စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း မတ္လ ၁၅ ရက္ ထုတ္ျပန္မည္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၈

ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသည့္ လူဦးေရစာရင္းကို ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ဦးေအာင္ခိုင္က ဆိုသည္။

ပထမအႀကိမ္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ား စာရင္းကို သက္ဆိုင္ရာစည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္႐ုံးခြဲမ်ားတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္မွ မတ္လ ၅ ရက္အထိ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ယင္း ကာလအတြင္း အမည္မပါရွိျခင္း၊ အခ်က္အလက္ မွားယြင္းျခင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ကန္႔ကြက္ရန္ စာရင္းေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမွ သိရွိရသည္။

အမွားျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားကို မတ္လ ၆ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ စီစဥ္ေနၾကာင္း ဥကၠ႒ဦးေအာင္ခိုင္က ရွင္းျပသည္။

“ျပန္ျပင္လိုက္တဲ့ မဲစာရင္းကို ျပန္ကပ္မယ္။ Second time နဲ႔ Final  ေပါ့”  ၎က ဆိုသည္။

ပထမအႀကိမ္ထုတ္ျပန္သည့္မဲဆႏၵ ရွင္စာရင္းတြင္နာမည္မွားယြင္းျခင္း၊မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ မွားယြင္းျခင္းမ်ားျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးရန္တင္ျပၾကမႈမ်ားရွိၿပီးမဲဆႏၵ ရွင္အမည္စာရင္းတြင္မပါဝင္သူမ်ားကိုပုံစံ၃ျဖင့္ျဖည့္စြက္ကာမွတ္တမ္းယူထား ေၾကာင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးေအာင္ခိုင္က ဆိုသည္။

အခ်ိဳ႕မဲ႐ုံမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပင္ဆင္ရန္ စာရင္းေပးသူ ၁၀ ဦးခန္႔သာ ရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မဲ႐ုံမ်ားတြင္မူ ၁၀၀ ခန္႔အထိ ျပင္ဆင္ရန္ လာေရာက္တင္ျပၾကေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“အကုန္မွန္တယ္။ နာမည္စာရင္းငါးခုမွာ တစ္ခုပဲ နည္းနည္းမွားလို႔ ျပင္လိုက္ရတယ္” ဟု ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳျမင့္က ဆိုသည္။

မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ႏွစ္တိတိ ေနထိုင္သူမ်ား မဲေပးခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ  နည္းဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ စုစုေပါင္း ၃ ဒသမ ၄ သန္း ရွိေၾကာင္း စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *