္ပင္

လူဦးေရခုနစ္သန္းနီးပါးေက်ာ္ ေနထိုင္သည့္ ရန္ကုန္တြင္ လမ္းေဘးေခြး ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ႂကြက္ဖမ္း၊ က်ီးဖမ္းျခင္းမွသည္ လမ္းခင္း၊ အမႈိက္ရွင္းကိစၥအားလုံး စည္ပင္က တာဝန္ယူသည္။

ရန္ကုန္ေန လူတစ္ဦးအတြက္ ေရခြန္ ေျမခြန္မွသည္ နာေရးကိစၥအထိ မက်န္ ရန္ကုန္သူ၊ ရန္ကုန္သားမ်ား စည္ပင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း လူတစ္ဦး ေမြးဖြားသည္မွ ေသဆုံးသည္အထိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) ဟု စည္ပင္သာယာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ဝံ့ႂကြားၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ရန္ကုန္သူ၊ ရန္ကုန္သားမ်ားသည္ အပ်ံစားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိျခင္းေတာ့ မဟုတ္ေပ။ မိုးတြင္း၌ လမ္းေပၚတြင္ ေရလၽွံျခင္း၊ အမႈိက္မ်ား အထင္ကရလမ္းေပၚတြင္ ေတာင္ပုံ ယာပုံ ရွိေနျခင္းမွသည္ အမ်ိဳးစုံေသာ ပြဲစားမ်ား ေျခ႐ႈပ္ေနသည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ညစ္ၫူးရသည့္ ကိစၥမ်ားစြာက ယင္းသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ား မရွိေၾကာင္း သက္ေသခံလ်က္ ရွိသည္။

ယခုအခါ အဆိုပါ ရန္ကုန္စည္ပင္အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ခံမ်ားကို ျပည္သူက ေ႐ြးခ်ယ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ထိုအတြက္ ေပးဆပ္ရသည့္ တန္ဖိုးက မနည္းလွ။ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္ကမူ အဆိုပါ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္သည္ ခန္႔မွန္း က်ပ္ ၂ ဘီလီယံခန္႔ ကုန္က်မည္ဟု The Voice Journal သို႔ ေျပာၾကားသည္။ (သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ က်ပ္သိန္း ၄၀၀၀ ကုန္က်ခဲ့သည္။)

ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေ႐ြးေကာက္ခံစည္ပင္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၅ ဦးေ႐ြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္သည္ က်ပ္ ၂ ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ဆိုပါက ေ႐ြးေကာက္ခံတစ္ဦးအတြက္ ျပည္သူ႕ေငြ က်ပ္ ၁၉ သန္းေက်ာ္ သုံးစြဲရျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူလႊတ္ေတာ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေျခခံပညာေက်ာင္း အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္သည့္ ေနရာတြင္ ေပ ၆၀ ထ ေပ ၃၀ အေဆာက္အအုံတစ္လုံးကို က်ပ္ ၃၆ သန္း တြက္ခ်က္ေတာင္းခံရာ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္သည္ ေက်ာင္းေပါင္း ၅၅ ေက်ာင္းေက်ာ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုေ႐ြးေကာက္ခံမ်ား၏ သက္တမ္းမွာလည္း ၂ ႏွစ္ ဝန္းက်င္သာ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင ့္ျပည္သူ႕ဘ႑ာက်ပ္ ဘီလီယံခ်ီကုန္က်မည့္ NLD အစိုးရလက္ထက္ ရန္ကုန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ထိုက္တန္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ခံစည္ပင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စည္ပင္တြင္ ရွိလာပါက စည္ပင္ သာယာလုပ္ငန္းမ်ား လက္ရွိထက္ ပိုမိုဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္မည္ဟု ယူဆႏိုင္ သာ္လည္း ကုန္က်ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြျဖင့္ ထိုက္တန္မႈရွိရန္လိုသည္။

အမွန္တကယ္အလုပ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ဆိုသည္။

“အဓိကအားျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမရွိဘဲ လုပ္ေပးႏိုင္မယ့္သူကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အက်ိဳးရွိမွာပါ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ပို႔ပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *