တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကာလအတြင္း စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ခ်ိန္ကန္႔သတ္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၈

ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး စတင္ေနသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေနသည့္ကာလအတြင္း နံနက္ ၆ နာရီမွ ည ၆နာရီအထိသာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရန္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က ဆိုသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို မတ္လ ၆ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေနေသာေၾကာင့္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္႐ုံးသတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသျဖင့္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္မွ မတ္လ ၂၉ ရက္အထိ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရန္ ရက္သတ္မွတ္ေပးထားေၾကာင္း ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။

မဲဆြယ္ကာလအတြင္းကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအခ်ိဳ႕က ည ၁၀ နာရီခန္႔အထိ မဲဆြယ္စည္႐ုံးခြင့္ျပဳရန္ ေကာ္မရွင္႐ုံးသို႔ တင္ျပထားၿပီး မတ္လ ၁၆ရက္ ေနာက္ပိုင္းမွသာ ထိုသို႔ မဲဆြယ္ရန္ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးေအာင္ခိုင္က ဆိုသည္။

“မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမယ့္ သူေတြကို ေျပာထားတာကေတာ့ အမ်ားျပည္သူအေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစဖို႔။ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ ၫႊန္ၾကားလႊာကို ၂/၂၀၁၉ ကို တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ေပးလိုက္တယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတည္းသို႔ က်ေရာက္ေနသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာ္မတီဝင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အဖြဲ႕ဝင္ (၁) ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ (၂) ကိုယ္စားေလာင္း ေလးဦးစုၿပဳံ၍  ရပ္ကြက္တစ္ခုထဲတြင္ မဲ မဆြယ္ရန္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း  ဥကၠ႒ဦးေအာင္ခိုင္က ဆိုသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူအေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ရန္၊ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ၊  ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈ စသည္တို႔ ျဖစ္ပြားပါက ယင္းကိစၥအားလုံးကို တာဝန္ယူရမည္ဟု ကတိခံဝန္ခ်က္လက္မွတ္ထိုးခိုင္းထားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္  သက္ဆိုင္သည့္ စကားဝိုင္းမ်ားကို စာေမးပြဲခ်ိန္ကာလအတြင္း ရပ္နားထားရေၾကာင္း ယင္းစကားဝိုင္းစီစဥ္သူ မဲဆႏၵနယ္ (၃) မွ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဦးဝင္းခ်ိဳက ဆိုသည္။

ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈  ရက္မွစ၍ စတင္မဲဆြယ္ေနေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အညီ မဲဆြယ္ႏိုင္ေရးႀကိဳတင္အစီအစဥ္ေရးဆြဲကာ မဲဆြယ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း မဲဆႏၵ နယ္ (၃) မွ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အလွမယ္ထက္ထက္ထြန္းက မဲဆြယ္မည့္အစီအစဥ္ကို ေျပာၾကားသည္။  

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *