ကတၱီပါလမ္းခြဲ၊ ဒရမ္မာလမ္းခြဲႏွင့္ ပုဒ္မ ၉၅ (ခ)

ကတၱီပါ လမ္းခြဲ

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္အင္အားစုအခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာတည္ရွိခြင့္ထက္ အျပန္အလွန္ဖယ္ထုတ္ဖို႔သာ အားသန္ေလ့ရွိၾကသည္။ ဤသို႔ အျပန္အလွန္ဖယ္ထုတ္ရင္းမွ ေနာက္ဆုံး ပတ္တုတ္မရဘဲ ကြဲၾကၿပဲၾကေလေတာ့သည္။ ကြဲၾကၿပီဆိုေတာ့လည္း တုတ္ဆြဲ၊ ဓားဆြဲ၊ ေသနတ္ဆြဲၾကေတာ့သည္။ ဤသေဘာကို ေဝးေဝးရွာၾကည့္စရာမလို။ ႏွစ္ေပါင္း ၇၁ ႏွစ္ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကိုပဲၾကည့္ …။ ညီအစ္ကိုခ်င္းျဖစ္ၾကရသည့္ စစ္ပြဲဟုဆိုရသည့္တိုင္ ဤစစ္ပြဲႀကီးအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသည့္ ႏွစ္ဖက္ညီအစ္ကိုေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားခဲ့ၿပီနည္း …။

ဆိုခဲ့ပါအတိုင္း အကြဲအၿပဲေတြမ်ားလြန္းလွသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ထူးထူးျခားျခား အကြဲဇာတ္လမ္းတစ္ခုေတာ့ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၉ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီး၏ ျပည္လုံးကၽြတ္ညီလာခံႀကီးတြင္ျဖစ္သည္။ ဤညီလာခံတြင္ ေနာင္ ‘သန္႔ရွင္း’ ျဖစ္မည့္ ႏုတင္အုပ္စု (ဦးႏု၊ သခင္တင္) ႏွင့္ ေနာင္ ‘တည္ၿမဲ’ ျဖစ္မည့္ ေဆြၿငိမ္းအုပ္စု (ဦးဘေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း) တို႔ကို ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆုံး ဘယ္လိုမွ ေစ့စပ္မရေတာ့မွ ‘စကားနည္း ရန္စဲမူ ခုနစ္ခ်က္’ ျဖင့္ လမ္းခြဲၾကရန္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုစဥ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုတင္ျပခဲ့ေသာ ‘စကားနည္း ရန္စဲမူ ခုနစ္ခ်က္’ မွာ …၊

– ၁။ အခုကြဲတာဟာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး မေပါင္းႏိုင္ၾကလို႔ ကြဲၾကတဲ့ အကြဲပဲျဖစ္တယ္။ အင္အားမ်ားတဲ့ဘက္က နည္းတဲ့ဘက္ကို အႏိုင္က်င့္ ၿပီး ထုတ္ပစ္လိုက္တဲ့အကြဲမ်ိဳး မျဖစ္ေစရ …။
– ၂။ ဖဆပလ ရန္ပုံေငြနဲ႔ ပစၥည္းမ်ားကို ႏွစ္ဖက္အုပ္စု အညီအမၽွ ခြဲေဝယူၾက။
– ၃။ ဖဆပလအဖြဲ႕ကို ဘယ္သူယူထိုက္သလဲဆိုတာ ဦးစီးအဖြဲ႕က ဆုံးျဖတ္မယ္။
– ၄။ ဝန္ႀကီးေတြကို အခ်ိန္မေ႐ြး ထုတ္ပစ္ႏိုင္တဲ့အာဏာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွာရွိေပမယ့္ ထုတ္မပစ္ဘူး။ ဩဂုတ္လ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး က်င္းပတဲ့ေန႔အထိ လက္ရွိတာဝန္အတိုင္း ဆက္ယူၾကပါ။ ဒီအတြင္း ပါလီမန္မွာ အင္အားစုၾက။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေရာက္ေတာ့မွ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ရင္ ျဖဳတ္ခ်။ ျဖဳတ္မခ်ႏိုင္ရင္ အတိုက္အခံအေနနဲ႔ ေနၾကပါ။
– ၅။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရျဖစ္ရင္ တစ္ဖက္ကို မၫွဥ္းဆဲဘူး။ တစ္ဖက္က အစိုးရျဖစ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မၫွဥ္းဆဲပါနဲ႔။
– ၆။ အစိုးရဌာနအသီးသီးမွာ ဟိုဘက္ဒီဘက္က သြင္းထားတဲ့ အရာရွိေတြရွိရင္ ဘယ္ဘက္က အစိုးရျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ကို ထုတ္မပစ္ရ။ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအတိုင္း တာဝန္ဝတၱရားေဆာင္႐ြက္ေနသေ႐ြ႕ သူတို႔ ဆက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကပါေစ …။
– ၇။ ႏိုင္ငံေရးမွာ ေျပာမွားဆိုမွားရွိတဲ့အခါ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒီလို အမွားအယြင္းေတြရွိခဲ့ရင္ တစ္ေယာက္အေပၚ တစ္ေယာက္ အာဃာတ မထားၾကပါနဲ႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္မွာ ကိစၥႀကီးငယ္ရွိရင္လည္း ဝင္ထြက္သြားလာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဒီလိုပဲ ဝင္ထြက္သြားလာခ်င္ပါတယ္။

ခါတိုင္းလို ဓားဆြဲ၊ တုတ္ဆြဲ မျဖစ္ၾက၍၊ ေသနတ္ကိုင္ စစ္ၿပိဳင္ မတိုက္ၾက၍ ဆိုခဲ့ပါ ‘စကားနည္း ရန္စဲမူ ခုနစ္ခ်က္’ ကို ‘ကတၱီပါလမ္းခြဲ’ ဟု ဆိုႏိုင္လိမ့္မည္ထင္ပါသည္။

ဒရမ္မာ လမ္းခြဲ

‘ကတၱီပါလမ္းခြဲ’ မဟုတ္ေလာက္ေသာ ေနာက္ထပ္ ‘လမ္းခြဲ’ တစ္ခုကို မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္းက ေတြ႕လိုက္ရသည္။ သူရဦးေ႐ႊမန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ NLD အစိုးရတို႔၏ ‘ေညာင္ၫိုပင္စခန္းမွ လမ္းခြဲခန္း’ ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သက္တမ္းတိုးရာတြင္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားေန၍ ေကာ္မရွင္ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရသည္ဟု ဆိုသည္။ ဦးေ႐ႊမန္းတည္ေထာင္လိုက္ေသာပါတီႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္သည္ဆိုေသာ ေကာက္ခ်က္မ်ားရွိသလို ဦးေ႐ႊမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ၾကား ဆက္ဆံေရးကို သံသယႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဦးေ႐ႊမန္းကိုယ္တိုင္ကမူ “ႏိုင္ငံေရးဆိုတာက အင္မတန္မွ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ သိမ္ေမြ႕ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ခါမွာလည္း မူယာမာယာေတြ မ်ားတတ္ပါတယ္” …. ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ ‘ကတၱီပါ’ မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာသည္။ ‘ဒရမ္မာ လမ္းခြဲ’ ဟု ဆိုရမည္လားမသိ …။

အနီးေခတ္သမိုင္းကို ျပန္လွန္ရလၽွင္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္တုန္းက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ေရာ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ပါ ‘ေကာ္မရွင္’ ေတြ အသီးသီးရွိၾကသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ‘ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မရွင္’၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ‘ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္’ စသျဖင့္ …။ NLD အစိုးရတက္လာေသာအခါ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေကာ္မရွင္ထပ္မဖြဲ႕ေတာ့ပါ။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္မူ ဦးေ႐ႊမန္းဦးေဆာင္ေသာ (ဆိုခဲ့ပါ အမည္ျဖင့္ပင္) ေကာ္မရွင္သစ္ေပၚလာသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ အဆိုပါ ဦးေ႐ႊမန္းေကာ္မရွင္ကိုပင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေရာ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ပါ လႊမ္းၿခဳံသည့္ ‘ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေကာ္မရွင္’ အျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္လိုက္သည္။

ဤတြင္ ဥပေဒႏွင့္မညီဟုဆိုကာ တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႕က ကန္႔ကြက္သည္။ တစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ သက္တမ္းတိုးတိုင္းလည္း ပုံမွန္ပင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ စာေရးသူအေနႏွင့္ေတာ့ ဦးေ႐ႊမန္းေကာ္မရွင္ ဇာတ္သိမ္းခန္းထက္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ ခြင့္၊ မဖြဲ႕ ခြင့္ဆိုသည္ကိုသာဥပေဒႏွင့္ ညီ မညီ စဥ္းစားေနမိသည္။ ဤျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူသလိုရွိေသာ၊ ဤကိစၥထက္ ပိုအေရးႀကီးလိမ့္မည္ဟု ယူဆရေသာ၊ အခုတစ္ေလာ ‘ေဟာ့ထ္’ ျဖစ္ေနသည့္ ‘ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး’ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ … အျခားပုဒ္မတစ္ခုအေၾကာင္း စဥ္းစားေနမိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း (၄) ဥပေဒျပဳေရးတြင္ပါဝင္ေသာ ပုဒ္မ ၉၅၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ ၉၅ (ခ)

ဆိုခဲ့ပါ ပုဒ္မ ၉၅(ခ) က ယခုလိုဖြင့္ဆိုထားပါသည္။

၉၅ (ခ)

ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔ သေဘာကြဲလြဲပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ရမည္။

တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္ကား လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲတိုင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းၾကသည္။ ေနာက္ဆုံး ဘယ္လိုမွ ၫွိမရလၽွင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၾကေတာ့သည္။ ဤတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရနည္းေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကသာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႐ႈံးရေတာ့သည္။

ဤသို႔ေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲၾကသည္မ်ိဳး အေမရိကတြင္လည္း ရွိဖူးပါသည္။ ဤသို႔ရွိတိုင္းလည္း လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပူးတြဲအစည္းအေဝးထိုင္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကရပါသည္။ (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုေသာ သီးျခားအမည္ႏွင့္ေတာ့မဟုတ္) အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၿပီး အေျဖမရသည့္တိုင္ မဲေတာ့မခြဲပါ။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ထားလိုက္သည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္။ မူလပုဒ္မတြင္ပါေသာ ဆုံးျဖတ္ဆိုသည့္ စကားရပ္ေၾကာင့္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၾကသည္ကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ဖို႔လိုမည္ထင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ‘တိုင္းရင္းသားမ်ား’ ၏ ရပိုင္ခြင့္ဘက္မွ စဥ္းစားေပးဖို႔ျဖစ္ပါသည္။ ‘အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္’ ဆိုသည္မွာ ယခင္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒအရ ‘လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္’ မဟုတ္ပါသေလာ …။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မည္ဆိုစဥ္က အဆိုပါပုဒ္မႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပါတီတိုင္းေလာက္က ‘မူလအတိုင္းထားရန္’ ဟု အႀကံျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည့္ပါတီဆို၍ ‘ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ’ တစ္ခုတည္းသာရွိသည္။ သူက ယခုလို အႀကံျပဳခဲ့သည္။

‘လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲမႈကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္လၽွင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားကသာလၽွင္ တစ္ဖက္သတ္လႊမ္းမိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ မဲအေရအတြက္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ မဲအေရအတြက္ထက္ အျပတ္အသတ္ ပိုမ်ားေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မွမရွိေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။”

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေကာ္မတီ
(၂၀-၁၀-၂၀၁၄)

အကယ္၍ NLD, USDP စေသာ ပါတီႀကီးမ်ားသာ သေဘာထားႀကီးႀကီးျဖင့္ ဆိုခဲ့ပါ ပုဒ္မ ၉၅ (ခ) ကို ၫွိႏႈိင္းျပင္ဆင္ႏိုင္လၽွင္ အနည္းဆုံး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရမည္ထင္ပါသည္။

၁။ ‘အုပ္စုအခြင့္အေရး’ (Group Right) ျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ ‘အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္’ ၏ အခန္းက႑ကို အေလးထားရာေရာက္ျခင္း …၊
၂။ အမ်ားစုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (ဒီမိုကေရစီ) ကို လူနည္းစုအခြင့္အေရး (ဖက္ဒရယ္) ျဖင့္ အထိန္းအေထ လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားေကာင္းလာျခင္း …၊
၃။ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာက္ေလၽွာက္ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ ‘အမ်ိဳးသားတန္းတူညီမၽွေရး’ ကို လက္ေတြ႕ျဖည့္ဆည္းေပးရာေရာက္ျခင္း … စသည္တို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ 

ေက်ာ္ဝင္း (၄ မတ္လ၊ ၂၀၁၉)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *