စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အမ်ားျပည္သူအသိေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား EU ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၈

ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို European Union (EU) ဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကံေပးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ International IDEA ၏  National Consultant ဦးေတဇာမ်ိဳးဝင္းက ဆိုသည္။

EU ၏ ေထာက္ပံ့ေငြေၾကး ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရယူကာ International IDEA က Step Democracy ေရွ႕သို႔ ျမန္မာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲလႈံ႔ေဆာ္ေရးဗီဒီယို၊ လက္ကမ္းစာ႐ြက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္တို႔တြင္ ေၾကညာျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

International IDEA အစီအစဥ္ျဖင့္ YBS ဘတ္စ္ကားမ်ားတြင္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲလႈံ႔ေဆာ္ေရးဗီဒီယိုမ်ားကို ျပသလ်က္ရွိၿပီး ျပည္သူမ်ားမဲေပးႏိုင္ေရးအခ်က္အလက္ အေျချပဳေဖာ္ျပသည့္ လက္ကမ္းစာ႐ြက္ႏွင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အရည္အခ်င္း၊ စည္ပင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ပုံ ေ႐ြးခ်ယ္နည္း၊ စည္ပင္ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ မဲေပးသင့္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားပါဝင္သည့္ လက္ကမ္းစာ႐ြက္ႏွစ္မ်ိဳးကို အ႐ြက္ေရႏွစ္သိန္းခြဲခန္႔ ႐ိုက္ႏွိပ္ကာ ျဖန္႔ေဝလ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးေတဇာမ်ိဳးဝင္းက ရွင္းျပသည္။

စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍ ေဆာင္ ႐ြက္ျခင္းျဖစ္ကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံးတြင္ International IDEA မွ ဝန္ထမ္းသုံးဦးက ေန႔စဥ္႐ုံးထိုင္ကာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

YBS ဘတ္စ္ကားမ်ားတြင္  International IDEA အစီအစဥ္ျဖင့္ ဆႏၵမဲလာေရာက္ေပးရန္ လႈံ႔ေဆာ္ထားသည့္ ကာတြန္း႐ုပ္ျပဗီဒီယိုမ်ားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ဦးေအာင္ခိုင္က ဆိုသည္။

မတ္လ ၃၁ ရက္အတြက္ က်င္းပမည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္ပင္သာယာဘတ္ဂ်က္မွ က်ပ္ႏွစ္ဘီလီယံ သုံးစြဲခြင့္ရရွိထားေၾကာင္း စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမွ သိရွိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အစီအစဥ္ျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေကာက္ယူရန္ က်ပ္ တစ္ဘီလီယံ အသုံးျပဳကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံး  အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေစေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တစ္ဘီလီယံ သုံးစြဲခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးေအာင္ခိုင္ထံမွ သိရွိရသည္။        

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *