အကာအကြယ္မဲ့ တိုင္းျပည္

ဓာတ္ပံု - မိုးေက်ာ္လြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို စည္းလြတ္ဝါးလြတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယခုတစ္ေလာ ေရပန္းစားသြားသည့္  Red Dot ျဖစ္ရပ္က သက္ေသထူလိုက္သည္။

နစ္နာသူ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္၊ က်ပ္သိန္းေပါင္းေသာင္းခ်ီဆုံး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္း ကိစၥအတြက္ တာဝန္ယူမည့္ အစိုးရဌာန၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း မရွိခဲ့။

ေငြေၾကးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသူမ်ားမွာ မည္သူမျပဳ မိမိမႈဟု ေအာင့္သက္သက္ႏွင့္ သေဘာထားလိုက္ၾကရသည္။

“တာဝန္ရွိသူေတြက တာဝန္လႊဲေနတယ္လို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္တယ္”ဟု ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ ေကာင္းထက္ကြန္ပ်ဴတာ၊ ဖုန္းဆိုင္ပိုင္ရွင္ ကိုစည္သူက ဆိုသည္။

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ ပိုထိေရာက္သည္။ စီးပြားေရးတြင္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္။

ဥပေဒ၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လုံေလာက္စြာႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားႏိုင္လၽွင္ လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈ၊ ကုမၸဏီပိတ္သိမ္းထြက္ေျပးမႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ အနည္းဆုံး တိုင္းျပည္စာရင္း ထုတ္ျပန္ပါက ေနာက္ဆုံးအဆင့္နားတြင္ ရွိေနသည္ဆိုလၽွင္ ျငင္းရခက္ေပမည္။

ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ ျပည္တြင္းတြင္ ဟန္ျပစီးပြားေရးလုပ္ကာ လာေရာက္လိမ္လည္သြားသည့္ သာဓကအမ်ားအျပားရွိၿပီးျဖစ္သလို ကုမၸဏီ ပိတ္သိမ္းသြားသည့္ Red Dot လုပ္ငန္း ပိုင္ရွင္မွာလည္း တျခားႏိုင္ငံတြင္ လူမြဲစာရင္း ခံထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကာ ထြက္ေျပးသြားျပန္သည္။

ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း၊ အြန္လိုင္းမွေ ငြေပးေခ်ျခင္းတို႔အျပင္ Red Dot Pay ႏွင့္ Red Dot Visa ကတ္စသည့္ ေငြေရး ေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ေနသည့္ Red Dot လုပ္ငန္းသည္ ေငြေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ လုပ္ငန္း မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ျငင္းဆိုလိုက္သည္။

ဖုန္းေငြျဖည့္သည့္ လုပ္ငန္းသာ အဓိကလုပ္ကိုင္သည့္ အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ဗဟိုဘဏ္၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ မရွိေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဘိုဘိုငယ္က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟို ဘဏ္၏တုံ႔ျပန္မႈကို ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ တတ္သိပညာရွင္မ်ားက သေဘာမတူၾကေပ။

“Mobile Infrastructure ေအာက္ကေန အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ လက္မွတ္ပဲ ဝယ္ဝယ္၊ ဖုန္းေငြပဲ ျဖည့္ျဖည့္၊ ေနာက္ဆုံးဗ်ာ ဖုန္းထဲက ဖုန္းေဘလ္နဲ႔ သန္႔စင္ခန္းပဲဝင္ဝင္ ဒါကို လက္ခံေဆာင္႐ြက္တယ္ဆိုရင္ ဒီ (ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား) ဥပေဒေအာက္ကို ေရာက္တာပဲ”ဟု BizLaw Counsult Myanmar ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးမင္းေတဇၫြန္႔တင္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ဗဟိုဘဏ္က လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ၎ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ထုတ္ခဲ့သလို စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနကလည္း ယခုနစ္နာသူမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈကို တစ္ဆင့္  ခံယူထားသည့္ ကုန္သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးစားသုံးသူ မဟုတ္၍ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဗဟိုဘဏ္၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ စားသုံးသူေရးရာ အားလုံးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ မိုဘိုင္းလ္ကြန္ရက္အေျခခံ ေငြေပးေခ်မႈလုပ္ငန္း၏ လိမ္လည္မႈပင္။

“သူ (Red Dot) က POS (Point of Sale) ေတြသုံးတယ္။ ဒါသုံးတယ္ဆိုရင္ ဗဟိုဘဏ္က သိဖို႔လိုတယ္။ ထိခိုက္ႏိုင္သလားဆိုတာ အၾကမ္းဖ်င္း ေလ့လာမႈေတာ့ လုပ္ရမယ္။ ဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္ရင္ေတာ့ တရားဥပေဒနဲ႔ ရွင္းရမွာ မွန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆုံး႐ႈံးမႈမျဖစ္ခင္မွာ လုံေလာက္တဲ့ အကာအကြယ္ကို မလုပ္ထားဘူး။ ဒီလိုလုပ္ရမွာ က Regulator ေတြရဲ႕တာဝန္ပဲ”ဟု ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းဦးက ဆိုသည္။

သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန၊ အာဏာပိုင္  အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက ၎တို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ ေဈးကြက္အတြင္းရွိ က်န္ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုပါ ျပည္သူက ယုံၾကည္ရခက္လာသည္။

မိုဘိုင္းလ္ေငြေရးေၾကးေရး  ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ကိုင္ေနေသာ Wave Money ၊ M-Patesan ႏွင့္ OK Dollar  တို႔က ၎တို႔သည္ တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ရထားေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ခဲ့ၾကရသည္။

ယင္းအနက္ True Moneyႏွင့္ ပတ္သက္၍ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ ေပၚလာျပန္သည္။

မိုဘိုင္းလ္ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ကိုင္မည့္ လုပ္ငန္းသည္ ဘဏ္ သို႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းေအာ္ပေရတာ တစ္ခုခုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မွသာ လိုင္စင္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္ထားေသာ မိုဘိုင္းလ္ေငြေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈ လိုင္စင္ရလုပ္ငန္းတြင္ True Money မပါသည့္အတြက္ ယင္းလုပ္ငန္းကို ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ား ရွိလာသည္။

အမွန္တကယ္တြင္ ဘဏ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေသာ မိုဘိုင္းလ္ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္က သီးျခားမထုတ္ျပန္သည့္အတြက္ အမ်ားျပည္သူက ဒြိဟျဖစ္လာရသည္။

“ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ထားတဲ့ မိုဘိုင္းလ္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ လိုင္စင္ရ လုပ္ငန္းေတြမွာ မပါဘူးဆိုတာက အစ္မ တို႔က ဘဏ္လိုင္စင္နဲ႔ သြားတာမို႔လို႔ပါ။ AGD (အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္)  ဘဏ္ရဲ႕ဘဏ္လိုင္စင္နဲ႔ သြားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုင္စင္ရလုပ္ငန္းစာရင္းမွာ မပါတာပါ”ဟု True Money ၏ Head  of Marketing ေဒၚခင္သီႀကိဳင္စိုးက ရွင္းျပသည္။

အဆိုပါ True Money လုပ္ငန္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလကတည္းကပင္ ဗဟိုဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရရွိၿပီးျဖစ္ကာ အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္လိုင္စင္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက လုပ္ကိုင္ေနေသာ မိုဘိုင္းလ္ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ  လုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိၿပီး ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ မိုဘိုင္းလ္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ  လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း မရွိဘဲ မိုဘိုင္းလ္ေငြေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈလိုင္စင္ရထားေသာ တစ္ခုတည္းေသာလုပ္ငန္းမွာ OK Dollar ျဖစ္သည္။

ယင္းအခ်က္က ျပည္သူလူထုကို မည္သည့္လုပ္ငန္းက အစစ္အမွန္ဆိုသည္ကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားရန္ ခက္ခဲေစၿပီး ထိုအခ်က္ကို လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕က အသုံးခ်လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ယမန္ႏွစ္မ်ားက J Coin ကဲ့သို႔ ေငြေပးေခ်မႈလုပ္ငန္းမ်ိဳးက က်ပ္သိန္း ေပါင္းမ်ားစြာ လိမ္လည္ထြက္ေျပးမႈျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း နစ္နာသူမ်ားမွာ ဘာမၽွ ျပန္လည္မတုံ႔ျပန္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

“J Coin လိုဟာမ်ိဳးဆိုရင္ အႀကီး အက်ယ္ေရာင္းေနတာကို ဘာလို႔ မသိရတာလဲ။ ပ်က္သြားေတာ့မွ ပ်က္သြားၿပီ။ တရားစြဲၾကေပါ့ဆိုၿပီး ျဖစ္တယ္။ အဲဒီမတိုင္ခင္ ဘာလို႔ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ မေပးႏိုင္တာလဲ”ဟု ဦးရဲမင္းဦးက ဆိုသည္။

ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လိမ္လည္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚတိုင္း ယင္းနစ္နာမႈအတြက္ တာဝန္ရွိ၊ တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေပးမည့္ အစိုးရဌာနတစ္ခုမၽွ ယခုအခ်ိန္ထိ ေပၚမလာေပ။

ေခ်းေငြစုမဲေလာက ေငြေၾကးအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံတြင္လည္း ရွယ္ယာေခၚ၊ အပ္ေငြ လက္ခံ၊ အတိုးေပးဆိုသည့္ ပုံစံျဖင့္ ေငြသိန္းေပါင္းမ်ားစြာ လိမ္လည္မႈျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအတြက္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မည့္ တာဝန္ရွိအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမၽွ ထြက္မလာ။

နစ္နာသူမ်ားက ေအာင့္သက္သက္ႏွင့္ ႀကိတ္မွိတ္ခါးစည္းခံလိုက္ၾကရသည္။

“ဒီလိုမ်ိဳး ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ လာလာၿပီး ကတုံးေပၚ ထိပ္ကြက္လုပ္သြားတာၾကကိုေတာ့ ေအာင့္သက္သက္ႀကီး ခံစားရတယ္။ ဒီေငြကို လိမ္သြားလို႔ ျပန္ရခ်င္တာထက္ ဒီလို လိမ္ရင္ ဒီလို တာဝန္ယူရမယ္၊ ဒီတိုင္း ၿငိမ္ခံလိုက္ရတယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတာ့ အျဖစ္မခံေစခ်င္ဘူး။ အေရးယူမႈတစ္ခုခု ရွိေစခ်င္တာ”ဟု ေနျပည္ေတာ္မွ Red Dot ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ၊ ႀကီးၾကပ္မႈအားနည္းသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အလြယ္တကူလုပ္စားလို႔ ရသည့္ ‘အခ်ဥ္’ ႏိုင္ငံ အျဖစ္ အျခားႏိုင္ငံမွ လူမ်ားက ျမင္သြားၾကလၽွင္ ႏိုင္ငံပုံရိပ္က်ဆင္းေစေၾကာင္း ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အမွန္တကယ္တြင္လည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ပင္။

အျခားႏိုင္ငံမွ အမွန္အကန္မဟုတ္သည့္ လူလည္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕၊ ေငြေၾကး ျပႆနာေၾကာင့္ အမည္ပ်က္လုပ္ငန္းရွင္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ လူမြဲစာရင္းဝင္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဟိတ္ဟန္အျပည့္ျဖင့္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ကာ ေငြေၾကးျပႆနာမ်ားစြာကို ဖန္တီးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမြဲအျဖစ္ခံယူသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အျမန္ဆုံးျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္လိုၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္စိစစ္၊ စစ္ေဆးျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္လိုေၾကာင္း ဦးမင္းေတဇၫြန္႔တင္က ဆိုသည္။

ဗဟိုဘဏ္အေနႏွင့္ လုပ္ငန္းအေသးအမႊားမ်ားအထိ လိုက္လံႀကီးၾကပ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယ ဥကၠ႒ဦးဘိုဘိုငယ္က ေျဖရွင္းထားသည္။

Red Dot လုပ္ငန္းသည္ စတင္စဥ္က ဖုန္းေငြျဖည့္႐ုံသာျဖစ္ၿပီး ယင္းမွ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္လာေသာ္လည္း ဗဟိုဘဏ္က မည္သည့္ႀကီးၾကပ္စိစစ္မႈမၽွ မလုပ္ခဲ့ေပ။

“လုပ္ငန္းအေသးေတြစတင္ခ်ိန္မွာေတာ့ ႀကီးၾကပ္ဖို႔ လိုေကာင္းမွ လိုမယ္။ ဒါေပမဲ့ တျဖည္းျဖည္းတိုးခ်ဲ႕လာရင္ေတာ့ ႀကီးၾကပ္မႈက ရွိကို ရွိရမယ္။ လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္မွာ လိုက္ႀကီးၾကပ္ကန္႔သတ္ရင္ တီထြင္ဆန္းသစ္မယ့္လုပ္ငန္းေတြ ေပၚမလာႏိုင္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္”ဟု ျမန္မာ့ေငြေပးေခ်မႈအဖြဲ႕ (MPU) အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ဦးေဇာ္လင္းထြဋ္က ဆိုသည္။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတင္းက်ပ္လြန္းလၽွင္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ရခက္ၿပီး အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမ်ားစြာျဖစ္ႏိုင္သလို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေလ်ာ့ရဲခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ လိမ္လည္၊ ထြက္ေျပးမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျပန္သည္။

ဗဟိုဘဏ္တာဝန္ရွိသူ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေငြေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိမွာ လုပ္ငန္းအႀကီး၊ အေသးေပၚ မူတည္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

“ထိန္းခ်ဳပ္တာရယ္၊ ကန္႔သတ္တာ ရယ္၊ ႀကီးၾကပ္တာရယ္ဆိုတာ ဒီဂရီမတူဘူး။ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကန္႔သတ္ခိုင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ ႀကီးၾကပ္ခိုင္းတာ။ မႀကီးၾကပ္ဘဲေနလိုက္ရင္ ျပႆနာက ပိုႀကီးလာတာေပါ့”ဟု ဥပေဒပညာရွင္ ဦးမင္းေတဇၫြန္႔တင္က ေထာက္ျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး  အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးလုပ္ငန္း၊ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ေငြေပးေခ်မႈစသည့္လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။

“အရင္ထက္စာရင္ေတာ့ လုံေလာက္တဲ့ ကာကြယ္မႈမ်ိဳးေပးႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ မထင္ဘူး။ အရင္ဆုံးေငြေၾကးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တရားမဝင္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒါေတြကို အရင္တားသင့္တယ္။ အဲဒါမလုပ္ရင္ေတာ့ ပိုဆိုးလာမွာပဲ”ဟု ဦးရဲမင္းဦးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ သေဘာထားအရဆိုလၽွင္ လုပ္ငန္းအ႐ြယ္အစားေသးငယ္သည့္အတြက္ ႀကီးၾကပ္မႈမရွိဘဲ လႊတ္ေပးထားသည့္ သေဘာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ Global Growth ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးေဈးကြက္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္သည္ဆိုကာ လိမ္လည္မႈမ်ိဳး၊ ေနာက္ထပ္ J Coin ကဲ့သို႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးအေယာင္ ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ိဳး ေပၚေပါက္လၽွင္လည္း ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ေပ။

တစ္ဖက္ကၾကည့္လၽွင္မူ ေနာက္ထပ္လူလိမ္၊ လူမြဲမ်ား၏ အလိမ္အညာလုပ္ငန္း  မ်ားစြာ ျပည္တြင္းတြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ လက္ယပ္ဖိတ္ေခၚေနျခင္းပင္။

“ႏိုင္ငံက ခုမွ တံခါးဖြင့္တဲ့အခါက်ေတာ့ ေနာက္ေလး၊ ငါးႏွစ္အထိေတာ့ ျဖစ္ေနဦးမွာပဲ”ဟု ဦးမင္းေတဇၫြန္႔တင္က သုံးသပ္သည္။

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *