လယ္ယာေျမရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္မည္

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ လယ္ယာေျမသီးသန္႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက တားျမစ္ေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ထုံးဘိုေက်း႐ြာအုပ္စု ေနာင္လုံးေက်း႐ြာရွိ ေဒၚတင္ေမပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမေျခာက္ဧကခြဲကို သိမ္းဆည္းခံရျခင္းအပါအဝင္ အျခားေသာ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက လယ္ယာေျမကိစၥမ်ားကို သတင္းစာရွင္းလင္းမည္ဟု ယင္းေကာ္မတီက ဆိုသည္။

လယ္ေျမမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ဆိုင္းဘုတ္မ်ားေထာင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပျခင္းသည္ နယ္ေျမအေျခအေနအရ ထူးျခားမႈရွိသည့္အတြက္ ေလၽွာက္လႊာ၊ ေလၽွာက္ထားသူ၏ ဝန္ခံခ်က္၊ ရပ္ေက်းအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေထာက္ခံခ်က္၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္မည့္အေၾကာင္းအရာ၊ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္မည့္သူ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း၊ အခမ္းအနားအစီအစဥ္၊ တက္ေရာက္မည့္အင္အား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနေထာက္ခံခ်က္ စသည္တို႔ျဖင့္ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

ယင္းသို႔ ေတာင္းခံျခင္းသည္ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုေနၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမျဖစ္ေစရန္ ပိတ္ပင္တားဆီးသည့္သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားအေရးေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္ မေကြးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးပါေမာကၡက မိန္႔ၾကားသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *