ရန္ကုန္ ဘယ္နား ရပ္ရပါ့

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ပင္လၽွင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာအတြက္ မိုက္ေၾကးခြဲေငြေကာက္ခံမႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။

မိုက္ေၾကးခြဲေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားခေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ားကို ၎ ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ႀကဳံေနရၿပီး ယင္းျပႆနာကို စနစ္တက်ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီကို ကန္ထ႐ိုက္ေပးေဆာင္႐ြက္ရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲေနသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ရန္ကုန္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“မိုက္ေၾကးခြဲၿပီး တစ္စီးငါးရာစီ ေကာက္တာ ကၽြန္ေတာ့္ကားေတာင္ မလြတ္ပါဘူး”

အရပ္ေခၚ မိုက္ေၾကးခြဲ ( ပိုက္ဆံ ေတာင္း) ကာ အႏၲရာယ္ေပးသည္အထိ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးအပိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သာယာေရးကို စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ပင္လၽွင္ ယာဥ္ရပ္နားႏိုင္ရန္( ကားပါကင္ထိုးရန္) အတြက္ အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ခဲ့ရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ရပ္နားရန္ေနရာအခက္အခဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္တကြ ရန္ကုန္သူရန္ကုန္သားတို႔ ေနစဥ္ႀကဳံေတြ႕ေနၿပီေလာ။

ပါကင္ျပႆနာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္ ၾကည္စုရပ္ကြက္တြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အခန္း ၁၀ ခန္း ပါသည့္ ငါးထပ္တိုက္အေဆာက္အအုံတြင္ ေနထိုင္သူႏွစ္ဦး စကားမ်ားေနသည္။

ေျမပိုင္ရွင္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးက ၎တို႔ ယာဥ္ရပ္နားရန္အတြက္ အျခားယာဥ္တစ္စီးကို ေနရာဖယ္ခိုင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ အျခားအခန္းမွ အမ်ိဳးသားက မဖယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာရာက စကားမ်ားၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေန႔စဥ္ျဖစ္ပြားေနေသာ အမႈအခင္းမ်ားထဲတြင္ ယာဥ္ရပ္နားရန္ ေနရာမရွိရာမွ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ပါဝင္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ေငြရွိ၍ ယာဥ္ဝယ္စီးႏိုင္ပါေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားရန္ ေနရာမရွိျခင္းေၾကာင့္ မၾကာခဏ ျပႆနာတက္ေလ့ရွိသည္။

အခန္း ၁၀ ခန္းတြင္ ေလးခန္းသာ ယာဥ္ဝယ္စီးႏိုင္ပါက ထိုျပႆနာကို မလြဲမေသြႀကဳံရမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက မ်က္ႏွာအဖြင့္အက်ယ္ေပ ၅၀ ရွိသည့္ ေျမကြက္တိုင္းတြင္ အေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ပါက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားရန္ ေနရာထည့္သြင္းရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယာဥ္စီးႏိုင္သည့္ လူဦးေရထူထပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ၿခံေရွ႕ မ်က္ႏွာစာ ၂၅ ေပသာ က်ယ္သည့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံမ်ား၏ ေျမေနရာတြင္ ယာဥ္ရပ္နားသည့္ ျပႆနာက မၾကာခဏျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယာဥ္အစီးေရ လြန္စြာမ်ားျပားေသာ္လည္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားႏိုင္သည့္ တစ္ေနရာရရွိရန္မွာ အခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

တုတ္ဆြဲ ဓားဆြဲ ပါကင္လုပြဲ

အခ်ိဳ႕ဆိုလၽွင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာကိစၥေၾကာင့္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားကာ လူေသဆုံးသည္ အထိပင္။

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းရွိ ျမန္မာပလာဇာႏွင့္ မီလီယာဟိုတယ္ၾကားတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီက ကားပါကင္ကိစၥျဖင့္ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရာမွ လူေသဆုံးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပရဟိတေဆးခန္း ဆရာဝန္ကို လူသတ္မႈျဖင့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကလည္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ကၽြန္းေတာလမ္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္ရန္ ေနရာလုရင္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားကာ လူေသဆုံးသည့္အထိ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအျပင္ အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္လည္း ကားပါကင္လုရင္း စကားမ်ားရန္ျဖစ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ယာဥ္မရပ္ရဟူသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ ေနအိမ္တိုက္ခန္းေရွ႕တြင္ ပန္းအိုး၊ ကားတာယာႏွင့္ သစ္သားတန္းမ်ားျပဳလုပ္ကာ စည္ပင္ပိုင္ေျမ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေျမကို ေနရာဦးထားသည္ကို ရန္ကုန္စည္ပင္႐ုံးခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအနီးဝန္းက်င္ရွိ လမ္းမ်ားတြင္ပင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကားစီးေရႏွင့္ ကားပါကင္ျပႆနာ

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါကားမ်ားထဲမွ ငါးသိန္းေက်ာ္သည္ ရန္ကုန္တြင္ရွိသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္ ၁၇၀,၀၀၀ ႏွင္ ့ခရီးသည္တင္ေျပးဆြဲသည့္ ယာဥ္ ၆၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕ (YRTA) ၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

က်န္ရွိသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သုံးသိန္းေက်ာ္တြင္ အငွားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၆၂,၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ အိမ္စီးယာဥ္ ၂၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကလည္း ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္ အနာဂတ္သည္ အလားအလာႀကီးမားေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္က Yangon International Motor Show 2019 ပြဲတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ သန္း ၅၀ ေက်ာ္တြင္ ယာဥ္စီးေရရွစ္သိန္းသာရွိသည့္အတြက္ အနာဂတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္ အလားအလာရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရွစ္သိန္းေက်ာ္တြင္ ရွစ္ပုံငါးပုံခန္႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လက္ရွိ ရွိေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရအတြက္ကိုပင္ ယာဥ္ရပ္နားေနရာ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

အနာဂတ္ ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားရန္ ေနရာလုေနရသည့္ အေျခအေနသည္ ပိုဆိုး႐ြားဖြယ္ရွိေနသည္။

ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးကြက္ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားသူ ဦးေအာင္ေဇာ္ဝင္း(ခ) အရည္က်ိဳက သုံးသပ္သည္။

“ရန္ကုန္မွာ အမ်ားျပည္သူ သြားလာေရးကို ေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးဖို႔ လိုတယ္။ မေကာင္းဘူးဆိုရင္ေတာ့ လူေတြက ကားဝယ္စီးႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေနမွာပါပဲေပါ့။ အဲဒါဆို ကားပိုမ်ားလာမွာေပါ့”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအဆင္ေျပေစရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက မ.ထ.သ စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းကာ YBS စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

YBS စနစ္ေျပာင္းလဲၿပီး ၂ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာသည့္တိုင္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္း ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမ်ားဆုံးေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေမးခြန္းကမူ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားေနရာမရွိသည့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးေရးပင္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက မ်ဥ္းဝါတားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားရန္ ေနရာ၊ အထပ္ျမင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာႏွင့္ Smart Card Parking စီမံကိန္းအစီစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္၍ ေျဖရွင္းမည္ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔တိုင္ အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ စည္ပင္ဥပေဒတြင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လမ္းေပၚတြင္ အေၾကာင္းမဲ့ၾကာျမင့္စြာ ယာဥ္ရပ္တန္႔ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ထားရွိျခင္းလုပ္ပါကလည္း ဒဏ္ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းမွ ငါးသိန္းအထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ထို႔ျပင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လမ္းေပၚတြင္ ပစၥည္းမ်ားခ်ျခင္းကိုလည္း ဒဏ္ေငြက်ပ္တစ္သိန္းမွ ငါးသိန္းအထိ ခ်မွတ္ရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာဦးသူမ်ား ဒဏ္ေငြ က်ပ္တစ္သိန္းမွ ငါးသိန္းအထိ က်ခံရမည့္သေဘာပင္။

 “ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း မေဆာင္႐ြက္တာမဟုတ္ဘူး။ လိုက္သိမ္းေပးေနတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရွ႕က သိမ္း၊ ေနာက္က ျပန္ခ်ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကား ဝင္တာနဲ႔ကို တခ်ိဳ႕က သိမ္းသြားၾကတယ္။ ကားလည္း ေက်ာ္ေရာျပန္ထြက္ၿပီးေတာ့ ခ်ၾကျပန္ေကာ” ဟု စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဦးႏိုင္ဝင္း က The Voice Journal သို႔ ေျပာၾကားဖူးသည္။

အခေပး ကားပါကင္ျပန္လာၿပီ

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ နာမည္တပ္လမ္းမႀကီးမ်ား၌ တစ္နာရီ ၂၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ရပ္နားခေကာက္ခံခဲ့သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းကို စည္ပင္ကပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ဒါခ်ေပးကာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း တင္ဒါရရွိသည့္ ကုမၸဏီက အဆင့္ဆင့္လႊဲေျပာင္းကာ လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ယင္းစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ရပ္နားရန္ေနရာလုရာမွ စကားမ်ားျခင္း၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားကာ လူ႕အသက္ေသဆုံးသည္အထိ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ မ်ဥ္းဝါတား အခေပးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ထားရွိရန္ စီစဥ္ၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ တစ္နာရီ ၂၀၀ က်ပ္ေကာက္ခံမည့္ မ်ဥ္းဝါတားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားရန္ ေနရာမ်ားကို စည္ပင္သာယာက တင္ဒါေခၚယူခဲ့သည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္မည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေၾကညာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕တြင္းေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သုံးၿမိဳ႕နယ္သာ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေမေမသြယ္က The Voice Journal သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လူေတြကလည္း အလကားရတဲ့ေနရာပဲ ကားကို ရပ္ၾကမွာေလ။ ပိုက္ဆံေပးရတဲ့ေနရာဆို မရပ္ေတာ့ဘူးေလ။ အဲဒီေတာ့ အကုန္လုံးၿပီးေတာ့မွ လုပ္ပါရေစဆိုၿပီး တင္ဒါေအာင္ထားတဲ့ လူေတြက ေျပာတာ”ဟု ၎က ယင္းအေျခအေနကို ရွင္းျပသည္။

အခေပးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္ရပ္ဆိုင္းၿပီး ေနာက္ႏွစ္လခန္႔ၾကာၿပီး Smart Card စနစ္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ရပ္နားခေကာက္ခံရန္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက တင္ဒါေခၚယူခဲ့သည္။

Smart ကားပါကင္

လက္ရွိတြင္ Smart Card Parking ျပဳလုပ္ရန္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္တြင္ တင္ဒါစတင္ေခၚထားၿပီး Smart Card Parking ကို ၿမိဳ႕တြင္းေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ နာမည္တပ္လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးသန္းႏိုင္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

ဦးသန္းႏိုင္ဦးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ Smart Card Parking ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

Smart Card Parking EOI (စိတ္ဝင္စားမႈအဆိုျပဳလႊာ) မ်ား ေခၚထားၿပီး စင္ကာပူအေျခစိုက္ကုမၸဏီမ်ားက ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထိုေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ မၾကာမီ Smart Card Parking မ်ား ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို Smart Card Parking က တုတ္ဆြဲဓားဆြဲပါကင္လုပြဲမ်ားကို ရပ္တန္႔ေစႏိုင္မည္ေလာ။

“Smart Card Parking သိပ္အႀကီးအက်ယ္ႀကီး မရပါဘူး။ နည္းနည္းေလာက္ပဲ ရမွာေပါ့” ဟု ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားရန္ ေနရာမရွိသည့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ပုံစံမ်ားကို အတုယူရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ ယင္းျပႆနာကို အမွန္တကယ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ေျဖရွင္းလိုသည့္ စိတ္ထားရွိရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ရပ္နားရန္ ေျမေနရာမရွိသည့္ေနရာတြင္ပင္ ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ဘီးတစ္ဖက္ရပ္ယာဥ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ေပးေလ့ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအတြက္အႀကံေပးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ဖူးသည့္ ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္က ဆိုသည္။

“စည္ပင္ကအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ သူေတြ ဒါကိုအေရးစိုက္ၿပီးေတာ့ တျခားေသာ ႏိုင္ငံျခားမွာ လုပ္ေနတဲ့ နည္းေလးေတြကို သုံးလိုက္မယ္ဆိုရင္ လုံး၀ခ်ည္း မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္ေတာင္မွ နည္းနည္းေလး သက္သာ လာႏိုင္ပါတယ္” ဟု ၎က ယင္းျပႆနာကို အေလးထားရန္အႀကံျပဳသည္။

ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္သည္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အႀကံေပးတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ေဈးဝယ္စင္တာ၊ ဟိုတယ္၊ ဆိုင္ခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ပါက ယင္းတို႔ထံ လာေရာက္မည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ရပ္နားရန္ေနရာမ်ားအျပင္ အျခားေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားရပ္နားရန္ေနရာမ်ားကို အခ်ိဳးက်သတ္မွတ္ တည္ေဆာက္ရန္ စည္ပင္ဥပေဒတြင္ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္က အႀကံျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိအစိုးရပိုင္ေျမေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ရပ္နားရန္ေနရာမ်ား တည္ေဆာက္သင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္က ဆိုသည္။

ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္၏ အႀကံျပဳခ်က္ကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္ေဇာ္ဝင္းက ေထာက္ခံသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေျမလြတ္မ်ားတြင္ ယာဥ္ရပ္နားေနရာမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင့္ၿပီး အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေျမလြတ္မ်ားကို အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ားေဆာက္ကာ ယာဥ္ရပ္နားေနရာလုပ္ေပးေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

“ရန္ကုန္မွာ အခုေလာေလာဆယ္ ကားပါကင္ေတြကို ႀကိဳတင္ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးၿပီလားေပါ့။ ကားပါကင္ေတြက်ေတာ့ မလုပ္ေပးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အဲလို (ႏိုင္ငံျခားမွာ) အထပ္လိုက္၊ အထပ္လိုက္ ရွိတဲ့ ကားပါကင္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေပးသင့္တယ္”ဟု ဦးေအာင္ေဇာ္ဝင္းက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ရပ္နားခေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေနရာဦးကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားခေကာက္ခံေနေၾကာင္း ၃၄ လမ္းတြင္ ေနထိုင္သူ ကိုေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

“ေနရာဦးထားၿပီး အဲဒီေနရာ ရပ္ခ်င္ရင္ မုန္႔ဖိုးသေဘာမ်ိဳး တစ္ေနရာစာကို ငါးရာ၊တစ္ေထာင္ေပးရတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျပည္သူ႕ေျမေနရာကို အသုံးခ်ကာ စီးပြားရွာျခင္းပင္။

အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ယာဥ္ရပ္နားခကို မိုက္ေၾကးခြဲသည့္ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ ေကာက္ခံမႈမ်ားပင္ရွိေၾကာင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဖူးသည္။

မိုက္ေၾကးခြဲ၍ ယာဥ္ရပ္နားေၾကး ေကာက္ခံမႈမ်ားကို ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပန္းဆိုးတန္းႏွင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ စသည့္ လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ ေကာက္ခံေနၿပီး တစ္စီးကို က်ပ္ငါးရာခန္႔ ေကာက္ခံသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

 “ဒီေနရာမွာရပ္လို႔ ပိုက္ဆံမေပးရင္၊ ေနာက္တစ္ေနရာ သြားရပ္ရင္ ကားကို ဘက္မွန္ခ်ိဳးပစ္လိုက္တာတို႔၊ ျခစ္ပစ္လိုက္တာတို႔ ဒါမ်ိဳးေတြလည္း လုပ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚၾကည္ျပာက ဆိုသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားရန္ ေနရာလုရသည့္ ျပႆနာကို ေစငုၾကည့္လၽွင္ ယာဥ္ရပ္နားရန္ ေနရာေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းဟု ဆိုႏိုင္မည္ေလာ။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ ပါမစ္ေလၽွာက္ထားပါက ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာေထာက္ခံခ်က္ပါရွိမွသာ ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ ၫွိႏႈိင္းခ်က္အရထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွစတင္ကာ ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းကို ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ ယာဥ္ရပ္နားရန္ ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိမွသာ ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားခမ်ားကို စည္ပင္သာယာကေကာက္ခံျခင္းမရွိဘဲ လမ္းမ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားရန္သာျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ရပ္ရန္ မဟုတ္သည့္အတြက္ ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာမ်ားကို သတ္မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကတည္းက ေျပာၾကားထားသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာတိတိက်က် သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္လည္း ဘီးေလးဘီးအတြက္ ေက်ာတစ္ခင္းစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေအာင္ေဇာ္ဝင္းက ထိုသို႔ဆိုသည္။

“အခုက လမ္းေတြေပၚမွာ ရပ္တဲ့ ကားေတြအားလုံး ဖမ္းတယ္။ ရပ္တဲ့ေနရာလည္း မလုပ္ေပးဘူးဆိုေတာ့ အဲဒါေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး”

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တြင္ ယာဥ္ ဘယ္နားရပ္ရပါ့။ ထိုေမးခြန္းအတြက္ အေျဖကား…။

ေအာင္ၿဖိဳးဦး ၊ ပို႔ပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *