ႏ္ိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္း (၅)

ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ

ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္း (FPA) မွာ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရး (Geopolitics) ဟာ အေရးပါတဲ့ေနရာမွာ ပါပါတယ္။ ပထဝီဝင္အခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ တည္ေနရာ၊ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၊ လူဦးေရ၊ လူမႈစီးပြားေရး အခ်က္အလက္ေတြဟာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒအေပၚမွာ လႊမ္းမိုးမႈေတြ ရွိပါတယ္။

႐ုရွား ဥပမာ

ဥပမာအေနနဲ႔ျပရရင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံဟာ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းေတြရွိေပမယ့္ ေျမာက္ဘက္နဲ႔ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တစ္ခြင္ဟာ ကာလအေတာ္ မ်ားမ်ား ေရခဲေတြ ေအးခဲေနတတ္တယ္။ အေနာက္ဘက္က်ေတာ့လည္း ေျမထဲပင္လယ္နဲ႔ အတၱလႏၲိတ္သမုဒၵရာထြက္ေပါက္ေတြကလည္း ကုန္းေျမေတြနဲ႔ ပိတ္ဆို႔ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ႐ုရွားအင္ပါယာအင္အားႀကီးမားတန္ခိုးထြားဖို႔အတြက္ အဟန္႔အတားေတြ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ႐ုရွားဟာ ေရေႏြးဆိပ္ကမ္းမူဝါဒ (Warm Water Port Policy) ဆိုတာကို က်င့္သုံးၿပီး ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ မပိတ္ဆို႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ရတယ္။ ႐ုရွားဘုရင္ Peter the Great ဟာ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ ေတြအတြက္ ႐ုရွားနယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ေရးေတြကို မူဝါဒတစ္ခုအေနနဲ႔ လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။

Peter the Great အုပ္စိုးတဲ့အခ်ိန္ေလာက္က ႐ုရွားဟာ ကုန္းပိတ္ႏိုင္ငံလို႔ေတာင္ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ Baltic Sea ဆိုတာကလည္း ဆြီဒင္ပိုင္ေရကန္ (Swedish Lake) လို႔ေတာင္ တင္စားႏိုင္ၿပီး Black Sea ဆိုတာလည္း ေအာ္တိုမင္အင္ပါယာ တူရကီ (Turk) ေတြက ေမာင္ပိုင္စီးထားတယ္လို႔ေတာင္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီမွာပဲ Peter the Great ဟာ ‘ေရေႏြးဆိပ္ကမ္းရရွိေရး (Warm Water Port)’ ကို သူ႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒရဲ႕ အေရးပါတဲ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ခ်မွတ္က်င့္သုံးခဲ့တယ္။ ပင္လယ္နက္မွာ ျခယ္လွယ္ေနတဲ့ တူရကီေတြ (ေအာ္တိုမင္ အင္ပါယာ) ကို စိန္ေခၚၿပီး Black Sea နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ Sea of  Azov ရဲ႕ ထိပ္နားမွာရွိတဲ့   Azov ၿမိဳ႕ကို ၁၆၉၆ မွာ သိမ္းလိုက္တယ္။ ၂ ႏွစ္ေလာက္အၾကာမွာပဲ Taganrog ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ေရတပ္အေျခစိုက္စခန္းဖြင့္ခဲ့တယ္။ (ေနာက္ေတာ့ ၁၇၁၀ ေလာက္မွာ စစ္႐ႈံးၿပီး ေအာ္တိုမင္အင္ပါယာကို ျပန္ေပးလိုက္ရတယ္။)

ေအာ္တိုမင္အင္ပါယာနဲ႔ ယာယီၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီးေနာက္ Baltic Sea မွာ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ရဖို႔အတြက္ ဆြီဒင္အင္ပါယာကို စစ္ေၾကညာတယ္။ ကနဦးတိုက္ပြဲျဖစ္တဲ့ ၁၇၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာတိုက္တဲ့ Battle of Narva မွာ ႐ုရွားေတြ ခြက္ခြက္လန္ေအာင္႐ႈံးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆြီဒင္နဲ႔ ပိုလန္တိုက္ေနၾကေတာ့ ႐ုရွားသက္သာရာ ရသြားတယ္။ ဒီကာလအတြင္းမွာပဲ ဆြီဒင္နဲ႔ျဖစ္ခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲအတြင္းမွာ သိမ္းပိုက္ခဲ့တဲ့ Ingria ဆိုတဲ့ေနရာေလးကို ၁၇၀၃ ခုႏွစ္မွာ Saint  Petersburg ဆိုၿပီး ၿမိဳ႕တည္ေထာင္လိုက္တယ္။ Saint  Petersburg ဟာ ႐ုရွားအင္ပါယာရဲ႕ ေဘာ္တစ္ပင္လယ္ထြက္ေပါက္အေနနဲ႔ ဆက္ရွိေနခဲ့တာ ဒီေန႔အထိပါပဲ။

Peter the Great လက္ထက္ကစၿပီး ႐ုရွားအင္ပါယာဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ေလာက္ ‘Obtaining and Maintaining Warm Water Ports’ ဆိုတာကို သူ႕ရဲ႕ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္နဲ႔ ခ်မွတ္က်င့္သုံးခဲ့တာပါ။ Vladivostok ကိုေတာ့ ၁၈၆၀ မွာ ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပစိဖိတ္သမုဒၵရာထြက္ေပါက္အျဖစ္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။ (ဒါေတာင္ Vladivostok ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ကလည္း ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္နဲ႔ ဂ်ပန္အၾကား ဆူရွီးမားေရလက္ၾကားက ျဖတ္ထြက္မွရတာပါ။ ဆူရွီးမား ေရလက္ၾကားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေရးဟာ ႐ုရွားနဲ႔ ဂ်ပန္အၾကား အားၿပိဳင္မႈကို ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ကမၻာေက်ာ္ေရေၾကာင္းတိုက္ပြဲႀကီးကို ၁၉၀၅ ခုႏွစ္မွာ ဆင္ႏႊဲခဲ့ရတာေပါ့။) တကယ္ေတာ့ ႐ုရွားဟာ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ကေနတစ္ဆင့္ ျပင္ပကမၻာနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုန္သြယ္ႏိုင္တာဆိုလို႔ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာမွာ Vladivostok ၊ ေဘာလ္တစ္ပင္လယ္မွာ Saint  Petersburg၊ ပင္လယ္နက္မွာ Crimea (သို႔မဟုတ္ Sevastopol) လို႔ ေျပာရမလိုပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ယူကရိန္းရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေနတဲ့ ခ႐ိုင္းမီးယားကို ႐ုရွားတို႔က အေနာက္အုပ္စုလက္ထဲ အက်မခံခ်င္တာပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ႐ုရွားက ခ႐ိုင္းမီးယားကို သိမ္းဖို႔ဆုံးျဖတ္လိုက္တာဟာ ဒီအခ်က္က အဓိကက်တဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ဘာကိုၫႊန္ျပေနသလဲဆိုရင္ ပထဝီဝင္အေၾကာင္းတရားေတြ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေနတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္တယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရး (Geopolitics) လို႔ ေခၚႏိုင္ပါတယ္။

ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရး

ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရး (Geopolitics) ဆိုတာ ဘာလဲလို႔ေမးလာရင္ … geopolitics is the study of the effects of geography  – both human and physical – on international politics  or international relations (ႏိုင္ငံတကာႏိုင္ငံေရး/ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအေပၚမွာ ပထဝီဝင္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား၏ သက္ေရာက္လႊမ္းမိုးမႈကို ေလ့လာျခင္း) ပဲ။ Zbigniew Brzezinski  ကေတာ့ geopolitics ကိုthe study of the combination  of geographic and political factors determining the  condition of a state or region, and emphasizing the  influence of geography on politics (ႏိုင္ငံတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေဒသတစ္ခု၏ အေျခအေနကို ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ ပထဝီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ပူးေပါင္းေလ့လာျခင္း) လို႔ ဆိုပါတယ္။ Colin Gray uawmh geopolitics မွာ essential components (မျဖစ္မေနပါရွိရမည့္အခ်က္မ်ား) အေနႏွင့္ – အခန္းငါးခန္းပါ အိမ္တစ္အိမ္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ကာ – (1) Geophysical Resources (2)  Location  (3) Human Resources – skills and culture (4)  Experience – History, Legend, Myths (5) Mental Cartography တို႔လို႔ ဆိုပါတယ္။ အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ … သယံဇာတအရင္းအျမစ္၊ တည္ရပ္သြင္ျပင္၊ လူ႕အရင္းအျမစ္၊ ျဖတ္သန္းမႈဘ၀နဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္တည္မႈေတြလို႔ ဆိုရမွာေပါ့။

ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးကို ႏိုင္ငံေရးပထဝီ (Political Geography)  ) ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ စဥ္းစားၾကေပမယ့္ သီးျခားရပ္တည္မႈအပိုင္းရွိပါတယ္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ကေတာ့ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးကို ‘ပထဝီဝင္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအရ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း’ (political interpretation of geographical factors) လို႔ဆိုႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပထဝီကိုေတာ့ ‘ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ပထဝီဝင္ဆိုင္ရာသေဘာအရ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း’ (geographical  interpretation of political factors) လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

တစ္ဖန္ ႏိုင္ငံေရးပထဝီဟာ ႏိုင္ငံ/ေဒသတစ္ခုရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးရာကို အေလးေပးေလ့ရွိၿပီး ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးဟာ ႏိုင္ငံ/ေဒသတစ္ခုရဲ႕ ျပည္ပေရးရာကို အေလးေပးေလ့ရွိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ Joe Painter  နဲ႔ Alex Jeffrey တို႔ႏွစ္ေယာက္ျပဳစုတဲ့ Political Geography  ဆိုတဲ့ ဖတ္စာအုပ္မွာပါတဲ့ မာတိကာစဥ္ေလးကိုပဲ ၾကည့္ၾကည့္ပါ … ဒီလိုေလးေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

(၁) Politics, Geography and Political Geography

(၂) State Formation

(၃) From Welfare State to Workfare State

(၄) Democracy, Citizenship and Elections

(၅) Politics and the City

(၆) Identity Politics and Social Movements

(၇) Nationalism and Regionalism

(၈) Imperialism and Post-Colonialism

(၉) Geopolitics and Anti-Geopolitics

ဒါဆိုရင္ Political Geography မွာ ဘာအေၾကာင္းအရာေတြပါသလဲဆိုတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းတရားေတြဟာ ပထဝီဝင္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြေပၚမွာ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိေနေၾကာင္းကို ေလ့လာတာေတြ႕ရပါမယ္။ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ဆိုရင္ေတာ့ Saul Bernard Cohen ရဲ႕ Geopolitics: The  Geography of International Relations မွာဆိုရင္ ကမၻာ့ေဒသအလိုက္ ပထဝီဝင္အခ်က္အလက္ေတြကိုအေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္လာႏိုင္တာေတြကို တင္ျပထားပါတယ္။

(Geopolitics နဲ႔ Political Geography ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဥပမာေပးရမယ္ဆိုရင္ – Geopolitics of Myanmar မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ေနရာ၊ လူဦးေရ၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ စေသာ ပထဝီဆိုင္ရာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားက ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး၊ ကမၻာ့အင္အားမၽွေျခႏွင့္ အားၿပိဳင္မႈမ်ားအေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္ လႊမ္းမိုးႏိုင္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးကို ေလ့လာတာျဖစ္တယ္။ Political Geography of Myanmar မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး၊ ျပည္သူ႕ေရးရာမူဝါဒမ်ားဟာ ျပည္သူမ်ားအေပၚ၊ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ၊ ေနရာေဒသမ်ားအေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္သလဲဆိုတာမ်ိဳးကို ေလ့လာတာျဖစ္ပါမယ္။)

ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးရဲ႕ အႏွစ္သာရကေတာ့ [ကမၻာ့] ဩဇာထူေထာင္ေရးလို႔ေျပာရင္ ရႏိုင္ပါတယ္။ ကနဦးအပိုင္းမွာတုန္းကေတာ့ ပထဝီဝင္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားေတြဟာ ပထဝီဝင္အေၾကာင္းတရားတစ္ခုျဖစ္တဲ့ တည္ေနရာကိုအေျခခံၿပီး စဥ္းစားတာေတြ႕ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ႏွလုံးသား နယ္ေျမသေဘာတရား၊ ႏႈတ္ခမ္းသားနယ္ေျမ သေဘာတရားေတြ ေခတ္စားတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒီနယ္ေျမေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ရင္ ကမၻာႀကီးကိုလႊမ္းမိုးထားႏိုင္မယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြ ေရးသားၾကတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ပထဝီဝင္အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ေတြကိုအေျခခံၿပီး စဥ္းစားလာတယ္။ ေရနံတို႔ ၊ အျခားမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သတၱဳေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့နည္းနဲ႔ ကမၻာႀကီးမွာ ဩဇာေညာင္းေအာင္လုပ္ရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတြ ေပၚလာတယ္။ စစ္ေအးေခတ္ကာလတုန္းကဆိုရင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စစ္ဘက္သတၱဳမ်ား (Strategic War  Materials) ဆိုၿပီးေတာ့ေတာင္ စာရင္းထုတ္ျပန္ထားၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဖန္ ေနာက္ထပ္ပထဝီဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ လူဦးေရ/လူထုကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့/သိမ္းသြင္းတဲ့နည္းနဲ႔ ကမၻာႀကီးကို လႊမ္းမိုးထားဖို႔ ေရးသားလာၾကတယ္။ အထက္တစ္ေနရာမွာ တင္ျပခဲ့သလို Mental Cartography ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ ဒီေနရာမွာ ဝါဒေရးရာပိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာအပိုင္းေတြ ပါလာတာပဲ။ Ideology ေတြနဲ႔ ပစ္မွတ္ႏိုင္ငံ/ေဒသမွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မိမိဘက္ယိုင္လာေအာင္ စည္း႐ုံးလႊမ္းမိုးထားဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တာေတြကို ေတြ႕ရတယ္။ သမိုင္း၊ ဓေလ့၊ ဒ႑ာရီ၊ ယုံတမ္းေတြဟာ ယဥ္ေက်းမႈ (Civilization) မွာ အေရးပါတဲ့ အရာေတြေပါ့။ Civilization အေပၚမွာအေျချပဳၿပီး ကမၻာမွာတြင္က်ယ္ခဲ့တဲ့ အင္အားႀကီးအင္ပါယာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရမွာပါ။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာလည္း ဒီပထဝီဝင္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရားႀကီးေတြ တည္ေနရာ၊ အရင္းအျမစ္၊ လူဦးေရကိုပဲ အေျခခံၿပီး ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရး သေဘာတရားေတြကို တင္ျပေဆြးေႏြးၾကတယ္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္သေဘာတရား

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားေတြကို ေျပာမယ္ဆိုရင္ …

(၁) geopolitics of ideological universalism လို႔ ေျပာလို႔ရတဲ့ ideological fault line (ဝါဒေရးရာအက္ေၾကာင္း) အေပၚ အေျခခံတဲ့ သေဘာတရားမ်ား – ထင္ရွားတာကေတာ့ The  End of History
(၂) geopolitics of cultural differences  လို႔ေျပာလို႔ရတဲ့ civilizational fault line (ယဥ္ေက်းမႈေရးရာအက္ေၾကာင္း) အေပၚအေျခခံတဲ့ သေဘာတရားမ်ား – ထင္ရွားတာကေတာ့ The Clash of Civilizations
(၃) geopolitics of regions and resources လို႔ေျပာလို႔ရတဲ့ geological fault line (ဘူမိေရးရာအက္ေၾကာင္း) အေပၚ အေျခခံတဲ့သေဘာတရားမ်ား – ထင္ရွားတာကေတာ့ The Grand Chessboard … ဒါေတြကို ေတြ႕ရပါတယ္။

[Resources မွာ အေရးႀကီးတာက ဓနဖန္တီးမႈနဲ႔ ပါဝါကိုျဖစ္ေစတဲ့ကမၻာကို လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္ႏိုင္မယ့္ အေရးႀကီးတဲ့အရင္းအျမစ္ေတြျဖစ္ၿပီး နည္းပညာေတြပါ ပါလာပါတယ္။ ဟိုတုန္းကေတာ့ Resources  ဆိုတဲ့ေနရာမွာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ေတြေလာက္ပဲ စဥ္းစားရာကေန နည္းပညာေတြပါ ထည့္စဥ္းစားလာၾကတယ္။ ယခုလက္ရွိအေျခအေနမွာဆိုရင္ေတာ့ Artificial Intelligence တို႔၊ Internet of Things (IOT) ေတြကို ေတြ႕လာရပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ကပဲ ႐ုရွားသမၼတပူတင္က ‘the nation that leads in AI will be the ruler of the world’ (Artificial intelligence မွာ ဦးေဆာင္တဲ့ႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာမယ္) ဆိုၿပီးေျပာလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။’

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာေလာကမွာ နာမည္ေက်ာ္တဲ့ George Kennan ဟာ ဂႏၴဝင္ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Eurasia Heartland ဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို အေျခခံၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမူဝါဒမ်ိဳးကို ခ်မွတ္က်င့္သုံးသင့္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ Kennan က မည္သည့္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတည္းကမွ ယူေရးရွားကုန္းေျမတစ္ခုလုံးကို လႊမ္းမိုးထားတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစရဘူး။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ဥေရာပနဲ႔ အာရွေဒသတစ္ေၾကာက အဖ်ားအနားႏိုင္ငံေတြကို လြတ္လပ္ၿပီး ႂကြယ္၀ေအာင္ လုပ္ေပးထားရမယ္။ ဒါမွ ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ႏိုင္ငံက ဩဇာခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ယူေရးရွားကုန္းေျမကို မျခယ္လွယ္ႏိုင္မွာ … ဆိုတာမ်ိဳးတင္ျပခဲ့တယ္။ တစ္ဖန္ သူကပဲ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏လုံၿခဳံေရးကို အဓိကၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ကိစၥမွာ မိမိတို႔အား ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိသည့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက ဥေရာပ-အာရွတစ္ေၾကာရွိ ႐ုပ္ပိုင္းအရင္းအျမစ္အေျမာက္အျမားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ‘the chief threat to the security of the United  States is the association of the dominant portion of  the physical resources of Europe and Asia with a  political power hostile to ourselves’ လို႔ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲမွာပဲ ဆိုဗီယက္ႏိုင္ငံေရးစနစ္နဲ႔ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းေတြ ယွဥ္ထိုးေလ့လာၿပီး George Kennan ဟာ ကမၻာေက်ာ္ Containment Policy (ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒ) ကို အေမရိကန္ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ (ဝါ) အဂၢမဟာဗ်ဴဟာ (Grand Strategy) အျဖစ္ ခ်မွတ္ဖို႔ တိုက္တြန္းတင္ျပခဲ့တာျဖစ္တယ္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႐ုရွားႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒမွာလည္း ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းတရားေတြ အမ်ားႀကီးပါဝင္တာေတြ႕ႏိုင္ပါ တယ္။ ဆိုဗီယက္ေခတ္မွာတုန္းကေတာ့ ဘူမိေရးရာနဲ႔ဝါဒေရးရာက ေရွ႕ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္႐ုရွားမွာေတာ့ ဘူမိေရးရာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာက အဓိကက်ေနတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ႐ုရွားဟာ Orthodox Civilization (Eastern Orthodox  Church) ရဲ႕ ဗဟိုခ်က္မ (Core State) အျဖစ္ ရပ္တည္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါဟာ ႐ုရွားရဲ႕ Geopolitical Interest ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတပူတင္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဒီလမ္းေၾကာင္းအေပၚမွာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ယူကရိန္းကို ႐ုရွားယဥ္ေက်းမႈ ဩဇာေညာင္းတဲ့နယ္ေျမထဲကေန ကန္ထြက္မွာကို သည္းမခံႏိုင္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပရပါက ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒေတြကို ခြဲျခမ္းေလ့လာဆန္းစစ္မယ္ဆိုရင္ ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးရဲ႕အခန္းက႑ကို ေမ့ထားလို႔မရပါဘူး ဆိုတာပါပဲ။

 

ေမာင္ေအာင္မ်ိဳး

(စာေရးသူသည္ International University of Japan တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာရပ္ ပါေမာကၡျဖစ္ၿပီး In the Name of Pauk-Phaw: Myanmar’s China  Policy since 1948 စာအုပ္ကို ေရးသားသူျဖစ္သည္။)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *