ေက်ာင္းတြင္း အမုန္းကင္းေရးေျခလွမ္း

ဓာတ္ပံု - မိုးေက်ာ္လြင္

အမုန္းစကားေၾကာင့္ ပဋိပကၡမီးပြားမ်ားစြာ ေတာက္ေလာင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာအတြင္း အမုန္းစကားကင္းေဝးေစေရးအတြက္  စတင္လုပ္ေဆာင္လိုက္သည္။

အမုန္းစကားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဝံသာႏုစိတ္ဓာတ္ကဗ်ာကို သင္႐ိုးမွ ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းပင္။

စတုတၳတန္းစာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိသင္႐ိုးတြင္ ပါဝင္ေသာ ယင္းကဗ်ာသည္ အမုန္းစကားအေျခခံ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတို႔ကို အားေပးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္သျဖင့္ ပယ္ဖ်က္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာဆိုထားသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္သည္ အမုန္းစကားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ လွည့္ေျပာင္းေျခတစ္ရပ္အျဖစ္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အမုန္းစကားဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူအခ်ိဳ႕က ေထာက္ခံႀကိဳဆိုၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအပါအဝင္ တပ္မေတာ္အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ဆရာ၊  ဆရာမအခ်ိဳ႕ကမူ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ရပ္ကို မႀကိဳက္ေပ။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ထက္သန္လာမည္ကို မလိုလားသျဖင့္ ကဗ်ာကို မသင္ရန္ ၫႊန္ၾကားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎တို႔က ႐ႈျမင္ေနၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေထာက္ခံသူႏွင့္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားၾကားတြင္ တူညီသည့္တစ္ခ်က္ေတာ့ ရွိသည္။

အမုန္းစကားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသည္ အားမေပးသင့္ေသာကိစၥျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္ထြန္းေရး ဦးတည္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမည့္ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမုန္းစကားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားပေပ်ာက္ေရးကို ေရရွည္အစီအစဥ္အျဖစ္ အေျခခံပညာေရးမွ စတင္ကာ ပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္သင့္ေၾကာင္း ပညာေရးအသိုင္းအဝိုင္းအပါအဝင္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

“အားလုံးပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ ေရွ႕ေလၽွာက္ဆက္ၿပီးေတာ့ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ အမုန္းစကားကို နယ္ပယ္အသီးသီးက အင္အားေတြနဲ႔ တိုက္ဖ်က္ဖို႔ လိုတယ္”ဟု အမုန္းစကား တိုက္ဖ်က္ေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေဒၚဇာျခည္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ပထမ ေျခလွမ္း

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အမုန္းစကားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)  အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈသက္တမ္းသုံးႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စတင္လိုက္သည္။

ယင္းမွာ စတုတၳတန္းသင္႐ိုးေဟာင္းရွိ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိဘာသာရပ္ ဆရာကိုင္စာအုပ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဝံသာႏုစိတ္ဓာတ္ကဗ်ာကို မသင္ရန္ ၫႊန္ၾကားလိုက္ျခင္းပင္။

ဝံသာႏုစိတ္ဓာတ္ကဗ်ာကို လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ မသင္ၾကားရန္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္ းအေျခခံပညာဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမႉး ခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

“အခုလက္ရွိေခတ္စနစ္အရ ျဖဳတ္ဖို႔လိုအပ္လို႔ ျဖဳတ္တာေလ။ ေနာက္သင္႐ိုးသစ္လည္းေျပာင္းမယ့္ အတူတူ ဒါကို မသင္ေတာ့ဘူးလို႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီး ပယ္ဖ်က္လိုက္တာပါ” ဟုဦးကိုေလးဝင္းကေျပာဆိုသည္။

၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းမည့္ စတုတၳတန္းသင္႐ိုးသစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကဗ်ာမ်ား အစားထိုးျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာ ဆိုသည္။

ဝံသာႏုစိတ္ဓာတ္ကဗ်ာတြင္ ‘လူမ်ိဳရင္သာ လူမ်ိဳးေပ်ာက္၊ အားလုံးဒုကၡ ေရာက္၊ အမ်ိဳးေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္ပါ ကၽြန္ျဖစ္ ႏြံနစ္မွာ’စေသာ စာသားမ်ား ေဖာ္ျပေရးသားထားသည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအပါအဝင္ ကမာၻ႔လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္လည္း လက္မခံထားေၾကာင္း၊ ကဗ်ာတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို အားေပးသည့္ စကားအသုံးအႏႈန္းမ်ား ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ဖယ္ရွားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ဧရာ၀တီသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားထားသည္။

ယင္းကဗ်ာ စာသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အမုန္းတရားအေျခခံ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ အေတြးမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ အားေပးသည့္ သေဘာ သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း အမုန္းစကား ဆန္႔က်င္ေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

ယင္းကဗ်ာကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေပးရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၆၀ ေက်ာ္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္တြင္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ေနာက္သုံးလေက်ာ္အၾကာတြင္ ကဗ်ာကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမုန္းစကားတိုက္ဖ်က္ေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေဒၚဇာျခည္ဦးက ဆိုသည္။

“အစ္မတို႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ေျပာမွ သူတို႔က သတိထားမိၿပီး ျပန္ၿပီးေတာ့ ပယ္ဖ်က္ေပးတယ္။ ဒါက ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို အားတက္စရာကိစၥလို႔ ေျပာရမွာပဲ”ဟု ေဒၚဇာျခည္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

သို႔ေသာ္ အေျခခံပညာသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ အမုန္းတရားအေျခခံခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ သင္ခန္းစာမ်ားရွိႏိုင္ၿပီး ထိုသို႔ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေလ့လာစိစစ္ကာပယ္ဖ်က္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပသည္။

လက္ရွိတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ KG + 12 ပညာေရးစနစ္အတြက္ အေျခခံပညာသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေျပာင္းလဲသင္ၾကားမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီး သင္႐ိုးသစ္မ်ားကို ယင္းဝန္ႀကီးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ သုေတသနႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၏ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းဌာနခြဲက တာဝန္ယူေရးဆြဲေနသည္။

အသစ္ေျပာင္းလဲမည့္ သင္႐ိုးမ်ားတြင္လည္း အမုန္းစကားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အုပ္စုဖြဲ႕အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ အားေပးသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားမပါႏိုင္ရန္ အထူးသတိထားသင့္ေၾကာင္း အမုန္းစကားဆန္႔က်င္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားက ေျပာဆိုထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ သုေတသနႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဦးစီးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ားက အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေလးထားကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ေဒၚဇာျခည္ဦးက ဆိုသည္။

ကန္႔ကြက္ၾကသည္

ဝံသာႏုစိတ္ဓာတ္ကဗ်ာကို မသင္ရန္ၫႊန္ၾကားလိုက္ျခင္းသည္ အမုန္းစကားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို တားဆီးျခင္းထက္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ထက္သန္မႈကို ကန္႔သတ္လိုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူအပါအဝင္ ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ိဳ႕က ဆိုၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ကလည္း ဝံသာႏုစိတ္ဓာတ္ကဗ်ာ မသင္ရန္ ၫႊန္ၾကားလိုက္ျခင္းကို လက္မခံေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးႏွင့္ ျမန္မာဆိုေသာ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ႐ႈျမင္သည္။

“လက္မခံဘူး။ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာေတြ ကိုယ္မွ မထိန္းသိမ္းမကာကြယ္ရင္ ယဥ္ေက်းမႈေတြ ေပ်ာက္သြားမွာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေပ်ာက္သြားမွာေပါ့။ ဒါ ႏိုင္ငံသားတိုင္း လုပ္ကို လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းပဲ။ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ဆိုတာ ရွိကို ရွိရမယ္”ဟု ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ဆိုသည္။

အေျခခံပညာၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းကမူ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္မႈကို ကန္႔သတ္လိုေသာေၾကာင့္ ၫႊန္ၾကားရျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း  The Voice Journal သို႔ ေျပာသည္။

“အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ကို  ကန္႔သတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ အမ်ိဳးသားေရး  စိတ္ဓာတ္ကို ဘာျဖစ္လို႔ ကန္႔သတ္ရမွာလဲ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဝံသာႏုစိတ္ဓာတ္ကဗ်ာသည္ သားသမီးဝတ္ငါးပါးကိုသာ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သည့္လူမ်ိဳးဘာသာဝင္မဆို ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္အပ္သည္ဟူေသာ သေဘာမ်ိဳးေရးသားထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္း က၀ၿမိဳ႕နယ္ အ.လ.ကရစ္ကန္ဘူတာမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ဆိုသည္။

ဓာတ္ပံု – မိုးေက်ာ္လြင္

ဦးေအာင္ေက်ာ္သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MTF) ၏ ဒုတိယဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ အဲလိုပဲ နားလည္တယ္”ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ေက်ာင္းသင္ခန္းစာတြင္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအေျခခံခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အမုန္းတရားမ်ားျဖစ္ေပၚေစေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ဖယ္ရွားျခင္းထက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားၫႊန္ျပမႈသည္သာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ဆိုသည္။

“ဆရာရဲ႕ ရွင္းျပပုံမွာပဲ မူတည္တယ္။ ဆရာက တရားမၽွတစြာ ရွင္းျပမယ္။ ကေလးေတြ ေခါင္းထဲကို မၽွတတဲ့ အေတြးေတြ ထည့္ေပးဖို႔ပဲ လိုတယ္။ သင္ခန္းစာကေတာ့ ျပ႒ာန္းလိုက္တာေပါ့။ မျပ႒ာန္းလည္း ဆရာေတြအေနနဲ႔ ေျပာလို႔ ရေနတာပဲေလ”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမအမ်ားစုသည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးအေျခခံကာ အမုန္းစကား ေျပာဆိုသင္ၾကားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ိဳ႕တြင္မူ ယင္းသို႔ ခြဲျခားဆက္ဆံသင္ၾကားမႈ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက သုံးသပ္သည္။

ခြဲျခားမႈမ်ား ရွိေနသည္

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအေျခခံ အမုန္းစကားေျပာဆိုမႈမ်ား၊ ခြဲျခား႐ႈျမင္မႈမ်ားမ်ားျပားလ်က္ ရွိသည္။

ယင္းအခ်က္ကို ျပည္တြင္းအသုံးျပဳသူ သန္း ၂၀ နီးပါးရွိေသာ Facebook လူမႈကြန္ရက္တြင္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးေျပာဆိုေနၾကသည့္ ရင့္သီးေသာစကားမ်ား၊ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္၍ ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။

အေျခခံပညာက႑တြင္ အမုန္းစကားေျပာဆိုမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ရွိေနေၾကာင္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ သုေတသနႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစိုင္းေက်ာ္ႏိုင္ဦးထံ The Voice Journal က ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

အမုန္းစကားေျပာဆိုမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးကို အေျခခံပညာေရးမွ စတင္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အပါအဝင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။

အမုန္းစကားေျပာဆိုမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈဆန္႔က်င္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ႏွင့္ အေျခခံပညာဆရာ၊ ဆရာမအခ်ိဳ႕ကမူ အေျခခံပညာက႑တြင္လည္း အမုန္းစကားေျပာဆိုမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေျပာဆိုၾကသည္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ အမုန္းစကားေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳးမွာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ နည္းပါးေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္း ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ အ.မ.က ကၽြန္းသုံးပင္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာျဖစ္သူ ဦးလႈိင္မ်ိဳးဝင္းက ဆိုသည္။

“ေနာက္တဲ့ သေဘာနဲ႔ မရည္႐ြယ္ဘဲခြဲျခားဆက္ဆံသလို ျဖစ္သြားတာရွိတယ္။ ဥပမာ – အသားမည္းတဲ့သူကို ကုလားလို႔ ေခၚတာ၊ ၀တဲ့သူကို ဝက္ပုတ္လို႔ ေခၚတာေတြေပါ့။ ဘာသာေရးအေျခခံ ေျပာတာက မရွိသေလာက္ နည္းပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ စေနာက္သည့္သေဘာႏွင့္ ေခၚဆိုျခင္းမ်ားသည္ မိဘပတ္ဝန္းက်င္မွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္လာကာ ကေလးအခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုသည္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ ဆရာအခ်ိဳ႕၏ အမွတ္မဲ့ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ ကေလးမ်ား ေျပာဆိုၾကသည္လည္း ရွိေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္ေက်ာင္းမွာဆိုရင္ ဆုံးမရတယ္။ မင္းကိုေျပာရင္ ႀကိဳက္မလား။ မင္းကိုမေခၚဘဲ ထားရင္ ႀကိဳက္မလားေပါ့။ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားဖို႔ပါ။ ရန္ျဖစ္ေလာက္တဲ့အထိ ျဖစ္ရင္ မိဘေခၚၿပီး ေက်ာင္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူရတယ္”ဟု ဦးလႈိင္မ်ိဳးဝင္းက ေျပာသည္။

ယင္းမွာ အေျခခံပညာက႑တြင္ အမုန္းစကားေျပာဆိုမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကိုသြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေျခအေနတစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္သင္႐ိုးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားေၾကာင့္ အမုန္းစိတ္ကိန္းေအာင္းေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနလည္း ရွိေသးသည္။

သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ျမန္မာစာကဲ့သို႔ေသာ ဘာသာရပ္၌ ဗုဒၶဘာသာလာဆုံးမစာကဗ်ာမ်ား အမ်ားအျပားပါဝင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ား နည္းပါးေနသည္။

ထို႔အတူသမိုင္းကဲ့သို႔ေသာ ဘာသာရပ္တြင္ ဗမာစာသည္ တို႔စာ၊ ဗမာစကားသည္ တို႔စကားကဲ့သို႔ေသာ တို႔ဗမာ အစည္းအ႐ုံး ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားအပါအဝင္ ယင္းႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူေသာ သင္ခန္းစာမ်ားသာ မ်ားျပားေနၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ သမိုင္းသင္ခန္းစာမ်ား နည္းပါးေနေသးသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဗမာယဥ္ေက်းမႈ၊ အယူအဆမ်ား မ်ားျပားေနၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ား နည္းပါးေနျခင္းသည္ တိုင္ရင္းသားမ်ားအေပၚ၌ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနေၾကာင္း အေျခခံပညာဆရာ၊ ဆရာမအခ်ိဳ႕က သုံးသပ္သည္။

“ဗမာစာသည္ တို႔စာ၊ ဗမာစကားသည္ တို႔စကားဆိုတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ိဳးေတြ ရွိေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြကေတာ့ မုန္းၾကတာေပါ့။ အဲဒါမ်ိဳးေတာ့ ႀကဳံဖူးပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္း မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ အမည္မေဖာ္လိုသည့္ မူလတန္းျပဆရာမ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

အမုန္းစကားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၏ အႏၲရာယ္

လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအမုန္းတရားအေျခခံ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အမုန္းစကားေျပာ ဆိုျခင္း၊ တစ္ဖက္သားေပၚတြင္ ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ေျပာဆိုျခင္းမ်ားကို အေျခခံ ပညာေရးမွ တစ္ဆင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ ပညာေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ပညာေရးအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားၾကားတြင္ တူညီေသာသေဘာထားရွိၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အမုန္းစကားေျပာဆိုမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ တစ္ဖက္တြင္ လူသားတစ္ဦး၏ အေျခခံအခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္သည့္ သေဘာ သက္ေရာက္ေနသေလာ။

အမုန္းစကားဆန္႔က်င္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကမူ အမုန္းစကားသည္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားမႈကို ဦးတည္ေစႏိုင္သျဖင့္ ကန္႔သတ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္သည့္ သေဘာ မသက္ေရာက္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္။

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္သည္ တစ္ပါးသူအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ သေဘာေဆာင္သည့္ ေျပာခ်င္ရာေျပာခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္မဟုတ္ေၾကာင္း လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသည့္အသံ  (Athan) အဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာသည္။

“အခုလူေတြၾကားထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ဘာသာျခားေတြကို ျမင္ရင္ မုန္းတီးတဲ့ စိတ္ေတြ ခြဲျခားဆက္ဆံခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပညာေရးစနစ္ကေန လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမုန္းစကားေျပာတာေတြ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံတာေတြကို ျပင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသည့္ ဦးမ်ိဳးျမင့္ထြန္းကလည္း ငယ္႐ြယ္ေသာ ကေလးမ်ားတြင္ အမုန္းစိတ္ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံတတ္သည့္ အက်င့္ကိန္းေအာင္းသြားပါက လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းအတြက္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည့္ ကေလးတြင္ စိတ္ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

“အဆုံးစြန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မလိုလားအပ္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြအထိ သက္ေရာက္ႏိုင္တယ္ေပါ့။ ကိုယ္နဲ႔ မတူသူက ကိုယ့္ရန္သူ ျဖစ္လာမယ္။ အၾကမ္းဖက္တာမ်ိဳးေတြ လုပ္မယ္။ ငါတို႔နဲ႔ မတူတဲ့ အိုင္ဒီယာေတြကို လက္မခံႏိုင္ဘူးဆိုတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာမွာေပါ့”ဟု ၎က သုံးသပ္သည္။

အေျခခံပညာသင္႐ိုးသစ္တြင္ အမုန္းစကားေျပာဆိုမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမပါဝင္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ၿပီး မတူညီေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အမုန္းစကား ေျပာဆိုမႈမ်ားကို သင္ၾကားျခင္းမျပဳပါဟု ခံဝန္ကတိလက္မွတ္ထိုးရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အေျခခံပညာေရးမွ စတင္ကာ အမုန္းစကားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို မူဝါဒခ်မွတ္ကာေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း ၎က အႀကံေပးသည္။

“ႏိုင္ငံတကာမွာ အမုန္းတရားျဖစ္ေစတဲ့ အယူအဆမ်ိဳးေတြ မသုံးဖို႔ဆိုတာေတြ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ က်င့္သုံးၿပီး ေဆာင္႐ြက္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရး စနစ္မွာ အဲဒါေတြ မေတြ႕ေသးဘူး။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ မေတြ႕ေသးဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္လည္း အမုန္းစကားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းသည့္ မူဝါဒ မေတြ႕ရေပ။

ယင္းစီမံကိန္း၏ အခန္း (၇) ရွိအေျခခံပညာသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအခန္းတြင္မူ က်ား၊ မ ကြဲျပားမႈ၊ မသန္စြမ္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားကေလးမ်ားအားလုံး အက်ဳံးဝင္ေသာ တန္းတူညီမၽွသည့္ ပညာေရးတိုး တက္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသာ ေဖာ္ျပထားသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဝံသာႏုစိတ္ဓာတ္ကဗ်ာမသင္ရန္ ၫႊန္ၾကားမႈအပါအဝင္ သင္႐ိုးသစ္တြင္ အမုန္းစကားႏွင့္ ခြဲျခား ဆက္ဆံသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားမပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး ဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားပါဝင္ရန္ ေဆာင္ ႐ြက္မည္ဆိုေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျပာဆိုထားခ်က္ကို ပညာေရးအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ခံႀကိဳဆိုၾကသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကလည္း အမုန္းစကားဆန္႔က်င္ေသာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ သင္႐ိုးသစ္တြင္ အမုန္းစကားအေျခခံခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို အားေပးသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားမပါဝင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

အမုန္းစကားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားေၾကာင္း အမုန္းစကားဆန္႔က်င္ေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသည့္ ေဒၚဇာျခည္ဦးထံ The Voice Journal က ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၎က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုသည္။

“ပညာေရးကေနၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တူယွဥ္တြဲေနထိုင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို ႐ိုက္သြင္းလို႔ ရတယ္။ အဲလိုလုပ္လိုက္ရင္ ျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ေတြကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေနၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ျဖစ္ေအာင္ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္သလို ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္”

ဇင္လင္းထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *