တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအၿပီးတြင္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲ႐ုံမႉးသင္တန္းေပးမည္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၈

ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲ႐ုံမႉးအျဖစ္ အေျခခံပညာဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားကို တာဝန္ေပးထားေသာေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲၿပီးမွသာ မဲ႐ုံမႉးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ဦးေအာင္ခိုင္ထံမွ သိရွိရသည္။

မဲ႐ုံတစ္႐ုံလၽွင္ မဲ႐ုံမႉး၊ ဒုတိယမဲ႐ုံမႉး အပါအဝင္ မဲ႐ုံအဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦးအထိ ထားရွိမည္ျဖစ္ကာ မဲ႐ုံမႉးအျဖစ္ တာဝန္ယူရမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲတြင္ အခန္းေစာင့္တာဝန္ က်ေနေသာေၾကာင့္ မဲ႐ုံမႉးသင္တန္းမ်ားကို စည္ပင္ေ႐ြးပြဲက်င္းပရန္ တစ္ပတ္အလို ခန္႔မွသာ သင္တန္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“ေ႐ြးေကာက္ပြဲက ၃၁ ရက္ေန႔မွ ဆိုေတာ့ ပူပူေႏြးေႏြးေပးတာလည္း ေကာင္းပါတယ္။ တစ္ပတ္ေလာက္ ကပ္ၿပီးေတာ့ ေပးလိုက္ေတာ့ မေမ့သြားဘူးေပါ့”ဟု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က ဆိုသည္။

မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ရန္ကုန္စည္ပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲ႐ုံ အေရအတြက္ ၃၀၀၀ ခန္႔ ထားရွိကာ မဲ႐ုံတစ္႐ုံလၽွင္ မဲ႐ုံမႉးအပါအဝင္ မဲ႐ုံအဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ခု ထားရွိမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ စုစုေပါင္း မဲ႐ုံအဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း ၃၆,၀၀၀ ကို မဲ႐ုံသင္တန္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

႐ုံမႉးသင္တန္းတြင္ လၽွိဳ႕ဝွက္ဆႏၵမဲေပးသည့္ နည္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား သတင္းလာယူပါက မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ရမည္ စသည့္ ကိစၥမ်ားအျပင္ မဲေရတြက္နည္း၊ ပယ္မဲ ခိုင္လုံမဲ ခြဲျခားနည္းတို႔ကို အေသးစိတ္သင္တန္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္ဝန္ထမ္းေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းအုပ္ ဦးဇင္မင္းလႈိင္က ရွင္းျပသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *