လက္နက္ကိုင္တို႔အတြက္ Facebook ျပစ္ဒဏ္

ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေလးဖြဲ႕ကို Facebook က ဒဏ္ခတ္လိုက္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒီမ်ား၏ Facebook အေကာင့္မ်ားကို အေမရိကန္အေျခစိုက္ လူမႈကြန္ရက္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Facebook က ဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ အလွည့္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕ဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေလးဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ AA၊ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ KIA၊ တအန္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ TNLA ႏွင့္ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ MNDAA တို႔အား ဖယ္ရွားလိုက္ေၾကာင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္တြင္ ေၾကညာလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရွိေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေနၿပီး အရပ္သားမ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိေသာေၾကာင့္ ဖယ္ရွားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Facebook က ေၾကညာထားသည္။

ယင္းသို႔ ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းအေပၚ ဖယ္ရွားခံရသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕က တရားမၽွတမႈမရွိဟု ေျပာဆိုထားၿပီး လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူအခ်ိဳ႕ကလည္း လုပ္နည္းလုပ္ဟန္လြဲမွားေနေၾကာင္း ေဝဖန္ထားၾကသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ Facebook အေကာင့္ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ပိတ္လိုက္ျခင္းမွာ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္သိပိုင္ခြင့္ ဆုံး႐ႈံးေၾကာင္း ႐ႈျမင္သူမ်ားရွိၿပီး ယင္းသို႔ ပိတ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ အမုန္းစကားမ်ား ရပ္တန္႔မည္မဟုတ္ဟုလည္း ႐ႈျမင္သူမ်ားရွိသည္။

“တပ္ ဘာလုပ္ေနလဲ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြ ဘာလုပ္ေနလဲဆိုတာေတြ ျပည္သူက မသိႏိုင္ေတာ့ဘူး။ တစ္ဖက္မွာလည္း အမုန္းစကားကိုတားဆီးရင္းနဲ႔ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ေတြ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူပိုင္ခြင့္ေတြ ထိခိုက္လာႏိုင္တာေတာ့ ျမင္သာတယ္” ဟု လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသည့္ အသံအဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာဆိုသည္။

အေကာင့္မ်ား ဖယ္ရွားခံရျခင္း

Facebook က ျမန္မာႏိုင္ငံက အေကာင့္ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ား ပိတ္ပင္ျခင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေဆာင္႐ြက္လာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏ Facebook စာမ်က္ႏွာအပါအဝင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ဦးဝီရသူႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူအခ်ိဳ႕၏ အေကာင့္ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို Facebook ကုမၸဏီက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ ဖယ္ရွားခဲ့ေသးသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အေကာင့္မ်ားဖယ္ရွားမႈမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္အက်ပ္အတည္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ဆိုကာ ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

Facebook ေပးသည့္အျပစ္ဒဏ္အတြက္ ယခုအလွည့္က်လာသူမ်ားမွာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။

ဖယ္ရွားခံရေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ေလးဖြဲ႕၏ စာမ်က္ႏွာမ်ားအျပင္ ‘ဝ’ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (UWSA) ပါဝင္ေသာ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳကာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမည့္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) ၏ စာမ်က္ႏွာလည္း ပါဝင္သြားသည္။

ပိတ္ပင္ခံရေသာအေကာင့္ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ား၏ အေကာင့္မ်ားကိုလည္း ပိတ္ပင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook က ေၾကညာထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးစုအေျခခံကာ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာျဖစ္ၿပီး အမုန္းစကားျဖန္႔ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ ေျမျပင္အေျခအေနတင္းမာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ Facebook ကို အသုံးခ်ေနမႈမ်ားကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း Facebook ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

သို႔ေသာ္ Facebook ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ေလးဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာအေကာင့္ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ပိတ္ပင္ရသည္ဟူေသာ တိက်သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား မပါဝင္ေပ။

ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA) ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးခိုင္သုခကမူ Facebook ၏ လုပ္ရပ္သည္ ျပည္သူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ေသာ အစိုးရ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အေထာက္အပံ့ေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း The Voice Journal သို႔ ေျပာၾကားသည္။

“သူတို႔ရဲ႕သုံးသပ္ခ်က္ကေတာ့ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ အဲဒီလိုေရးထားတာေတြ႕တယ္။ သူတို႔ ဘယ္အေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေျပာထားသလဲဆိုတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း နားမလည္ဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

တိုင္းရင္သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ Facebook စာမ်က္ႏွာႏွင့္ အေကာင့္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေနေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အမုန္းစကားျဖန္႔ေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးခိုင္သုခက တုံ႔ျပန္သည္။

သတင္းသိပိုင္ခြင့္ ဆုံး႐ႈံးေစသေလာ

အေကာင့္တုမ်ားျဖင့္ အမုန္းစကားမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေဝေနၾကခ်ိန္ အဖြဲ႕အစည္းအမည္ျဖင့္ ဖြင့္ထားသည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ား ပိတ္ခံရျခင္းအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိသည္။ ထိုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ျပည္သူမ်ား မရေတာ့မည္ကို စိုးရိမ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Facebook သုံးစြဲသူ သန္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Facebook ေပၚ၌ ပဋိပကၡျဖစ္ေစေသာ အမုန္းစကားေျပာဆိုမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွိေနေၾကာင္း ကဗ်ာဆရာေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာဆိုသည္။

Facebook တြင္ ေျပာဆိုေနသည့္ အမုန္းစကားမ်ားသည္ မတူညီေသာအုပ္စုမ်ားအသီးသီးမွ ေျပာဆိုျဖန္႔ခ်ိေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အေကာင့္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ခံရေသာ္လည္း အေကာင့္အသစ္ျပန္ဖြင့္ကာ ေျပာဆိုေနမႈမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အမုန္းတရား ျပန္႔ပြားေစသည္ဟုဆိုကာ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းအမည္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္အေကာင့္ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားအား လုံး၀ပိတ္သိမ္းလိုက္ျခင္းကို သေဘာမတူေၾကာင္း ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာဆိုသည္။

အေကာင့္ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို လုံး၀ပိတ္သိမ္းလိုက္ျခင္းထက္ မည္သည့္အေရးအသားေျပာဆိုမႈသည္ အမုန္းစကားျပန္႔ပြားေစသည္ဟု သက္ေသျပကာ သတိေပးျခင္း၊ ပိုစ့္တစ္ခုခ်င္းစီကိုဖယ္ရွားျခင္းမ်ားသာ လုပ္သင့္ေၾကာင္း ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း Facebook ကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆုံခ်ိန္တြင္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့ဖူးေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“အဲဒီတုန္းကေတာ့ သူတို႔က ေျပာသမၽွနားေထာင္တာပဲ။ ၿပီးမွသာ သူတို႔လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ၾကတာ။ တကယ္လို႔ ပိတ္မယ္ဆိုလည္း ဘယ္ပို႔စ္၊ ဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ပိတ္တယ္ဆိုတာကို ပိုၿပီးရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေစခ်င္တယ္” ဟု ကဗ်ာဆရာေမာင္ေဆာင္းခက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသည့္ ညီမၽွျခင္းျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းကလည္း ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ အမုန္းစကားမ်ားျဖစ္ေပၚေနမႈကို တားဆီးရန္ အေကာင့္မ်ားဖယ္ရွားျခင္းကို ေထာက္ခံေသာ္လည္း သတင္းသိပိုင္ခြင့္အေပၚ ပိတ္ပင္မႈကို လက္မခံေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“မုန္းတီးမႈကို တားတယ္ဆိုၿပီး သတင္းေတြကိုတားတာေတာ့ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္သင့္ဘူး။ တစ္ခုကို ကာကြယ္ၿပီး တျခားအေျခခံအခြင့္အေရးတစ္ခုကို ထိခိုက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အထူးသတိထားသင့္ပါတယ္” ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

Facebook ၏ အေကာင့္မ်ားႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားဖယ္ရွားမႈသည္ အမုန္းစကားမ်ားကို အေျခခံကာ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေစရန္ အားထုတ္မႈကို တားဆီးေနသည္ဟု အေၾကာင္းျပထားေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္ရာေရာက္ေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

စစ္ေရးေလ့လာသုံးသပ္သည့္ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးကမူ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အေကာင့္မ်ား ပိတ္ပင္ခံရမႈမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ လူထုအေပၚတြင္ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈႏွင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ထိုျပင္ AA ကဲ့သို႔ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕သည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး အစိုးရ၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအျဖင့္ အမႈဖြင့္ျခင္းလည္းခံထားရသည္ျဖစ္ရာ Facebook က အႏၲရာယ္ရွိေသာအဖြဲ႕အျဖစ္ေၾကညာျခင္းသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အမုန္းစကား တားႏိုင္သလား

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တပ္မေတာ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအေကာင့္၊ စာမ်က္ႏွာမ်ားအပါအဝင္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္လက္နက္ကိုင္ေလးဖြဲ႕ႏွင့္ စပ္ဆက္သည့္အေကာင့္၊ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ Facebook ၏ ပိတ္ပင္အျပစ္ေပးျခင္းကို ခံလိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။

The Voice Journal ၏ ၂၀၁၉ ေဟာကိန္းတြင္ အမုန္းစကားမ်ား၊ သတင္းတုမ်ားကို အစိုးရက မည္ကဲ့သို႔ကိုင္တြယ္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနစဥ္မွာပင္ Facebook က ဦးစြာေဆာင္႐ြက္လိမ့္မည္ဟု ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ထားသည့္ အတိုင္းပင္ ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ျဖစ္ေစ အၾကမ္းဖက္မႈ၌ လႈံ႔ေဆာ္ပါဝင္ျခင္းကို တားဆီးပိတ္ပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အေကာင့္မ်ားကို ဖယ္ရွားလိုက္႐ုံျဖင့္ အမုန္းစကားေျပာဆိုမႈမ်ားမွာ ရပ္တန္႔သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာအင္စတီက်ဳ (MIPS) ၏ အမႉေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အေကာင့္၊ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အမုန္းစကားမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေနျခင္းမ်ိဳး မရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ေဒါက္တာ ႏိုင္ေဆြဦးကမူ Facebook သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူမႈကြန္ရက္ရွိ အမုန္းစကားေျပာဆိုမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္မည္ဟု အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိေပးထားရာ ၎တို႔ကတိအတိုင္း အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း ျပသလိုသျဖင့္ အေကာင့္မ်ားပိတ္ျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

သို႔ေသာ္အေကာင့္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ အမုန္းစကားေျပာဆိုမႈမ်ားမွာ ရပ္တန္႔သြားျခင္းမရွိဘဲ အမုန္းစကားေျပာဆိုေနသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာအေကာင့္မ်ားမွာ ေျပာဆိုေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပသည္။

ထိုျပင္ အမုန္းစကားေျပာဆိုျခင္း မရွိသူမ်ားကိုလည္း Facebook က အေကာင့္ဖယ္ရွားျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည္လည္းရွိၿပီး ၎ကိုယ္တိုင္ပင္ လြန္ခဲ့ေသာေျခာက္လခန္႔က Facebook အေကာင့္အပိတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဒါက္တာ ႏိုင္ေဆြဦးက ေျပာဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့လူျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က Hate Speech ေရးသားျခင္းလည္းမရွိဘူးဆိုတာကို သူတို႔ကို Email ပို႔လိုက္ေတာ့ ႏွစ္ရက္ေလာက္ေနေတာ့ ျပန္ဖြင့္ေပးတယ္” ၎က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လူတိုင္း၏ Facebook အေကာင့္တစ္ခု စဖြင့္ကတည္းကပင္ Facebook ၏ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူပါမည္ဟု အတည္ျပဳမွသာ အေကာင့္ဖြင့္သုံးခြင့္ရျခင္းျဖစ္ရာ Facebook ၏ အေကာင့္ပိတ္ပင္ျခင္းကို ေစာဒကတက္ရန္ မလြယ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“အကုန္လိုက္ပိတ္ေန႐ုံနဲ႔ တျခားဘက္မွာ ႀကိဳက္သလိုေရးေနတာေတြကို မပိတ္တာက တရားမၽွတမႈဘယ္လိုလဲဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ကဆိုလၽွင္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရသည့္ တပ္မေတာ္၊ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အမုန္းစကားျဖန္႔ေဝသူမ်ားကိုသာ Facebook က ဒဏ္ခတ္ခဲ့သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကိုပါ ဒဏ္ခတ္လာသည္။ Facebook သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ စာမ်က္ႏွာႏွင့္ အေကာင့္ေပါင္း ရွစ္ရာေက်ာ္ကို ဖယ္ရွားခဲ့သည္။.

အဖြဲ႕အစည္းအမည္ျဖင့္အသုံးျပဳေနသည့္အေကာင့္မ်ား၊ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို Facebook က ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာအက်ိဳးဆက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ယခုကဲ့သို႔ မွတ္ခ်တ္ေပးသည္။

“အဲဒီလိုလုပ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အေကာင့္အတုေတြေပၚလာမယ္။ တခ်ိဳ႕အေကာင့္ေတြက်ရင္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ေရးတာေတြ ပိုမ်ားလာတာေပါ့။ အဖြဲ႕အစည္းေတြက နာမည္ေတြေရးထားေတာ့ ထိန္းေျပာ၊ ထိန္းေရးရတာေပါ့။ အေကာင့္တုေတြက်ေတာ့ ေျပာခ်င္တိုင္းေျပာ၊ ဆဲခ်င္တိုင္းဆဲတာေတြ ျဖစ္လာတာေပါ့”

ဇင္လင္းထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *