လႊတ္ေတာ္နာယက ျဖဳတ္ခ်ေရးဂယက္

အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ အာဏာရပါတီႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီတို႔က အၿပိဳင္ႀကိဳးပမ္းလာမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ၎တို႔ၾကားထဲတြင္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္နာယကတို႔၏ ထိုင္ခုံကိုပါ သြား၍ထိပါးေစၿပီ။

လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ နာယကအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသူသည္ တစ္ခ်ိန္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ အလြမ္းသင့္သည့္ ျပည္သူ႕စစ္ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ဝင္လည္းျဖစ္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီႏွင့္ နီးစပ္လာသူလည္းျဖစ္သည့္ ဦးတီခြန္ျမတ္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယနာယကသည္ NLD မွ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ျဖစ္သည္။

၎တို႔ကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ေတြးေတာလ်က္ရွိသည္ဟု USDP က ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္းက မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ မီဒီယာမ်ားသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္ရာမွ ယခုကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းထြန္းသည္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ား၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းအတြက္ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၂၆၁ ကို ျပင္ဆင္ေရးကို အျခားကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၃ ဦးႏွင့္အတူ ဦးေဆာင္တင္သြင္းထားသူလည္း ျဖစ္သည္။

USDP အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အထက္ပါပုဒ္မကို ျပင္ဆင္ရန္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို တင္သြင္းထားသည္။ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေလ့လာသုံးသပ္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီကို ၄၅ ဦးျဖင့္ NLD က ဦးေဆာင္ကာ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

USDP က ဦးေဆာင္တင္သြင္းထားသည့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥသည္ ပုဒ္မတစ္ခုတည္းသာျဖစ္ရာ ကြက္၍ျပင္ဆင္မည္ဆိုပါက အျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္မညီ၊ လိုက္ေလ်ာမညီ ျဖစ္သြားမည့္အေရးမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ NLD ၏ ၄၅ ဦးေကာ္မတီက ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲသို႔ သြတ္သြင္းလိုက္သင့္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒမူၾကမ္းေလ့လာစိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

“ပုဒ္မ ၂၆၁ ကို ျပင္ဆင္မယ္ဆိုရင္ ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ ပုဒ္မမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစိစစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္” ဟု ေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာ ျမတ္ဉာဏစိုးက ေျပာဆိုသည္။

ယင္းအဓိပၸာယ္က USDP က ဦးေဆာင္ျပင္ဆင္လိုသည့္ကိစၥကို ေရွ႕ဆက္မလုပ္ေဆာင္ေတာ့ဘဲ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ NLD ၏ ေနာင္လာမည့္ အစီအစဥ္ႀကီးႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းအေပၚ USDP အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ သားမ်ားက မေက်နပ္။

အဆိုပါကိစၥကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခြင့္မရပါက အဓိကတာဝန္ရွိသည့္ နာယကတို႔ကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ကာ ျဖဳတ္ခ်ရန္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ႀကိမ္းဝါးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္သမိုင္းတြင္ ဥကၠ႒မ်ားကို စြပ္စြဲျပစ္တင္၊ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ဖူးျခင္း မရွိေပ။

“အခု ဒီျပႆနာရဲ႕အရင္းခံက အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ေရး၊ မျပင္ေရး မဟုတ္ဘူး။ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဖို႔ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တို႔၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒတို႔၊ နည္းဥပေဒတို႔နဲ႔အညီ ျပင္တာဟုတ္သလား၊ မဟုတ္သလား၊ သေဘာကေတာ့ အခုေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ဥပေဒနဲ႔အညီေဆာင္႐ြက္ခ်က္ ဟုတ္သလား၊ မဟုတ္သလားဆိုတဲ့ ျပႆနာပဲ” ဟု ဦးသိန္းၫြန္႔က ဆိုသည္။

၎သည္ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားလည္းျဖစ္၊ ဥပေဒပညာရွင္လည္းျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ (NNDP) ပါတီ၏ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည္။

“ဘယ္လိုျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္နာယကမ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ျခင္းအတြက္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အဆင့္ဆင့္ရွိေနၿပီး လြယ္ကူမည့္ပုံေတာ့ မေပၚေပ။ နာယကတို႔သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ရာ အဆိုပါဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားကို စြပ္စြဲျပစ္တင္၊ ျဖဳတ္ခ်ျခင္းနည္းနာမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁ တြင္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပ႒ာန္းထားသည္။ (က) ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ (ခ) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း၊ (ဂ) အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားျခင္း၊ (ဃ) ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္႐ြက္ျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းေလးရပ္ျဖင့္ ဥကၠ႒မ်ားကို တာဝန္မွ ရပ္စဲႏိုင္သည္။

ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ လုံး၀လက္ခံေဆြးေႏြး၊ ဆုံးျဖတ္ေပးရမည္ဟု အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ကိုးကား ၍ USDP ႏွင့္ တပ္မေတာ္က ေျပာဆိုသည္။ အကယ္၍ ထိုသို႔မဟုတ္ခဲ့ဘဲ ေဆြးေႏြးခြင့္မရခဲ့လၽွင္ အေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေပးအပ္သည့္ တာဝန္မေက်ျခင္းတို႔အျဖစ္ မွတ္ယူကာ စြပ္စြဲျပစ္တင္မည့္လကၡဏာ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ စြပ္စြဲျပစ္တင္၊ ျဖဳတ္ခ်ျခင္းအတြက္ လုပ္နည္းအဆင့္မ်ားက ၾကားထဲတြင္ ရွိေနေသးသည္။ ကနဦးအေနႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလးပုံတစ္ပုံက လက္မွတ္ေရးထိုးတင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးၿပီး မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရ မည္ျဖစ္ကာ သုံးပုံႏွစ္ပုံေက်ာ္က ေထာက္ခံရန္ လိုအပ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ NLD က ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ (တစ္နည္းအားျဖင့္ ထက္ဝက္ေက်ာ္) ရွိေနရာ USDP ၏ အဆိုကို သုံးပုံႏွစ္ပုံေက်ာ္က ေထာက္ခံရန္မွာ အလားအလာနည္းပါးေနသည္။ အကယ္၍ ေထာက္ခံသည္ဆိုလၽွင္လည္း ေနာက္တစ္ဆင့္ ဆက္သြားရမည္။ ဥကၠ႒မ်ားကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းရမည္။ ယင္းအဖြဲ႕က စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာျပဳစုရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အစီရင္ခံစာက စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္သင့္သည္ဟု ဆိုမွသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သုံးပုံႏွစ္ပုံက ယင္းကိစၥကို ေထာက္ခံမွသာ ဥကၠ႒မ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းကိစၥအတြက္ တစ္စုံတရာ မွတ္ခ်က္မေပးလိုဟု ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ေျပာဆိုထားသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းက ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆႏၵအေပၚမူတည္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထက္ဝက္ေက်ာ္ရွိရာ ၎တို႔ ဆႏၵမပါဘဲ မျဖစ္ႏိုင္။

သို႔ေသာ္ မၾကာေသးခင္ရက္ပိုင္းက သူရဦးေ႐ႊမန္းေကာ္မရွင္ကို လႊတ္ေတာ္က ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္စဥ္းစားလၽွင္ လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္၏ထိုင္ခုံသည္ ပူေႏြးေနမည္ျဖစ္သည္။

၎သည္ NLD ပါတီမွ မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲေနရာကို ရရွိထားသူျဖစ္သည္။
သူရဦးေ႐ႊမန္း ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို တပ္မေတာ္က အတန္တန္ ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ ၿပီးခဲ့သည့္ ကာလတစ္ေလၽွာက္ လုံးတြင္ NLD က ခြင့္ျပဳထားခဲ့ၿပီး သူရဦးေ႐ႊမန္း၏ မ်က္ႏွာကို ေထာက္႐ႈခဲ့သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲမွာပင္ ၎၏ လူယုံႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္သည့္ ဦးတီခြန္ျမတ္ကိုလည္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒုတိယ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ ဦးဝင္းျမင့္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္လာသည့္အခါ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာသည္။

ယခုမူ အေျခအေနမ်ားက ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီ။ သူရဦးေ႐ႊမန္းေကာ္မရွင္ကို NLD ႀကီးစိုးသည့္ လႊတ္ေတာ္က ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီ။ ယင္းက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ႀကိဳတင္အသိေပး၊ ၫွိႏႈိင္းျခင္းမရွိဘဲ ႐ုတ္တရက္ လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သူရဦးေ႐ႊမန္းကို အ႐ႈိက္ထိသြားေစသကဲ့သို႔ NLD ႏွင့္ ၎အၾကားက ဆက္ဆံေရးကိုပါ ထိခိုက္သြားေစခဲ့သည္။

ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ သူရဦးေ႐ႊမန္းဘက္က လူျဖစ္ရာ NLD အေနႏွင့္ ဦးတီခြန္ျမတ္ကို အကာကြယ္ေပးပါမည္ေလာ။

“စိုးရိမ္မယ္ဆိုရင္ သူလည္း စိုးရိမ္စိတ္ေတာ့ ရွိႏိုင္တာေပါ့” ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူလည္းျဖစ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းလည္းျဖစ္သည့္ ဦးရဲထြန္းက ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကလည္းျဖစ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည့္ ဦးတီခြန္ျမတ္ကမူ သူ၏လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ နာယကအေနႏွင့္ အေျခခံဥပေဒအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အစဥ္အလာမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို အေျခခံ၍ အားလုံးကို ဥပေဒႏွင့္အညီသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔က တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းေလ့လာစိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ USDP ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တုံ႔ျပန္ေဆြးေႏြးၾကဦးမည္ျဖစ္ည္။ ယင္းအတြက္ စံခ်ိန္တင္ပမာဏျဖစ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၀ ေက်ာ္က ေဆြးေႏြးရန္ စာရင္းေပးသြင္းထားၿပီး မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦးက ေဆြးေႏြးကာ က်န္လူမ်ားအေနႏွင့္ လာမည့္တစ္ပတ္အစည္းအေဝး မ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၿပီးျပတ္လၽွင္ USDP က တင္သြင္းသည့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြး၊ မေဆြးေႏြး အေျဖထြက္မည္ျဖစ္သည္။

ပထမေန႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ USDP ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ယခုကိစၥကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္နာယကကို ပန္ၾကားလိုက္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ လ်က္ရွိေနၿပီဟု သတိလည္းေပးလိုက္သည္။

အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က တန္ခိုးထြားခဲ့သည့္ သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီးေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ လက္ရွိတြင္ ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၉) မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္သူ ဦးစိုးသိန္းက တိုက္တြန္းသည္။ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ဗိုလ္မႉးေက်ာ္စိုးဦးကလည္း ၄၅ ဦးေကာ္မတီထဲသို႔ သြတ္သြင္းလိုသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းေလ့လာစိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ သေဘာထားသည္ လုံး၀လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိဟု အားမာန္အျပည့္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့သည္။

NLD ႀကီးစိုးထားသည့္ လႊတ္ေတာ္နာယကမ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္ USDP က အဆိုတင္သြင္းမည့္ကိစၥတြင္ ရလဒ္အေနႏွင့္ အ႐ႈံးျဖင့္ႀကဳံႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုကိစၥတြင္ အႏိုင္ရရွိျခင္း၊ မရရွိျခင္းက အဓိကမဟုတ္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မွန္ကန္မႈ၊ မမွန္ကန္မႈသာ အေရးႀကီးသည္ဟု ဦးသိန္းၫြန္႔က ဆိုသည္။

“ႏိုင္ဖို႔မႏိုင္ဖို႔က ျပႆနာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္မွန္လား မမွန္လား၊ ကိုယ္ဥပေဒနဲ႔ ညီလား၊ မညီလား။ ကိုယ္မွန္ကန္တယ္၊ ကိုယ္ဥပေဒနဲ႔ညီရင္ တင္ရမွာ ကိုယ့္တာဝန္ပဲ” ဟု ၎ကဆိုသည္။ 

 

ေအာင္္မ်ိဳးထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *