မႏၲေလးစည္ပင္က ေဒးဗစ္ေကာ္ပါဖီးလ္

မႏၲေလးတြင္ လမ္းႏွင့္မလြတ္သည့္အတြက္ ေနအိမ္မ်ားဖ်က္ေပးေနမႈက မ်က္လွည့္ျပကြက္တစ္ခုလို အံ့ဩစရာပင္။

ႏွစ္ေပါင္း ဆယ္ႏွင့္ခ်ီ၍ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေနအိမ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္ ေျပာဆိုရသည့္ကိစၥမွာ လြယ္ကူသည္ေတာ့မဟုတ္။ ဥပေဒကိုမသုံးဘဲ ကာယကံရွင္မ်ား၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္မွာ ပို၍ပင္ ခက္ခဲေသးသည္။

သို႔ေသာ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေဒးဗစ္ေကာ္ပါဖီးလ္ကေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ကမၻာေက်ာ္ မ်က္လွည့္ပညာရွင္ ေဒးဗစ္ေကာ္ပါဖီးလ္၏ မ်က္လွည့္ျပကြက္မ်ားအတိုင္း ဟာကနဲ၊ ဟင္ကနဲ မင္သက္မိေစသကဲ့သို႔ လူအမ်ား အံ့ဩသြားေအာင္ မႏၲေလးက ေဒးဗစ္ေကာ္ပါဖီးလ္က ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အလြယ္တကူေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္” ဟုဆိုသူက ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားသည္ လမ္းမေပါက္သည့္အတြက္ နီးရက္ႏွင့္ ေဝးေနရသည္မ်ားရွိသည္။ လမ္းမေပါက္ျခင္းမွာ မေဖာက္လုပ္ရသည္လည္းရွိသည္။ ယခင္လမ္းရွိၿပီးသားကို က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားေၾကာင့္ ပိတ္ဆို႔သြားသည္လည္း ရွိသည္။

ယင္းေနရာမ်ားကို စည္ပင္က ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေနရာတြင္ ယခင္ေခတ္ကလို ဥပေဒျဖင့္ မဖ်က္မေနရမဟုတ္ဘဲ ပိုင္ရွင္တို႔ ဆႏၵအရ ဖ်က္ေပးခ်င္ေအာင္ ေျပာဆိုစည္း႐ုံးရသည္။ ယင္းကို အဓိကဦးေဆာင္သူက ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီေနရာမွာေနလာတာ ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္ေလာက္ရွိၿပီ။ ေယာကၡမအေမြေပါ့။ စုစုေပါင္းဆို ႏွစ္ ရွစ္ဆယ္ေလာက္ရွိၿပီ” ဟု ဆိုသူက ၄၁ လမ္း (၇၉ ႏွင့္ ၈၀) ၾကားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦးျမင့္ဘို ျဖစ္သည္။

သူ႕အိမ္က ၄၁ လမ္းေပၚတြင္ လုံးလုံးလ်ားလ်ားေရာက္ရွိေနၿပီး လမ္း ၈၀ ဘက္မွဝင္လၽွင္ လမ္းပိတ္ထားသည့္ ေနအိမ္လည္းျဖစ္သည္။ အိမ္ဝင္းတစ္ခုလုံးဆိုလၽွင္ ေပ ၂၀ × ၄၀ ခန္႔ရွိသည္။ ယခု စည္ပင္က လမ္းမ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ခ်ိန္တြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခံထားရသည္။

ယင္းအတြက္ နစ္နာေၾကးသေဘာမ်ိဳး ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း မရ။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕သစ္ဘက္ရွိ အိမ္ရာတစ္ခုတြင္ ေနစရာတိုက္ခန္းတစ္ခန္းကို ဘဏ္တိုးအရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ေတာ့ စည္ပင္က ေထာက္ခံကူညီေပးခဲ့သည္။

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ လက္ရွိဘ၀ကေန လက္မဲ့ဘ၀ ေရာက္သြားရတာေပါ့” ဟု ေျခေထာက္တစ္ဖက္ ရထားႀကိတ္ခံရၿပီး အလုပ္ၾကမ္း မလုပ္ႏိုင္သျဖင့္ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီဆြဲေနရသည့္ ဦးျမင့္ဘိုက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဖယ္ရွားေပးမည္ဟု သူ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ မိသားစုေလးဦးရွိၿပီး သမီးျဖစ္သူမွာ ေရွ႕ေနအလုပ္ လုပ္ကိုင္သျဖင့္ သားအဖႏွစ္ဦးေပါင္းလၽွင္ လစဥ္ တိုက္ခန္းေၾကးေပးရမည့္ေငြကို မျဖစ္ျဖစ္အာင္ ႀကံဖန္ရမည္လည္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔က လမ္းေပါက္ဖို႔အတြက္ ေျမလႉတာျဖစ္ျဖစ္၊ က်ဴးေက်ာ္ထားတာကို ျပန္ဖယ္ရွားေပးတာျဖစ္ျဖစ္ အစားျပန္ေပးဖို႔၊ ဒီဟာအတြက္ ဒါျပန္ေပးတယ္ဆိုတာမ်ိဳး မရွိဘူး။ ေပးစရာလည္း မရွိဘူး။ ဒါမ်ိဳးေပးမယ္ဆိုရင္ (ဒါလုပ္လို႔ ဒါျပန္ေပးမယ္ဆိုရင္) အရင္ေခတ္နဲ႔ မထူးေတာ့ဘူးေလ” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ေျပာသည္။

၄၁ လမ္း (၇၈ ႏွင့္ ၈၀) သည္ ယခင္က လမ္းအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားရွိလာခဲ့ ၿပီး လမ္းမေပါက္ေတာ့သည့္အေျခအေနထိ ေရာက္လာခဲ့သည္။ လမ္းကို ပိတ္၍ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ဦးျမင့္ဘိုတို႔၏ ေနအိမ္က သက္ေသပင္။

“လမ္းေဖာက္တယ္ဆိုတာ စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းထဲမွာလည္း ပါတယ္။ လမ္းေဖာက္ျခင္းအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ မီးေရးထင္းေရး၊ အမႈိက္သိမ္းဆည္းဖို႔ ဒါေတြအကုန္ အဆင္ေျပသြားမယ္။ မီးတိုင္ေတြ၊ ေရေျမာင္းေတြ၊ ေရစီးေရလာေကာင္းဖို႔အတြက္ေတြ” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ဆိုသည္။

ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းကိုပိတ္၍ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေနအိမ္မ်ား၊ လမ္းကိုပိတ္၍ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေနအိမ္မ်ားေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလၽွံရျခင္းမ်ားရွိေနၿပီး လမ္းမ်ားျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ ယင္းျပႆနာကို ေျပလည္ေစမည္လည္း ျဖစ္သည္။

ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္အေနႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ခံရၿပီး သုံးလအၾကာတြင္ မဟာၿမိဳင္ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ခုနစ္အိမ္တန္းလမ္းေနရာရွိ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို စတင္ဖ်က္ခဲ့သည္။ ယင္းလမ္းသည္ ယခင္က တည္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ အေရးမယူခဲ့သျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ ၿခံဝင္းမ်ားအတြင္း ထည့္ထားလိုက္ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လမ္းျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားကို ေခၚယူေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသည္။ လမ္းပိတ္ေနသည့္အတြက္ ေကြ႕ဝိုက္သြားလာေနရသည္။ မီးေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေပၚလၽွင္ အခ်ိန္မီ မေရာက္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳး ရွိသည္ စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုသည့္အခါ ၎တို႔ ယူထားသည့္ေျမမ်ားအားလုံး ျပန္လည္ေပးအပ္လာခဲ့ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ရွင္းျပသည္။

မိသားစုပုံစံျဖင့္ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ေျပာဆိုရွင္းျပသည့္အခါ အဆင္ေျပသြားသျဖင့္ ေပ ၁၀၀ ခန္႔အရွည္ရွိသည့္ ယင္းလမ္းက မန္းစည္ပင္အတြက္ ပထမဆုံး ေအာင္ျမင္သည့္လမ္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ပထမဆုံးအလုပ္ ေအာင္ျမင္သည့္အခါ ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္တက္သည္။ ၄၁ လမ္း (၅၈ × ၆၀ ၾကား) ကို က်ဴးထားသည့္ ေနရာျပန္လည္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာသည္ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္ႏွင့္ မဟာၿမိဳင္ရပ္ကြက္တို႔ ကူးႏိုင္သည့္ေနရာျဖစ္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္ေနသည့္ ေနအိမ္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသည့္အခါတြင္ ကာလေပါက္ေဈး သိန္းေထာင္ဂဏန္းရွိသည့္ ေျမကြက္ႏွစ္ကြက္ကို လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ ပိုင္ရွင္က လႉဒါန္းခဲ့ေလသည္။

“ဒါေပမဲ့ သူ႕ကို ဒီခ်ိန္ထိ ဘာအခြင့္ အေရးမွ မေပးခဲ့ဘူး။ အစကတည္းက သူ႕ကို ဘာမွေပးစရာမရွိဘူးလို႔ ေျပာထားၿပီးသား။ ပိုင္ရွင္က ေစတနာသန္႔သန္႔နဲ႔ လႉတာကို ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ပဲ ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ရွင္းျပသည္။

ယင္းလမ္းမ်ားအျပင္ ေခ်ာင္းေျမကို က်ဴးထားသည္မ်ား၊ အျခားလမ္းေျမက်ဴးမ်ားကိုပါ ေျပာဆိုစည္း႐ုံးသည့္နည္းျဖင့္ ဖယ္ရွားေပးရန္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္႐ြက္သည္အခါတြင္ အခ်ိဳ႕ က ဘိုးဘြားပိုင္ဂရန္ေပါက္ေျမမ်ားကိုပင္ လမ္းအတြက္ လႉဒါန္းသည္မ်ား ရွိလာသည္။

အထူးသျဖင့္ တိုက္တာမ်ား အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ထားသည့္ သဂၤဇာေခ်ာင္းအေနာက္ဘက္ ၃၅ လမ္းမွ ၄၁ လမ္းအထိ ေဖာက္လုပ္ေပးႏိုင္မႈသည္ မႏၲေလးအေနာက္ျခမ္းအတြက္ သြားလာရ ပိုမိုအဆင္ေျပေစမည္ ျဖစ္သည္။

သြားလာဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူေစရန္ ဦးစားေပးၿပီး လမ္းမ်ားျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္သည့္အခါ ေနအိမ္၊ ၿခံဝင္းမ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဖ်က္သိမ္းေပးရျခင္းအျပင္ ရပ္ကြက္႐ုံး၊ မီးသတ္႐ုံးႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ားကိုပင္ ထိခိုက္ျခင္းတို႔ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အားလုံးကသေဘာတူစြာ ေနရာမ်ား ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

လက္ရွိ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ၆၅ × ၆၆ ၾကား၊ သိပၸံလမ္းႏွင့္ ငုေ႐ႊဝါလမ္းၾကားရွိ မိုးဆမ္းပန္းလမ္းေနရာသည္လည္း သူေဌးက်ဴးတို႔၏ ဒဏ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံခဲ့ရသည္။ ပိုက္ဆံမရွိ၍ က်ဴးေက်ာ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေငြရွိသူမ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္ျခင္းျဖစ္၍ အဂတိမကင္းသူမ်ား အာဏာရွိစဥ္က ဖယ္ရွားရန္ ခက္ခဲခဲ့သည္။

ယခုမူ အက်ယ္ ေပ ၄၀၊ အရွည္ ေပ ၄၄၀၀ ခန္႔ရွိမည့္ လမ္းေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္၊ စည္ပင္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ ေနအိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားက လိုလားစြာပင္ က်ဴးေက်ာ္ထားသည္မ်ားကို ဖ်က္ေပးလာၾကသည္။

“စည္ပင္သာယာရဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဥပေဒအရဆိုရင္ စာေတြထုတ္ရမယ္။ ၿပီးရင္ တရားစြဲမယ္။ အိမ္ကိုဝင္ဖ်က္မယ္။ အေရးယူမယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ဒါမ်ိဳးေတြ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ ျပည္သူကိုယ္တိုင္က ဖ်က္ေပးခ်င္တဲ့အေနအထားအထိ၊ သူကိုယ္တိုင္ကဖ်က္ပါ ေက်နပ္တယ္၊ ဖ်က္ပါ့မယ္ဆိုတာမ်ိဳးကိုပဲ လိုခ်င္တာ” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ က သူသုံးစြဲခဲ့သည့္နည္းကို ေျပာျပသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အခိုင္အမာေနထိုင္ေနသည့္ေနရာကို ဖ်က္ဆီးေပးရန္၊ ဖယ္ရွားေပးရန္ ေျပာဆိုစည္း႐ုံးရျခင္းသည္မွာ မလြယ္ကူပါ။ တယ္လီဖုန္းဆက္၍ ဆဲဆိုၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ လူမႈကြန္ရက္ (Messenger) မွတစ္ဆင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားကို ေျခေထာက္ျဖင့္ လာေရာက္ကန္ေက်ာက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား ျပသျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ က ဆိုသည္။

ထိုမၽွမကေသး၊ ဓာတ္ဆီပုလင္းျဖင့္ ေနအိမ္ကို လွမ္းပစ္ျခင္းပါ ခံခဲ့ရေသးေၾကာင္း သူက ေျပာျပသည္။

“အစ္ကိုက လမ္းေတြ တအားေဖာက္ေတာ့ အခုထိကေတာ့ အဆဲက မလြတ္ေသးဘူး။ အေျပာကေတာ့ ခံေနရတုန္းေပါ့။ အေရေတာ့ ထူသြားပါၿပီ” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ၿပဳံး၍ ေျပာသည္။

လမ္းမေပါက္ခင္က အျမင္မၾကည္လင္သူမ်ားရွိေသာ္လည္း အလုပ္ျဖင့္ သက္ေသျပၿပီး လမ္းၿပီးစီးေအာင္၊ ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္အခါတြင္ နားလည္လာၾကသူမ်ားရွိၿပီး ခ်ီးက်ဴးၾကသူတို႔၏ ပီတိကိုသာ ခံယူေနရေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

လက္ရွိ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ၄၁ လမ္းသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြက္ အေရးပါသည့္ လမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ မႏၲေလး၏ အေရွ႕ထိပ္ႏွင့္ အေနာက္ထိပ္ကို ေပါက္သည့္ လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ ၁၂ လမ္း၊ ၂၆ လမ္း၊ ၃၅ လမ္း စသည္တို႔သာရွိၿပီး ၄၁ လမ္းကိုလည္း ယင္းကဲ့သို႔ သြားလာႏိုင္ရန္ စည္ပင္က လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၄၁ လမ္းေဟာင္းရွိ လမ္းနယ္ႏွင့္ မလြတ္သည့္ေနရာမ်ားကို မျဖစ္မေနဖယ္ရွားရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းလမ္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း စတင္ခင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပီးစီးပါက မႏၲေလး၏ အေရွ႕ထိပ္ႏွင့္ အေနာက္ထိပ္သို႔ ေတာက္ေလၽွာက္သြားလာႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ားသည္ စည္ပင္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ဆိုေသာ္လည္း ျပည္သူမပါလၽွင္ မည္သည့္အရာမွေဆာင္႐ြက္၍မရႏိုင္ေခ်။ အထူးသျဖင့္ ေျမတန္ဖိုးႀကီးမားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ တစ္ေပ၊ ႏွစ္ေပ ရရွိရန္ ခက္ခဲလွသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ၁၀ လမ္းခန္႔ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ကာ လိုလိုခ်င္ခ်င္ျဖင့္ ဖယ္ေပးေအာင္ စည္း႐ုံးခဲ့ရၿပီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ေျပာဆိုစဥ္ ဆဲဆိုသူမ်ားရွိေသာ္လည္း ဆဲဆိုျခင္းၿပီးဆုံးေအာင္ နားေထာင္ကာ ရွင္းျပရေၾကာင္း၊ ဥပေဒကိုမသုံးဘဲ ျပည္သူမ်ား နားလည္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္သျဖင့္ ကူညီေပးလာၾကေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ဆိုသည္။

“တစ္ခါတေလလာခဲ့၊ က်ဳပ္ေစာင့္ေနတယ္။ တုတ္နဲ႔ ႐ိုက္မယ္ဆိုရင္ ေၾကာက္ရင္ေတာ့ မသြားဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အစ္ကိုသြားပါတယ္။ သူတို႔ကလည္း စိတ္ထဲမွာ မလာေလာက္ဘူး မွတ္ေနတာ။ လာေတာ့ အံ့ဩသြားတာ။ ႐ိုက္ခ်င္လည္း ႐ိုက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္က အစ္ကို႔အိမ္ကို ထိခိုက္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ အစ္ကိုတို႔ လမ္းေတြေကာင္းသြားဖို႔အတြက္ လုပ္တာပါ။ စိတ္ရွည္ရတာေပါ့။ အဓိကကေတာ့ ၿမိဳ႕ကိုခ်စ္တဲ့ စိတ္ေပါ့” ဟု ၎က အေတြ႕အႀကဳံကို ေျပာျပသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားတို႔၏ ၿမိဳ႕ကိုခ်စ္ေသာစိတ္သည္ ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားဆီ တြန္းပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

စည္ပင္ေကာ္မတီအျဖစ္ မေဆာင္႐ြက္ခင္က ေက်ာက္ေလာကသားျဖစ္ခဲ့သည့္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္သည္ မႏၲေလးေက်ာက္ဝိုင္း မေျပာင္းေ႐ႊ႕ေရးေကာ္မတီတြင္ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး သေဘာထားတစ္ခုတည္းျဖစ္ေစရန္ ေက်ာက္ေလာကသားမ်ားကို ေျပာဆို စည္း႐ုံးခဲ့သည္။

ပုံစံႏွင့္ အယူအဆကြဲျပားသည့္ ေက်ာက္သမားမ်ားစြာကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေျပာဆိုစည္း႐ုံးခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အႀကဳံက ယခု စည္ပင္ေကာ္မတီဝင္ဘ၀တြင္ အသုံးက်လာသည္။

ေက်ာက္သမားအေတြ႕အႀကဳံမ်ားကိုအသုံးခ်၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္ဟု သူက ဆိုေလသည္။

မႏၲေလးတစ္ၿမိဳ႕လုံး လမ္းမ်ားျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ကံဆိုးသူ ေမာင္ရွင္ျဖစ္ရသူမွာ ဦးျမင့္ဘိုတို႔ မိသားစု ျဖစ္သည္။ လမ္းနယ္နိမိတ္ႏွင့္ မလြတ္သူအခ်ိဳ႕သည္ ေနအိမ္ၿခံဝင္းဖ်က္ေပးရျခင္း၊ အိမ္တစ္ျခမ္းမလြတ္ျခင္း စသည္တို႔ကိုသာ ႀကဳံေတြ႕ရေသာ္လည္း ဦးျမင့္ဘို၏ ၿခံဝင္းမွာ တစ္ဝင္းလုံးက လမ္းနယ္နိမိတ္ထဲ က်ဴးေနခဲ့သည္။

လမ္း ၈၀ ႏွင့္ နီးသျဖင့္ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္တြင္ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည့္ ေနအိမ္ဝင္းသည္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ္လည္း စီးပြားေရးအကြက္အကြင္းကမူ ေကာင္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္က သူ႕ၿခံဝင္းကို က်ပ္သိန္း ၂၂၀ ျဖင့္ လာဝယ္သူ ရွိခဲ့သည္။

“ဒါေပမဲ့ မေရာင္းလိုက္ဘူး။ အခုက်ေတာ့ တစ္ျပားမွ မရဘဲနဲ႔ ဖယ္ေပးရေတာ့မွာ” ဟု ဦးျမင့္ဘိုက ေနာင္တရဟန္ျဖင့္ ေျပာေလသည္။

ထို႔အတူ ၿမိဳ႕ကိုခ်စ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္လို ေဒးဗစ္ေကာ္ပါဖီးလ္မ်ားလည္း ထပ္မံေပၚထြက္လာရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ 

 

ျမတ္ (ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *