Red Dot ျပႆနာ မည္သူေျဖရွင္းေပးမည္လဲ

လူႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္တို႔ တစ္ရက္တစ္မနက္အတြင္း ၎တို႔၏ ေငြေပါင္းသိန္းေသာင္းခ်ီ ဆုံး႐ႈံးလိုက္ရသည္။

စီးပြားျဖစ္ေရးႀကံေဆာင္ကာမွ မိမိပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားပါ ဆုံး႐ႈံးသြားရျခင္းျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ ျဖစ္ရသနည္း။

ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ အြန္လိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ Red Dot ကုမၸဏီမွာ ၎တို႔ဆီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ရယူထားသူမ်ားကို တစ္စုံတစ္ရာ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ ကုမၸဏီကို ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ပိတ္သိမ္းသြားခဲ့သျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ရယူထားသူမ်ား၏ ေငြေပါင္းမ်ားစြာ နစ္နာဆုံး႐ႈံးသြားခဲ့သည္။

ထိုျဖစ္ရပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အြန္လိုင္းအေျချပဳေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြက္ ပထမဆုံးေသာ ေငြေၾကးလိမ္လည္သြားမႈႀကီးလည္း ျဖစ္ေလသည္။

Red Dot ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ သိန္းေသာင္းႏွင့္ခ်ီကာ ယူေဆာင္ထားသည့္ Red Dot ကုမၸဏီကို ပိတ္သိမ္းလိုက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ တစ္ပတ္ၾကာသည္အထိ နစ္နာသူကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးမည့္သူ မဲ့ေနခဲ့သည္။

Red Dot ကိစၥကို မည္သူေျဖရွင္းေပးမည္လဲ

Red Dot ကုမၸဏီသည္ ေငြေၾကးေပးေခ်မႈ(Payment) လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာႏွင့္ Google တြင္ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ဒုတိယဥကၠဌဦးဘိုဘိုငယ္ကမူ “Payment ကုမၸဏီ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ျငင္းဆိုသည္။

“Red Dot နဲ႔ေငြေပးေခ်လို႔ ရလား၊ အြန္လိုင္းဆားဗစ္နဲ႔ မွာလို႔ရလား မရပါဘူး။ Payment မဟုတ္ပါဘူး။ သူသည္ ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းတစ္ခုပါ။ အဲဒါကို Regulate လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ၾကည့္ရပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အပ္ေငြေတြရွိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိထားရပါတယ္”ဟု ဦးဘိုဘိုငယ္က ဆိုသည္။

လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားျခင္း မရွိသျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းလည္း ၎က အတိအလင္း ေျပာလိုက္သည္။

လိုင္စင္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ လိုင္စင္မရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရာေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လိုင္စင္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လိုင္စင္မရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တရားဝင္ေၾကညာေပးသင့္ေၾကာင္း NLD ပါတီ စီပြားေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာဆိုသည္။

“ျပည္သူလူထုကေတာ့ လိုင္စင္ရွိတယ္၊ မရွိဘူးဆိုတာကို ဘယ္လိုသိမလဲ။ လိုင္စင္မရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို တကယ္လည္း လိုက္ၿပီး တားဆီးအေရးယူေပးရမယ္။ ဒါမွသာ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာႏိုင္တာေတြ ထပ္မျဖစ္မွာေပါ့”

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္(MIC)ကလည္း Red Dot ကိစၥမွာ ၎တို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေငြေရးေၾကးေရး ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနကလည္း Red Dot ကိစၥကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ျငင္းဆိုထားသည္။

ထိုသို႔ဆိုလၽွင္ တာဝန္အရွိဆုံးေသာ Red Dot ဘက္ကလည္း အဘယ္သို႔ ျဖစ္မည္နည္း။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ Red Dot ကုမၸဏီ႐ုံးခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ York Center ေရွ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္၍ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းၿပီး ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥအဝ၀အားေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စတင္ၫႈိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စာေရးသားကာ ေၾကညာထားေလသည္။

ထို႔အျပင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ရရန္ရွိေသာ ေငြလက္က်န္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအဖြဲ႕အစည္းမွ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မည့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေပးေစလိုေၾကာင္း ေရးသားထားသည္ကို Red Dot ကုမၸဏီ ႐ုံးခ်ဳပ္ေအာက္တြင္ ေတြ႕ရသည္။

သို႔ေသာ္ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလအထိ ေစာင္းဆိုင္းရမည္ကိုမူ ေရးသားထားျခင္းမရွိေပ။

Red Dot ကုမၸဏီအႀကီးအကဲမ်ားကလည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ မည့္သည့္ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္ကို မသိရေပ။

Red Dot ျပသနာ မည္သူ႕မွာတာဝန္ရွိသနည္းဆိုသည္မွာ ေကာက္႐ိုးပုံထဲ အပ္ရွာသဖြယ္ျဖစ္ေနကာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာလည္း ေငြမ်ားဆုံး႐ႈံးခဲ့ေသာ အပူေသာကမီး ရင္ဝယ္ပိုက္ထားေနရဆဲျဖစ္သည္။

Red Dot ဘယ္လဲ၊ ဘာလဲ

Red Dot သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္ကာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ Red Dot ျဖင့္ ဖုန္းေငြျဖည့္ႏိုင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုင္ေပါင္း ၁၀,၀၀၀ အထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) တြင္ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရမူ Myanmar Red Dot Network Limited အမည္ျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၁၇ရက္ေန႔တြင္ Registration Number 111450641 ျဖင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာမ်ားမွာ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံသား JOHN NAGLE ၊  နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသား WOUTER DE JONG တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ဆိုလၽွင္ –

Red Dot လုပ္ငန္းသည္ ကုမၸဏီတည္ေထာင္ခြင့္ မရရွိခင္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အြန္လိုင္းေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ ထင္သာျမင္သာ ျဖစ္ေနေလသည္။

အြန္လိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္တြင္လည္း လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားျခင္း မရွိေပ။

Red Dot ကုမၸဏီသည္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာေလးခုႏွင့္လည္း Online Bill ျဖည့္ႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး Viber, Ananda, iflix, Viu တို႔ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ကာ အြန္လိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ Red Dot သည္ ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္ ျခင္းအျပင္ မီတာေဆာင္ျခင္း၊ ေဗဒင္ေမးျမန္းျခင္း စသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေလးႏွစ္ၾကာလုပ္ကိုင္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ Red Dot ကိုယ္စားလွယ္မွာ သုံးေသာင္းေက်ာ္ရွိမည္ဟု Red Dot ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ခန္႔မွန္းေျပာဆိုသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ဆိုင္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕သည္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိရန္ Red Dot စက္တစ္လုံးကို ၇၅,၀၀၀ ျဖင့္ ေပးဝယ္ခဲ့ရၿပီး ေဈးေလၽွာ႔ခ်ိန္တြင္ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ျဖင့္ ေပးဝယ္ခဲ့သူမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

Red Dot စက္ကို ကိုယ္စားလွယ္ရယူလိုပါက စက္အတြင္းသို႔ ႀကိဳတင္ေငြအနည္းဆုံး ငါးေသာင္းက်ပ္ ေပးသြင္းရမည္ဟုလည္း Red Dot ဘက္က စည္းကမ္းခ်က္သတ္မွတ္ထားေလသည္။

စက္အတြင္း ေငြကုန္ဆုံးသြားခ်ိန္တြင္ Red Dot ေအာ္ပေရတာကို အေၾကာင္းၾကားကာ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားက လာေရာက္ေငြျဖည့္ေပးသြင္းျခင္းအျပင္ အြန္လိုင္းမွ ေငြျဖည့္သြင္းျခင္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာဆိုသည္။

ယင္းကဲသို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈယူကာ ေလးႏွစ္ခန္႔ၾကာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ Red Dot စက္မ်ား Error တက္သည္ဟုဆိုကာ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕မွာ ေငြျဖည့္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္ေတြ႕လာခဲ့ေလသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ စက္အတြင္းမွ က်န္ရွိသည့္ေငြမ်ားကို ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္ျခင္းလုပ္ငန္း မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ အထိ ျဖစ္လာသည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စက္အတြင္းမွ က်န္ရွိသည့္ ေငြမ်ား ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္၍ မရေၾကာင္း ဖုန္းဆက္ေျပာဆိုျခင္း၊ ကုမၸဏီသို႔ သြားေရာက္ကာ ေျပာဆိုျခင္းမ်ားလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းမထူးခဲ့။ Error တက္ေနသည္ဟုသာ ေျပာဆိုၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးမည္၊ ေခတၱေစာင့္ဆိုင္းရန္သာ Red Dot ဘက္က ေျဖရွင္းခဲ့ေလသည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ေတာ့ Red Dot သည္ မည္သည့္ျပသနာမၽွ ေျဖရွင္းမေပးဘဲ ကုမၸဏီ႐ုံးခန္းကိုပါ ပိတ္သိမ္းသြားခဲ့ေလသည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဘက္က ေငြေပါင္းသိန္းေသာင္းခ်ီ ဆုံး႐ႈံးမႈႀကီး ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ Red Dot ပိတ္သိမ္းသြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္ကာ Red Dot ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ တူညီသည့္ အသံတစ္ခုကိုၾကားရသည္။

၎တို႔၏ ပိုက္ဆံမ်ား Red Dot ကုမၸဏီတြင္ က်န္ရွိေနေသးျခင္းပင္။

“ကၽြန္မတို႔က စက္က ဖုန္းေငြျဖည့္မရဘူးေျပာေတာ့ လာလုပ္ေပးမယ္ တစ္ခါၿပီး တစ္ခါခ်ိန္းတယ္။ အခုေတာ့ ထြက္ေျပးသြားၿပီ။ ကၽြန္မလည္း စက္ထဲမွာ တစ္သိန္းေက်ာ္ေလာက္ပါသြားတယ္”ဟု သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ Red Dot ျဖင့္ ဖုန္းေငြျဖည့္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ မစံပယ္က ဆိုသည္။

မစံပယ္သည္ Red Dot ျဖင့္ ဖုန္းေငြျဖည့္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည္မွာ တစ္ႏွစ္ပင္ မျပည့္ေသးေပ။ သူ၏ Red Dot စက္ထဲတြင္ ပါသြားသည့္ က်ပ္ တစ္သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ စက္ဖိုးငါးေသာင္းကို ျပန္လိုခ်င္မိေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္မ ငါးလေလာက္ေရာင္းတာေတာင္ ငါးေသာင္းေလာက္ပဲ ျမတ္တာ။ လုပ္တာလည္း သိပ္မၾကာေသးဘူး။ အခုေတာ့ တစ္သိန္းေက်ာ္ျပန္ပါသြားၿပီ”

မစံပယ္ထက္ ေငြေၾကးပိုမိုဆုံး႐ႈံးသူမ်ားကလည္း မနည္းေပ။ အခ်ိဳ႕က ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္မွ ေငြက်ပ္ ရွစ္သိန္းေက်ာ္အထိ ဆုံ႐ႈံးေနမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ Red Dot ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကိုစည္သူသည္ Red Dot ကုမၸဏီပိတ္သိမ္းလိုက္ခ်ိန္တြင္ က်ပ္ရွစ္သိန္းေက်ာ္အထိ စက္အတြင္းက်န္ရွိခဲ့သည္။ စက္ဖိုး မပါေသးေပ။

“ပိုက္ဆံေတာ့ ျပန္လိုခ်င္တာေပါ့။ အခုက မသိဘူးပဲေျပာေနၾကတာ။ ဒီေလာက္ အႀကီးအက်ယ္လုပ္ေနတာကို မသိဘူးဆိုတာေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Red Dot ကုမၸဏီ၏ အေျခအေနကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္မၽွ မေတြ႕ရေသးေပ။

ဘယ္သူ႕ စည္းၾကပ္မႈေအာက္မွာလဲ

၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ မိုဘိုင္းလ္ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ မိုဘိုင္းလ္ေငြေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ ဗဟိုဘဏ္၏ စည္းၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိသည္။

WaveMoney ၊ OK$ ႏွင့္ True Money တို႔ကို ဗဟိုဘဏ္က လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခ်ေပးထားေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠဠ ဦးဘိုဘိုငယ္က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္က ေျပာၾကားထားသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ Red Dot ကိစၥ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္အၿပီးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ား မစိုးရိမ္ရန္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

အခင္းျဖစ္ပြားေနသည့္ Red Dot ကုမၸဏီမွာမူ Payment ကုမၸဏီ (မိုဘိုင္းလ္နည္းပညာကို သုံးၿပီး ေငြေပးေခ်မႈ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ) မဟုတ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠ႒က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သို႔ဆိုလၽွင္ Red Dot ကုမၸဏီသည္ ဗဟိုဘဏ္၏ စည္းၾကပ္မႈ အျပင္ဘက္တြင္ ရွိေနသလား။

ဦးဘိုဘိုငယ္ကဲ့သို႔ပင္ ေျပာဆိုသူ ေနာက္တစ္ဦးရွိေနသည္။ MyanmarUnion Pay ၏အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္လင္းထြတ္ ျဖစ္သည္။

Payment သည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရာတြင္ ေငြသားမပါဘဲ ေပးေခ်ႏိုင္သည့္အျပင္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ၿပီး Red Dot ကုမၸဏီသည္ Payment ကုမၸဏီမဟုတ္ေၾကာင္း ေငြေရးေၾကးေရး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္လည္းျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္လင္းထြတ္က ေျပာဆိုသည္။

Payment ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဗဟိုဘဏ္၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈေအာက္တြင္ ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

Red Dot သည္ Payment (မိုဘိုင္းလ္ ေငြေပးေခ်မႈ) လုပ္ငန္းမဟုတ္ေၾကာင္း ပညာရွင္အျမင္ေရာ အာဏာပိုင္ အျမင္ပါ ရွိေသာ္လည္း Red Dot Net-work Myanmar Official Page  အမည္ရွိ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ပင္ လုပ္ငန္း၏ Mission (ရည္မွန္းခ်က္) အျဖစ္ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္မီေသာ ၾကားခံေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကို လြယ္ကူ အဆင္ေျပစြာ သုံးစြဲႏိုင္ဖို႔က Red Dot Network  ၏ အဓိကေမၽွာ္မွန္းခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ Products ေခၚ ဝန္ေဆာင္မႈစာရင္းတြင္ Cash Acceptance ၊ Mobile Topup ႏွင့္ Bill Payment တို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

Red Dot ၏ Website ျဖစ္ေသာ reddotnetwork.com ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္က The Voice Journal က ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မရခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ Google စာမ်က္ႏွာတြင္ reddotnet-work.com ၏ မိတ္ဆက္စာသားျဖစ္ေသာ  ]]Reddot is a revolutionary new payments company that is rapidly building a network in Myanmar.}} ကိုမူ ဖတ္႐ႈႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုစာသားကို ေယဘုယ်ဘာသာျပန္လၽွင္ “Red Dot သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ရက္တစ္ခုကို ျမန္ဆန္စြာတည္ေဆာက္ေနသည့္ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲေသာ မိုဘိုင္းလ္နည္းပညာကို သုံးၿပီး ေငြေပးေခ်မႈဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကုမၸဏီသစ္ ျဖစ္သည္” ဟု ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ လုံး၀မသက္ဆိုင္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသူလည္းရွိသည္။

လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ (ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္) မသက္ဆိုင္သည္ မွန္ေသာ္လည္း လုံး၀ မသက္ဆိုင္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း အာဏာရ NLD ပါတီ၏ စီးပြားေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာဆိုသည္။

“လုံးလုံးမဆိုင္ဘူးဆိုလား ဆိုေတာ့လည္း မဟုတ္ျပန္ဘူး။  အမ်ားျပည္သူရဲ႕ ပိုက္ဆံေတြကို လက္ခံၿပီး လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းကိုက်ေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ တာဝန္ ရွိတယ္။ ဒါမွ အခုလိုမ်ိဳးျပႆနာတက္ရင္ အမ်ားျပည္သူဘက္ကေန ဆုံး႐ႈံးမႈမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္မွာေပါ့” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအေနႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္တာဝန္ရွိၿပီး ယခုကဲ့သို႔ျပႆနာေပၚေပါက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးရွိပါက ေခၚယူသတိေပးတားျမစ္သင့္ေၾကာင္း ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

Wave Money ၊ OK$ ႏွင့္ True Money  အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဗဟိုဘဏ္လက္ေအာက္တြင္ တရားဝင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ျပႆနာ တစ္စုံတစ္ရာတက္လာပါက ဗဟိုဘဏ္က ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေငြေၾကးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

Red Dot ကုမၸဏီသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ္လည္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမွ အႀကီးအကဲမ်ားက ေျပာဆိုထားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ ေငြေၾကးသိန္းေသာင္းခ်ီ ဆုံး႐ႈံးမည့္ အေရးျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း မည္သည့္ ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မၽွ မရွိေသးေပ။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၊ ဗဟိုဘဏ္အပါအဝင္ အျခားဌာနမ်ားက Red Dot ကုမၸဏီကို အေရးယူရန္မွာ ၎တို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းသာ ေျပာဆိုထားသည္။

ဟာကြက္

Red Dot ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိသည့္ လစ္ဟာေနသည့္ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ကို အသုံးခ်ကာ ယခုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္သြားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္လင္းထြတ္က ေျပာသည္။

“ဒီလိုကုမၸဏီ(Red Dot) မ်ိဳးေတြကို ဘယ္လိုထိန္းေက်ာင္းတာမ်ိဳးေတြ လုပ္သင့္တယ္ဆိုတာ မရွိဘူး။ မရွိတဲ့ အခါက် ကုမၸဏီစာရင္းသြင္းတာကို သတ္မွတ္တဲ့ ပမာဏနဲ႔ လုံေလာက္ရင္ လုပ္ေပးလိုက္တာေပါ့” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

မွတ္ပုံတင္လာသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာဆိုၿပီး ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သည့္ ပုံစံမ်ိဳးရွိပါက နစ္နာသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္လင္းထြတ္ က ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အြန္လိုင္းမွ ေငြေပးေခ်သည့္ လုပ္ငန္းသည္ တြင္က်ယ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ တရားဝင္ေငြေပးေခ်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္  Wave Money ၊ OK$ ႏွင့္ True Money  ႏွင့္ KBZ Pay တို႔အျပင္ အျခားတရားဝင္ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေပၚထြက္ လာႏိုင္သည္။

ျပည္တြင္းတရားဝင္ ေငြလႊဲႏိုင္သည့္ Wave Money ျဖင့္ေငြေပးေခ်မည္ဆိုပါက ေငြလႊဲမည့္သူ ဖုန္းနံပါတ္၊ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ႏွင့္ ေငြလက္ခံမည့္သူ ဖုန္းနံပါတ္မွတ္ပုံတင္နံပါတ္တို႔ကို Wave Money ရရွိႏိုင္သည့္ ဆိုင္တိုင္းတြင္ ေငြလႊဲႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Wave Money သည္ ၎၏ ေငြေၾကးရာႏႈန္းျပည့္ (၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) ကို ႐ိုးမဘဏ္တြင္ စိတ္ခ်ရသည့္ ေငြစာရင္းျဖင့္ အပ္ႏွံထားျခင္းေၾကာင့္ Wave Money အပါအဝင္ ဘဏ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ တရားဝင္ အြန္လိုင္းေငြလႊဲသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္သည္ဟု ေငြေၾကးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

Red Dot ကဲ့သို႔ လုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားရွိပါက တိက်သည့္ အေရးယူျခင္းမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း Flymya.com ၏ Executive Director လည္းျဖစ္၊ နည္းပညာလည္း ႏွံ႔စပ္ကၽြမ္းက်င္သူ ဦးၿငိမ္းခ်မ္းစိုးဝင္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Red Dot ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ ေငြေၾကးယူေဆာင္သြားျခင္းကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ တိက်သည့္ အေျဖတစ္ခုကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လိုခ်င္ေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔အထိ မည္သူကမွ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

“သူတို႔ကေတာ့ ေျပးၿပီေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံက သူေတြ အဲဒီေလာက္ေတာင္ ညံ့လား။ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုလုံး ပိတ္ခဲ့တဲ့သူကို ခ်က္ခ်င္းဖမ္းဖို႔ ဘာလို႔ မလုပ္ႏိုင္တာလဲ။ ျပည္ပထြက္ခြင့္ ပိတ္တာတို႔ ။ နာမည္ပ်က္ စာရင္းသြင္းတာတို႔ တရားဝင္လုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္”ဟု ျပည္ၿမိဳ႕မွ Red Dot ကိုယ္စားလွယ္ ကိုစည္သူက ေျပာသည္။

ေအာင္ၿဖိဳးဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *