အစိုးရကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈႏွင့္ သတင္းျဖန္႔ခ်ိမႈကို တားျမစ္သည့္ ဥပေဒ ႐ုရွားပါလီမန္ ျပ႒ာန္း

ေမာ္စကို၊ မတ္ ၈

႐ုရွားအစိုးရကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈႏွင့္ သတင္းအမွားျဖန္႔သူမ်ားကို အေရးယူမည့္ ဥပေဒႏွစ္ရပ္ကို ႐ုရွားပါလီမန္က ျပ႒ာန္းလိုက္ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

႐ုရွားပါလီမန္က မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒအရ ႐ုရွား ႏိုင္ငံ၊ ႐ုရွားအစိုးရတာဝန္ရွိသူႏွင့္ ႐ုရွားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို သိသာထင္ရွားစြာ မထီမဲ့ျမင့္ျပဳလုပ္ျခင္းကို တားျမစ္ထားၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ရက္ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ ဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေနာက္ ဥပေဒအရ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းမ်ားတြင္ သတင္းအမွားျဖန္႔ခ်ိမႈကို တားျမစ္ထားသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒကို ႐ုရွားအထက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးပါက ႐ုရွား သမၼတပူတင္က လက္မွတ္ထိုးအတည္ျပဳဖြယ္ ရွိသည္။

႐ုရွားေအာက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္သည့္ အဆိုပါဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ုရွားအစိုးရဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

“ဒီလိုအ႐ိုင္းအစိုင္းဥပေဒမ်ိဳးက ဂ်ာနယ္လစ္ေတြ ေျပာဖို႔၊ ေရးဖို႔ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနေအာင္ လုပ္လိုက္တာျဖစ္တယ္”ဟု ႐ုရွားအစိုးရက ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ ‘အရပ္ဘက္အဖြဲ႕’အဖြဲ႕ဝင္လည္း ျဖစ္ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည့္ နီကိုလိုင္ဆဗန္ဇီက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါဥပေဒသည္ ႐ုရွားအစိုးရကို ေဝဖန္သည့္ အြန္လိုင္းသတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ ဘေလာ့ခ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားထုတ္စီးပြားေရးသတင္းစာတစ္ခုက ေဝဖန္ခဲ့သည္။

အစိုးရကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳသည့္ ဥပေဒအရ ပထမအႀကိမ္က်ဴးလြန္သူကို ႐ုရွား႐ူဘယ္ေငြ ၁၀၀,၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၅၀၀) ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး ထပ္မံက်ဴးလြန္ပါက မူလေငြဒဏ္ထက္ ႏွစ္ဆ သို႔မဟုတ္ သုံးဆ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ရက္ထိ ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သတင္းအမွားျဖန္႔ခ်ိမႈကို တားျမစ္သည့္ ဥပေဒအရ ႐ုရွား႐ူဘယ္ေငြ ၃၀၀,၀၀၀ မွ ၁သန္းအထိ ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။    

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *