“ေသမိန္႔အတြက္ အယူခံနဲ႔ အသနားခံစာတင္ေနတဲ့ ကာလသည္ အနိမ့္ဆုံး ၅ ႏွစ္နဲ႔ ၇ ႏွစ္ၾကားေလာက္ ၾကာတတ္တယ္”

ဥပေဒအႀကံေပးဦးခင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေသဒဏ္ကို အမွန္တကယ္ ကြပ္မ်က္ျခင္း ရွိ မရွိ၊ ႐ုံးထုတ္တြင္ အခ်ဳပ္ကား မဟုတ္သည့္ ကားကို သုံးခြင့္ရွိ မရွိ၊ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားကို တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ဦး ၊ ေဒၚမတပ္ဘဲ ေခၚခြင့္ ရွိ မရွိ၊ ႐ုံးထုတ္မ်ားတြင္ အမႈပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို မ်က္ႏွာမေပၚေအာင္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း ျပဳသင့္ မသင့္ စသည့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဒြိဟျဖစ္ဖြယ္ရာ တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို ဥပေဒအႀကံေပး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ The Voice Journal က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

The Voice Journal ။                ။ လူျမင္ကြင္းမွာ လူသတ္မႈေတြနဲ႔ တျခားအမႈေတြျဖစ္လာတာ မၾကာခဏေတြ႕ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူေတြက သိပ္မကူညီရဲၾကဘူး။ ဥပေဒအရ ကူညီသူကိုပါ အမႈပတ္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး ထင္ေနၾကတယ္။ အဲဒါ ကူညီသူကို အမႈပတ္ႏိုင္၊ မပတ္ႏိုင္ ဥပေဒ႐ႈေထာင့္အရ ဘယ္လိုရွိမလဲခင္ဗ်။

UKMM ။              ။ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ေနရာေတြမွာ အမႈအခင္းေတြ ျဖစ္ၾကတယ္ေပါ့။ ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ျဖစ္တာေတြ ျဖစ္မယ္။ အခ်င္းခ်င္း႐ိုက္က်၊ ႏွက္က်တာ ျဖစ္မယ္။ သို႔မဟုတ္ လူသတ္မႈေတြ ျဖစ္မယ္ေပါ့။ ဒါဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒအရေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြ ရာအိမ္မႉးေတြကလည္း အေရးယူေဆာင္႐ြက္လို႔ ရတယ္။ သူတို႔မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သာမန္ျပည္သူေတြကလည္းပဲ လူတစ္ေယာက္ကို အသက္အႏၲရာယ္ သို႔မဟုတ္ ခႏၶာကိုယ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ထိခိုက္ေအာင္လို႔ ျပဳမူေနတယ္ဆိုရင္ ဝင္ေရာက္ဟန္႔တားတာတို႔ တားဆီးပိတ္ပင္တာတို႔ ဖမ္းဆီးတာတို႔ လုပ္လို႔ရပါတယ္။ ဥပေဒေတြလည္း ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဥပေဒေပါ့။ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃ မွာဆိုရင္ ႏွစ္ခု ျပ႒ာန္းထားေပးတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြက အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာေတြ လမ္းေတြေပၚမွာ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားတာေတြ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ဟာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ရင္ တားဆီးရမယ္ ကန္႔ကြက္ရမယ္။ မရဘူး။ မနာခံဘူးဆိုရင္ ဖမ္းဆီးရမယ္ေပါ့။ ဒီလိုမ်ိဳး ျပ႒ာန္းထားသလို ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ရာဇဝတ္မႈႀကီးေတြ ကိုယ့္မ်က္စိေရွ႕ေမွာက္မွာ ျဖစ္လာတယ္ဆိုရင္လည္းပဲ ရဲကို အေၾကာင္းမၾကားႏိုင္ရင္ ကိုယ္တိုင္ ဖမ္းဆီးခြင့္ရွိတယ္။ ထိန္းသိမ္းခြင့္ရွိတယ္။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းဖို႔ ခက္ခဲေနတယ္ဆိုရင္ အေၾကာင္းၾကားေပးလို႔ ရပါတယ္။ ထို႔အတူပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြ မသိဘူး။ မရွိဘူး။ သာမန္ျပည္သူေတြပဲ ရွိေနတယ္ဆိုရင္လည္းပဲ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၇၉ မွာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ အသက္အႏၲရာယ္ သို႔မဟုတ္ ခႏၶာကိုယ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ထိခိုက္ေအာင္ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ေနတယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြဟာ အဲဒီခ်ိန္မွာ ဝင္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းတာတို႔၊ တားဆီးတာတို႔၊ ဟန္႔တားတာတို႔ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုေဆာင္႐ြက္ခဲ့လို႔ ဒီ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းတဲ့ေနရာမွာ တစ္စုံတစ္ရာ အႏၲရာယ္ျဖစ္သြားတယ္ဆိုရင္လည္းပဲ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၇၉ အရ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဒါေတြကို ျပည္သူေတြက မသိက်တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး ရာဇဝတ္မႈမူခင္းေတြျဖစ္ရင္ ဝင္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္က်တယ္ဆိုရင္ တစ္အခ်က္ သက္ေသလိုက္မွာေပါ့။ သတ္ေသလိုက္ရတယ္ဆိုရင္ ႐ုံးေတြ သြားရမယ္။ ရဲစခန္းေတြ သြားရမယ္။ အခ်ိန္ကုန္တယ္။ ကိုယ္ကို အမႈပတ္ႏိုင္တယ္။ ဒီလိုေတြးတာ ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ တစ္စုံတစ္ရာ ခုခံရင္းနဲ႔ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ရင္းနဲ႔ လက္လြန္သြားရင္လည္း ကိုယ္က တားဆီးႏွိမ္နင္းရာကေန တရားခံျဖစ္သြားမယ့္ အႏၲရာယ္လည္း ေၾကာက္တယ္ေပါ့။ အဲဒါကေတာ့ တကယ္ေျပာရရင္ ျပည္သူလူထုၾကားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိပညာေပးဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။

The Voice Journal ။                ။ တရား႐ုံးေတြမွာလည္း စြပ္စြဲခံရတဲ့သူေတြကို ဦး၊ ေဒၚ မတပ္ဘဲ ေခၚတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါက အဂၤလိပ္လက္ထက္ကတည္းက စခဲ့တာလို႔ သိရတယ္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ဦး၊ ေဒၚ တပ္မေခၚရဘူးလို႔ ျပ႒ာန္းထားလား။

UKMM ။              ။ တရားမမႈဆိုရင္ေတာ့ အျပန္အလွန္ ဦး တပ္ေခၚတယ္။ ရာဇဝတ္မႈေတြနဲ႔ ေရာက္လာတဲ့သူေတြဆိုရင္ ‘င’ တပ္ေခၚတယ္ေပါ့။ ငျဖဴ ငနီ ငေမာင္ ဒီလိုမ်ိဳး ေခၚတယ္ေပါ့။ ဒါဘယ္ကေနၿပီးလာလဲဆိုေတာ့ ျမန္မာ့ေရွးအစဥ္အလာကေန လာတာေပါ့။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာေတြက သာမန္အားျဖင့္ ရာဇတ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့ သူေတြကိုဆိုရင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ အဆင့္နိမ့္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ သူက ဦး၊ ကို၊ ေမာင္ မတပ္ေတာ့ဘဲ ‘င’ တပ္ၿပီး ေခၚၾကတာေပါ့။ ဒါက အဂၤလိပ္ေခတ္တရားစီရင္ေရးစနစ္ထိပါ လာခဲ့တာ။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၄၈ ရဲ႕ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တရား႐ုံးလက္စြဲဥပေဒေတြမွာေကာ ရဲလက္စြဲဥပေဒေတြမွာေကာ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲဥပေဒေတြမွာေကာ ဒီလိုေခၚရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားတာ မရွိဘူး။ ၿပီးေတာ့မွ စီရင္ထုံးေတြနဲ႔ တရား႐ုံးမွတ္တမ္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္လည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဦး တပ္ေခၚတာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕တယ္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဦးဘ စသည္အားျဖင့္ ဦး၊ ကို၊ ေမာင္ တပ္ၿပီးေတာ့ ေဒၚ၊ မ တပ္ၿပီး ေခၚတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒါက မွတ္တမ္းေတြအရေပါ့။ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာက အဲဒီလို မဟုတ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ ရဲစခန္းမွာ က်ရင္လည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ေနရတာ ဦးတို႔ ကိုတို႔ ေမာင္တို႔ မတပ္ဘဲနဲ႔ င ေတာ့ မတပ္ေတာ့ဘူး။ လွျမင့္ဆိုရင္ လွျမင့္ေပါ့။ ေဇာ္ဝင္း ဆိုရင္လည္း ေဇာ္ဝင္းေပါ့။ ရဲစခန္းမွတ္တမ္းေတြမွာလည္းပဲ တရားခံပုံစံေတြ ေရးသြင္းတဲ့အခါမွာ ဒါမ်ိဳးေတြ႕တယ္။ ထိုအတူ အက်ဥ္းေထာင္မွတ္တမ္းေတြမွာဆိုရင္လည္းပဲ ဒီအတိုင္းပဲ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕တယ္။ ဦး၊ ကို၊ ေမာင္ မတပ္ဘဲနဲ႔ လုပ္တယ္။ သို႔ေသာ္ တရား႐ုံးမွာက်ေတာ့ တရား႐ုံးအမူတြဲေတြမွာက်ေတာ့ တခ်ိဳ႕တရား႐ုံးေတြမွာ တပ္တယ္။ တခ်ိဳ႕တရား႐ုံးေတြမွာ မတပ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာကို သုံးသပ္လို႔ရလဲ ဆိုေတာ့ ဦး၊ ကို၊ ေမာင္ တပ္ျခင္း မတပ္ျခင္းသည္ တရား႐ုံးလက္စြဲေတြမွာေကာ ရဲလက္စြဲေတြမွာေကာ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲေတြမွာေကာ ဒီလိုသုံးႏႈန္းရမယ္လို႔ တရားဝင္ၫႊန္ၾကားထားတာေတာ့ မရွိပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ တကယ္လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြေပါ့။ တရား႐ုံးဆိုရင္လည္း တရား႐ုံးဆိုင္ရာ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ဒီဘက္က ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြကေတာ့ ဒီဟာက သူ႕အစဥ္လာက်င့္ထုံးက်င့္စဥ္အရ ျမင္ပုံျမင္နည္းက တရားခံ သို႔မဟုတ္ အက်ဥ္းသားဆိုရင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေအာက္က နိမ့္က်တဲ့ အလႊာလို႔ ႐ႈျမင္ၿပီးေတာ့ ဒီလိုသုံးၾကတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ မေခၚရဘူးလို႔ ျပ႒ာန္းထားတာ မရွိဘူး။ သို႔ေပမယ့္ ေသခ်ာတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီ ၁၉၄၈ ေနာက္ပိုင္း စီရင္ထုံးေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ခုန တရားခံေတြကို ဦး တပ္ၿပီးေတာ့ ကို တပ္ၿပီးေတာ့ ေမာင္ တပ္ေခၚၿပီးေတာ့ စီရင္ထုံးေတြ ႐ိုက္ထားတာ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ပါတယ္။ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ဒါဟာ တရား႐ုံးခ်ဳပ္တို႔ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တို႔ တရားစီရင္ေရးရဲ႕ တစ္ကယ့္အပိုင္းကေတာ ့ေလးေလးစားစားလိုက္နာတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ပါတယ္။

The Voice Journal ။                ။ တရားသူႀကီးက လူတစ္ဦးကို ဦး၊ ေဒၚ တပ္ၿပီး မေခၚရင္ အဲဒီလူက တရားခြင္မွာ ကန္႔ကြက္လို႔ရလား။

UKMM ။              ။ အဲဒါကေတာ့ ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဦး၊ ကို၊ ေမာင္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဂုဏ္ျဒပ္အလိုက္ေပါ့။ သူ႕ အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ ဂုဏ္ျဒပ္အလိုက္ သတ္မွတ္ေပးထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အလိုအေလ်ာက္ရထားတဲ့ အခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တရားခြင္ ေတာင္းခံခြင့္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုေတာင္းခံရင္းေတာ့လည္း ျပင္ေပးလို႔ ရပါတယ္။ ဒါဘာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာလဲ ဆိုရင္ ကိုေဆြဝင္းအမႈေပါ့။ ကိုေဆြဝင္းအမႈဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီရဲမွတ္တမ္းမွာေကာ ႐ုံးမွတ္တမ္းမွာေကာ တရားခြင္ကိုအမႈေခၚတဲ့အခါမွာေကာ တရားလိုကိုေတာ့ ကိုေက်ာ္မ်ိဳးေဆြ တရားခံကို က်ေတာ့ ေဆြဝင္းဆိုၿပီးေခၚတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တရားဝင္ကန္႔ကြက္ခဲ့ရတာ ရွိပါတယ္။ ဒါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္မခံႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့အခါမွာ တရား႐ုံးကလည္း ေျပာင္းၿပီးေတာ့ ကိုေက်ာ္မ်ိဳးေဆြနဲ႔ ကိုေဆြဝင္း ဒီလိုမ်ိဳးေျပာင္းလဲခဲ့တာေတာ့ ရွိတယ္။ ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Right ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

The Voice Journal ။                ။ ဦးကိုနီအမႈမွာ ၾကည္လင္းနဲ႔ ေအာင္ဝင္းေဇာ္ကို ေသဒဏ္ခ်တယ္။ အဲဒီေသဒဏ္က တကယ္ကြပ္မ်က္တာလား။

UKMM ။              ။ အခုဆိုရင္ ဦးကိုနီအမႈမွာဆိုရင္ ၾကည္လင္းတို႔ ေအာင္ဝင္းေဇာ္တို႔ကိုဆိုရင္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္တယ္ေပါ့။ ဒီအမိန္႔ေၾကာင့္ သူ မေသေသးဘူး။ သူ႕မွာ အခြင့္အေရးသုံးခု ရွိတယ္။ တစ္ခုက ဥပေဒအရ အခြင့္အေရးေပါ့။ အဲဒီဟာက သူ အယူခံခြင့္ ရွိတယ္။ ဒီျပစ္ဒဏ္ကေန လႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းခံခြင့္ရွိတယ္။ သို႔မဟုတ္ ဒီျပစ္ဒဏ္ကို ေလ်ာ့ေပါ့ေပးဖို႔ ေတာင္းခံခြင့္ရွိတယ္။ အခုဆိုရင္ ေသဒဏ္ကို ခ႐ိုင္႐ုံးေတြက ခ်မွတ္တဲ့အတြက္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ၇ရက္အတြင္း အယူခံခြင့္တင္ရတယ္။ အဲဒီမွာ ျပင္ဆင္လို႔ မေပးဘူး။ ပယ္လိုက္တယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွာ တစ္ပါးဒိုင္ရွိတယ္။ ႏွစ္ပါးဒိုင္ ရွိတယ္။ စုံညီဆိုၿပီးေတာ့ တရား႐ုံးခ်ဳပ္တရားသူႀကီးေတြ စုံညီစြာ ဆုံးျဖတ္တဲ့ စုံညီခုံ႐ုံးရွိတယ္။ အဲဒီေလးဆင့္ကို ျဖတ္လိုက္တဲ့အခါမွာ စုံညီခုံ႐ုံးအဆင့္ကေနမွ သူ႕ျပစ္ဒဏ္ကို အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ သူ႕ရဲ႕ေလွ်ာက္ထားခ်က္ အယူခံကိုပယ္လိုက္ၿပီဆိုရင္ သူ႕ရဲ႕ ဥပေဒအခြင့္အေရးက ကုန္သြားၿပီ။

တရား႐ုံးေတြက ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္လိုက္တဲ့အတြက္ သူ႕ေသဒဏ္ မေျပာင္းလဲဘူး။ သို႔ေသာ္ အဲဒီအခါမွာ ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္ ဘာခံစားႏိုင္လဲဆိုရင္ သူ႕ရဲ႕ လူမႈေရးအခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေပါ့။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဆီကို သူက အသနားခံစာတင္ခြင့္ ရွိတယ္။ သူ႕ျပစ္ဒဏ္ကို ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ သို႔မဟုတ္ ဒီျပစ္ဒဏ္ကေန လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးဖို႔ အနာခံစားတင္လိုက္လို႔ သမၼတကေန ျပစ္ဒဏ္ကို ေျပာင္းလဲေပးလိုက္တာ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ သို႔မဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ ဒါဆိုရင္လည္းပဲ သူ ေသဒဏ္ကေနၿပီးေတာ့ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းဒဏ္ ျဖစ္သြားတယ္ဆိုရင္ ႀကိဳးမေပးဘူး။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ေသမိန္႔အတြက္ အယူခံနဲ႔ အသနားခံစာတင္ေနတဲ့ ကာလသည္ အနိမ့္ဆုံး ၅ ႏွစ္နဲ႔ ၇ ႏွစ္ၾကားေလာက္ ၾကာတတ္တယ္။ အဲဒီၾကားထဲမွာမ်ား အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္လာရင္ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္က ေသဒဏ္သမားေတြကို ေသဒဏ္အမိန္႔ကေန ပယ္ဖ်က္ၿပီးေတာ့မွ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ခ်လိုက္တဲ့အတြက္ ေသဒဏ္ မေပးရေတာ့ဘူး။

အကယ္လို႔ သူက အယူခံမွာလည္း မႏိုင္ဘူး။ ပယ္ခံရတယ္။ သမၼတအသနားခံစာကလည္း ပယ္လိုက္တယ္။ အဲဒီၾကားကာလမွာလည္းပဲ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မလာဘူးဆိုရင္ေတာ့ သမၼတရဲ႕ အသနားခံစာပယ္လိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္းၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကေနမွ ဒီေသဒဏ္ အတည္ျပဳမိန္႔ဆိုၿပီးေတာ့ သူ႕ကို ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္ဖို႔ အမိန္႔တစ္ခု ထပ္ထုတ္ေပးရတယ္။ အခုဒီ ခုနစ္ရက္အတြင္းမွာ သူတို႔ တရားခံေတြဘက္က ကိုၾကည္လင္းတို႔ ေအာင္ဝင္းေဇာ္တို႔ဘက္ကေန သူ႕ျပစ္ဒဏ္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔အတြက္ အသနားခံစာတင္သလို ဒီဘက္က ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးဘက္ကလည္း သူ႕ကို ေသဒဏ္အတည္ျပဳေပးဖို႔ တစ္ၿပိဳင္တည္းတင္ၾကတယ္။ ဒီဘက္က အသနားခံစာ လုံး၀႐ႈံးသြားၿပီဆိုရင္ ဟိုဘက္က ေသဒဏ္အတည္ျပဳမိန္႔သည္။ ထြက္လာတာေပါ့။ အဲဒီေသဒဏ္အတည္ျပဳမိန္႔ရမွ သူ႕ကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနကေန သူ႕ကို ဘယ္ေထာင္မွာ ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္မွာ ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္မလဲဆိုတာ သူ႕ကို မူလအမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ မူလ႐ုံးတရားသူႀကီးနဲ႔ရ က္ေတြ ျပန္ညႇိရတာေပါ့။ ျပန္ညႇိၿပီး ေပးရတာ။ လူတစ္ေယာက္ကို တရား႐ုံးက ေသဒဏ္ခ်လိုက္တိုင္း အဲဒီေသဒဏ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးရတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ ၾကားထဲမွာ အယူခံအဆင့္ဆင့္မွာ ေျပာင္းလဲႏိုင္တယ္ အသနားခံစာမွာ ေျပာင္းလဲႏိုင္တယ္။ အဲဒီႏွစ္ခု မေျပာင္းလဲရင္လည္းပဲ အဲဒီႏွစ္ခုေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္လာခဲ့ရင္လည္းပဲ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္တယ္။ အဲဒီဟာေတြ အကုန္လုံးဘာမွမျဖစ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ သူသည္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကေန ေသဒဏ္အတည္ျပဳမိန္႔ခ်ေပးလိုက္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာအက်ဥ္းေထာင္ကေနမွ သူ႕ကို ေသဒဏ္အတည္ျပဳၿပီးေတာ့ ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္လုပ္မွာေပါ့။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေသဒဏ္စနစ္ကို မဖ်က္သိမ္းေသးတဲ့အတြက္ ေနာက္တစ္ခါ အခုရွိေနတဲ့ NLD အစိုးရကလည္း ျပည္သူကေန ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ျပည္သူေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ အစိုးရ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေပၚေပါက္ေသာ အစိုးရ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေသဒဏ္အတည္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးခြင့္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႕ရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ အကုန္လုံးမွာ သူအပယ္ခံရတယ္ဆိုရင္ တစ္ေန႔ေန႔မွာ သူဟာ ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္မႈ ခံရႏိုင္တယ္။

The Voice Journal ။                ။ ျပည္သူေတြက ေသဒဏ္ကို ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂၀ ပဲခ်မယ္လို႔ ေျပာေနတာေတြရွိတယ္။ မေသမခ်င္းႀကိဳးကြင္စြပ္သတ္တာနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂၀ ဘယ္လိုကြာပါသလဲ။

UKMM ။              ။ ေသဒဏ္က ေသဒဏ္သက္သက္ပဲ။ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂၀ က ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂၀ ။ မဆိုင္ဘူး။ ေသဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ၿပီဆိုရင္ အယူခံဝင္လို႔ ရတယ္ေပါ့။ အယူခံအခြင့္အေရးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ခုရွိတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေသဒဏ္က်ရင္ အယူခံကို ျငင္းပယ္တဲ့ သူ မရွိဘူး။ အျပင္က လူေတြမသိတာပဲ ရွိတယ္။ ေသဒဏ္အယူခံတက္မယ္ဆိုရင္ ထပ္ေမးရတယ္။ အတြင္းအယူခံယူမယ္ဆိုရင္ အျပင္က ေရွ႕ေနမငွားေတာ့ဘဲ ေထာင္ထဲမွာ ရွိတဲ့ အရာရွိေတြနဲ႔ လုပ္ေပးတယ္။ အက်ဥ္းေထာင္ကေန တာဝန္ယူၿပီးေတာ့ သူရဲ႕ ေလၽွာက္လဲခ်က္ေတြ အမႈေတြကို ေလ့လာၿပီးေတာ့ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရတယ္။ အျပင္ အယူခံဝင္မယ္ဆိုရင္ သူ(ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူ) ကိုယ္တိုင္ ေရွ႕ေနငွားႏိုင္ရင္ သူ႕ရဲ႕ ေရွ႕ေနကေန အယူခံတင္မယ္။ ေရွ႕ေနမငွားႏိုင္ရင္ အစိုးရက သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ကို တာဝန္ေပးၿပီးေတာ့ တင္ခြင့္ေပးရတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အျပင္လူေတြနဲ႔ မဆက္သြယ္ခ်င္ေတာ့လို႔ အတြင္းအယူခံအေနနဲ႔ တင္လိုက္တာမ်ားတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးေတြကို အျပင္က မသိလိုက္တာရွိမယ္။ အယူခံကေတာ့ အဆင့္ဆင့္တင္ပါတယ္။ ေသဒဏ္ခ်ထားၿပီးရင္ အဲဒါက အယူခံအဆင့္မွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အသနားခံစာအဆင့္မွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဆင့္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ အယူခံေအာင္တာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သနားတာ၊ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရတာ တစ္ခုခုရခဲ့ရင္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းကို ေျပာင္းလဲလိုက္တယ္။ အရင္ကေတာ့ ကၽြန္းပို႔တာေပါ့။ ကိုကိုးကၽြန္းတို႔ ဘာတို႔ေပါ့။ အခုက ဒီဟာေတြမရွိေတာ့ ေထာင္ဒဏ္နဲ႔ပဲ ေျပာင္းလဲလိုက္တယ္။ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းမွာလည္း အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ေပးရတယ္။ ‘က’ အဆင့္တစ္သက္တစ္ကၽြန္းဆိုရင္ ေထာင္ဒဏ္ ၂၅ ႏွစ္၊ ‘ခ’ ဆိုရင္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂၀ ၊ ‘ဂ’ ဆိုရင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္၊ ‘ဃ’ ဆိုရင္ ၁၄ ႏွစ္၊ ‘ဃ’ အဆင့္ကေတာ့ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ေတြမွာ မသုံးဘူး။ စစ္ဘက္တရား႐ုံးေတြကပဲ ‘ဃ’ အဆင့္တစ္သက္တစ္ကၽြန္းခ်ခြင့္ ရွိတယ္။ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂၀ ဆိုတာ ‘ခ’ အဆင့္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းဆိုၿပီး တရား႐ုံးက သတ္မွတ္ေပးမွ ရတာ။ ေသဒဏ္ကို ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂၀ ေျပာင္းဖို႔ဆိုတာ ဒီအတိုင္းေျပာင္းလို႔ မရပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးရဲ႕ အယူခံအဆင့္မွာ ေျပာင္းတာ ျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ သမၼတက အသနားခံစာအဆင့္မွာ ေျပာင္းတာ ျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေျပာင္းတာပဲ ျဖစ္မွာပါ။

The Voice Journal ။                ။ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီးရင္ အက်ဥ္းဦးစီးက ျပစ္ဒဏ္ခံရမဲ့သူကို ဘာေတြလုပ္လဲ။

UKMM        ။               ။ ေသဒဏ္အက်ဥ္းသားကို အမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီးသြားရင္ သီးသန္႔ခြဲထားရတယ္။ ေသဒဏ္ႀကိဳးမေပးခင္ၾကားထဲမွာ ဒါမွမဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္တစ္ခု မေျပာင္းလဲခင္အထိ လုံလုံၿခဳံၿခဳံထိန္းသိမ္းေပးရတယ္။ အကယ္၍ အယူခံလည္း မႏိုင္ဘူး။ အသနားခံစာကလည္း မႏိုင္ဘူး။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာလည္း မလာဘူးဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကေန ေသဒဏ္အတည္ျပဳမိန္႔၊ ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္ဖို႔ အမိန္႔ ေရာက္လာၿပီ။ အမိန္႔က အက်ဥ္းဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံးကို ေရာက္တာေပါ့။ အဲဒီ့႐ုံးကေနၿပီးေတာ့ ေသဒဏ္စီရင္ခဲ့တဲ့ တရား႐ုံးရဲ႕အနီးဆုံးမွာရွိတဲ့ ‘က’ အဆင့္ အက်ဥ္းေထာင္ကို ေသဒဏ္အတည္ျပဳမိန္႔ ပို႔ေပးလိုက္တာေပါ့။ ႀကိဳးစင္ကလည္းပဲ ‘က’ အဆင့္ အက်ဥ္းေထာင္နဲ႔ ဗဟိုအဆင့္အက်ဥ္းေထာင္ေတြမွာ ရွိတယ္။ အဲဒီလို ပို႔လိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးကလည္းပဲ သူ႕ရဲ႕ မူလအမိန္႔ခ်လိုက္တဲ့ တရား႐ုံးကို ပို႔ေပးရတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ အက်ဥ္းေထာင္နဲ႔ ေသဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ တရားသူႀကီးနဲ႔ ဘယ္ေန႔ဘယ္အခ်ိန္မွာ ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္မယ္ဆိုတာကို ၫွိရတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႀကိဳးေပးမဲ့ေနရာမွာ မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ရမယ့္သူေတြ ရွိတယ္။ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြ၊ ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉးေတြ တက္ရမယ္။ အက်ဥ္းေထာင္ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး၊ အမိန္႔ခ်လိုက္တဲ့ တရား႐ုံးက တရားသူႀကီးေတြ တက္ရမယ္။ ဆရာဝန္ႀကီးႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားတာ ဟုတ္ မဟုတ္ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္။ ဟုတ္ မဟုတ္ အတည္ျပဳေပးဖို႔ေပါ့။ အဲဒီလူေတြကို ၫွိၿပီးေတာ့မွ အားလုံးသင့္ျမတ္တဲ့ ရက္တစ္ရက္ကို သတ္မွတ္ရတာ။ ႀကိဳးေပးတာကေတာ့ မနက္ အာ႐ုံတက္ခ်ိန္ကို ႀကိဳးေပးတာမ်ားတယ္။ ႀကိဳးေပးခံရမယ့္ အက်ဥ္းသားကို ၂၄ နာရီ ႀကိဳတင္အသိေပးရမယ္။ အသိေပးၿပီးရင္ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးအားလုံးကို သူ႕ကို ေပးရမယ္။ အိမ္နဲ႔ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ခ်င္တယ္ဆိုရင္ လိုက္ေခၚေပးတယ္။ အစားအစာေကၽြးတယ္။ သူမွာခ်င္တာ သူ႕ေတြ႕ခ်င္တာေတြ ေဆာင္႐ြက္ေပးတယ္။

The Voice Journal ။                ။ ရဲေတြအေနနဲ႔ ရဲလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အကုန္ၿပီးေအာင္မလုပ္ဘူးဆိုရင္ တရားျပန္စြဲလို႔ရလား ဆရာ။ ဦးကိုနီကိစၥမွာ ရဲေတြရဲ႕လုပ္ငန္းကုန္ေအာင္ မလုပ္ဘူးဆိုၿပီး ေျပာဆိုမႈေတြရွိလို႔ပါ။

UKMM ။              ။ ရဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒေတြမွာလည္း ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ရဲလုပ္ငန္းအကုန္ၿပီးေအာင္ မလုပ္သြားဘူးဆိုရင္ တရားစြဲလို႔ ရတယ္။ ရဲေတြက ရဲလက္စြဲဥပေဒအတိုင္းပဲ လုပ္ရပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူႀကဳံေနရတဲ့ ျပသာနာက ဘာလဲဆိုေတာ့ အမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရဲကို သြားတိုင္တယ္ဆိုရင္ ရဲက အမႈမဖြင့္ေပးဘူး။ ရဲလက္စြဲအရဆိုရင္ တယ္လီဖုန္းနဲ႔ေတာင္ လွမ္းတိုင္ရင္ ပထမသတင္းေပးတိုင္ခ်က္ရယူၿပီး အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေပးရတယ္။ ရဲလက္စြဲဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ နစ္နာသူက လာေရာက္တိုင္ၾကားပါလ်က္ တိုင္ခ်က္မဖြင့္ေပးဘူးဆိုရင္ သူ႕ကို အလုပ္ကေန ထုတ္ပယ္သည္အထိ အေရးယူလို႔ ရတယ္။ အမ်ားျပည္သူက အဲဒီအခ်က္ကို မသိေတာ့ တိုင္ရေကာင္းမွန္း မသိဘူး။ တိုင္ဖို႔လည္း ဝန္ေလးေနၾကတယ္။ တကယ္လို႔ ရဲေတြ ရဲလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း မလုပ္လို႔ တိုင္ရင္ ရဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဥေပဒနဲ႔ အနည္းနဲ႔ အမ်ားေတာ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးပါတယ္။

The Voice Journal ။                ။ ရဲစည္းကမ္းနဲ႔ အေရးယူတယ္ဆိုၿပီး လုပ္တာေတြက ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဘာမွမသိရဘူး။ ျပည္သူေတြ အျမင္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိႏိုင္ဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္သင့္လဲ။

UKMM ။              ။ ျပည္သူေတြ သိေအာင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသိေပးဖို႔ လိုတယ္။ အခုတေျဖးေျဖးျဖစ္ေနတာက ရဲ႕တပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ပုံရိပ္လည္း က်ဆင္းလာတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကလည္း မႀကဳံစဖူးနိမ့္က်လာတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အားကိုးအားထားျပဳဖို႔လည္း ျပည္သူေတြက အယုံအၾကည္နည္းလာတယ္။ နည္းလာတဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းက ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ျပည္သူလူထုၾကား သိခြင့္သိထိုက္တဲ့ သတင္းကို ျပည္သူေတြ သိခြင့္မရလို႔။ ဥပမာကိစၥတစ္ခုမွာ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ ရဲလုပ္ငန္းေတြ ကုန္စင္ေအာင္ မလုပ္ဘူး။ ရဲလုပ္ငန္းေတြ မလုပ္ဘဲ ျငင္းဆန္ခဲ့တယ္။ မမွန္မကန္ လုပ္ခဲ့တယ္ ဒါေၾကာင့္ ရဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအရ ဒီလူေတြေတာ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးလိုက္တယ္ဆိုတာကို ျပည္သူေတြ မသိရဘူး။ အဲဒီလို အသိေပးလိုက္ရင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းမယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆၿပီး အသိမေပးဘူး။  မသိရတဲ့အခါက်ေတာ့ ျပည္သူေတြက အေရးယူမႈမရွိဘူး ထင္သြားတာ။ ျပည္သူေတြက ရဲနဲ႔ ဆက္ဆံဖို႔ အမ်ားႀကီးေရွာင္လာတာရွိတယ္။ တရား႐ုံးေတြ ၾကန္႔ၾကာတာလည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ ကိုယ္တိုင္ျမင္ ကိုယ္တိုင္ၾကားပါလ်က္နဲ႔ သက္ေသအျဖစ္ထြက္ဆိုဖို႔ ျငင္းဆန္ေနတာေတြ ရွိတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ျပည္သူကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းအသိေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့။

The Voice Journal ။                ။ ဦးဟန္ထူးအမႈအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕အမႈေတြမွာ ထီးေတြနဲ႔ ကာၿပီး ႐ုံးထုတ္တာေတြ ရွိလာတယ္ေပါ့။ အဲဒါမ်ိဳးေတြက ဥပေဒနဲ႔ ညီလား။ သူတို႔မွာ အဲဒီလိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိလား ခင္ဗ်။

UKMM။               ။ ဒါေတြလုပ္ခြင့္မရွိဘူးဆိုတာ တည္ဆဲဥပေဒေတြမွာ ျပ႒ာန္းၿပီးသား။ ရဲလက္စြဲဥပေဒမွာလည္း တရားခံတစ္ဦးကို ႐ုံးထုတ္ရင္ လုံၿခဳံေရးဘယ္လိုရယူရမယ္ဆိုတာ ပါၿပီးသား။ အက်ဥ္းသားေဘးကေန ထီးေတြနဲ႔ ကာဖို႔ မျမင္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ျပ႒ာန္းထားတာ မရွိဘူး။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကလြဲၿပီး မည္သူမၽွ ႐ုံးထုတ္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ မရွိဘူး။ အေသးစိတ္ကို ျပ႒ာန္းထားတယ္။ ရဲလက္စြဲမွာလည္း ခြင့္မျပဳထားဘူး။ ဦးဟန္ထူးအမႈမွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အျမင္မွားေအာင္ ျဖစ္လာတာက တကယ္ေျပာရရင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ တရား႐ုံးေတြက ဥပေဒေတြရွိေနတာကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ခြင့္ျပဳထားလို႔ ျဖစ္ေနတာပဲ။ ဥပေဒကေတာ့ ခြင့္ျပဳလို႔ မရဘူး။

The Voice Journal ။                ။ ႐ုံးထုတ္တဲ့အခါ အခ်ဳပ္ကားမဟုတ္တဲ့ သီးသန္႔ကားေတြနဲ႔ ႐ုံးထုတ္ခြင့္ ရွိလား။

UKKM ။               ။ ရဲအခ်ဳပ္ကားနဲ႔ ထုတ္ဖို႔ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ ႐ုံးထုတ္တဲ့အခါလည္း ဘယ္လိုလုံၿခဳံေအာင္ လုပ္ရမယ္ဆိုတာေတြပါတယ္။ ျပသာနာက ႐ုံးထုတ္တဲ့ ကားေတြ ႐ုံးကို အခ်ိန္မီပို႔ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခက္အခဲရွိလာတယ္။ ႐ုံးထုတ္ကားေတြ မလုံေလာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းေတြက တရားခံေတြကို တရား႐ုံကို အခ်ိန္မီပို႔ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ေတြကို အကူအညီေတာင္းခံရတာမ်ိဳး ရွိေကာင္းရွိႏိုင္တယ္။ ဒါက ဥပေဒနဲ႔အညီေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီမွာလည္း ႏွစ္ပိုင္းရွိတယ္။ ႐ုံးထုတ္ကားမဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္မီပို႔ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ လုံၿခဳံေရးသီးသန္႔လိုအပ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕အစီအမံနဲ႔ ကားစီစဥ္ၿပီးသြားတာဆိုရင္ ဥပေဒနဲ႔ ညီၫြတ္တယ္။ သက္ဆိုင္ရာ တရားခံရဲ႕ ကား သူ႕မိသားစုေဆြမ်ိဳးက ပို႔တဲ့ ကားနဲ႔ေတာ့ ႐ုံးထုတ္လို႔ မရဘူး။ အဲဒီလို ကားနဲ႔ သြားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ ညီၫြတ္မႈ မရွိဘူး။ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အဲဒီလို ကားကိစၥအခက္အခဲျဖစ္လာရင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ေတြဆီ အကူအညီေတာင္းတာ မ်ားတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ေတြက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ေတြ၊ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ေပးလိုက္တာေပါ့။ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တိုက္႐ိုက္ေခၚခြင့္ေတာ့ မရွိဘူး။

ေအာင္ၿဖိဳးဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *