တစ္ပတ္တာ လႊတ္ေတာ္အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဓာတ္ပံု - မုိးေက်ာ္လြင္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ယခုဆိုလၽွင္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ဆယ့္တစ္ႀကိမ္တိုင္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဆယ့္တစ္ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို ဆက္လက္၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔မွ ၈ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသည္။ ယခုတစ္ပတ္ ငါးရက္တာအတြင္း  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားထဲမွ ေကာင္းႏိုးရာရာသတင္းမ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕ရန္ လႊတ္ေတာ္ဆုံးျဖတ္

၂၀၀၈ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒကို ေဆာလၽွင္စြာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီကအဆိုတင္သြင္းထားမႈကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးတြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ NLD ႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀ ဦးက အၿပိဳင္အဆိုင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ တစ္ရက္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံသူအမ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္သည္။ အဆိုပါေကာ္မတီကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ၂၂ ဦး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွ ၂၂ ဦးႏွင့္ ဥကၠ႒တစ္ဦး၊ စုစုေပါင္းကိုယ္စားလွယ္ ၄၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက ေျပာဆိုသည္။

တရားမဝင္ေငြလႊဲမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး ယခုႏွစ္စတင္မည္

တရားမဝင္ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (Hondi) တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ဦးဘိုဘိုငယ္က ဆိုသည္။

ေငြလႊဲပို႔လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိန္းေက်ာင္းမည့္အစီအစဥ္တစ္ခုကို ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ အၿပီးသတ္ေရးဆြဲထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူကာ ယခုႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ (Foreign Exchange Management Law) ကိုလည္း ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႕ထားၿပီးေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္သုံးဘဏ္၊ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၉ ဘဏ္၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ ဘဏ္ခြဲ ၁၃ ဘဏ္ စုစုေပါင္း ၃၅ ဘဏ္တို႔ကို ျပည္ပသို႔ ေငြလႊဲလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ျပဳေရး လႊတ္ေတာ္လက္မခံ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ခုတြင္ နယ္နိမိတ္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္၍ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ျပဳရန္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းသည့္အဆိုကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က လက္မခံခဲ့ေပ။

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးေအးႏိုင္က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ေစၿပီး ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေလးၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္သာယာႏွင့္ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ စီးနင္းခြင့္ျပဳရန္တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုကို မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က လက္မခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထီေဈးပိုေရာင္းခ်မႈ အေျဖရွာ

ေအာင္ဘာေလထီကို အစိုးရသတ္မွတ္ေဈးထက္ ေဈးႏႈန္းပိုမိုေရာင္းခ်လ်က္ရွိေနျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျဖရွာလ်က္ရွိသည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ေဈးႏႈန္း ပိုမိုေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳေစရန္ ထီလက္မွတ္ဝယ္ယူခြင့္ရရွိထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသတ္မွတ္ထားရွိထားၿပီး က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ထီကိုလည္း ယခုလတြင္ စတင္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိရာ ယင္းသည္ ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈတို႔ကို ကာကြယ္ရာေရာက္ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ထီလက္မွတ္ ၁၁ ေစာင္ပါရွိသည့္ ထီတစ္အုပ္ကို အစိုးရက က်ပ္ငါးေထာင္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးၿပီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ထီဆိုင္မ်ားအေနႏွင့္ က်ပ္ငါးရာအျမတ္ရရွိမည့္ အေနအထားမွ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ထီတြင္ ထီတစ္အုပ္ေရာင္းခ်ရပါက အျမတ္ေငြ က်ပ္တစ္ေထာင္ရရွိမည္ျဖစ္ရာ ဆိုင္မ်ားက အျမတ္တင္လြန္းျခင္းကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ၎က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ေျမယာႏွင့္ အေဆာက္အုံမ်ားကိစၥ ျပန္စိစစ္ေရး အဆို လႊတ္ေတာ္လက္ခံ

ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမယာမ်ား၊ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကစီးပြားေရးရင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳထားရာတြင္ ကတိကဝတ္ႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းရွိ၊ မရွိ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေစေရးအတြက ္စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းသည့္အဆိုကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက လက္ခံလိုက္သည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ ကတိကဝတ္ႏွင့္မညီသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေရးယူျခင္း၊ လုပ္ငန္း႐ုပ္သိမ္းျခင္းစသည္တို႔ ေဆာင္႐ြက္ရန္အျပင္ ႏိုင္ငံပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိအသုံးခ်ႏိုင္ေရးတို႔ ပါဝင္သည္။

အဆိုကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လာမည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ လက္ထပ္ႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ေဆြးေႏြး

အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွာသာ လက္ထပ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္ကို ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းရန္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးတြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ငါးဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ အဆိုပါအခ်က္ကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တည္ဆဲဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒမ်ားရွိေနၿပီး အဆိုပါ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ားအရဆိုလၽွင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ဘဲလည္း လက္ထပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းတြင္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ လက္ထပ္ခြင့္ရွိရန္ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းလိုသူမ်ားရွိေနၿပီး အျခားတစ္ဖက္တြင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနမည့္ အေရးေၾကာင့္ ယင္းအခ်က္ကို မထည့္သြင္းရန္ လိုလားသူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

တေကာင္းနီကယ္ထုတ္လုပ္ေရး မူလစာခ်ဳပ္ကို ျပန္သုံးသပ္မည္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒႀကီး၊ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တေကာင္းနီကယ္ ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ိဳးတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္  Myanmar CNMC Nickel ကုမၸဏီႏွင့္ စာခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္သုံးသပ္သြားမည္ဟု သယံဇာတႏွင့္သဘာဝန္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး  ဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

အ႐ႈံးေပၚေနသည့္ တေကာင္းနီကယ္သတၱဳသိုက္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စက္႐ုံကို ရပ္ဆိုင္းရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိကို ကရင္ျပည္နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာမိုးျမင့္ (ခ) ဆင္ျမဴရယ္က ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေဖေဖာ္ဝါရီလ၇ ရက္ေန႔က ျပန္လည္ေျဖဆိုရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လတ္တေလာတြင္မူ စက္႐ုံကို ဆက္လက္လည္ပတ္ကာ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္၊ ႏွစ္စဥ္တူးေဖာ္ရရွိသည့္ သတၱဳ႐ိုင္းပမာဏစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္ကာ ကုမၸဏီႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေဆြးေႏြး၍ စာခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

တရားသူႀကီးမ်ား က်မ္းက်ိန္ရေတာ့မည္

တရားခြင္အမႈအခင္းမ်ားကို အဆုံးအျဖတ္ေပးၾကရသည့္ တရား သူႀကီးမ်ားအေနႏွင့္လည္း အမႈသည္မ်ားနည္းတူ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုရမည့္ အဆိုကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

တရားသူမ်ားက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးမိုးက ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက အဆိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားၿပီးျပတ္ခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံသူအမ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုကိစၥသည္ ျပည္သူမ်ားယုံၾကည္ကိုးစား၊ အားထားၿပီး ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မၽွတသည့္ တရားစီရင္ေရး ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ ျဖစ္သည္ဟု အဆိုရွင္က ဆိုသည္။

လၽွပ္စစ္ကိစၥ ျပည္သူမ်ားဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးေလၽွာ႔ခ်ေရးအဆို လႊတ္ေတာ္လက္ခံ

လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားသြယ္တန္းရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ လၽွပ္စစ္ မီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ားသို႔ ရင္းႏွီးေငြထည့္ဝင္ေနရသည္တို႔မွ ေရွာင္ဖယ္ရန္ အဆိုက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက လက္ခံလိုက္သည္။

ယင္းအဆိုကို မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးဉာဏ္ဟိန္းက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေနႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ လၽွပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးမ်ားတြင္ သင့္တင့္သည့္ ေဈးႏႈန္းသက္မွတ္ေပးကာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ စနစ္ကို အသုံးျပဳရန္ အဆိုက တိုက္တြန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ လာမည့္  အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *