ဇာတိပုညဂုဏ္မာန၏ အျခားတစ္ဖက္

လူသည္ ဇာတိကို ျမတ္နိးသည္။ အမ်ိဳးအႏြယ္ႏွင့္ ေဒသကို စြဲလမ္းသည္ ။ အဆိုပါ ဇာတိ၊ အမ်ိဳးအႏြယ္၊ ေဒသတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစရာကိစၥမ်ားအေပၚ ေစာင့္စည္းလိုေသာ မာနလည္းရွိသည္။ ဒါေတြက ျပႆနာမဟုတ္။ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္သာ။ ျပႆနာက မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္သ႐ုပ္သကန္မ်ားကို လြန္လြန္ကဲကဲ တန္ဖိုးထားလာျခင္းႏွင့္ ညီၫြတ္စြာ ေပါင္းစည္းျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအေပၚ ဥေပကၡာျပဳလာၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ‘သဟဇာတ’ ကို မ်က္ကြယ္ျပဳေလေသာအခါ ‘ပဋိပကၡ’ ေတြသာ ေရာက္ရွိလာတတ္သည္။ ဇာတိပုညဂုဏ္မာနတို႔ လြန္ကဲလာေသာအခါ ‘ေပါင္းစည္းေရး’ ထက္ ‘ဖယ္ထုတ္ေရး’ ကိုသာ ဦးတည္လာေလ့ရွိသည္။ သို႔ျဖင့္ ဇာတိပုညဂုဏ္မာန၏ အျခားတစ္ဖက္မွ ဆင္ျခင္စဥ္းစားစရာမ်ားကို အနည္းငယ္မၽွ တို႔ထိတင္ျပေပးလိုပါသည္။

ေခတ္မီေရးလား၊ မာနလား

ေခတ္မီေရးဟုဆိုလၽွင္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကို ေျပးျမင္မိၾကပါလိမ့္မည္။ ကမၻာလုံးခ်ီျဖစ္စဥ္ဟု အမည္သမုတ္ၾကေသာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းမွာ စစ္ေအးလြန္ေခတ္ေရာက္မွ သိသိသာသာေရွ႕ေရာက္လာေသာ အေကာက္အယူတစ္ခုျဖစ္သည္။ အိုင္တီျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈႏွင့္ ကၽြဲကူးေရပါျဖစ္လာေသာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကို သ႐ုပ္ခြဲေသာ္ ‘နာမ္ပိုင္း’ ႏွင့္ ‘႐ုပ္ပိုင္း’ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခမ္းႏိုင္သည္။ အမ်ားစုက ဟမ္ဘာဂါ၊ ကိုကာကိုလာႏွင့္ ပီဇာကို ႏွစ္သက္သေဘာက်သည္။ ဟန္းဖုန္း၊ အင္တာနက္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးေပၚ ဇိမ္ခံကားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ႏွစ္သက္သည္ ။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ဂလိုဘယ္လိုေဇးရွင္း၏ နာမ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈစုံဝါဒ၊ လစ္ဘရယ္ဝါဒ၊ ဗဟုဝါဒတို႔ကို လက္ခံဖို႔ အသင့္မျဖစ္ၾကေသး။ အခ်ိဳ႕မွာ ဆန္႔က်င္တြန္းကန္ၾကသည္အထိပင္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဆိုရလၽွင္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကိုယ္တိုင္သည္ပင္ တစ္ခြင္တစ္ျပင္လုံး ေနရာေပးမခံရေသးသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ေတြ႕ေနရသည္။ေခတ္မီေရးလႈိင္းကို တစ္ဝက္တစ္ပ်က္သာ တက္စီးႏိုင္ေသးသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ျဖစ္ရပါသနည္း။ ႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္းေခတ္မီေရးကို အၿပိဳင္လိုက္ၾကသေလာက္ အိုက္ဒီယာေခတ္မီေရးမွာေတာ့ တမင္သက္သက္ ေနာက္ခ်န္ေနခဲ့ၾကျခင္းမွာ အိုက္ဒီယာအေဟာင္းအႏြမ္းမ်ားကို ဖက္တြယ္လိုစိတ္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ ထို႔ထက္ အသစ္ေၾကာက္ေရာဂါေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

တကယ္တမ္းက်ေတာ့လည္း ေခတ္မီေရး၏ အျခင္းအရာျဖစ္ေသာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီတို႔မွာ လက္ရွိအေျခ အေနအရ ‘စံ’ ေပါင္းစုံ၊ စနစ္ေပါင္းစုံ၏ တိုက္ခိုက္မႈကို ခံေနရဆဲသာ ျဖစ္သည္။ ကမၻာပတ္လာေသာ ဂလိုဘယ္စံႏွင့္ လစ္ဘရယ္စံတို႔ကို ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ အမ်ိဳးသားေရးမာနမ်ားက အေသအေၾက ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္သည္။ ဗဟုဝါဒ၊ ယဥ္ေက်းမႈစုံဝါဒတို႔၏ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအေပၚ အေလးအနက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာဖို႔ထက္ ရွိၿပီးသားေဒသစံႏႈန္းမ်ားကိုသာ အေသကိုင္စြဲၿပီး အျပင္းအထန္ခုခံဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ အာရပ္ကမၻာ၏ ေခတ္မီေရးအတြက္ အဓိကအတားအဆီးမွာ ‘ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေရးမာန’ ျဖစ္သည္ဟု နာမည္ေက်ာ္ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးျဖစ္သူ Fareed Zakaria က အတိအက် ေကာက္ခ်က္ဆြဲသည္။ ေခတ္မီေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အသားမက်ႏိုင္ျခင္းမွာ အဆိုပါ မာန၏ တင္းမာမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။အေတာ္စဥ္းစားစရာေကာင္းသည့္ ေကာက္ခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ကမၻာေက်ာ္ပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ Thomas Carothers ျမန္မာျပည္လာေရာက္စဥ္က ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခက္အခဲမ်ားစြာကို ခ်ျပခဲ့ဖူးသည္။ ဤတြင္ အျခားပညာရွင္မ်ား ထည့္မေျပာေသာ အခ်က္တစ္ခုကို သူက ေျပာသြားခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ‘ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မနီးလွေသာ စိတ္အခံႏွင့္ စ႐ိုက္ဓေလ့မ်ား’ ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုလၽွင္ အာရပ္ေတြလိုမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္လည္း ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေရးမာနေတြ ခၽြန္ျမေနၿပီး စိတ္ဓာတ္စ႐ိုက္ေတြ တင္းမာသူမ်ားျဖစ္ေနၾကၿပီလားဟူ၍ ေတြးေတာစရာျဖစ္လာသည္။

ဂလိုဘယ္စံႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒတို႔၏အားၿပိဳင္မႈမွာ ကမၻာေက်ာ္ပညာရွင္ႀကီးေတြဆီအထိ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေရာဘတ္ေရ႕ခ္်က ဂလိုဘယ္စံႏွင့္ လစ္ဘရယ္႐ႈေထာင့္မွ ရပ္ခံတင္ျပသည္။ ဟင္နရီကစ္ဆင္းဂ်ားကေတာ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ အားေကာင္းေမာင္းသန္ တည္ရွိေနဆဲဟု အခိုင္အမာဆိုသည္။ ပါေမာကၡႏိုင္းက ႏွစ္ခုလုံး၏တည္ရွိမႈကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒမွာ အတိတ္၏ ေျခတံလက္တံျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ ယခုထိ ရွင္သန္အားေကာင္းဆဲျဖစ္သည္။ ဂလိုဘယ္လစ္ဇင္မွာ ပစၥဳပၸန္တြင္ အခိုင္အမာအျမစ္တြယ္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အလုံးစုံၿခဳံငုံႏိုင္ဖို႔ အင္အားမရွိေသး။ အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေတာ့ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ႏွစ္ခုလုံး၏ အၿပိဳင္တည္ရွိမႈကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ခုအနက္မွ တစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ဆိုလၽွင္ ေ႐ြးခ်ယ္သူ၏ မ်က္ႏွာမူရာဘက္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္လိမ့္မည္။ အတိတ္ကို ျပန္သြားမည္လား …. အနာဂတ္အတြက္ ေရွး႐ႈမည္လားဆိုသည္မွာ ကိုယ္တိုင္ေ႐ြးခ်ယ္ ၾကရမည့္အပိုင္းသာျဖစ္သည္ဟု ပါေမာကၡႏိုင္းက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ ဆင္ျခင္စရာမ်ား

ႏိုဘယ္လ္ဆုရ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ Amartya Sen  က အမွတ္ အသားသိစိတ္သည္ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစရာျဖစ္သလို ေပ်ာ္ျမဴးတက္ႂကြ ဖြယ္ရာလည္းျဖစ္၏။ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အင္အားကိုျဖစ္ေစ၏။ သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ အမွတ္အသားတန္ဖိုးထားမႈ လြန္ကဲစိတ္သည္ အာဃာတအၿငိဳးအေတးတို႔ျဖင့္ ရန္လိုဖ်က္ဆီးတတ္သည္ … ဟုဆိုသည္။ Amartya Sen  က ၎၏ Identity and Violence စာအုပ္မွာ အမွတ္အသားတန္ဖိုးထားစိတ္ လြန္ကဲမႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ေထာက္ျပထားသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို အမွတ္တံဆိပ္ခပ္ႏွိပ္ၾကရာတြင္ အစြန္းမေရာက္ၾကဖို႔ သူက သတိေပးသည္။ လူတိုင္းသည္ အမွတ္အသားတစ္ခုတည္းျဖင့္ ရွင္သန္ေနၾကရသည္မဟုတ္။ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ အမွတ္အသားေပါင္းစုံကို လက္ခံထားၾကရတာျဖစ္သည္။ ဗဟုဝုစ္ အမွတ္အသားျဖင့္ ရွင္သန္ေနထိုင္ၾကရေသာ လူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ မ်ားစြာေသာ အမွတ္လကၡဏာမ်ားထဲက တစ္စုံတစ္ခုေသာ အမွတ္လကၡဏာကို ေ႐ြးခ်ယ္၍ ေရွ႕တန္းတင္လာျခင္းကို လုံး၀ဆန္႔က်င္သင့္ သည္။ ထိုသို႔အမွတ္အသားမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထားရသည့္အထဲမွ တစ္ခုတည္းေသာ အမွတ္အသားကိုေ႐ြး၍ အထြတ္အျမတ္ေနရာ၌ထားျခင္းမ်ိဳးကို Unique Categorization ဟု ေခၚသည္။ လူသည္ အမွတ္အသားေပါင္းစုံရွိသည္။ ထိုအထဲကမွ လူမ်ိဳးစု၊ ဘာသာ၊ အဖြဲ႕အစည္း အစရွိသည့္ အမွတ္အသားတစ္ခုခုကို ေ႐ြးခ်ယ္စြဲလမ္းျခင္းသည္ အစြန္းေရာက္တစ္ယူသန္ဝါဒကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုံေသကားခ်ပ္ အေတြးအေခၚေတြကို ျပင္ဆင္သင့္သည္။ သို႔အတြက္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေတာႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္လာပါသည္။လြတ္လပ္၍ အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းေသာ အေတြးအေခၚမ်ားရွိမွသာလၽွင္ အမွတ္အသားစုံလင္လွေသာ ကမၻာတြင္ ပဋိပကၡနည္းပါးစြာျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္မည္။ Amartya Sen က အမွတ္အသားျပႆနာကို ‘လြတ္လပ္မႈ’ (Freedom ) ၊ ‘ဆင္ျခင္တုံတရား’ (Reason) တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ခ်ိတ္ဆက္စဥ္းစားၾကဖို႔ ၫႊန္းဆိုသည္။

အမ်ိဳးသားေရးမာနသည္ ‘အတိတ္လြမ္းစိတ္’ ႏွင့္လည္း ဆိုင္သေလာက္ ဆိုင္ပါလိမ့္မည္။ ငါတို႔လူမ်ိဳး၊ ငါတို႔ႏိုင္ငံဟူ၍ ေတြးလိုက္ရာမွ တစ္ဆင့္ အဆိုပါလူမ်ိဳးစု၊ ႏိုင္ငံ၏ အတိတ္သမိုင္းဆိုင္ရာ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစရာမ်ားကို ျပန္လြမ္းလာတတ္သလို အတိတ္သမိုင္းဆိုင္ရာ နာက်ည္း မုန္းတီးစရာမ်ားကိုလည္း ျပန္ေတြးၿပီး နာက်င္တတ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဤမွာပင္ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားလို စိတ္ႏွင့္အတူ မခံခ်င္စိတ္၊ လက္စားေခ်လိုစိတ္တို႔က ႂကြတက္လာေတာ့သည္။ အဆုံးမွာေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားျဖင့္သာ ဇာတ္သိမ္းရေလ့ရွိပါသည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္ လူမ်ိဳးစုပင္ျဖစ္ေစ ေခတ္မီေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို မလိုခ်င္သူမရွိပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လိုလားလၽွင္ စစ္ပြဲသည္အေျဖမဟုတ္ဟူသည္ကိုေတာ့ နားလည္ထားၾကဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စားပြဲဝိုင္းထိုင္ၾကရသည္။ စစ္ပြဲ၏ အဆုံးသတ္မွာလည္း (ဘယ္သူႏိုင္ႏိုင္၊ ဘယ္သူ႐ႈံး႐ႈံး) စားပြဲဝိုင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စားပြဲဝိုင္း ထိုင္ၾကရမွာျခင္းအတူတူ ျပာပုံမျဖစ္ေအာင္ စားပြဲဝိုင္းထိုင္ၾကမလား၊ ျပာပုံျဖစ္ၿပီးမွ စားပြဲဝိုင္းထိုင္ၾကမလားဆိုသည္ကို သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္အသီးသီးတို႔က ေ႐ြးခ်ယ္ရမွာ ျဖစ္သည္။

နိဂုံး

Thomas L .Friedman က ‘အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏိုင္ငံမ်ား၏ ‘အကူးအေျပာင္းကာလ ျပႆနာမ်ား’ ( Problems   of Transition) ကို ကမၻာႀကီး၏ စိန္ေခၚခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ရည္ၫႊန္းခဲ့သည္။ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ ေျဖရွင္းရမည့္ျပႆနာသုံးရပ္မွာ စီးပြားတိုးတက္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ပဋိပကၡကာကြယ္တားဆီးေရးဟူေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္ႏွင့္ ဒုတိယအခ်က္ကို ေအာင္ျမင္စြာ မေျဖရွင္းႏိုင္လၽွင္ တတိယျပႆနာက ေသခ်ာေပါက္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟုလည္း ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးကေတာ့ ရွင္းသည္။တိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔သာ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမွာေတာ့ အတန္ငယ္႐ႈပ္ေထြးေနတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တန္းတူညီမၽွမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လၽွင္ ျပႆနာနည္းႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ မာနမ်ား ခၽြန္ထြက္လာျခင္းသည္ အခြင့္အလမ္းမညီမၽွမႈႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခံရမႈမ်ားမွ အေျခတည္ေပၚထြက္လာတတ္ျခင္းျဖစ္ရာ ဒီအခ်က္ကို သတိျပဳၾကဖို႔လိုသည္။ဟစ္တလာကို သမိုင္းတရားခံအျဖစ္ အျပစ္တင္ၾကေသာ္လည္း စစ္႐ႈံးဂ်ာမန္တို႔အေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားစြာျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်ထားေသာ ‘ဗာဆိုင္းစာခ်ဳပ္’ ၏ တစ္ဖက္သတ္ဆန္မႈကိုေတာ့ သတိျပဳမိ သူ ရွားပါးလွသည္။ ဗာဆိုင္းစာခ်ဳပ္၏ တစ္ဖက္သတ္ ဖိႏွိပ္အႏိုင္က်င့္မႈ မ်ားကို ေထာက္ျပၿပီး ဟစ္တလာက ဂ်ာမန္အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ကို ႏႈိးဆြလႈံ႔ေဆာ္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခြင့္တူညီမၽွမႈကို အေလးဂ႐ုျပဳသင့္သည္။ သည့္အျပင္ အကူးအေျပာင္းကာလ၏ တရားမၽွတမႈ (Transitional  Period  Justice) ကိုလည္း အထူးသတိထား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

ယုံၾကည္မႈသုညဒီဂရီျဖင့္ အစျပဳခဲ့ရေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစပ္ကူးမတ္ကူးကာလမ်ားတြင္ ‘ပါးကိုက္ နားကိုက္’ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးေတြကေတာ့ ရွိသေလာက္ ရွိေနဦးမည္သာ။ သို႔ႏွင့္တိုင္ စစ္ဟုဆိုလၽွင္ မည္သူ႕ကိုမၽွ ေကာင္းက်ိဳးမေပးေသာအရာ ျဖစ္သည္ဆိုတာကိုေတာ့ ဘက္အသီးသီးက ႏွလုံးသြင္းႏိုင္ၾကဖို႔လိုပါသည္။ ဆရာႀကီး ေမာင္စူးစမ္းေျပာခဲ့သလို ပန္းတိုင္ေရာက္ဖို႔ လြယ္ကူမည့္လမ္းရွိေနလၽွင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ပင္ပန္းခံေနမည္နည္း။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုေရာက္ဖို႔ စားပြဲဝိုင္း အသင့္ရွိေနၿပီးျဖစ္ပါလ်က္ ဘာေၾကာင့္မ်ား က်ည္ဆံေတြ၊ အသက္ေတြ၊ ဘ၀ေတြ ဆုံး႐ႈံးခံေနၾကဦးမည္နည္း။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေျမဇာပင္ျဖစ္ခဲ့ရေသာ ေအာက္ေျခမွ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ႏွင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ ဘ၀မ်ားစြာကို တစ္ခ်က္ေလာက္ ျပန္ငဲ့ၾကည့္သင့္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဘက္အသီးသီးကို ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုခ်င္ပါသည္။ျပည္သူတို႔၏ ဆင္းရဲဒုကၡေတြကို စာနာေသာအားျဖင့္ မာနေတြကိုယ္စီေလၽွာ႔ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပန္းတိုင္ကို အတူသြားၾကဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေစလိုပါသည္။ သို႔ပါ၍ တစ္သီးတစ္သန္႔ျဖစ္ေသာ ဇာတိပုညဂုဏ္မာနတို႔ကို အရွိန္ေလၽွာ႔ၿပီး ‘မတူညီမႈမ်ား၏သဟဇာတျဖစ္မႈ’ ဆီသို႔ ၿပိဳင္တူအာ႐ုံၫြတ္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ပန္ၾကားဆုေတာင္းလိုက္ရပါေတာ့သည္ …။

 

ဝင္းကို

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *