NLD ၏ တပ္လွန္႔သံ

ဓာတ္ပံု - မိုးေက်ာ္လြင္

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမၽွ အာဏာရပါတီကလည္း သူ၏ လူမ်ားကို တပ္လွန္႔လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

လူထုက ခြင့္မလႊတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးကို ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္ေသာ လုပ္ရပ္ကို ေရွာင္ရွားရန္သတိေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေနာက္လူေတြ သတိထားေပေတာ့ဗ်”ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္  (NLD) ပါတီ၏သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ဝင္ မုံ႐ြာေအာင္ရွင္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယင္းသို႔ တပ္လွန္႔မႈကို သက္ေသျပဳေစမည့္ ျဖစ္ရပ္ႀကီးတစ္ခုကလည္း ေလာေလာလတ္လတ္ပင္ ေပၚေပါက္ထားသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ကို အဂတိလိုက္စားမႈ စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္သည္။

ယင္းကိစၥသည္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အစိုးရႏွစ္ဆက္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို အဂတိကိစၥျဖင့္ အႀကီးဆုံးအေရးယူႏိုင္မႈ ျဖစ္သည္။

ထားဝယ္ေလဆိပ္ၿခဳံႏြယ္မ်ား ရွင္းျခင္း၊ ေဒသလၽွစ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကိစၥမ်ား အပါအဝင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ မမၽွတမႈ၊ ဘက္လိုက္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမရွိမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ဆိုကာ ေဒသခံလူထုအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္က မေက်မနပ္ျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ လမ်ားအတြင္းကတည္းက ျဖစ္သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေနျပည္ေတာ္သို႔ တစ္ႀကိမ္မက ေခၚယူခဲ့သလို ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္လည္း ျဖစ္၊ ပါတီဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးကိုလည္း သြားေရာက္ ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေန႔ရက္မ်ားစြာၾကာသည္အထိ ယင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိစၥသည္ သို႔ေလာ၊ သို႔ေလာ ေမးခြန္းထုတ္စရာအေျခအေနႏွင့္ အဖ်ား႐ႉးသြားေတာ့မေယာင္ရွိေနခဲ့ၿပီး အဂတိေကာ္မရွင္ကလည္း အသံတိတ္ေနခဲ့သည္။

မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းတြင္မူ တပ္မေတာ္အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းရာတို႔ကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ေဖာ္အစီရင္ခံလိုက္ျခင္းျဖင့္ တပ္လွန္႔သံကို ျမည္ဟိန္းေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားလက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းကာ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ တစ္လၾကာစုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား က်ဴးလြန္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ဟုဆိုကာ အမႈဖြင့္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြက္ ဗဟိုမ႑ပ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ထားဝယ္တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္း ၿခဳံႏြယ္ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေလယာဥ္ကြင္းအျပင္ဘက္ ၿခဳံႏြယ္ရွင္းလင္းျခင္းတို႔အတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕က ထိုက္သင့္သည့္ တန္ဖိုးမေပးဘဲ F-22 Sunny Construction ကုမၸဏီသို႔ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးမွ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ကာ ယင္းေနာက္ ထားဝယ္ေလယာဥ္ကြင္းအတြင္း ၿခဳံႏြယ္ရွင္းလင္းျခင္းကိစၥအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ျခင္းမရွိဘဲ က်ပ္သိန္းေလးေထာင္ျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္၍ အထက္ပါကုမၸဏီကို လုပ္ပိုင္ခြင့္တိုက္႐ိုက္ခ်ေပးခဲ့ျခင္းတို႔ကို ေကာ္မရွင္ကစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္မညီဘဲ လမ္းဦးစီးဌာနသို႔ က်ပ္သန္းႏွစ္ေထာင္နီးပါးထုတ္ေပးခဲ့မႈ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ခင္ပြန္း ဝယ္ယူထားသည့္ ေျမကြက္ႏွစ္ကြက္ကို က်ပ္သိန္း ၁၄၀ေက်ာ္ ကုန္က်သည့္ အုတ္ၿခံစည္း႐ိုးကာရံေစမႈ ကာလ တန္ဖိုးႏွင့္ ေဒသေပါက္ေဈးက်ပ္သိန္း ၃၂၀ ဝန္းက်င္သာရွိသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိသားစုပိုင္ ေနအိမ္ကို ေဒသတြင္း GGS  ကုမၸဏီသို႔ က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ယင္း GGS ကုမၸဏီကို ေဒသတြင္း ငါးေလလံေဈး တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ တနသၤာရီတိုင္းဧည့္ရိပ္သာႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ျခင္း  လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေစမႈတို႔ ပါဝင္သည္။ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ ရရွိခဲ့သည့္ GGS ကုမၸဏီအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဓာတ္ေငြ႕ဖိုး က်ပ္သန္းရွစ္ေထာင္ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ရာ အစိုးရက စိုက္ထုတ္က်ခံခဲ့ရသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ပုဒ္မျဖင့္ အမႈဖြင့္လိုက္ၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကိစၥတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဘက္က တာဝန္ရွိသူသုံးဦးကိုလည္း ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္တန္ပုဒ္မျဖင့္ အမႈဖြင့္ကာ အဆိုပါေလးဦးစလုံးကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည္။

အဆိုပါျဖစ္ရပ္က ငါးႀကီးႀကီးေၾကာ္ျပမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားသည့္ ေကာ္မရွင္ကို လူထုက လက္ခုတ္ဩဘာတို႔ျဖင့္ ေထာပနာျပဳေစခဲ့ၿပီး အစိုးရ၏ ဩဇာႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းကိုလည္း တက္ေစခဲ့သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနႏွင့္ အဂတိ မလိုက္စားၾကရန္၊ လိုက္စားပါက ခြင့္လႊတ္မည္မဟုတ္ဘဲ ေထာင္ခ်ပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအျဖစ္ စတင္တာဝန္ယူစဥ္ ၿပီးခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္ကပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုသတိေပးခဲ့သည္။ လာဘ္ယူမႈကို ကိုယ့္ဘက္က လူပင္ျဖစ္လင့္ကစား ခြင့္လႊတ္မည္မဟုတ္ဘဲ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ဆက္ဆံေရးအရ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႕ေကာင္း ေတြ႕မည္ဟုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီးေနာက္ သမၼတ႐ုံး၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးကလည္း အဂတိႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစိုးရ၏သေဘာထားကို မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္သည္။ အစိုးရအေနႏွင့္ အဂတိကိစၥကို ဖိဖိစီးစီးေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“လုံး၀ခြင့္မလႊတ္ဘူးလို႔ ေျပာထားတယ္။ အခု လူႀကီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ႀကဳံတဲ့ေနရာမွာလည္း ေျပာပါတယ္။ သမၼတႀကီးခရီးစဥ္၊ အတိုင္ပင္ခံခရီးစဥ္၊ ေနာက္ တျခားႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ မိန္႔ခြန္းေတြေပါ့ေနာ္၊ ဒီမိန္႔ခြန္းေတြမွာလည္း ေျပာပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ရွိေနၿပီး အာဏာရ  NLD ပါတီ၏ အစိုးရအဖြဲ႕အေနႏွင့္ အျခားအစိုးရမ်ား နည္းတူလာမည့္ ကာလမ်ားအတြင္း သူ၏ ဂုဏ္သတင္းမထိခိုက္ေစေရး၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ သူ၏ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာေရးကို အေလးထားလုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ယခုျဖစ္ရပ္က ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အဂတိကိစၥမ်ားသည္ NLD အာဏာရစကနဦးကာလ ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးယူႏိုင္မႈသည္ သုံးႏွစ္အၾကာတြင္မွ ျဖစ္ရာ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ နီးကပ္လာမႈသည္ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္အျဖစ္ ႏိုင္ငံ ေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည္သူ အခ်ိဳ႕ကလည္း သုံးသပ္ၾကသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အေရးယူမႈသည္ ပါတီကိစၥ မဟုတ္ေသးဘဲ အစိုးရကိစၥသာျဖစ္သည္ဟု ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္လည္း ျဖစ္၊ ဒုတိယဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည့္ မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာဆိုသည္။

တနသၤာရီကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီထံ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္း တိုင္ၾကားမႈကို အဂတိေကာ္မရွင္ထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္အေနႏွင့္ တရား႐ုံးတြင္ အမႈရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ဘက္ကလည္း ခုခံေခ်ပပိုင္ခြင့္ ရွိေနေသးရာ ပါတီက ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္ကာ ယင္းေနာက္ပါတီက သီးျခားဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးမည့္ အေနအထားတြင္ ရွိသည္။

“အဲဒါၿပီးေတာ့မွ၊ တရား႐ုံးအမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီးၿပီဆိုေတာ့မွ ပါတီက စဥ္းစားမွာ”ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စနစ္တစ္ခုသဖြယ္ ထြန္းကားလ်က္ ရွိေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရမ်ားက အားသြန္ခြန္စိုက္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္လည္း ယင္းျပႆနာကို ၿငီးေငြ႕လ်က္ရွိေနၾကၿပီး ႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာတန္းဝင္သည့္ အေ႐ြ႕တစ္ခုသို႔ ေ႐ႊ႕ရန္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို မေခ်မႈန္းဘဲ မရႏိုင္ေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

“အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ အစိုးရအဆက္ဆက္ကို ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ မေက်နပ္မႈအသံေတြထဲမွာ အဓိကအက်ဆုံးက အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္ခဲ့တာကိုး။ လူထုအမ်ားစု ဆင္းရဲေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အခြင့္အေရးကို အသုံးခ်ၿပီး မိမိႂကြယ္၀မႈအတြက္ လုပ္ခဲ့ၾကတာကို လူထုက မေက်နပ္ဆုံးပဲ။ ေထာင္ခ်ခဲ့တာေတြကိုလည္း ခြင့္လႊတ္ခ်င္ ခြင့္လႊတ္မယ္၊ အာဏာရွင္ဆန္ခဲ့တာကိုလည္း ေမ့ခ်င္ေမ့လိမ့္မယ္၊ ဒါေပမဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ လူထုက ခြင့္မလႊတ္ခ်င္တာေတာ့ အမွန္ပဲ”ဟု ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (MIPS) ၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက တနသၤာရီျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈကြန္ရက္တြင္ သူ၏ သေဘာထားအျမင္ကို ေရးသားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ျပႆနာ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈအားနည္းခ်က္၊ ယဥ္ေက်းမႈ ကိစၥ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိေနသည့္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အဂတိျပႆနာသည္ အဂတိလိုက္စား သူတို႔၏ ျပႆနာသက္သက္မၽွမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံ၏ေရခံ၊ ေျမခံမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“အဂတိလိုက္စားမႈျပႆနာကို လူႀကိဳက္မမ်ားျခင္းဆိုတာထက္ ေက်ာ္ၿပီး ၾကည့္ဖို႔ လိုလိမ့္မယ္”ဟု ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

NLD ပါတီကမူ ၂၀၂၀ မတိုင္မီတြင္ ပါတီတြင္းၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး မၾကာမီျပဳလုပ္မည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝးတြင္လည္း စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးအေရးယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွိေနသည္။ ယခုတနသၤာရီကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ အေရးယူမည္ ဆိုသည္ကိုလည္း အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ဆုံးျဖတ္ရန္ရွိေနသည္။

ပါတီ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မေက်နပ္မႈမ်ားစြာသည္ လူထုအတြင္းရွိေနခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ နယ္ လွည့္ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ တိုင္ၾကားစာေပါင္း အေျမာက္အျမားရရွိခဲ့သည္ကိုလည္း  NLD က ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာၿပီ ျဖစ္သည္။

NLD သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေႂကြးေၾကာ္သံသုံးရပ္ျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခဲ့သည္။ တစ္ခုမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးျဖစ္ၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈကိစၥသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္ အဓိကက်သည့္ ျပႆနာျဖစ္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကတိတည္ေစေရးအတြက္ လာမည့္ကာလမ်ားတြင္ ဖိစီးေဆာင္႐ြက္မည့္ပုံကို ျပသလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အထက္ပါျဖစ္ရပ္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားသည္ ပါတီပုံရိပ္ကို ထိခိုက္ေစၿပီး ပါတီဘက္ကလည္း တာဝန္ယူေျဖရွင္းရလိမ့္မည္ဟု မုံ႐ြာေအာင္ရွင္က ဆိုသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ က်န္လူမ်ားအေနႏွင့္ ေရွ႕ျဖစ္ရပ္တို႔အေပၚ နမူနာယူ၊ သင္ခန္းစာယူၾကရန္ ၎က ေဆာ္ဩလိုက္သည္။

“ေနာက္လူေတြ သတိထားေပေတာ့ဗ်”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေအာင္မ်ိဳးထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *