ႏိုင္ငံတကာဖိအားဒဏ္ ခံရဦးမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး

ေမာင္ေတာေဒသအေရးေၾကာင့္ ၂၀၁၈ တစ္ႏွစ္လုံး ႏိုင္ငံတကာ၏ အလြန္အကၽြံ ဖိအားေပးမႈ၊ အေရးယူရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတို႔ကို ခံခဲ့ရၿပီး ယခုႏွစ္တြင္လည္း ဖိအားဒဏ္ကို ဆက္လက္ ခါးစည္းခံၾကရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ARSA အဖြဲ႕က အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္မေခၚႏိုင္ေသးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမွာ ေလ်ာ့က်ျခင္းမရွိေသးေပ။

ထြက္ေျပးဘဂၤါလီမ်ားကို ျပန္ေခၚရန္ ျမန္မာအစိုးရက ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပန္လက္ခံရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဟုဆိုကာ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဖိအားေပး ကန္႔ကြက္မႈ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ လြဲမွားမႈတို႔ ေၾကာင့္ အထမေျမာက္ခဲ့ေပ။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ လြဲမွားမႈဆိုရာတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ပို႔ရာတြင္ ကာယကံရွင္မ်ား၏ သေဘာဆႏၵျဖင့္ ျပန္လာရမည္ဆိုေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက လူေ႐ြးကာ ျပန္ပို႔ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဘဂၤါလီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မျပန္ၾကရန္ ႏိုင္ငံတကာကသာ ဆက္လက္ဖိအားေပးေနလၽွင္ ထြက္ေျပးဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လာေရးမွာ အလွမ္းေဝးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိအာဏာရထားသည့္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပန္လည္ေ႐ြးခ်ယ္ခံရျခင္းမွာလည္း ဘဂၤါလီလက္ခံေရးအတြက္ ပိုမိုခက္ခဲေစႏိုင္သည္။

ဘဂၤါလီမ်ားကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံသားေပးမွသာလၽွင္ ျပန္လာမည္ဟု ေျပာဆိုထားသည္။ ျပန္လာလိုသည့္ ဘဂၤါလီအခ်ိဳ႕မွာလည္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ INGO မ်ားကလည္း ၎တို႔ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေနသျဖင့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို မျပန္ေစလိုၾကေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာလိုသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားအပါအဝင္ ထြက္ေျပးသူအခ်ိဳ႕သာ ျပန္လာႏိုင္ေျခရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာဖိအားေလ်ာ့က်ႏိုင္သည္အထိ ပမာဏအမ်ားအျပား ျပန္လာႏိုင္ေျခမရွိသျဖင့္ ၂၀၁၉ မွာ ဘဂၤါလီလက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ရမည့္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။

လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုးဆိုးဝါးဝါးခ်ိဳးေဖာက္သည္၊ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ သုတ္သင္ရွင္းမႈဟု စြပ္စြဲကာ အေရးယူရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာလည္း ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္ခုံ႐ုံး (ICC) တြင္လည္း အေရးယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမဟုတ္သျဖင့္ တရားစီရင္ခြင့္မရွိဟု ျမန္မာဘက္က ျငင္းဆန္ေသာ္လည္း ICC ၏ ေအာက္ေျခအဆင့္တရား႐ုံးက တရားစီရင္ခြင့္ရွိသည္ဟုဆုံးျဖတ္ကာ ျမန္မာဘက္က အျပစ္ရွိေၾကာင္း သက္ေသမ်ားရွာေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းအေရးမွာလည္း ၂၀၁၉ တြင္ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ျမင့္တက္လာသျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရက ႏိုင္ငံတကာကပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ သက္ေသမ်ားကိုပို႔ေပးၾကရန္ ေကာ္မရွင္က ဘာသာစကားေလးမ်ိဳးျဖင့္ ေတာင္းခံထားသည္။ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာမွာလည္း ၂၀၁၉ တြင္ ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ လုပ္ရပ္ကို ကာကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုဆိုကာ ယင္းေကာ္မရွင္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာက ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမႈကို လက္ခံရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ လက္ခံေက်နပ္ႏိုင္သည့္ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ား မပါဝင္လာလၽွင္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားအလြန္အကၽြံေပးမႈဒဏ္ကို ဆက္လက္ခံၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခြင့္ ေတာင္းဆိုမႈလည္း ပိုညံလာမည္ ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈကို ရွင္းလင္းရာတြင္ ဆိုးဝါးသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ အစီရင္ခံၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုအေရးယူရန္ ေတာင္းဆိုသံမ်ား ပိုက်ယ္လာသည္။

လူမ်ိဳးစုအလိုက္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈဟုဆိုကာ ႏိုင္ငံတကာက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားကို တုံ႔ျပန္ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ရန္ လုံေလာက္သည့္ ျပင္ဆင္ မႈမ်ား မရွိေသးသျဖင့္ ကုလသမဂၢ မ်က္ႏွာစာ တြင္ ျမန္မာအေပၚ အေရးယူရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာလည္း ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက အေရးယူမႈမ်ား၊ ဖိအားတံပိုးမ်ားလည္း ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ဥေရာပသမဂၢ (EU) က ျမန္မာအေပၚ ေပးထားသည့္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးကို ႐ုပ္သိမ္းရန္စဥ္းစားေနၿပီး ဘဂၤါလီလက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ စြပ္စြဲေနသည့္ကိစၥမ်ားကို စနစ္တက်မေျဖရွင္းႏိုင္လၽွင္ EU ၏ အေရးယူမႈမွာလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေနသည္။

၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ကဲ့သို႔ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ အလုံးအရင္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳး မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေသးသျဖင့္ သတိထားရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးတြင္ ယခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA) တို႔အေရးကို ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ လႏွင့္ခ်ီတိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီးေနာက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲကင္းစခန္းေလးခုကို AA က ဝင္တိုက္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၃ ဦးက်ဆုံးကာ ကိုးဦးဒဏ္ရာရၿပီး လက္နက္ငယ္မ်ိဳးစုံ ၄၀ အပါအဝင္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ဆုံး႐ႈံးခဲ့သျဖင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ထိေရာက္စြာ တုံ႔ျပန္ေခ်မႈန္းႏွိမ္ႏွင္းမည္ဟု ဆိုထားသျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ပိုမိုျပင္းထန္လာဖြယ္ရွိသည္။

ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားတိုးလာသည့္ အေျခအေနတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာဖြယ္ရွိသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား စစ္ေဘးဒဏ္ခံရမႈမွာလည္း ပိုဆိုးလာဖြယ္ရွိေနသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *