အျပစ္မသိရဘဲ အနီကတ္ထိသည့္ ဝန္ႀကီးမ်ား

photo by KSCO

NLD အစိုးရလက္ထက္ ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ဝန္ႀကီးတစ္ဦး ထပ္ေပၚလာျပန္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးသုံးဦးကို ႏုတ္ထြက္ခိုင္းရာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးျမသိန္းႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာသင္းလြင္တို႔က လက္ခံၿပီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးHလေအာင္ကမူ ႏုတ္ထြက္ခိုင္းသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို မသိရသျဖင့္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဝန္ႀကီး ဦးHလေအာင္ကို တာဝန္မွ ရပ္စဲလိုက္ရသည္။ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရာထူးမွဖယ္ရွားခံရသည့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က  ဒုတိယဝန္ႀကီးတစ္ဦး စုစုေပါင္းသုံးဦးရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

ယင္းအနက္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ရာထူးကဖယ္ရွားခံရသူမွာ ဦးH လေအာင္  ျဖစ္လာသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးကို ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ျခင္းျပဳၿပီး တစ္ဦးကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွားလိုက္ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရသည့္  အေၾကာင္းအရင္းကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ရွင္းလင္းျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

အေၾကာင္းျပခ်က္မေပးဘဲ ႏုတ္ထြက္ခိုင္းသည့္အေပၚ ေဝဖန္သံမ်ားစြာ ထြက္ေပၚေနသည္။

“တကယ္လို႔ ကၽြန္တာ္အျပစ္ရွိရင္ အဲဒီအျပစ္ကို ေဖာ္ျပပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလည္း ထုေခ်ပိုင္ခြင့္ေတာ့ ေပးသင့္ပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီး ဦးHလေအာင္က  ေျပာဆိုသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ၎၏႐ုံးခန္းသို႔ေခၚကာ ႏုတ္ထြက္စာတြင္ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းမႈအၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ယင္းသို႔ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏုတ္ထြက္ခိုင္းျခင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အဆိုပါဝန္ႀကီးသုံးဦးကို ေခၚယူကာ  ႏုတ္ထြက္ရန္ ကနဦးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏  အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖုန္းျဖင့္ၫႊန္ၾကားသည္ဟု ေျပာဆိုေၾကာင္း အဆိုပါဝန္ႀကီးမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ႀကီး ဦးHလေအာင္ ႏုတ္ထြက္စာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရန္ ျငင္းပယ္သျဖင့္ အထက္အမိန္ျဖင့္ လုပ္ရျခင္းဟု ေျပာဆိုၿပီး အထက္အမိန္႔ဆိုသည္မွာ မည္သူ႕ကို ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္သနည္းဟု ေမးျမန္းရာ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၿပီး ယေန႔ (ဇန္နဝါရီ ၂၁) ဖက္စ္ထိုးေပးရမည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုေၾကာင္း ဦးHလေအာင္က ရွင္းျပသည္။

ႏုတ္ထြက္စာ၌ လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္လည္း က်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္တင္ျပရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အႀကံေပးေသးေၾကာင္း၊ မည္သည့္ကိစၥေၾကာင့္ လက္မွတ္ထိုးရမည္နည္းဟု ေမးျမန္းရာ သမၼတထံ ဖုန္းေခၚကာ ေမးျမန္းေပးရမည္ေလာဟုဆိုကာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သမၼတထံ ဖုန္းဆက္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ယင္းေနာက္ သမၼတက အျမန္ဆုံးလက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေပးၿပီး ယေန႔ည အေျဖမရ၍ မျဖစ္ဟုလည္း  ေျပာဆိုသည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပန္လည္ေျပာဆိုေၾကာင္း ဦးHလေအာင္က  ရွင္းျပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ျဖစ္လာသည့္ အမႈတြင္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ  လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ကာ တိုးတိုးတိတ္တိတ္လုပ္ေဆာင္သည့္လုပ္ရပ္မွာ NLD ပုံရိပ္ကို ထိခိုက္ေစၿပီး ဝန္ႀကီးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာလည္း က်ဆင္းေစေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“အထက္အမိန္႔နဲ႔ Sign ထိုးပါ ဆိုေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္မထိုးဘူး။   ဘာေၾကာင့္မထိုးလဲဆိုေတာ့ ဘာကို ထုေခ်ရမယ္မွန္း မသိဘူး။ ဘာမွန္းမသိတဲ့ကိစၥကို ထိုးပါဆိုေတာ့လည္း စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ”

ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္ကမူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ကြပ္ကဲ  ၫႊန္ၾကားမႈျဖင့္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း  လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ထားသည္။ ယင္းအျပင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္ၫႊန္ၾကားသေလာဟု ေမးျမန္းမႈ  အေပၚလည္း “အထက္ဆိုတာ အကုန္ပါၿပီေပါ့” ဟု ေျဖၾကားထားသည္။

ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်ပါ၏ေလာ

ခိုင္လုံသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မေပးဘဲ ႏုတ္ထြက္ခိုင္းျခင္းအေပၚ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်ပါ၏ေလာဟု ေဝဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ား ႏုတ္ထြက္ခိုင္းျခင္းမွာ သုံးသပ္ရမည့္ အပိုင္းႏွစ္ခုရွိသည္။ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈ ရွိ မရွိ၊ တရားမၽွတမႈ ရွိ မရွိဆိုသည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၄ ပုဒ္မခြဲ (က) ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ တိုင္း သို႔မဟုတ္    ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးကို ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ရန္ ၫႊန္ၾကားႏိုင္ၿပီး မလိုက္နာလၽွင္ တာဝန္မွ ရပ္စဲရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ယင္းသို႔ဆိုေသာ္လည္း သမၼတ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မရဘဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အထက္အမိန္႔အရဟုဆိုကာ လက္မွတ္ထိုးရန္ ခိုင္းေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကာယကံရွင္ဝန္ႀကီးသုံးဦးက ေျပာဆိုထားသည္။

ဝန္ႀကီးမ်ားကို ႏုတ္ထြက္ခိုင္းရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က  ၫႊန္ၾကားသည္ဆိုျခင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိေၾကာင္း ေဝဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသးသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္မွာ သမၼတကသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ အဆိုပါဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုတ္ထြက္ျခင္းျပဳျခင္း၊ တာဝန္မွ ရပ္စဲျခင္းတို႔ကို သမၼတက ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

သမၼတ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ အညီ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ အညီလုပ္ကိုင္ျခင္းဟု ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း တရားမၽွတမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဥပေဒအႀကံေပးဦးခင္ေမာင္ျမင့္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ခ်ီတက္ေနျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ျဖစ္ေစ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို စြပ္စြဲအေရးယူမည္ဆိုလၽွင္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္သည့္ ထုေခ်ရွင္းလင္းခြင့္ကို အျပည့္အဝေပးကာ ၾကားနာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း  ၎က ေထာက္ျပသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အမႈ မ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ခုခံေခ်ပခြင့္ႏွင့္ အယူခံပိုင္ခြင့္ရရွိေရး ျပ႒ာန္းခ်က္ပါဝင္ၿပီး  ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒတြင္လည္း ယင္းသို႔အလားတူ ျပ႒ာန္းထားသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ လူတစ္ဦးကို အေရးယူမည္ဆိုလၽွင္ အေရးယူခံရမည့္သူ၏  ရွင္းလင္းထုေခ်ခြင့္ကို အျပည့္အဝ ေပးရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒအရ ရာထူးတာဝန္က ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းမွာ အႀကီးမားဆုံး ျပစ္ဒဏ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာဆိုသည္။

“ဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ဆိုတဲ့ တိက်တဲ့အေၾကာင္းအခ်က္ ေဖာ္ျပေပးဖို႔ လိုသလို၊ အဲဒီအေၾကာင္းအခ်က္ေတြ မဟုတ္မမွန္ဘူး၊ သူ မက်ဳးလြန္ဘူးဆိုတဲ့ သူရဲ႕  ရွင္းလင္းခ်က္ကိုလည္း ၾကားနာဖို႔ လိုေသးတယ္။ အဲဒီလို ၾကားနာၿပီးအခ်ိန္က်မွ  ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ၿပီဆိုတဲ့အခါက်မွ ဒီျပစ္ဒဏ္ေပးခြင့္ ရွိတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။  တရားမၽွတမႈ သေဘာအရေပါ့”

ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ သမၼတက ေဆာင္႐ြက္သည္ဆိုေသာ္လည္း ဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္သည့္ တရားမၽွတမႈ သေဘာအရ သုံးသပ္လၽွင္ တရားမၽွတမႈမရွိဟု ႐ႈျမင္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာဆိုသည္။ ယင္းအျပင္ ဒီမိုကေရစီက်င့္ထုံးက်င့္စဥ္မ်ား မကိုက္ညီဘဲ ဥပေဒကို အသုံးျပဳကာ တစ္ဖက္သတ္စီရင္သည့္ ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎က ေဝဖန္သည္။

“တစ္နည္းအားျဖင့္ လြယ္လြယ္ေျပာရင္ အာဏာရွင္စနစ္ပုံစံမ်ိဳး သက္ေရာက္ေနတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ဦးထဲအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီေဆာင္႐ြက္ပုံကို  မႏွစ္သက္ပါဘူး”

ယင္းကဲ့သို႔ အေလ့အထမ်ိဳး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း၊ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔လာကာ အစဥ္အလာအျဖစ္ ထြန္းကားလာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသူမ်ားလည္းရွိသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ တာဝန္မွ ရပ္စဲျခင္းတို႔မွာ ဥပေဒႏွင့္ညီသည္ဆိုေသာ္လည္း အေရးယူရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မေပးျခင္း၊ ျပည္သူကို ရွင္းလင္းမႈမရွိျခင္းတို႔မွာ နည္းလမ္းမက်ဟုလည္း  ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိသည္။

မရေသးသည့္ အေျဖ

ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားကို  ႏုတ္ထြက္ျခင္းအေပၚ အစိုးရက တိက်သည ့္အေျဖမေပးေသးေပ။

ႏုတ္ထြက္ရမည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို စာ႐ြက္စာတမ္းျဖင့္ စနစ္တက်  ၫႊန္ၾကားျခင္းမဟုတ္ဘဲ အထက္က  ၫႊန္ၾကားသည္ဟုဆိုကာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လက္မွတ္ထိုးခိုင္းျခင္းျဖစ္သျဖင့္ လက္မခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးHလေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

အေၾကာင္းအရင္းမသိရဘဲ၊ တစ္စုံတစ္ရာ ထုေခ်ခြင့္မရဘဲ အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးကာ ႏုတ္ထြက္ခိုင္းျခင္းမွာ    မလုပ္သင့္သည့္လုပ္ရပ္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈရွိသင့္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို သြားေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕အေနႏွင့္လည္း စံျပအျဖစ္ ျပည္သူေတြကို  လုပ္ျပရမည္အခ်ိန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က  ေထာက္ျပသည္။

“ကၽြန္ေတာ္မွားရင္လည္း မွားတယ္လို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဝန္ခံမယ္။ ဘာမွ  ေၾကာက္စရာမလိုဘူး။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ဖိအားေပးတယ္ဆိုတာကေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး”ဟု ဦးHလေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

ျပည္သူလူထုက တိုင္ၾကားလာသျဖင့္ အျပစ္ရွိသည္ဟုေတြ႕ရွိလၽွင္ ႏုတ္ထြက္ရန္ လက္ေႏွးေနမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊  အာဏာသုံးကာ လုပ္ေဆာင္သည့္  လုပ္ရပ္မ်ိဳး အစဥ္အလာျဖစ္လာမည္ကို မလိုလားေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

လမ္းၫႊန္ခ်က္မွန္ကန္လၽွင္ ျငင္းပယ္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း စနစ္တက်မဟုတ္ဘဲ ပါးစပ္ျဖင့္ လမ္းၫႊန္ျခင္းမ်ိဳးမွာ အတုအေယာင္လမ္းၫႊန္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊  ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ ရပ္ျဖစ္သျဖင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္သာ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း  ၎က ဆိုသည္။

“ဒီလိုႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အမႈႀကီးကို  စာမပါဘူး။ ဘာမွမပါဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ Image က မေကာင္းေတာ့ဘူး။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိကၡာကို ဘာနဲ႔မွ မလဲႏိုင္ဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ရာထူးက ႏုတ္ထြက္လိုက္ရသည့္  ဝန္ႀကီးဦးျမသိန္းကမူ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တင္ဒါလုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို တိုင္ၾကားခံထားရမႈကို ေရွာင္လိုသျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ခိုင္းျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု မီဒီယာအခ်ိဳ႕ကို ေျပာဆိုထားသည္။

ယင္းကိစၥတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပါ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနသျဖင့္ မသက္ဆိုင္သူမ်ားကို ထိုးခ်ၿပီး အျပစ္ရွိသူမ်ားကို ကာကြယ္ရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း မီဒီယာအခ်ိဳ႕ကို ေျဖၾကားထားသည္။ ယင္းအျပင္ ပါတီထဲတြင္ ေနရာရလိုသူ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္လည္း ဝန္ႀကီးရာထူးရယူလိုသူမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ NLD  ပါတီဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ ၎က ေျပာဆိုထားသည္။

ဝန္ႀကီး ဦးျမသိန္းကို The Voice Journal က ဖုန္းျဖင့္ သီးျခားဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း မအားလပ္ဟုသာ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

NLD ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ  ေဒါက္တာ မ်ိဳးၫြန္႔ကမူ အဆိုပါဝန္ႀကီး သုံးဦးကို ႏုတ္ထြက္ခိုင္းရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို မသိရေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“အခုေလာေလာဆယ္အထိကေတာ့ တာဝန္က ရပ္ဆိုင္းတယ္။ ထုတ္ပယ္တယ္ဆိုတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ေတြ ခ်ိဳ႕ယြင္းတယ္၊ လစ္ဟင္းတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းရွိမွာပါ။ ဒါကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိတိက်က် မသိပါဘူး” ဟု ၎က ေျဖၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ဆိုသည္။

“ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို ပါတီက သြားစစ္ေဆးလို႔ မရဘူး။ ဘာေၾကာင့္ႏုတ္ထြက္ရလဲဆိုတာ ေမးလို႔မရဘူး”ဟု ၎က  ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ဝန္ႀကီးသုံးဦးကို သမၼတက ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ တာဝန္မွရပ္စဲျခင္းလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အဓိကလက္သည္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ  သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ထုတ္ျပန္ေပးမွသာ အတည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  သမၼတက ေဆာင္႐ြက္ေပးရျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပမႈမ်ားလည္းရွိသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္အခ်င္းခ်င္း မ်က္ႏွာမနာေစလိုသျဖင့္ အထက္က ၫႊန္ၾကားသည္ဟု အေၾကာင္းျပျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိသည္။

“အေျခခံအေၾကာင္းတရားေတြ ကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီက တက္လာတယ္လို႔ သုံးသပ္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ တင္ျပခ်က္အေပၚမွာပဲ သမၼတနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕ကေန အေရးယူလိုက္ရတဲ့ သေဘာရွိတယ္” ဟု ဥပေဒအႀကံေပးဦးခင္ေမာင္ျမင့္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

လူစားလဲျခင္း

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္  ႏုတ္ထြက္ရသူ၊ တာဝန္မွ ရပ္စဲခံရသူ ၁၅ ဦး  ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ သမၼတ  ဦးထင္ေက်ာ္လည္း ႏုတ္ထြက္သြားေသးသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ ဦးေဖဇင္ထြန္းတို႔ကို ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ဒုတိယဝန္ႀကီး  ေဒါက္တာထြန္းဝင္းကို တာဝန္မွ ရပ္စဲခဲ့သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီးေဒါက္တာ ထြန္းဝင္းမွာ NLD အစိုးရလက္ထက္ ရာထူးက ဖယ္ရွားခံရသည့္ ပထမဆုံးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သည္။ တာဝန္ယူၿပီး ခုနစ္လေက်ာ္အၾကာတြင္ ရာထူးက ထုတ္ပယ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းဦး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးရွစ္ဦးတို႔ကို ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး  ဦးမင္းေအာင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ဦးHလေအာင္တို႔ကို တာဝန္မွရပ္စဲခဲ့သည္။

ဦးမင္းေအာင္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က စြပ္စြဲျပစ္တင္ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သျဖင့္ သမၼတက အဆိုပါဝန္ႀကီးကို တာဝန္မွ ရပ္စဲေပးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းဦးမွာ NLD အစိုးရ လက္ထက္ ႏုတ္ထြက္ရသည့္ ပထမဆုံးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ဦးမင္းမင္းဦးႏွင့္ ေဒါက္တာထြန္းဝင္းတို႔ကိစၥတြင္လည္း အစိုးရက ျပည္သူကို ရွင္းလင္းျခင္း မရွိ ခဲ့ေပ။

လက္ရွိလူစားလဲခံရသည့္ ဝန္ႀကီးသုံးဦးအနက္ လူထုေထာက္ခံမႈရွိသည့္  ဝန္ႀကီး ဦးHလေအာင္ ပါဝင္ေနျခင္း အေပၚ ေမးခြန္းမ်ားရွိသည္။ ဝန္ႀကီးသုံးဦးကို အတင္းအက်ပ္ ႏုတ္ထြက္ေစျခင္းအေပၚ လြန္စြာထိတ္လန္႔အံ့ဩမိေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၃၇ ဖြဲ႕က စုေပါင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဦးHလေအာင္သည္ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သူျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ခိုင္းသည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕မ်ားက ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ  ေမးခြန္းထုတ္ထားသည္။

ယင္းဝန္ႀကီးသည္ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ အႀကီးစားတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားမေပးဘဲ ေဒသခံမ်ား တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ တူးေဖာ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို  အားေပးခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္၊  ေဒသခံမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ရေအာင္လုပ္ေဆာင္သျဖင့္ လူထုေထာက္ခံမႈရေၾကာင္း  ကခ်င္ျပည္နယ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကြန္ရက္၏ Program Manager ဦးဘရန္ေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း အတြင္း ငွက္ေပ်ာစိုက္ရာတြင္ ကြင္းဆင္း  စစ္ေဆးကာ သစ္ေတာမျပဳန္းတီးေရး  ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး ျမစ္ဆုံအေရးတြင္ ျပည္သူႏွင့္အတူ ရပ္တည္မည္ဟု ေျပာဆိုထားသူလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး တြင္ စနစ္တက်ကၽြမ္းက်င္စြာလုပ္ေဆာင္တတ္သူျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ လူမွန္ ေနရာမွန္ျဖစ္သူကို ဖယ္ရွားလိုက္သျဖင့္ စိုးရိမ္မႈရွိေၾကာင္း ဦးဘရန္ေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

“ကခ်င္ျပည္နယ္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကိစၥ၊ သတၱဳကိစၥေတြမွာ ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ကို စိုးရိမ္ပါတယ္”ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးသုံးဦးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတအမိန္႔ထြက္ေပၚလာၿပီး ေလးရက္ခန္႔ၾကာသည္အထိ အစိုးရက ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို ရွင္းလင္းျခင္းမရွိေသးေပ။ NLD အစိုးရ သက္တမ္းသုံးႏွစ္အတြင္း ကစားကြက္ႏွင့္ အံမဝင္သူမ်ားကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။  ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္လည္း အံမဝင္၍ေလာ ဆိုသည္ကိုမူ မသိရေသးေပ။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသျဖစ္ သည့္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၉) မွ NLD ပါတီ၏ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ကမူ ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ဒီမိုကေရစီေခတ္ဆိုေတာ့ အဓိကျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ပြင့္လင္း မင္သာမႈ ျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့။ လုပ္သြားတဲ့ အရာေတြက လူထုကို Heart ထိေစခ်င္တာေပါ့။ Heart မထိတဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့  ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း Image က်တာေပါ့။  ဒါပါပဲ”

ေအာင္ျမင့္ထြန္း

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *