ယြမ္၊ ယန္းတို႔ႏွင့္ ကခုန္ျခင္း

ျမန္မာနယ္စပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ယူနန္ျပည္နယ္အၾကား ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ယြမ္ေငြကို သုံးရန္ ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) ဘဏ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း စီးပြား/ကူးသန္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဒီဇင္ဘာလတတိယပတ္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းကိစၥမွာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေတာ့သည္။

သို႔ေသာ္ သူခ်ည္းပဲမဟုတ္။ ေနာက္ထပ္ အာရွက်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္လည္း ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္သည့္ ယန္းႏွင့္ယြမ္တို႔ကို ႏိုင္ငံတကာ ေငြေပးေခ်မႈျပဳႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က တရားဝင္လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ယြမ္ႏွင့္ ယန္းကို ႏိုင္ငံတကာေငြေပးေခ်မႈ၊ စာရင္း ရွင္းလင္းမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေငြေပးေခ်မႈတြင္ တရားဝင္အသုံးျပဳခြင့္ ေပးလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသည့္လုပ္ငန္း (AuthorizeDealer-AD) လိုင္စင္ရဘဏ္အခ်င္ခ်င္း အျပန္အလွန္စာရင္းဖြင့္ျခင္းႏွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းျခင္းတို႔ကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။

“အဓိကကေတာ့ US ေဒၚလာေပၚမွာ မွီခိုရမႈကို ေလ်ာ့က်ေအာင္လို႔”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးဘိုဘိုငယ္က ဆိုသည္။

“ေနာက္တစ္ခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္၊ ဂ်ပန္ျပည္နဲ႔ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈမ်ားလာေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မ်ားလာတဲ့အခါက်ေတာ့ ဂ်ပန္ေငြေၾကးေရာ၊ တ႐ုတ္ေငြေၾကးကေရာ အေမရိကန္ေဒၚလာကို တစ္ဆင့္ေျပာင္းရတယ္။ ဂ်ပန္ယန္းကို ေျပာင္းရင္ သူတို႔မွာ ေကာ္မရွင္ေပးရတယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျပာင္းၿပီး ျမန္မာေငြျပန္ဝယ္တဲ့ အခါမွာလည္း တစ္ခါေပးရတယ္။ ဂ်ပန္ယန္းကို ေျပာင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္ေပၚၿပီး ေငြေၾကးဆုံး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ေပၚတယ္။ ကုန္က်စရိတ္ေတြ သက္သာေအာင္ ဒါေတြေျဖေလၽွာ႔ေပးလိုက္တဲ့ သေဘာပါပဲ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ေရွးပေဝသဏီကတည္းက ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ ဆန္၊ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ သၾကား အစရွိသည့္ထြက္ကုန္မ်ားကို တ႐ုတ္တို႔က တရားမဝင္ ဝယ္ယူရျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ တရားဝင္အခြန္ေဆာင္တင္ပို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္တြင္ တရားမဝင္ျဖစ္သြားၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးမႈမ်ားေပၚေပါက္ပါက ျမန္မာကုန္သည္မ်ား ကုန္စည္ဆက္ပို႔ရန္ အခက္ ႀကဳံျခင္း၊ ကုန္ဖိုးေငြအေက်အလည္မရျခင္း စသည့္ျပႆနာမ်ားႀကဳံရသည္။

တ႐ုတ္နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္မ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်ရာတြင္ ဘဏ္ေငြလႊဲစာတမ္း LC (Letter of Credit) ၊ TT (Telegraphic Transfer) ကို မသုံးဘဲ  ေငြသားတိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္ ဟြန္ဒီစနစ္ျဖင့္ ေပးေခ်ၾကသည္။ ယြမ္ေငြကို ႏိုင္ငံတကာေပးေခ်ႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးအျဖစ္ မသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း တရားဝင္ပုံစံေပးေခ်အသုံးျပဳေနျဖစ္သည္။

အဆိုပါဟြန္ဒီစနစ္ျဖင့္ ေပးေခ်ေငြမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္ေငြေၾကးစနစ္ထဲသို႔ စီးဝင္မႈမရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြဝင္ထြက္မႈအခ်က္အလက္ကို မသိႏိုင္သကဲ့သို႔ သတ္မွတ္အခြန္အခမ်ားလည္း ဆုံး႐ႈံးနစ္နာသည္။ ထို႔အတူယြမ္ေငြကို ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားက လက္မခံသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထိန္းသိမ္းထားရျခင္းမွာလည္း ကုန္သည္မ်ားအတြက္ ပူပန္စရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းမွာ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားတြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျမန္မာဘဏ္စာရင္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔မႈ မၾကာခဏျပဳလုပ္ၾကျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ား၏ ဘဏ္စာရင္းတစ္ေထာင္နီးပါးကို တ႐ုတ္အစိုးရက ပိတ္သျဖင့္ ေငြက်ပ္ဘီလီယံခ်ီဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ေသးသည္။ တ႐ုတ္ဘက္ကမူ ေမွာင္ခိုဂိုဏ္းမ်ားကို ၿဖိဳခြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၫွိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္သျဖင့္ ေငြစာရင္းျပန္လည္ဖြင့္ေပးမႈ ရွိေသာ္လည္း ယခုထက္တိုင္ပိတ္ပင္ထားေသာ ဘဏ္စာရင္းမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း မူဆယ္အေျခစိုက္ ကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ယင္းျပႆနာမ်ားသည္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈျဖစ္ေနျခင္း၊ ယြမ္ေငြေၾကး တရားဝင္ေပးေခ် ခြင့္မျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြေၾကးကို လက္ရွိတြင္ တရားဝင္ေပးေခ်ႏိုင္ၿပီျဖစ္သျဖင့္  နယ္စပ္ရွိ အဆိုပါျပႆနာမ်ားေျပလည္သြားမည္ေလာဟု ေမးစရာရွိသည္။

ယခုေျဖေလၽွာ႔မႈသည္ ဘဏ္မ်ားမွ LC (Letter of Credit) ၊ TT (Telegraphic Transfer) တို႔ႏွင့္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပလာႏိုင္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈသည္ တရားမဝင္ျဖစ္သျဖင့္ မေျပလည္ႏိုင္ေၾကာင္း ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ၎၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားသည္။

ဗဟိုဘဏ္သည္ ဤေျဖေလၽွာ႔ခ်က္ကို ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လြန္ခဲ့သည့္ ေလးလေက်ာ္ကတည္းက စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၫွိႏႈိင္းခဲ့ေၾကာင္းလည္း ယင္းေဆြေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈသင္တန္းေက်ာင္း သင္တန္းတာဝန္ခံ ဦးသိန္းျမင့္ေဝက ဆိုသည္။ ဦးသိန္းျမင့္ေဝသည္ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉးလည္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးက႑တြင္ Trade Facilitation (ကုန္သြယ္ေရး ပံ့ပိုးမႈ)၊ Trade Liberalization (ကုန္သြယ္ေရးေျဖေလၽွာ႔မႈ)၊ Trade Negotiation (ကုန္သြယ္ေရးၫွိႏႈိင္းမႈ)ႏွင့္ Trade Education  (ကုန္သြယ္ေရးပညာေပးမႈ) စသည့္ျဖင့္ က႑အသီးသီးရွိသည္။

တ႐ုတ္ယြမ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ယန္ေငြေၾကးႏွစ္မ်ိဳး ႏိုင္ငံတကာေပးေခ်မႈေငြေၾကးျဖစ္လာသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Trade Facilitation (ကုန္သြယ္ေရးပံ့ပိုးမႈ) လုပ္ငန္းကို အဓိကအက်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာတစ္ခုတည္းကိုသာ အဓိကေရာင္းဝယ္ေနရာမွ ယြမ္ႏွင့္ ယန္းေငြေၾကးေဈးကြက္တစ္ခု ေပၚထြက္လာႏိုင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာေငြေပးေခ်မႈျပဳႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးအျဖစ္ ေဒၚလာ၊ ယူ႐ို၊ မေလးရွားရင္းဂစ္၊ ထိုင္းဘတ္ႏွင့္ စင္ကာပူေဒၚလာတို႔ကို ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ တ႐ုတ္ယြမ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ယန္းတို႔ ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းေၾကာင္း ေငြေပးေခ်မႈ အဟန္႔အတားမ်ား ေျပေလ်ာ့သြားႏိုင္သည္။

အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြသည္ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈက႑အတြက္ အေရးပါေသာ ေငြေၾကးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္တန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းပမာဏသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏစုစုေပါင္း၏ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ရာ ျမန္မာနယ္စပ္ မူဆယ္တြင္ ယြမ္ေငြသည္သာ မ်က္ႏွာပန္းလွသည္။ ျမန္မာေငြက်ပ္ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာတို႔မွာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳရာတြင္ မ်က္ႏွာငယ္လွသည္။

ကမာၻတြင္ ေရွ႕တန္းေရာက္လာေသာ တ႐ုတ္သည္ အရပ္ရပ္ေသာက႑တြင္ လႊမ္းမိုးရန္ႀကိဳးစားရာ၌ ယြမ္ေငြကို ကုန္သြယ္မႈတြင္ သုံးစြဲေရးလည္း ပါဝင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ကုန္သြယ္ရာတြင္ ယြမ္ေငြ အသုံးျပဳကာ အေရာင္း အဝယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ခန္႔ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ေငြေပးေခ်ရာတြင္ ယခင္က ယြမ္ေငြကို တရားဝင္ႏိုင္ငံတကာေပး ေခ်းေငြအျဖစ္ ခြင့္မျပဳသျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာကို တစ္ဆင့္ခံအသုံးျပဳေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုတင္သြင္းမည္ဆိုပါက ယင္းပစၥည္းအတြက္ က်သင့္ေငြကို ယြမ္ေငြ မေပးေခ်ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာကို ၾကားခံအသုံးျပဳရသည္။

ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုးအတြက္ ေငြေပးေခ်ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ယြမ္၊ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို လက္ခံေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ ယူ႐ိုတို႔ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈကိုသာ လက္ခံသျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာဝယ္ယူေပးေခ်ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Via ကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒ ဦးေနေစးက ဆိုသည္။

“ဒီကေန တ႐ုတ္ကို ဝယ္ေနရတဲ့ ကုန္ပစၥည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရွိမယ္။ ဒီက ေငြလြဲၿပီဆိုရင္ ေဒၚလာကို ဝယ္ၿပီးေတာ့မွ လႊဲလႊဲေနရတယ္။ တ႐ုတ္မွာကလည္း ေဒၚလာကို ဒီေလာက္ အေလးထားၿပီး သုံးတာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ဘဏ္ထဲကို တန္းၿပီးေတာ့ လႊဲေပးႏိုင္ရင္ တ႐ုတ္ကလည္း ပိုႀကိဳက္တာေပါ့။ တ႐ုတ္ကလည္း ယြမ္နဲ႔ပဲ လိုခ်င္တာေပါ့” ဟု ၎က ဆိုသည္။

(Re-Export) ျပန္လည္တင္ပို႔ကုန္တစ္ခုျဖစ္သည့္ သၾကားကုန္သြယ္မႈကို ၾကည့္လၽွင္ ယြမ္ေငြျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ ေပးေခ်ခြင့္ မရသည့္အခက္အခဲကို ပိုမိုျမင္သာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယႏွင့္ ထိုင္းတို႔မွ သၾကားဝယ္ၿပီး တ႐ုတ္သို႔ ျပန္လည္တင္ပို႔သည္။

သၾကားဝယ္ရာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာကို သုံးသည္။ တ႐ုတ္သို႔ သၾကားကုန္တင္ပို႔လိုက္ခ်ိန္တြင္ ယြမ္ေငြမ်ား ေပးေခ်သည္။ ယင္းယြမ္ေငြကို ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားက လက္မခံသျဖင့္ နယ္စပ္ရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြစာရင္း မ်ား ဖြင့္လွစ္သိမ္းဆည္းထားရသည္။ တ႐ုတ္အစိုးရက အဆိုပါေငြစာရင္းမ်ား ပိတ္ဆို႔လၽွင္ ကုန္သည္မ်ား အခက္ႀကဳံရေၾကာင္း ဦးေနေစးက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ယြမ္ေငြကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းတိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူႏိုင္သျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး က်ပ္မွ ေဒၚလာ၊ ေဒၚလာမွ ယြမ္ စသည့္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေငြလဲလွယ္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားက ဆိုသည္။

ေငြလဲလွယ္ရသည့္အႀကိမ္ေရမ်ားသည္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးျမင့္လာၿပီး ေငြလဲလွယ္မႈကုန္က်စရိတ္သည္ ဝယ္ယူေသာ ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုး၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေနေစးက ဆိုသည္။

ယြမ္ကို ကုန္သြယ္မႈေငြေပးေခ်ရာတြင္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာကုန္သြယ္မႈအတြက္ အလုံးစုံ ေျပလည္သြားသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးသည္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ နယ္စပ္မွ ေငြေပးေခ်ရာတြင္ တရားဝင္ေပးေခ်ခြင့္ မရႏိုင္ေၾကာင္း မူဆယ္သစ္သီး၀လံကုန္စည္ဒိုင္ အေထြေထြအတြင္ေရးမႉး ဦးစိုင္းခင္ေမာင္က ဆိုသည္။ တရားဝင္ကုန္သြယ္မႈေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားလည္း တရားဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။

“(နယ္စပ္မွာ) ကိုယ့္ဘက္မွာ ေျပလည္သြားမယ္။ တ႐ုတ္ဘက္က တရားဝင္မဖြင့္မခ်င္း ဟိုဘက္ျခမ္းမွာ ဒီလို အခက္အခဲနဲ႔ေတြ႕ေနရဦးမယ္။ ႏွစ္ဖက္ လုံးတရားဝင္ျဖစ္မွ ဒီလမ္းေၾကာင္းေတြက ေခ်ာေမြ႕သြားမွာ။ ႏွစ္ဖက္လုံးတရားဝင္ေပါ့။ ဥပမာ ဒီဘက္ကသစ္သီးတို႔၊ ဟိုဘက္က သြင္းကုန္တို႔ေပါ့” ဟု ၎က ဆိုသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ဗဟိုဘဏ္၏ ယခုေျဖေလၽွာ႔မႈသည္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးတင့္ေဆြက ဆိုသည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ကဲ့သို႔ ဂ်ပန္ယန္းသည္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီး ထြားလာသျဖင့္ ေပးေခ်မႈ လြယ္ကူၿပီး ကုန္သြယ္မႈေခ်ာေမြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာ-ဂ်ပန္ကုန္သြယ္မႈသည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိလာၿပီး တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ပိုမိုတိုးတက္လာေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။ ယင္းပမာဏသည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈ တန္ဖိုး (ကန္ေဒၚလာ ၈၂၂ သန္း) ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ပန္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္အထိ အဆင့္ ၁၀ ေနရာတြင္ရွိၿပီး ကုမၸဏီေပါင္း ၁၁၂ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

“ဘာပဲေျပာေျပာ ဒီေငြေၾကးႏွစ္ခုကို ထပ္မံခြင့္ျပဳလိုက္တယ္။ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့ ေငြေၾကးႏွစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ယြမ္ဆိုရင္လည္း BorderTrade မွာ အမ်ားႀကီးအကူအညီရႏိုင္တယ္။ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ အေျခအေနရွိတယ္။ ယန္းနဲ႔ပတ္သက္ရင္လည္း ဂ်ပန္နဲ႔က ကုန္သြယ္မႈပမာဏ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အရမ္းႀကီးထြားလာတဲ့အတြက္ အမ်ားႀကီး အက်ိဳးျပဳႏိုင္ပါတယ္” ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသည့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ စာရင္းဖြင့္လွစ္ေပးေခ်ႏိုင္ၿပီး လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ တရားဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ ေငြစာရင္းဖြင့္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳထားေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္၊  ျမန္မာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္၊ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၉ ခုႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲ ၁၃ ခု စုစုေပါင္း ၃၅ ဘဏ္ကို ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသည့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒  ဦးဘိုဘိုငယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုသည္။

ယခုခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ ေငြေၾကးႏွစ္မ်ိဳးသည္ ကုန္သြယ္ေရးသာမက အေမရိကန္ေဒၚလာေငြေၾကးတစ္ခုတည္းကို မွီခိုမႈ ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၊ ႏိုင္ငံျခားေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေသာ္ က ဆိုသည္။

“အေမရိကန္ေဒၚလာနဲ႔အၿပိဳင္ ယြမ္ေရာ၊ ယန္းေရာလုပ္လိုက္တဲ့အတြက္ Trade မွာ ပံ့ပိုးမႈအမ်ားႀကီးရမယ္။  အေမရိကန္ေဒၚလာ Demand ကို ဘာပဲေျပာေျပာ ေလ်ာ့က်ေစတယ္။ ဒါေလ်ာ့က်တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း Exchange Rate Stability (ေငြလဲႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈ) ကို အေထာက္အကူျပဳတာေပါ့”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ ကုန္သြယ္ရသည့္အေနအထားျဖစ္သျဖင့္ ေဒၚလာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားၿပီး ယင္းေငြေၾကးတစ္ခုတည္းကိုသာ အဓိကမီခိုပါက ေဒၚလာလိုအပ္ခ်က္မ်ားေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေငြလဲႏႈန္းမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ၿပီး အေျခခံ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားအေပၚ႐ိုက္ခတ္မႈရွိႏိုင္သည္။

အေမရိကန္စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ခ်ိန္က ေဒၚလာႏွင့္ ယူ႐ိုေငြေၾကးကို အဓိကမွီခိုလြန္းသျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရး ေငြေပးေခ်မႈမ်ားတြင္ အခက္ႀကဳံရသည့္ သာဓကမ်ားရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ (အၿငိမ္းစား)၊ ကေမၻာဇဘဏ္၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးသန္းလြင္က ဆိုသည္။

“အခုဆိုရင္ Alternative Currency (အျခားေသာေငြေၾကး) ေတြရွိလာတဲ့အခါက်ေတာ့ အက်ိဳးမ်ားပါတယ္။ ကုန္သည္ေတြလည္း အခြင့္အလမ္းေတြ မ်ားလာတယ္။ Market မွာလည္း အရင္တုန္းက အေမရိကန္ေဒၚလာနဲ႔ ယူ႐ိုနဲ႔ပဲ အဓိကေရာင္းဝယ္ရာကေန ေရာင္းစရာဝယ္စရာေလးေတြ အမယ္ေတြ မ်ားလာတယ္။ အမယ္ေတြ စုံေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ ေဈးကြက္ Development ျဖစ္လာမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယခင္ကတည္းကပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာအေပၚမွီခိုမႈကို ေလၽွာ႔ခ်ရန္နည္းလမ္းရွာခဲ့ၾကၿပီး ယြမ္ႏွင့္ ယန္းေငြေၾကးကို ႏိုင္ငံတကာေပးေခ်မႈေငြေၾကးအျဖစ္ ခြင့္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးသိပ္မရွိႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ၎က သုံးသပ္သည္။

တ႐ုတ္ယြမ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ယန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တရားဝင္ေငြေပးေခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ တရားမဝင္ေငြလႊဲေငြေခ်းသည့္ ဟြန္ဒီစနစ္ကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ဘဏ္မ်ား၏ တရားဝင္ေငြေပးေခ်မႈလမ္းေၾကာင္းတြင္ ျမန္ဆန္လာလၽွင္ တရားမဝင္ ဟြန္ဒီေငြလႊဲေငြေပးေခ်မႈမ်ား ပေပ်ာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ယြမ္ႏွင့္ ယန္းကိုခြင့္ျပဳျခင္းသည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေ႐ြ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ဗဟိုဘဏ္၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တ႐ုတ္တို႔၏ အေရးပါမႈကို ျပျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ခ်စ္ၾကည္ေရး၏ အေ႐ြ႕တစ္ခုျဖစ္သကဲ့သို႔ အေရွ႕ ေမၽွာ္မူဝါဒအခ်က္ျပျခင္းလည္း မည္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက အေကာင္းျမင္ၾကသည္။ နာတာရွည္ျမန္မာ့စီးပြားအတြက္ ကိစၥအားလုံး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစမည့္ ၉၆ ပါးေရာဂါ ေပ်ာက္ေဆးမဟုတ္ေသာ္လည္း ေဝဒနာကို ေလ်ာ့ပါးေစသည့္ ေဆးတစ္ခြက္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယ ဥကၠ႒(အၿငိမ္းစား)၊ ကေမၻာဇဘဏ္၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးသန္းလြင္ကမူ  ဤေျဖေလၽွာ႔မႈမွသည္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာ အခန္းက႑ကို ယခုလိုဆိုသည္။

“ေရရွည္မွာ သူတို႔နဲ႔ တိုက္႐ိုက္လုပ္ငန္းလုပ္လို႔ရမယ့္ လမ္းေပါက္ေလးေတြ ျဖစ္လာတာေပါ့”

ႏိုင္လင္းေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *