ေက်ာင္းေတာ္က အက်ိတ္အခဲႏွင့္ ဘီလီယံ ၅၀

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ရန္ကုန္အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး YBS စနစ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ ဘတ္စ္ကားကုမၸဏီမ်ားသည္ ယခုအခါ ဧရာ၀တီဘဏ္၏ အေႂကြးေတာင္းမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလကုန္ပိုင္းကပင္ ဧရာ၀တီဘဏ္က YBS ကုမၸဏီမ်ားကို တရားစြဲေတာ့မည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားသည္ သတင္းေထာက္အသိုင္းအဝိုင္းၾကားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

မတ္လ ၇ ရက္တြင္ ‘ဟစ္တိုင္-အြန္လိုင္းသတင္းဌာန’ ဟု အမည္တပ္ထားေသာ Facebook Account မွ ‘ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း တာဝန္ခံေခ်းထားေသာ ဧရာ၀တီဘဏ္မွေခ်းေငြ ဘီလီယံ ၅၀၊ ဦးေက်ာ္ေနဝင္းတို႔မွ ျပန္မဆပ္လို႔ တရားစြဲေတာ့မည္’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အစည္းအေဝးဓာတ္ပုံ ႏွစ္ပုံႏွင့္အတူ စာ႐ြက္ငါး႐ြက္ကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ဟစ္တိုင္သည္ အြန္လိုင္းသတင္းဌာနဟု အမည္တပ္ထားေသာ္လည္း အျခားေသာ တရားဝင္ရပ္တည္လ်က္ရွိသည့္ မီဒီယာမ်ားမွ ေဖာ္ျပေသာသတင္းမ်ားကို ရံဖန္ရံခါ ကူးယူေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည့္ Facebook Account တစ္ခုျဖစ္သည္။

ဟစ္တိုင္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဓာတ္ပုံႏွစ္ပုံမွာ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီထံသို႔ ဧရာ၀တီဘဏ္တာဝန္ရွိသူမ်ား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ပုံႏွင့္ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ Omni Focus ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေနဝင္း သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေနသည့္ပုံျဖစ္သည္။

စာ႐ြက္ငါး႐ြက္အနက္ YRTA လက္ေအာက္ရွိ YBS ကုမၸဏီသုံးခုသည္ ေခ်းေငြအရင္းအတိုးျပန္ဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒအရအေရးယူေပးရန္ ရန္ကုန္တိုင္း လၽွပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာ ေက်ာ္ထံ ဧရာ၀တီဘဏ္က အေၾကာင္းၾကားသည့္စာ႐ြက္ႏွစ္႐ြက္မွာ အဓိကျဖစ္သည္။

က်န္ရွိသည့္ သုံး႐ြက္မွာ ရည္ၫႊန္း ခ်က္ (၁)၊ (၂)ႏွင့္ ပူးတြဲ(၁) တို႔ျဖစ္သည္။

ရည္ၫႊန္းခ်က္(၁) မွာ YRTA က က်ပ္ ၁၀ ဘီလီယံ ေခ်းယူလိုေၾကာင္း ဧရာ၀တီဘဏ္ထံေပးပို႔သည့္စာ၊ ရည္ၫႊန္းခ်က္ (၂) မွာ ယာဥ္ေဟာင္းမ်ား ယာဥ္သစ္လဲမည့္ကိစၥအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေခ်းေငြကို ဧရာ၀တီဘဏ္က Lead Aranger အျဖစ္ ေဆာက္႐ြက္မည့္အေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ဗဟိုဘဏ္ထံ အေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္ ပူးတြဲ (၁) မွာ အရစ္က်ေပးသြင္းေငြ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္က Omni Focus ထံသို႔ သတိေပးစာ (Bank Notice) တို႔ျဖစ္သည္။

အဆိုပါစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမွာ စာ႐ြက္အစစ္အမွန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က အတည္ျပဳသည္။ ၎သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးလည္းျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီႏွင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္၊ Bank Notice တာဝန္ရွိသူတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

ဤကုမၸဏီဥကၠ႒မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းေနဝင္း၏ ေျမးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေနဝင္း ျဖစ္သည္။ ဧရာ၀တီဘဏ္မွာမူ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တစ္ေလၽွာက္လုံး ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည့္ နာမည္ေက်ာ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ ဘဏ္ျဖစ္သည္။

ဆိုရလၽွင္ ဤကိစၥသည္ သာမန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦး၏ ျပႆနာမဟုတ္ေပ။ ႏွစ္ဦးလုံးသည္ အင္အားႀကီးေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအေရးအဆက္အသြယ္ႏွင့္ စီးပြားေရး အဆက္အသြယ္မ်ားလည္း လက္တံ ရွည္သူမ်ားျဖစ္ရာ ျပည္သူမ်ားအၾကား စိတ္ဝင္စားမႈ ပိုမိုျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

တရားတေဘာင္ႏွင့္ ရွင္း

ဤျပႆနာမ်ား၏ အစသည္ YBS စနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေျခတည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ YBS စနစ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၆ ရက္ဆိုပါက ႏွစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္လ ျပည့္သြားၿပီျဖစ္သည္။ YBS စနစ္သည္ ယာဥ္ေဟာင္းမ်ားကို ယာဥ္သစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုး၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူမ်ားကို သြားလာမႈ လြယ္ကူရန္ ရည္သန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း YBS စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးလိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ယာဥ္ေဟာင္းမ်ားကို ယာဥ္သစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးႏိုင္ေရးသည္ ေငြလိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ လိုအပ္သည့္ ဘ႑ာေငြ က်ပ္ ၁၀ ဘီလီယံကို ေခ်းယူလိုေၾကာင္း ဧရာ၀တီဘဏ္ထံသို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ လ ၂၄ ရက္တြင္ စာေပးပို႔ခဲ့သည္။ ယင္း စာသည္ အြန္လိုင္းတြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ စာ႐ြက္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ ၎၏ထည့္ဝင္ေငြ က်ပ္ ဘီလီယံ ၇၀ ႏွင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္ထံမွ ေခ်းေငြ က်ပ္ ၈ ဘီလီယံတို႔ျဖင့္ ယာဥ္သစ္အစင္းေရ ၁၀၀၀ ဝယ္ယူထားေၾကာင္း တရားဝင္ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါယာဥ္မ်ားကို YUPT ႏွင့္ YBPC ကုမၸဏီတို႔တြင္ ထည့္သြင္းေျပးဆြဲလ်က္ ရွိသည္။

Omin Focus သည္လည္း ယာဥ္သစ္အစင္းေရ ၅၀၀ ဝယ္ယူရန္အတြက္ ဧရာ၀တီဘဏ္ထံမွ ေခ်းေငြရယူခဲ့သည္။ ေခ်းေငြပမာဏမွာ က်ပ္ ဘီလီယံ ၅၀ ဟု Omin Focus ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေနဝင္းက The Voice Journal သို႔ အတည္ျပဳသည္။

ထိုေနာက္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံေနသည့္စာမ်ားအရ Omin Focus ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာလမွ ၂၀၁၈ ႏိုဝင္ဘာလအထိ အတိုးအရင္းေပးရန္ ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ YRTA ဥကၠ႒ ဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္ထံ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အတိုးအရင္းမဆပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို တရားစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီဘဏ္က မတ္ ၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

Omin Focus ကုမၸဏီကမူ ၎တို႔ကုမၸဏီသည္ အတိုး၊ အရင္း ျပန္ဆပ္သည့္ကာလမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ဧရာ၀တီဘဏ္မွ ဝန္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္ထံသို႔ေပးပို႔ေသာစာတြင္ Omin Focus ကုမၸဏီ၏ ျပန္ဆပ္ေငြ ႏွစ္ဘီလီယံ နီးပါးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးေက်ာ္ေနဝင္းကမူ ဧရာ၀တီဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားကို ျပန္ဆပ္မည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းသို႔ျပန္ဆပ္မည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္တြင္ ဧရာ၀တီဘဏ္ Law Firm သို႔ အေၾကာင္းၾကားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ Omin Focus ကုမၸဏီသည္ ေခ်းေငြမ်ားကို ျပန္ဆပ္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးအရ လုပ္ငန္းေရွ႕အလားအလာ ေကာင္းလ်က္ရွိသည္ဟု ဦးေက်ာ္ေနဝင္း ကဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ တရားစြဲပါကလည္း တရား႐ုံးတြင္ အထက္ပါအတိုင္းပင္ ထြက္ဆိုမည္ဟုလည္း ယခုကဲ့သို႔ရွင္းျပသည္။

“တရား႐ုံးသြားလို႔ရွိရင္ အေျဖကလည္း ဒီအတိုင္းပဲထြက္မွာပဲ။ အစ္ကိုတို႔ကို ပိုက္ဆံေခ်းထားလားေမးရင္ မွန္တယ္ ေခ်းထားတယ္။ ပိုက္ဆံျပန္ေပးမလားေမးရင္ ျပန္ေပးမယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ျပန္ေပးမလဲေမးရင္ တရား႐ုံးေရာက္ရင္ တရား႐ုံးကဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လက္ခံမယ္။ ဘယ္ေန႔ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုေပးမလဲဆိုတဲ့ပုံစံကိုေျပာမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ ေစာဒကတက္လို႔မရဘူး။ ဒါေပမဲ့ ရလဒ္ေတြက ေျပာင္းျပန္ျဖစ္လာရင္ေတာ့ အဲဒါသူတို႔ကိစၥ။ အစ္ကိုတို႔နဲ႔မဆိုင္ဘူး”

ေက်ာင္းေတာ္က အက်ိတ္အခဲ

ဤျဖစ္စဥ္ေနာက္တြင္ ဘဏ္ေခ်းေငြအတြက္ အျပန္အလွန္ဝိေရာဓိျဖစ္ၾကသည္သာမက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကရင္းမွ ၿငိၾကစြန္းၾကသည့္ ကိစၥမ်ားလည္းရွိသည္။

ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္လည္း ၎၏ လူထုမိတ္ေဆြ YBS ကုမၸဏီအတြက္ ယာဥ္အစီးေရ ၅၀၀ ဝယ္ယူသည္။ ဦးေက်ာ္ေနဝင္းကလည္း ၎၏ Omin Focus ကုမၸဏီအတြက္ အစီးေရ ၅၀၀ ဝယ္ယူသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးလုံး ဝယ္ယူသည့္ ကားမ်ားမွာ Foton အမ်ိဳးအစား ဘတ္စ္ကားျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အတူတကြဝယ္ယူရန္အတြက္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးအၾကား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသည္ ပထမစာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ က ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို တစ္ဖက္သတ္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္ဟု ဦးေက်ာ္ေနဝင္းက စြပ္စြဲေျပာၾကားသည္။ စာခ်ဳပ္ဖ်က္ၿပီးေနာက္တြင္ ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ စရန္ေငြအျဖစ္ ေပးထားခဲ့သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာေျခာက္သန္းကို ျပန္လည္ေတာင္းယူသြားခဲ့သည္ဟု ဦးေက်ာ္ေနဝင္းကဆိုသည္။

“သူ႕(ဦးေဇာ္ေဇာ္) အေပၚမွာ အစ္ကို ေစတနာထားခဲ့တယ္။ သူလည္း စီးပြားေရးသမားပဲ။ ငါလည္းသူ႕အေပၚမွာ ကူညီရမယ့္တာဝန္ရွိတယ္ဆိုၿပီး သူေျပာတဲ့ စကားတစ္ခြန္းနဲ႔…” ဟု ၎ကဆိုသည္။

“အစ္ကိုႀကိဳက္တာလုပ္။ ကၽြန္ေတာ္ လူလိမ္မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး အဲဒီေျခာက္သန္း အစ္ကိုျပန္ေပးခဲ့တာ” ဟု ဦးေက်ာ္ေနဝင္း က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထိုေနာက္တြင္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေနဝင္းတို႔သည္ ဒုတိယစာခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆိုၾကသည္။

ပထမစာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းသည့္အခ်ိန္တြင္ Fonton ကုမၸဏီထံသို႔ ယာဥ္မ်ားကို မွာယူၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေငြမ်ားကို စိုက္ေပးခဲ့ရသည္ဟု ဦးေက်ာ္ေနဝင္းက ဆိုသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိလည္း ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ ၎၏ လူထုမိတ္ေဆြကုမၸဏီ အတြက္ ဝယ္ယူထားသည့္ Fonton ယာဥ္အစီးေရ ၅၀၀ အတြက္ ေငြအျပည့္မေပးေသးေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေနဝင္းက ရွင္းျပသည္။

ဦးေက်ာ္ေနဝင္းကမူ ပထမစာခ်ဳပ္ကို တစ္ဖက္သတ္ဖ်က္သိမ္းခံရျခင္းသည္ ၎အတြက္ မ်ားစြာနစ္နာေၾကာင္း ယူဆလ်က္ရွိသည္။

အြန္လိုင္းတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိေသာ စာ႐ြက္ငါး႐ြက္တြင္ ဧရာ၀တီဘဏ္ထံမွ Omin Focus ကုမၸဏီ ေခ်းယူထားေသာ ေငြစာရင္းအတိအက်ကိုေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းသို႔ သတင္းထြက္လာမႈေၾကာင့္ ယခင္ကျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ၎နစ္နာသည္ဟု ယူဆသည့္ အထက္ပါကိစၥမ်ားကို ဦးေက်ာ္ေနဝင္းက The Voice Journal ထံ ဖြင့္ဟခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အက်ိတ္အခဲမ်ားသည္ ဤမၽွႏွင့္ မၿပီးေခ်။

YBS ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေခ်းေငြ ျပန္မဆပ္မႈေၾကာင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္က တရားစြဲမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္၍ ေၾကညာသကဲ့သို႔ပင္ ဧရာ၀တီဘဏ္၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ တရားစြဲမည္ဟု ဦးေက်ာ္ ေနဝင္းကလည္း မီဒီယာမ်ားသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧရာ၀တီဘဏ္၏ မည္သည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို ဦးေက်ာ္ေနဝင္း မေက်နပ္ပါသနည္း။

လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဦးေက်ာ္ေနဝင္းႏွင့္ ဦးေဇာ္ေဇာ္တို႔သည္ ဧရာ၀တီဘဏ္တြင္ ပူးတြဲဘဏ္အေကာင့္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဦးေက်ာ္ေနဝင္း၏ Omin Focus ကုမၸဏီယာဥ္လိုင္းမွ ရရွိေသာေငြမ်ားကို အဆိုပါဘဏ္အေကာင့္တြင္ ထည့္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

ထိုဘဏ္အေကာင့္ထဲသို႔ အျခားေသာ YBS ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ေငြမ်ား မွားယြင္းဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထို႔သို႔ ဝင္ေရာက္လာမႈကို ဦးေက်ာ္ေနဝင္းက ႏွစ္ပတ္ခန္႔ၾကာမွ သိရွိခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဧရာ၀တီဘဏ္သည္ အဆိုပါေငြမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ယူသြားၿပီျဖစ္သည္။ ဦးေက်ာ္ေနဝင္းက ယင္းကိစၥကို ေနာက္မွသိရွိခဲ့ရသည္ဟု The Voice Journal သို႔ ဖြင့္ဟသည္။

ယင္းကိစၥကို ဦးေက်ာ္ေနဝင္းက YRTA အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ တင္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ ဘဏ္သို႔လည္း တရားဝင္အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဧရာ၀တီဘဏ္က တာဝန္ယူေျဖရွင္းခဲ့ျခင္းမရွိဟု ဦးေက်ာ္ေနဝင္းကဆိုသည္။ ယခုအခါ ဦးေက်ာ္ေနဝင္းက ဧရာ၀တီဘဏ္၏ အဆိုပါလုပ္ရပ္သည္ ဘဏ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ညီပါ၏ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ လိုအပ္ပါက တရားစြဲမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

“ေငြ Amount က မမ်ားဘူးဆိုတာသိရတယ္။ သိန္းဂဏန္းေလးေလာက္ပဲရွိတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဧရာ၀တီဘဏ္ အေျပာေပါ့။ ကိုေက်ာ္ေနဝင္းက သံသယဝင္တယ္။ ဒီေလာက္မကႏိုင္ဘူးေပါ့။ ဘာေၾကာင့္ ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲဆိုတာကို သူကို တစ္က်ပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ဆယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘဏ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ ေငြ Amount တစ္ခုက အဲဒီလိုဝင္ၿပီး ျပန္မထုတ္ရဘူးဆိုတဲ့ဟာကေတာ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ရွိတယ္ဆိုၿပီး ကိုေက်ာ္ေနဝင္းက ေထာက္ျပထားတာ။ အဲဒီဟာကို မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတာ” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေဇယ်က The Voice Journal သို႔ ေျပာၾကားသည္။

“ဧရာ၀တီဘဏ္က အန္ကယ္တို႔ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းမေျပာဘူး။ မေျပာတဲ့အတြက္ အန္ကယ္တို႔ကလည္း ကိုေက်ာ္ေနဝင္းေျပာတာကို အန္ကယ္တို႔ျပန္ေျပာလိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ (ဧရာ၀တီဘဏ္က) မွန္တယ္။ သူတို႔မွားၿပီး သြင္းမိ လိုက္တယ္။ ဒါ႐ိုး႐ိုးသားသားမွားယြင္းျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သူတို႔(ဧရာ၀တီဘဏ္) အေနနဲ႔ အန္ကယ္တို႔ကို ျပန္ေျဖရွင္းတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆက္လက္ ရွင္းျပသည္။

ဤကိစၥတြင္ ႏွစ္ဖက္စလုံး၌ တာဝန္ရွိသည္ဟု ဗဟိုဘဏ္အၿငိမ္းစား ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္ကဆိုသည္။ ဘဏ္အေကာင့္ပိုင္ရွင္သည္ ၎၏ေငြေၾကးမဟုတ္သည္ႏွင့္ သိလၽွင္သိျခင္း ဘဏ္ထံအေၾကာင္းၾကားရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ဘဏ္ကလည္း အဆိုပါေငြေၾကးကို ဘဏ္အေကာင့္ပိုင္ရွင္မသိဘဲ ထုတ္ယူခြင့္မရွိဟု ၎ကေထာက္ျပသည္။

“အေရးႀကီးဆုံးကေတာ့ တာဝန္သိဖို႔ပါ။ ငါ့ပိုက္ဆံမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကိုယ္စဥ္းစားရမွာေပါ့။ ဘဏ္ကလည္း အေကာင့္တစ္ခုထဲဝင္သြားရင္ Customer ကို အသိေပးရမယ္။ မွားသြားတယ္။ သုံးမိရင္လည္း ျပန္ဆက္ၿပီး ၫွိႏႈိင္းဖို႔လိုတယ္ ႏွစ္ဖက္ေျပာတာပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ပုတ္သင္ဥေပၚလာျခင္း

Omin Focus ကုမၸဏီသည္ ဧရာ၀တီဘဏ္ထံမွ ေခ်းေငြက်ပ္ဘီလီယံ ၅၀ ကို ေခ်းယူခဲ့သည္။ ေခ်းေငြအတြက္ Deposit ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးသန္းႏွင့္ညီမၽွေသာ ျမန္မာေငြ (က်ပ္ေျခာက္ ဘီလီယံနီးပါး) အပ္ႏွံထားခဲ့သည္။
အျခားေသာ အာမခံအျဖစ္ မည္သည့္ပစၥည္းမွ ထားရွိျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။

ထို႔ျပင္ ေငြစတင္ေခ်းစဥ္ကမူ Omin Focus ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းစတင္ ထူေထာင္စျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္ ဤမၽွမ်ားျပားသည့္ က်ပ္ဘီလီယံ ၅၀ ကိုထုတ္ေခ်းသည္မွာလည္း စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္သည္။

ဦးေက်ာ္ေနဝင္းကမူ ၎တို႔ Omin Focus ကုမၸဏီသည္ ဘဏ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီေခ်းယူခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ဘဏ္ကေတာင္းခံေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားကို တင္ျပခဲ့ရသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ Omin Focus ကုမၸဏီ၏ Business Plan ကိုလည္းတင္ျပခဲ့ရသည္။

Omin Focus ကုမၸဏီ၏ Business Plan ကို အလားအလာရွိသည္ဟု ဧရာ၀တီဘဏ္ဘက္က လက္ခံေသာေၾကာင့္ ေငြထုတ္ေခ်းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘယ့္အတြက္ေငြေခ်းသည္ဆိုသည္ကိုမူ ဧရာ၀တီဘဏ္သို႔သာ ေမးျမန္းရန္ ဦးေက်ာ္ေနဝင္းကဆိုသည္။

ဧရာ၀တီဘဏ္၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္မူ YBS ကုမၸဏီမ်ားကို ဘဏ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီသာ ေငြထုတ္ေခ်းထားသည္ဟု ဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း SMEs လုပ္ငန္းတစ္ခု က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ရရွိေရး အျပင္းအထန္ႀကိဳးစား၍ ပုဂၢလိကဘဏ္ထံမွ ေငြေခ်းေနရခ်ိန္တြင္ ဤကဲ့သို႔ က်ပ္ဘီလီယံ ၅၀ ကို ပုဂၢလိကဘဏ္ႀကီးတစ္ခုက အာမခံမယူဘဲ ထုတ္ေခ်းသည္မွာလည္း ေမးခြန္း ထုတ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္ရပ္ဝန္းတြင္ ဤမၽွႀကီးမားေသာ ပမာဏကို အာမခံမယူဘဲ ေခ်းေပးသည္ကို ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္သက္ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ရွိသည့္ အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ယခုကဲ့သို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“ဒါမ်ိဳးတစ္ခါမွ မၾကားဖူးဘူး”

ဘဏ္မ်ားသည္ အာမခံပစၥည္းယူ၍လည္းေကာင္း၊ Customer ႏွင့္ ဘဏ္အၾကား ယုံၾကည္မႈျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေငြထုတ္ေခ်းၾကေသာ္လည္း က်ပ္ ဘီလီယံ ၅၀ ကို အာမခံပစၥည္းမယူဘဲ ေခ်းယူျခင္းမ်ိဳး ဘဏ္ေလာကတြင္ မရွိခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါပုဂၢိဳလ္က ရွင္းျပသည္။

ဤေနရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ အာမခံျဖင့္သာ ယခုကဲ့သို႔ မ်ားျပားေသာေငြကို ရယူျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေထာက္ျပမႈမ်ားရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရသည္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေခ်းေငြရရွိေရးအတြက္ အာမခံေပးျခင္းမ်ိဳးကို လုပ္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္အၿငိမ္းစား ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္က ေထာက္ျပသည္။

အစိုးရသည္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အာမခံေပးခြင့္မရွိဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္က လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေငြေခ်းရာတြင္ အာမခံခြင့္ရွိသည္ဟု ၎ကရွင္းျပသည္။

“ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းျဖစ္လို႔ရွိရင္ ႏိုင္ငံေတာ္က အာမမခံရဘူး။ ရွင္းရွင္းေလးပဲ။ အစိုးရလုပ္ငန္းဆိုရင္ေတာ့ အာမခံေပါ့။ ဟံသာ၀တီပေရာဂ်က္လုပ္တယ္။ ဒါအစိုးရပိုင္တဲ့အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ အာမခံတာ ရတယ္။ အစိုးရက စက္႐ုံအလုပ္႐ုံ လုပ္တယ္။ အစိုးရအာမခံေပးလို႔ရတယ္၊ ဗဟိုဘဏ္အာမခံေပးလို႔ရတယ္” ဟု ဦးသန္းလြင္ကဆိုသည္။

ဘဏ္မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ စုေဆာင္းအပ္ႏွံေငြကို ျပန္လည္ထုတ္ေခ်းသည့္ သေဘာလည္း ရွိေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဘဏ္မ်ားက အေႂကြးျပန္မရျခင္းသည္ ယင္းဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားသည့္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြအတြက္ စိုးရိမ္စရာမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေပသည္။

“ဒါကျပည္သူ႕ပိုက္ဆံ။ ဘဏ္ရဲ႕ အေရးႀကီးဆုံးတာဝန္က ဘာလဲသိလား။ ျပည္သူလူထုယုံၾကည္အပ္ႏွံထားတဲ့ ပိုက္ဆံကို မေပ်ာက္မပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမွာက ဘဏ္ရဲ႕တာဝန္။ ဒါကိုယ့္ပိုက္ဆံ မဟုတ္ဘူး။ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လား” ဟု ဦးသန္းလြင္က ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ကို ရွင္းျပသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဧရာ၀တီဘဏ္ကမူ လက္ရွိေခ်းေငြသည္ ဧရာ၀တီဘဏ္စုစု ေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈ၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိရာ စိုးရိမ္ရန္မလိုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။ ဘီလီယံ ၅၀ ေခ်းေငြကိစၥအတြက္ ဧရာ၀တီဘဏ္ ျပန္ၾကားေရးထံသို႔ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ခဲ့ရာ ေမးလိုသည္မ်ားကို အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔ရမည္ဆိုသျဖင့္ မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ ေမးခြန္းရွစ္ခုကို အီးေမးလ္ပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေဆာင္းပါးအၿပီးသတ္ခ်ိန္ မတ္လ ၁၄ ရက္ ည ၁၀ နာရီအထိ အေၾကာင္းျပန္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။

ေနာက္ထပ္စဥ္းစားဖြယ္တစ္ခ်က္မွာ Omni Focus ဟု အလြယ္ေခၚၾကသည့္ ကုမၸဏီ၏ အမည္အျပည့္အစုံမွာ Omni Focus General Services Public Company Limited ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဧရာ၀တီဘဏ္သည္ ဦးေက်ာ္ေနဝင္းကို ေငြေခ်းျခင္းမဟုတ္။ Omni Focus ကို ေငြထုတ္ေခ်းျခင္းျဖစ္သည္။ Omni Focus သည္ Company Limited ဟု ဆိုထားရာ ေပးရန္ရွိသည္မ်ား (Liabilities) ကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေပးေခ်မည္ျဖစ္သည္။

ဥပမာဆိုရလၽွင္ ကုမၸဏီ (Co., Ltd.) တစ္ခုသည္ အေႂကြးျပန္မဆပ္ႏိုင္လၽွင္ ေဒဝါလီခံရမည္။ ထိုသို႔ ေဒဝါလီခံၿပီးေနာက္တြင္ ေပးရန္တာဝန္ရွိသည့္အတိုင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္မည္။ ေပးရန္တာဝန္ကို သိန္းေပါင္းႏွစ္သိန္းထားမည္ ဆိုပါက ဘီလီယံ ၂၀ ထက္ပိုေသာ မည္သည့္အေႂကြးကိုမွ ေပးရန္တာဝန္မရွိေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ပ္သိန္းေပါင္းႏွစ္သိန္း ထားရွိေသာကုမၸဏီ (Co., Ltd.) မွာ အေရအတြက္အားျဖင့္ လြန္စြာနည္းေပလိမ့္မည္။

Omni Focus ကဲ့သို႔ သက္တမ္းႏွစ္အနည္းငယ္သာရွိသည့္ လုပ္ငန္းအတြက္မူ ပို၍ စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္လၽွင္ Omni Focus ၏ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္တာဝန္ (Liabilities) မွာ ဦးေက်ာ္ေနဝင္း၏ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္တာဝန္ (Liabilities)မဟုတ္ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ ဦးေက်ာ္ေနဝင္း၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအားလုံးသည္ Omni Focus ပိုင္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဘဏ္က အေႂကြးျပန္ေတာင္းမႈသည္ Omni Focus ကုမၸဏီ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္တာဝန္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနပါက ဦးေက်ာ္ေနဝင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိသည့္ သေဘာပင္။

သို႔ေသာ္လည္း ဦးေက်ာ္ေနဝင္းကမူ ေခ်းေငြမ်ားကို ျပန္ဆပ္မည္ဟု ယခုလို ဆိုသည္။

“ပိုက္ဆံျပန္ေပးမလားေမးရင္ ျပန္ေပးမယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ျပန္ေပးမလဲေမးရင္ တရား႐ုံးေရာက္ရင္ တရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လက္ခံမယ္”

အထိန္းအကြပ္မဲ့ၿပီေလာ

ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ားစြာကို လိမ္လည္သြားခဲ့သည့္ Red dot ကိစၥတြင္လည္း ဗဟိုဘဏ္က ယင္းကိစၥသည္ ၎တို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ Red dot ကို ဗဟိုဘဏ္အပါအဝင္ အစိုးရ၏မည္သည့္ဌာနကမွ တာဝန္ခံျခင္းမရွိသည့္အခါတြင္ ျပည္သူသာ နစ္နာခဲ့ရသည္။

က်ပ္ ဘီလီယံ ၅၀ ကို အာမခံပစၥည္းထားရွိျခင္းမရွိဘဲ ဧရာ၀တီဘဏ္က ထုတ္ေခ်းခဲ့မႈအေပၚ Regulatory Body ျဖစ္ေသာ ဗဟိုဘဏ္၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈကား အဘယ္နည္း။ ဧရာ၀တီဘဏ္သည္ ဤကိစၥတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာခဲ့ပါ၏ေလာ။ စသည္ျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာအတြက္ ဗဟိုဘဏ္ၫြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေသာ္ကို The Voice Journal က ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။

“အဲဒီကိစၥကေတာ့ မီဒီယာကိုေျဖဖို႔လုပ္တဲ့ ဒုတိယဥကၠ႒ရွိပါတယ္။ သူ႕ကိုပဲ အဲဒီကိစၥနဲ႔ေမးရင္ သူကိုပဲေျဖဖို႔ဆိုၿပီး ဥကၠ႒ကလမ္းၫႊန္ထားပါတယ္”ဟု ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဘိုဘိုငယ္ထံသို႔ ေမးျမန္းရန္ ၎ကျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

The Voice Journal သည္ ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဘိုဘိုငယ္ထံ ဖုန္းႏွစ္ႀကိမ္ဆက္သြယ္ရာ ဆက္သြယ္သူမွာမည္သူနည္းဟု စာတိုျပန္ပို႔လာ၍ The Voice Journal မွျဖစ္ၿပီး ဧရာ ၀တီဘဏ္ေခ်းေငြကိစၥအတြက္ ေမးျမန္းလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Message ျပန္ပို႔ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ မတ္လ ၁၄ ရက္ ည ၈ နာရီခန္႔တြင္ ဖုန္းျပန္ဆက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍မရခဲ့ေပ။

“ျပည္သူလူထု ပိုက္ဆံျဖစ္တဲ့အတြက္ ဗဟိုဘဏ္က ေငြေရးေၾကးေရးစနစ္ႀကီး အားေပ်ာ့သြားေအာင္ျဖစ္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳး ဗဟိုဘဏ္ကဝင္ၿပီးထိန္းေက်ာင္းေပးရမွာေပါ့” ဟု အၿငိမ္းစား ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္ကဆိုသည္။

“ဗဟိုဘဏ္ပါမွျဖစ္မွာပါ။ ဒီကိစၥေျပလည္ဖို႔အလားအလာခက္တယ္ေလ။ အန္ကယ္အဲဒီလိုပဲျမင္တယ္”

တိုင္းအစိုးရပါဝင္သည္ေလာ

ဦးေက်ာ္ေနဝင္း၏ Omni Focus ကုမၸဏီသည္ ဧရာ၀တီဘဏ္ထံမွ ေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၅၀ ေခ်းယူခဲ့ရာ ယင္းကိစၥတြင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ပါဝင္လ်က္ရွိသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အတူ တိုင္းအစိုးရႏွင့္အတူ YRTA သည္လည္း ဤကိစၥတြင္ပါဝင္ခဲ့သေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားရွိသည္။

ဤသို႔ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းကား အဘယ္နည္း။

အဓိကမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက YBS ေဖာ္ေဆာင္ေရး လိုအပ္ေသာေခ်းေငြကို ဧရာ၀တီဘဏ္မွ ရယူမည့္အေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္က ဗဟိုဘဏ္ထံသို႔ စာေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤစာသည္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ စာ႐ြက္ငါး႐ြက္အနက္ တစ္႐ြက္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါစာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား မ်ိဳးေအာင္ေဌး (အတြင္းေရးမႉး)ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ဤေခ်းေငြကိစၥတြင္ အမွန္တကယ္ပါဝင္ျခင္းရွိ မရွိတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားစြာရွိသည္။

ဧရာ၀တီဘဏ္သည္ YRTA ဥကၠ႒ ရန္ကုန္တိုင္း လၽွပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္ထံသို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ စာတစ္ေစာင္ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ယင္းစာသည္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။ စာတြင္ Omni Focus အပါအဝင္ ကုမၸဏီသုံးခုသည္ ေခ်းေငြက်ပ္ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၅၀ ဘီလီယံကို ျပန္မဆပ္ေသာေၾကာင့္ အေရးယူေပးရန္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဤကုမၸဏီသုံးခုသည္ ဦးေက်ာ္ေနဝင္း၏ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေသာ္လည္း The Voice Journal က ဟုတ္ မဟုတ္ေမးရာ အတည္ျပဳျခင္းမရွိ၊ ျငင္းဆန္ျခင္းမရွိဘဲ ဧရာ၀တီဘဏ္ကိုသာေမးရန္ ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

YRTA အတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ထံ The Voice Journal က ဆက္သြယ္၍ က်ပ္ဘီလီယံ ၅၀ ကိစၥ ေမးျမန္းရာ ဧရာ၀တီဘဏ္ကိုသာေမးရန္ ယခုကဲ့သို႔ဆိုသည္။

“အဲဒါဆရာ့မေမးနဲ႔။ ဧရာ၀တီဘဏ္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္သာေမးေနာ္။ ဆရာတို႔ YRTA နဲ႔ ဘာမွမပတ္သက္ဘူး။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့။ သူတို႔ကိုေမး။ သူတို႔ကို ေမးေနာ္”

က်ပ္ဘီလီယံ ၅၀ ေခ်းယူသည့္ကိစၥတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ မပါဝင္ဟု Omni Focus ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ေနဝင္းက ဆိုသည္။

“အစ္ကိုတို႔ကုမၸဏီက တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပါထားတဲ့ ကုမၸဏီမွမဟုတ္တာ” ဟု ၎ကျငင္းဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အင္အားႀကီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေနဝင္း၊ ၎တို႔၏ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီဘဏ္ႏွင့္ Omni Focus / Regulatory Body မ်ားျဖစ္သည့္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ။ ဤသည္ကား က်ပ္ဘီလီယံ ၅၀ ျပႆနာတြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ကျပခဲ့ၾကသည့္ ဇာတ္႐ုပ္မ်ား ျဖစ္ေတာ့သည္။

ဤဇာတ္ကြက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ မည္သည့္ေနရာက ပါဝင္ခဲ့သနည္းဆိုသည္ကို ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ယခုကဲ့သို႔ဆိုသည္။

“တိုင္းအစိုးရရဲ႕ပါဝင္ပတ္သက္မႈက အြန္လိုင္းမွာပ်ံ႕ေနတဲ့ဟာေတြပဲေပါ့။ တိုင္းအစိုးရရဲ႕ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ေၾကာင့္ ဘဏ္ကလည္း ေခ်းလိုက္တာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ သူ(တိုင္းအစိုးရ) တာဝန္ယူရမွာေပါ့။ အခုျပႆနာေတြျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ သူ႕တာဝန္မကင္းဘူးေပါ့။ အန္ကယ္တို႔ကေတာ့ အဲဒီလိုပဲသုံးသပ္မွာပဲေလ”

ဇာတ္ကားမသိမ္းေသးေပ။ 

 

ရဲႏိုင္ဦး၊ ပို႔ပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *