ရန္ကုန္ ဆိုင္ကယ္ဝိေရာဓိ

ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ မိနစ္ ၂၀ အမ်ားဆုံးေမာင္းရသည့္ ခရီးကို ဦးေက်ာ္ေဝ စက္ဘီးျဖင့္ တစ္နာရီေက်ာ္ သြားလာေနရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦးေက်ာ္ေဝ သည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ႐ြာသာႀကီးစက္မႈဇုန္သို႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ စက္ဘီးျဖင့္ သြားလာေနရသူ ျဖစ္သည္။ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ဆိုလၽွင္ လူပင္ပန္းသက္သာကာ အခ်ိန္တိုအတြင္း ခရီးတြင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဆိုင္ကယ္စီးရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနသည္။

“ဆိုင္ကယ္သုံးသိန္းနဲ႔ ဝယ္ထားတာ တစ္လရွိၿပီ။ တစ္ခါမွ ထုတ္မစီးရေသးဘူး။ ရဲအဖမ္းခံရမွာ စိုးလို႔”ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္နယ္နိမိတ္တြင္ ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္မျပဳသျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ ဆိုင္ကယ္စီးလၽွင္ပင္ ျပစ္မႈေျမာက္ေနသည္။ ယင္းမွာ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကြန္ရက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ၿမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ားတြင္မူ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိေသာ္လည္း ဘတ္စ္ကားလိုင္း မေရာက္၊ ဆိုင္ကယ္ကိုသာ အားထားရသည့္ ရန္ကုန္ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနသူမ်ားအတြက္ အဆင္မေျပလွ။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ရန္ကုန္ဆင္ေျခဖုံး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ျပဳေရး ေတာင္းဆိုသံမ်ား ထြက္လာသည္။

ဆိုင္ကယ္ မစီးရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အစီးေရ တစ္စတစ္စမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အတူ ယာဥ္စည္း ကမ္းလမ္းစည္းကမ္းႏွင့္ အညီ ေမာင္းႏွင္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ၿပိဳင္ေမာင္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားမႈ တိုးပြားလာခဲ့သည္။

ထိုအေျခအေနကို ကုစားရန္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္တြင္ YCDC နယ္နိမိတ္ အတြင္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို တရားဝင္စီးနင္းခြင့္ ပိတ္ပင္လိုက္သည္။

အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ တားျမစ္ထားသည့္တိုင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာျခင္း၊ ေလာင္စာဆီသက္သာျခင္း စသည့္ အားသာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို ရန္ကုန္ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယေန႔ထိတိုင္ အသုံးျပဳေနရဆဲျဖစ္သည္။ ယင္း၏ အက်ိဳးဆက္က ရန္ကုန္ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ေနထိုင္သူမ်ားကို ဥပေဒျပင္ပသို႔ ေရာက္ရွိေစခဲ့သေလာ။

“ၿမိဳ႕သစ္ျပည္သူေတြအတြက္က ေ႐ြးစရာလမ္း မရွိပါဘူး။ ေလာက္စာဆီဖိုးသက္သာတဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေတြကို သုံးေနရတာဟာ တကယ့္အျဖစ္မွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း)  မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးႏိုင္က ဆိုသည္။

ဦးေအးႏိုင္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ YCDC  နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္း ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ ေလးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လႈိင္သာယာ၊ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ နယ္နိမိတ္ႏွင့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ကာ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္၍ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ျပဳရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အဆိုတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

YCDC နယ္နိမိတ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ကို ကန္႔သတ္ ထားေသာ္လည္း ယင္းအမိန္႔ ထုတ္ျပန္သည့္ ေန႔မွ ယေန႔အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔အထိ ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ နားလည္မႈယူကာ စီးနင္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအးႏိုင္က လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပသည္။

နားလည္မႈျဖင့္ ေနာက္ကြယ္တြင္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္အျပင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတို႔ကို ထိခိုက္လာေစသည္။ မွတ္ပုံတင္မရွိသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ ပစၥည္းလုယက္ျခင္း၊ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ စီးနင္းအသုံးျပဳျခင္းမ်ား ရွိလာသည္။

ထိုအေျခအေနမ်ားကို ကုစားရန္ႏွင့္ ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို တရားဝင္မွတ္ပုံတင္စီးနင္းခြင့္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ႀကိဳးစားၾကသည္။

တရားဝင္ မဟုတ္ျခင္း ဆိုးက်ိဳး

ဦးေဇယ်၏လၽွပ္စစ္ဆိုင္ကယ္ေရွ႕ တြင္တပ္ထားသည့္ျခင္းအတြင္းမွေက်ာပိုး အိတ္အလုခံလိုက္ရသည္။

ဦးေဇယ်၏ ေနအိမ္သည္ အနီးဆုံး YBS ဘတ္စ္ကားဂိတ္သို႔ ေရာက္ရွိရန္အတြက္ နာရီဝက္ခန္႔ လမ္းေလၽွာက္ရသည္။ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းျဖစ္သျဖင့္ ေန႔စဥ္႐ုံးတက္ရသူအဖို႔ YBS ဘတ္စ္ကားဂိတ္သို႔ သြားရန္အတြက္ ၾကားခံယာဥ္ လိုအပ္ေနသည္။ ထိုအတြက္ လၽွပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးကို ဝယ္ယူကာ ေန႔စဥ္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း (၁၃) ရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္မွ YBS ဘတ္စ္ကားဂိတ္ရွိသည့္ မ.၀.တ လမ္းဆုံသို႔ တစ္ဆင့္လာသည္။ ထိုမွ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ႐ုံးတက္သည္။

တစ္ေန႔စာ ၂၀၀ က်ပ္ျဖင့္ စက္ဘီး၊ ဆိုင္ကယ္အပ္ႏွံသည့္ေနရာတြင္ စီးေတာ္ယာဥ္ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ကယ္အပ္ရန္ အသြား ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းလာသည့္ လူငယ္သုံးဦးက ဦးေဇယ်၏ ေက်ာပိုးအိတ္ကို လုယူသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

“မနက္ ၁၀ နာရီ။ လူျမင္ကြင္းမွာကြာ။ ဘယ္သူကမွ လုမယ္လို႔ မထင္မိဘူး”ဟု ဦးေဇယ်က ဆိုသည္။

ေက်ာပိုးအိတ္ႏွင့္အတူ လက္ကိုင္ဖုန္း၊ ပိုက္ဆံအိတ္၊ မွတ္ပုံတင္တို႔ပါသြားသည့္အတြက္ ရဲစခန္းတြင္ တိုင္ခ်က္ဖြင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆိုင္ကယ္စီးနင္းသူ လူငယ္သုံးဦးကို မမိခဲ့။ လုယူသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တြင္ ယာဥ္နံပါတ္ျပားတပ္ထားေသာ္လည္း အစစ္ မဟုတ္။ ယင္း၏ အက်ိဳးဆက္က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကဲ့သို႔ ယာဥ္နံပါတ္စုံစမ္းကာ ဖမ္းဆီးရန္ မလြယ္ေခ်။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC)  နယ္နိမိတ္အတြင္း၌ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းပစၥည္းလုယူခံရျခင္းက ဦးေဇယ်တစ္ဦးတည္းေတာ့ မဟုတ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း လူဦးေရအမ်ားဆုံးေနထိုင္သည့္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ပစၥည္းလုယက္မႈ ေန႔စဥ္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းေမာင္က ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဆိုင္ကယ္အေရး ေမးခြန္းေမးစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုသည္။ ဆိုင္ကယ္ေၾကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမွာလည္း လႈိင္သာယာတြင္ တစ္ရက္လၽွင္ ငါးမႈခန္႔ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

“လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ယာဥ္အမႈစစ္႐ုံးကို သြားၿပီး စုံစမ္းေတာ့ တစ္လကို အမႈေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ေနတယ္။ အမ်ားဆုံးက လိုင္စင္မဲ့ဆိုင္ကယ္နဲ႔ စည္းကမ္းမဲ့ေမာင္းလို႔ ျဖစ္တာ”ဟု ဦးဝင္းေမာင္က ဆိုသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေပါင္း ၂၆၈၅ ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕စာရင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။ ယင္းအနက္ ဆိုင္ကယ္က လူကို တိုက္မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ကာ ၁၅၆ မႈရွိၿပီး ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ကားတိုက္မႈ ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္ကာ ၁၅၃ မႈ ရွိသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတစ္လတည္းတြင္ပင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ယာဥ္တိုက္မႈေပါင္း ၂၃၁ မႈ ရွိသည့္ အတြက္ တစ္ရက္လၽွင္ ယာဥ္တိုက္မႈ ပ်မ္းမၽွ ခုနစ္မႈႏႈန္း ျဖစ္ပြားေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ရန္ကုန္တြင္ ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္ကို တရားဝင္စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ေထာက္ျပသူမ်ား ရွိလာသည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ အလစ္သုတ္သူတို႔ေၾကာင့္ ေက်ာပိုးအိတ္အလုခံခဲ့ရဖူးသည့္ ဦးေဇယ်ကမူ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို စနစ္တက် စီးနင္းခြင့္ျပဳေပးသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္ ျပဳသင့္ေလာ

တရားဝင္စီးခြင့္မရွိေသာ္လည္း လိုအပ္ခ်က္အရ စီးနင္းေနၾကရသည္။ ယင္းအျပင္ လိုင္စင္မဲ့ဆိုင္ကယ္မ်ား အသုံးျပဳကာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားပါ က်ဴးလြန္လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳသင့္ မသင့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ေနၾကရသည္။

ရန္ကုန္ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ နယ္နိမိတ္ႏွင့္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ကာ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္၍ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ျပဳရန္အဆိုကို အလုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲလြင္က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသည္။

“ပညာေပးဖို႔၊ စည္းကမ္းအတိုင္း အေရးယူဖို႔ပဲလိုတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ဆိုင္ကယ္ျပႆနာသည္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလုံးႏွင့္ မသက္ဆိုင္သျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ရမည့္ အဆိုဟု တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္လြင္က ကန္႔ကြက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲ ၅၀၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၆၅ ႏွင့္ ၾကားေနမဲသုံးမဲ ရွိ၍ အဆိုကို ေဆြးေႏြးခြင့္ မျပဳခဲ့ေပ။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နည္းတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္ (၂၀၁၆  ခုႏွစ္) က အဆိုတင္ခဲ့ဖူးသည္။

ေဒသႏၲရအမိန္႔ထုတ္ျပန္ကာ တရားဝင္စီးနင္းခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ တရားဝင္စီးနင္းခြင့္ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္လၽွင္ (ဥပမာ – နယ္ေက်ာ္လၽွင္) ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးရန္ တိုက္တြန္းသည့္ အဆိုကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က တင္သြင္းခဲ့သည္။

“အဆိုတင္ၿပီးေတာ့ စည္ပင္ နယ္နိမိတ္ျဖစ္တဲ့ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုနဲ႔ ဒလၿမိဳ႕နယ္မွာ စီးခြင့္ျပဳလိုက္တယ္။ လပိုင္အတြင္းမွာ လုပ္တယ္။ က်န္တဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြ ထပ္ၿပီးေတာ့ မတိုးေတာ့ဘူး။ ေ႐ႊျပည္သာ၊ လႈိင္သာယာ ဘာမွ ပါမလာေတာ့ဘူး။ ဒီေန႔အထိပဲေပါ့”ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္စည္ပင္နယ္နိမိတ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္ကို ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ ကန္႔သတ္ရာမွ ဒလၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုကို စီးနင္းခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ၃၁ ၿမိဳ႕မွာ ယေန႔အထိ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ ကန္႔သတ္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မၾကာခဏေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ ညီၫြတ္စြာ စီးနင္းခြင့္ျပဳသြားရန္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းလၽွပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာင္တိုဘာလ ၆ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“မည္သည့္နယ္နိမိတ္တြင္း စီးနင္းခြင့္ မျပဳဘူး။ အဲဒီလို နယ္နိမိတ္ေတြကို ျပန္လည္သတ္မွတ္ေနပါတယ္။ သတ္မွတ္ၿပီးလို႔ စီးနင္းခြင့္ျပဳရင္လည္း ယာဥ္လိုင္စင္၊ လူလိုင္စင္ ရွိရပါမယ္။ ဥပေဒနဲ႔ ညီၫြတ္စြာ အသုံးျပဳရပါမယ္။ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ရင္ေတာ့ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမယ္”ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သုံးႏွစ္ၾကာသည့္တိုင္ ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တရားဝင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ မျပဳေသးေခ်။ ဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည့္ ရန္ကုန္တိုင္း အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (YRTA) က ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ လၽွပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ သုံးဘီးဆိုင္ကယ္တို႔ကို စီးနင္းခြင့္ေပးမည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း စီးနင္းခြင့္ေပးမည့္ ေန႔ကိုမူ တိက်စြာထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေခ်။

မထသမွ YBS ဘတ္စ္ကားစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္တိုင္ ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕သို႔ ဘတ္စ္ကားကြန္ရက္ ျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမတ္မင္းသူက ဆိုသည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အပါအဝင္ ဆင္ေျဖဖုံးၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို ေဒသလိုအပ္ခ်က္အရ အသုံးျပဳေနရသည္။ ဒဂုံ (ၿမိဳ႕သစ္) ေလးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လႈိင္သာယာ၊ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရအတြက္ ေသာင္းဂဏန္းခန္႔ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးႏိုင္က ခန္႔မွန္းေျပာဆိုသည္။

ဆိုင္ကယ္မွာ သြားလာေရးအတြက္ ေျဖရွင္းနည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ အတြက္ဆိုလၽွင္ ဝမ္းေရးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေငြက်ပ္သုံးသိန္းခန္႔ အရင္းအႏွီးျပဳကာ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီဆြဲလၽွင္ တစ္ရက္ က်ပ္ရွစ္ေထာင္မွ တစ္ေသာင္းၾကား ဝင္ေငြရရွိသည့္အတြက္ ယင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အသုံးျပဳကာ လုယက္သူအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ကယ္ရီဆြဲသူမ်ားအေပၚ အထင္အျမင္လြဲသူမ်ားရွိေၾကာင္း ဦးဟိန္းေဇာ္က ဆိုသည္။ ဦးဟိန္းေဇာ္သည္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း) ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေကြ႕အနီးရွိ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီဂိတ္တြင္ ကယ္ရီဆြဲသူ ျဖစ္သည္။

လုယက္သူမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေစရန္ ဂိတ္ရွိ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းသူအားလုံးသည္ အစိမ္းေရာင္ဂ်ာစီအက်ႌဆင္တူ ဝတ္ဆင္ၾကေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ပစၥည္းလုယက္သူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီငွားစီးသူ ဟန္ေဆာင္ကာ ဆိုင္ကယ္လုယူသည့္အျပင္ ကယ္ရီသမားကို ဓားျဖင့္ ထိုးသည့္ကိစၥမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

တရားဝင္စီးနင္းခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ မၾကာခဏအဖမ္းအဆီးျခင္းခံရကာ လိုင္စင္ရွိသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ဆိုလၽွင္ နယ္ေက်ာ္ဒဏ္ေၾကး က်ပ္ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္အထိ ေပးေဆာင္ရေၾကာင္း ဦးဟိန္းေဇာ္က ရွင္းျပသည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို စည္းကမ္းသတ္မွတ္ကာ စီးနင္းခြင့္ျပဳေစလိုေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ဦးဟိန္းေဇာ္၊ ဦးေက်ာ္ေဝတို႔ကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ေလာ။

ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ျပဳေရးသည္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခြင့္ပင္ မရ။ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရကမူ ေလာင္စာဆီ သက္သာကာ အရွိန္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ကယ္ဘက္ အေလးသာေနဟန္ရွိသည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္က အရွိန္ထိန္းရခက္ခဲၿပီး လၽွပ္စစ္ဆိုင္ကယ္မ်ားသည္  Air Pollution (ေလထုညစ္ညမ္းမႈ) မရွိသျဖင့္ လၽွပ္စစ္ဆိုင္ကယ္သာ စီးနင္းခြင့္ျပဳရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း YRTA အတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာဆိုထားသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္ျပဳရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ေဆြးေႏြးေနရသည့္ကိစၥ ျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ အခ်ိန္အထိ တိက်သည့္အေျဖ မထြက္ေသးေပ။ ဘတ္စ္ကားမရွိဘဲ ေျခလ်င္သြားလာရန္လည္း ေဝးလံသျဖင့္ ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဆိုင္ကယ္တရားဝင္စီးနင္းခြင့္ျပဳရန္ ေမၽွာ္လင့္သူမ်ား ရွိေနသည္။

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ၿပီး စက္မႈဇုန္ထဲသို႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမၽွ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ ဦးေက်ာ္ေဝကမူ ဆင္ေျခဖုံးတြင္ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ရရွိေရး အေရးႀကီးေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုသည္။

“စက္မႈဇုန္ထဲကို လိုင္းကား မရွိဘူးေလ”

ပို႔ပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *