မၿပီးဆုံးေသာတိုက္ပြဲၾကားက ျပည္ေထာင္စု၏ ေဖာင့္ခရီး

ယူနီကုဒ္စံစနစ္ ကြန္ပ်ဴတာျမန္မာစာ အသုံးျပဳေရးဇာတ္ရွိန္ကို အစိုးရက ထပ္ျမႇင့္လိုက္သည္။

အစိုးရ၏ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူသိရွိရန္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ေဖာ္ျပရာတြင္ လက္ရွိအသုံးျပဳသည့္ ျမန္မာသရီးေဖာင့္ (Myanmar-3 Font)အစား ယူနီကုဒ္စနစ္ႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီသည့္ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ကိုသုံးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ အစိုးရဌာနမ်ားကို တိုက္တြန္းသည္။

E-Government လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ယူနီကုဒ္စံစနစ္ကို အေရးတႀကီး လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ e-Government ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကလည္း အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ယူနီကုဒ္စနစ္တစ္ေျပးညီသုံးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တြန္းအားေပးဖူးသည္။ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ထပ္မံအရွိန္ျမႇင့္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ဆိုလၽွင္ ယူနီကုဒ္စံစနစ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ယူနီကုဒ္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာၾကသည့္ ျမန္မာသရီးေဖာင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္က မည္သို႔ကြာျခားသနည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကြန္ပ်ဴတာျမန္မာစာစနစ္တြင္ ယူနီကုဒ္စံစနစ္ႏွင့္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ဟူ၍ အဓိကလမ္းႏွစ္သြယ္ရွိၿပီး သုံးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ခံယူခ်က္၊ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚမူတည္ကာ ေဖာင့္ႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုကိုေ႐ြးခ်ယ္ အသုံးျပဳေနျခင္းျဖစ္ရာ အစိုးရကဦးတည္သည့္ ယူနီကုဒ္စနစ္ေနာက္ ျပည္သူကလိုက္ပါမည္ေလာ။

ယူနီကုဒ္စနစ္

ပုံမွန္အားျဖင့္ ယူနီကုဒ္ကို ေဖာင့္ဟုထင္ၾကေသာ္လည္း ယူနီကုဒ္သည္ ေဖာင့္မဟုတ္ေပ။

ယူနီကုဒ္သည္ မည္သည့္ ပလက္ေဖာင္း၊ မည္သည့္ပ႐ိုဂရမ္၊ မည္သည့္ဘာသာစကားအသုံးျပဳသည္ျဖစ္ေစ အကၡရာတစ္ခုခ်င္းစီကို ကုဒ္နံပါတ္မ်ားသတ္မွတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္အသုံးျပဳၾကသည့္ ဘာသာစကား မ်ားအားလုံး၏ အကၡရာစာလုံးတစ္လုံးတိုင္းအတြက္ တိက်ေသာနံပါတ္တစ္ခု သတ္မွတ္ေပးေသာ ဘုံသုံးစံစနစ္လည္းျဖစ္သည္။

ယူနီကုဒ္စံသည္ (ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ မတူညီေသာဘာသာစကားမ်ားကို ေရးသားရာတြင္ စနစ္တက်ျဖစ္ရန္ အကၡရာကုဒ္မ်ား သတ္မွတ္ေပးေသာ) ႏိုင္ငံတကာစံ ISO 10646 သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္း ခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာသရီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္

ျမန္မာသရီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးသည္ ယူနီကုဒ္စံ သတ္မွတ္ခ်က္ကို လိုက္နာေသာေဖာင့္မ်ား ျဖစ္သည္။ ယူနီကုဒ္စံကို လိုက္နာသည့္ အျခားေဖာင့္မ်ားစြာလည္း ရွိေသးသည္။ သို႔ဆိုလၽွင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ကို ေ႐ြးခ်ယ္အသုံးျပဳရန္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ျပင္ဆင္ရသနည္း။

အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ကစၿပီး ယူနီကုဒ္စနစ္ကို လိုက္နာေသာေဖာင့္မ်ားအနက္ ျမန္မာသရီးေဖာင့္ျဖင့္ ႐ုံးစာေရးသားျခင္း၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္၊ အက္ပလီေကးရွင္း၊ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားသိမ္းျခင္း စသည့္ E-Government လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဓိကေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

ယူနီကုဒ္စံစနစ္ကို လိုက္နာေသာ မည္သည့္ေဖာင့္မဆို အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနက အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္သည္ ျမန္မာသရီးထက္ အားသာခ်က္မ်ားရွိသည့္အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သျဖင့္ ေဖာင့္တစ္ခုတည္း တစ္ေျပးညီ အသုံးျပဳရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေဆြက ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုေပးပို႔ ဆက္သြယ္ရာမွာ ပိုၿပီးေတာ့ေကာင္းလာေအာင္ေပါ့။ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္က်ေတာ့ ျမန္မာသရီးထက္သာလာတာ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားေတြ ပါလာတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ထပ္ၿပီးေတာ့ Update (အဆင့္ျမႇင့္) လုပ္တာေတြရွိတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ကို တစ္ေျပးညီေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရမည့္ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ကို ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆင့္သင့္ျဖစ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္သုံးရန္ျပင္ေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ႏွင့္ ျမန္မာသရီးေဖာင့္တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္က ထုတ္လုပ္သည္။ ျမန္မာသရီးေဖာင့္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ေဖာင့္အေဟာင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ထုတ္လုပ္ေသာ ေဖာင့္အသစ္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္သည္ ျမန္မာ၊ ပါဠိ၊ သကၠတ၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ စေကာကရင္၊ ပိုးကရင္(အေနာက္ႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္း)၊ ပအိုဝ္း၊ ကယား၊ အ႐ႈိခ်င္း အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား ၁၇ မ်ိဳးအထိ အေထာက္အပံ့ေပးထားၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေဖာင့္သုံးလၽွင္ ယင္းတိုင္းရင္းသားဘာသာစကား ၁၇ မ်ိဳးလုံးကို ဖတ္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ထြန္းသူရသက္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာသရီးသည္ Window ပလက္ေဖာင္းႏွင့္ Microsoft ပ႐ိုဂရမ္ အေဟာင္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကြန္ပ်ဴတာလည္ပတ္မႈစနစ္သစ္မ်ားတြင္မူ အခ်ိန္ၾကာျခင္း၊ ေလးလံလာျခင္း စသည့္ျပႆနာမ်ားရွိလာေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ယူနီကုဒ္သုံးဖို႔ေျပာတဲ့အခါမွာ ျမန္မာသရီးေဖာင့္ကိုသုံးၾကတဲ့အခါမွာ အသစ္ေတြမွာအဆင္မေျပၾကဘူး။ အဆင္မေျပေတာ့ ယူနီကုဒ္မေကာင္းဘူးဆိုတာေတြ ျဖစ္ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔က ယူနီကုဒ္ကိုသုံးတဲ့အခါမွာ ျမန္မာသရီးထက္ ပိုအဆင္ေျပတဲ့ ယူနီကုဒ္ကို ျပည္ေထာင္စုကိုသုံးဖို႔ေျပာတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာစာအဖြဲ႕က အႀကံျပဳထားေသာ ေရးထုံးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဗ်ည္း(က၊ ခ၊ ဂ… အ)ႏွင့္ ဗ်ည္းတြဲ (ပင့္၊ ရစ္၊ ဆြဲ၊ ထိုး) ေရးသားရာတြင္ ထိစပ္ေနရၿပီး ‘သရ’ ႏွင့္ ေရးရာတြင္ မထိစပ္ရဟုသတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္က လိုက္နာေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာသရီးအပါအဝင္ အျခားေဖာင့္အမ်ားအျပားသည္ ယင္းျမန္မာစာ ေရးထုံးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီဟု ၎က ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ႏွင့္ စာ႐ိုက္သည့္အခါ Keyboard Layout သည္ ယခင္ ျမန္မာသရီးကဲ့သို႔ ေရးသားႏိုင္သည္။ ေဖာင့္ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးသည္ ယူနီကုဒ္စနစ္ကို လိုက္နာသျဖင့္ ျမန္မာသရီးႏွင့္ ေရးသားထားၿပီးေသာ စာမ်ားကိုလည္း ျပည္ ေထာင္စုေဖာင့္သို႔ ေျပာင္းလဲလိုပါက အလြယ္တကူေျပာင္းႏိုင္သည္။ Office ပ႐ိုဂရမ္၏ ေဖာင့္ေနရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ဟု ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္လၽွင္ ေဖာင့္အမည္ႏွင့္ စာလုံးပုံစံသာေျပာင္းၿပီး အျခားမေျပာင္းလဲေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ အသုံးျပဳလိုပါက ကြန္ပ်ဴတာလည္ပတ္မႈစနစ္၏ ဗားရွင္းေပၚမူတည္၍ ေဖာင့္ဗားရွင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေရးသားသည္။ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ႏွင့္ ယူနီကုဒ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၀၉-၄၅၅၇၃၆၉၉ သို႔ ဆက္သြယ္အကူညီေတာင္းႏိုင္ေၾကာင္းလည္း အဆိုပါအသင္းက ေၾကညာထားသည္။

“ယူနီကုဒ္ဆိုတာ စံပဲ။ ဒီစံကို လိုက္နာရင္ ဘယ္ေဖာင့္မဆိုအဆင္ေျပတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ကို အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြက တစ္ေျပးညီသုံးႏိုင္ေအာင္ သတ္မွတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္က) ပိုလည္း ေကာင္းလို႔ေပါ့။ ပိုလည္း သုံးရအဆင္ေျပလို႔ေပါ့။ Myanmar-3 Font နဲ႔က လက္ကြက္၊ ကီးဘုတ္ေတြ ျခားနားမႈမရွိဘူး။ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္က စနစ္ပိုက်ေအာင္ လုပ္ထားတဲ့သေဘာေပါ့” ဟု ဦးမ်ိဳးေဆြက ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တိုက္ တြန္းခ်က္အတိုင္း အစိုးယႏၲရားတစ္ခုလုံး ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ေျပာင္းသုံးရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ ထိုတိုက္တြန္းခ်က္အေပၚ အိုင္တီနည္းပညာရွင္မ်ားက ႀကိဳဆိုၾကသည္။

မၿပီးဆုံးႏိုင္ေသာ တိုက္ပြဲ

ႏိုင္ငံတကာစံျဖစ္သည့္ ယူနီကုဒ္ကြန္ပ်ဴတာျမန္မာစာကို အစိုးရက ဦးေဆာင္အသုံးျပဳသကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထုက လိုက္ပါအသုံးျပဳၾကရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းေသာ မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္မ်ားကို ယူနီကုဒ္ျမန္မာစာသုံးႏိုင္ေသာဟန္းဆက္မ်ားသာ တင္သြင္းရန္ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ဟန္းဆက္မ်ား တင္သြင္း ရာတြင္ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ယူရၿပီး ယူနီကုဒ္စနစ္သုံးႏိုင္ေသာ ဟမ္းဆက္မ်ားကိုသာ ေထာက္ခံခ်က္ထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ယူနီကုဒ္စနစ္သုံးေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ျပည္သူလူထုပါဝင္ၿပီဟု က်ိန္းေသမေျပာႏိုင္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္သည့္ ယူနီကုဒ္ႏွင့္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ အသုံးျပဳသူမ်ား၏ ႏွစ္ဖက္အားၿပိဳင္မႈမ်ားကား အားေကာင္းေနဆဲေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအားၿပိဳင္မႈသည္ ထိလြယ္၊ ရွလြယ္ ကိစၥရပ္လည္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာ၊ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအသုံးျပဳသူအမ်ားစုသည္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ႏွင့္ အသားက်ၿပီး ႏိုင္ငံတကာစံစနစ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ယူနီကုဒ္ကိုေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရန္ စိတ္ဝင္စားမႈနည္းေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ နည္းပညာႏွင့္ စံ႐ႈေထာင့္အရ ယူနီကုဒ္သုံးသင့္ေၾကာင့္ တိုက္တြန္းေနၾကေသာ္လည္း သုံးစြဲသူမ်ားသည္ လြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္ေဖာင့္ကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အြန္လိုင္းသတင္းအယ္ဒီတာတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“Technically ေျပာေနၾကတာ ျဖစ္မယ္လို႔ထင္တယ္။ တကယ္ေတာ့ သုံးစြဲသူကေတာ့ လြယ္တာကိုသုံးမွာပါ။ အမွန္ေတာ့ ယူနီကုဒ္က ကြန္ပ်ဴတာမွာဆိုရင္ လက္ကြက္ပိုၿပီးခက္တယ္လို႔ သုံးစြဲသူေတြက ယူဆတာေၾကာင့္ မသုံးၾကတာပါ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယူနီကုဒ္ေျပာင္းသုံးၾကရန္တိုက္တြန္းသည့္လုပ္ရပ္သည္ နည္းလမ္းမက်ေၾကာင္း၊ ယင္းစနစ္ေကာင္းလၽွင္ ေျပာင္းသုံးၾကမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

သုံးစြဲသူမ်ား၏ ပိုေနၿမဲ၊ က်ားေနၿမဲ အေျခအေနတြင္ ေဇာ္ဂ်ီသုံးစြဲသူမ်ားက အခိုင္အမာတည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ ရွိႏွင့္ၿပီးသားေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ေရးသားသိမ္းဆည္းထားသျဖင့္ ယူနီကုဒ္ကို ေျပာင္းမသုံးလိုျခင္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရး ပလက္ေဖာင္းမ်ားတြင္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္အသုံးျပဳဆက္သြယ္သူမ်ားသျဖင့္ ယူနီကုဒ္ကို မ်က္ႏွာလႊဲထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္ဟု အိုင္တီလုပ္ငန္ရွင္မ်ားက ယူဆသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား သတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္လည္း ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုဒ္ႏွစ္မ်ိဳး အသုံးျပဳေဖာ္ျပေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖာင့္ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ Application ၊ ေဆာ့ဝဲလ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ အိုင္တီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း အလုပ္ႏွစ္ဆပိုလုပ္ရေၾကာင္း Mega Myanmar Linkု ကုမၸဏီလီမိတက္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုးသီဟေနာင္ ကဆိုသည္။

“ေဇာ္ဂ်ီနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဟာကလည္း လူေတြကသုံးေနၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ဖုန္းေတြမွာဆိုရင္ ယူနီကုဒ္သုံးရင္ ေဇာ္ဂ်ီမရဘူး၊ ေဇာ္ဂ်ီသုံးမယ္ဆိုရင္ ယူနီကုဒ္မရဘူး။ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က Dual Support (ေဖာင့္ႏွစ္မ်ိဳးအေထာက္ပံ့) ရေအာင္လုပ္ ေပးေနရတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏွစ္ဆပိုအလုပ္လုပ္ရတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေဇာ္ဂ်ီသည္ ယူနီကုဒ္စံကို မလိုက္နာသကဲ့သို႔ ျမန္မာစာေရးထုံးစံႏွင့္မကိုက္ညီေသာေဖာင့္ျဖစ္သည္။ ဗ်ည္းစဥ္၊ သရစဥ္၊ အသတ္စဥ္ႏွင့္ ဗ်ည္းတြဲစဥ္မ်ားကို အစီအစဥ္အလိုက္မျပႏိုင္ေၾကာင္း အိုင္တီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကိုလည္း အေထာက္အပံ့မေပးႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ၎တို႔က ဆိုသည္။

ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို Alpha Info Tech ကုမၸဏီလီမိတက္က ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္သည္ ယူနီကုဒ္စံစနစ္ မထြက္ခင္ကပင္ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Alpha Info Tech ကုမၸဏီလီမိတက္ အုပ္ခ်ဳပ္ မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးရဲျမတ္သူက ေျပာဆိုထားသည္။

ယူနီကုဒ္သည္ ႏိုင္ငံတကာစံ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကိုလည္း အေထာက္အပံ့ျပဳသည္။ ယူနီကုတ္ႏွင့္ မွတ္သားထားေသာ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ Content အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ရွာေဖြျခင္းကို လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

နည္းပညာသစ္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအတြက္ စာသားမွအသံထြက္သို႔ ေျပာင္းေပးႏိုင္ေသာနည္းပညာ (Text to Voice) ကိုပင္ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ၎တို႔က ဆိုၾကသည္။ ယူနီကုဒ္စံစနစ္ကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသုံးျပဳေနၾကၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသည္ ယူနီကုဒ္စံစနစ္ကို ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳေနကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ပင္ ေနာက္က်ေနသည္။

“ေျပာင္းဖို႔ေတာ့လိုတယ္။ စံနဲ႔မကိုက္ညီတဲ့ဟာေတြ သုံးမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံက ေနာက္က်က်န္ခဲ့မွာ။ အဲဒါကို နားလည္ဖို႔လိုတယ္။ ေျပာင္းတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္က ေျပာင္းတယ္။ တျခားသူကမေျပာင္းရင္ ႏွစ္ေယာက္က မျမင္ရေတာ့ဘူး။ အားလုံးၿပိဳင္တူေျပာင္းမွ ျမင္ရမွာပါ။ တစ္ဝက္ေျပာင္း၊ တစ္ဝက္မေျပာင္း လုပ္လို႔မရဘူး” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာထြန္းသူရသက္က ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ေျပာင္းလဲရန္လည္း အစိုးရကိုယ္တိုင္လက္ခံထားသည္။ ျပည္သူမ်ား ယူနီကုဒ္စနစ္ေျပာင္းသုံးရန္ အသိပညာေပး တိုက္တြန္းမည္ဟု ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေဆြက ဆိုသည္။

အသုံးျပဳသူကိုယ္တိုင္ ယူနီကုဒ္စနစ္ကိုႏွစ္သက္လက္ခံလာရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။

ျပည္သူမ်ားယူနီကုဒ္ စနစ္သုံးလာရန္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားက ေပးပို႔ေသာေနသာမက္ေဆ့ခ္်မ်ားကို ယူနီကုဒ္စနစ္သုံးရန္၊ အစိုးရထံေပးပို႔ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ယူနီကုဒ္စနစ္ျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပရန္ စသည့္ ယူနီကုဒ္စနစ္ အသုံးတြင္က်ယ္ေစမည့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ စဥ္းစားေနသည္။

ယင္းအခ်ိန္ေရာက္ပါက ယူနီကုဒ္စနစ္ကို ျပည္သူလူထုက ေျပာင္းလဲသုံးစြဲၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေဆြက ယခုကဲ့သို႔ဆိုသည္။

“ျပည္သူလူထုက အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေျပာင္းကိုေျပာင္းရမွာပဲ” 

 

ႏိုင္လင္းေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *