တနသၤာရီကိစၥ တကယ့္တာဝန္ရွိသူ

Photo - Tanintharyi Region

တနသၤာရီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အဂတိမႈျဖင့္ တရားစြဲအဖမ္းခံလိုက္ရသည္။ သေဘာ တရားအားျဖင့္ေတာ့ သူလာဘ္စားသည္ဟု စစ္ေဆးေတြ႕ရွိမႈျဖင့္ တရားစြဲခံလိုက္ရသည္။ အဖမ္းခံလိုက္ရသည္။

သို႔ေသာ္ အျဖစ္သနစ္ကား ထိုမၽွ မ႐ိုးရွင္းလွပါ။ ခုတ္လွဲလိုက္ရသည့္ တစ္ပင္တည္းမၾကည့္ဘဲ ယင္းအပင္ျဖစ္လာေစသည့္ ေရခံေျမခံႏွင့္ တစ္ေတာလုံးသေဘာကို ၾကည့္ရန္လိုပါသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ထိုမၽွလူသိနတ္ၾကားလုပ္ရဲကိုင္ရဲရွိေအာင္ မည္သည့္ အေျခအေနမ်ားက ေပးလာခဲ့သနည္း။

အာဏာအလြဲသုံးစားရန္အခါေတာ္ေပးမ်ား၊ ေဘးမွ ေျမႇာက္ပင့္ေပးမႈမ်ား၊ ယိုယြင္းေနေသာ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးပါတီတြင္းစနစ္မ်ား၊ အစိုးရယႏၲရားစနစ္မ်ားကလည္း ထိုအေျခအေနကို ဖန္တီးေပးေနသလား။

ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဝင္အျဖစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကမွ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးသက္တမ္းမ်ားစြာ ႏုနယ္ေသးသူ ျဖစ္သည္။ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္မိုင္ ၂၀ ခန္႔အကြာရွိ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕တြင္ ေဆးကုအသက္ေမြးေနေသာ သာမန္ဆရာဝန္တစ္ဦးသာ ျဖစ္သည္။ ပါတီဝင္ၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရး၊ တိုင္းေရးျပည္ရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးရာမ်ားကို အေသအခ်ာ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ဖူးသူ  မဟုတ္ဘဲ ဆရာဝန္လုပ္ငန္း ပိုအားသန္သူဟု ၎ႏွင့္အတူ ရက္ ၂၀ ၾကာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာသင္တန္း တက္ဖူးသူတစ္ဦးက ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္။ သို႔ေသာ္ သင္ယူရန္ေလ့လာအားသန္သူျဖစ္ၿပီး အတတ္ျမန္သူျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ပါတီဝင္အခ်ိဳ႕၏ အဆိုအရ ပါတီဝင္စ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္မွာ မာနေထာင္လႊားျခင္းမရွိဘဲ ခပ္႐ို႕႐ို႕သာ ေနထိုင္တတ္ၿပီး နာခံတတ္သူျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ျဖင့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရေသာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာသည္။ အမ်ိဳးသားျဖစ္သူႏွင့္အတူ ေနထိုင္ေသာ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည္။ သူ႕ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္  ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းကို တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ထိပ္ပိုင္းပါတီတာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕ကပင္ အံ့ဩၾကသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး NLD  ပါတီဥကၠ႒ဦးေအာင္စိုး၏ ခယ္မျဖစ္သျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္တာဝန္ ေပးခံခဲ့ရေၾကာင္း အမ်ားက ထင္ျမင္ယူဆထားျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသို႔ယူဆခ်က္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္က ျငင္းဆိုဖူးသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခါစေရး- ထားဝယ္အေဝးေျပးလမ္းအရည္အေသြးကို ေရွာင္တစ္ခင္စစ္ေဆးၿပီး အရာရွိအခ်ိဳ႕ကို အေရးယူခဲ့ဖူးသည္။ ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္မ်ားကို ေငြေၾကးယူလုပ္ေဆာင္မႈရွိသည္ဟု ဆိုကာ ကညနအရာရွိႏွင့္ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ကိုလည္း အေရးယူခဲ့ဖူးသည္။ ထိုစဥ္က လက္ခုပ္သံအေတာ္ရခဲ့ဖူးသည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ရွင္းရွင္းဘြင္းဘြင္း ေျပာတတ္မႈေၾကာင့္လည္း လူသိမ်ားသူျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မ်ားမၾကာမီေလယာဥ္ကြင္း ၿခဳံရွင္းကိစၥမွ မီးခိုးႂကြက္ေလၽွာက္စျဖစ္ေတာ့သည္။ ယင္းမွာလည္း ထားဝယ္တကၠသိုလ္အေလာတႀကီး ၿခဳံရွင္းရန္ လိုအပ္ခဲ့ရာမွ ဆက္ႏႊယ္ျဖစ္ပြားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ လူသိမ်ားအဆိုးဝါးဆုံးမွာ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ကို လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးရန္ GGS ကုမၸဏီႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။

GGS ကို လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းပြဲကို ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့စဥ္က တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ GGS ကုမၸဏီတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာစာခ်ဳပ္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ယင္းစာခ်ဳပ္တြင္ျဖည့္သြင္းအတည္ျပဳရျခင္း မရွိေသးေသာ ကြက္လပ္မ်ားပါဝင္မႈေၾကာင့္ မ်ားစြာေဝဖန္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးထိုကိစၥကို ကြက္လပ္တိုင္းဌာနီဟု ေဝဖန္ေရးသားခဲ့ေသာ တနသၤာရီအပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ကို မဲဆြယ္အၿပဳံးသေရာ္စာတစ္ပုဒ္အေၾကာင္းျပဳ၍ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

တရားစြဲဆိုရာတြင္ မဲဆြယ္အၿပဳံးအမည္ရ သေရာ္စာကို စြဲဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းမတိုင္မီ ကြက္လပ္တိုင္းဌာနီဟူေသာ ေဆာင္းပါးသေရာ္စာတစ္ပုဒ္ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပဖူးသည္။

ယင္းသေရာ္စာမွာ GGS ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္အေၾကာင္း သေရာ္ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။ တရားစြဲဆိုရာတြင္ မဲဆြယ္အၿပဳံးသေရာ္စာကို အေျခခံ အမႈတည္ေဆာက္စြဲဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ကြက္လပ္တိုင္းဌာနီသေရာ္စာသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မေက်နပ္မႈ အရင္းခံလာခဲ့ေသာ သေရာ္စာျဖစ္ပုံရသည္။

GGS ကုမၸဏီႏွင့္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ကြက္လပ္စာခ်ဳပ္တစ္ခုလုံးမွာ မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ၿပီးမ်ားစြာ ေဝဖန္စရာျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွာ ေဝဖန္ေထာက္ျပေသာမီဒီယာကိုတရားစြဲခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးဝါႏုၿပီးပါတီတြင္လည္း စီနီယာက်ျခင္း မရွိသူ၊ မူလက ခပ္႐ိုး႐ိုးေအးေအးနာခံတတ္သူတစ္ဦးမွာ ထိုသို႔ေသာ ကြက္လပ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရဲျခင္း၊ ေဝဖန္သူမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ ေနာက္ဆုံးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာၿပီး ၂ႏွစ္ မျပည့္မီတြင္ပင္ မီဒီယာကို တရားစြဲဆိုရဲျခင္းတို႔မွာ မသိနားမလည္မႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ယင္းအျပင္ ထိုသို႔ျပဳမူဆုံးျဖတ္ရန္ မီးစိမ္းျပသူ၊ ေျမႇာက္ေပးသူအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အမွားလုပ္သည္ရွိပါက ေစာေစာစီးစီးသတိေပးထိန္းသိမ္းရမည့္ အစား ေျမႇာက္ပင့္ေပးသူအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မည္သူတို႔က ႀကိဳးကိုင္ေျမႇာက္ေပးခဲ့ၾကသနည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ နာမည္ႀကီးဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအပါအဝင္ GGS ႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ေရာက္လာၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္ၾကည့္႐ႈကြင္းဆင္းခဲ့ေသးသည္။

အခ်ိဳ႕ကြင္းဆင္းခရီးစဥ္မ်ားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ လိုက္ပါခဲ့သည္။

ယင္းကိစၥမ်ားကို သတင္းမီဒီယာအပါအဝင္ လူထုက လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာတို႔မွ တစ္ဆင့္ ေဝဖန္ေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း နားမေထာင္သည့္အျပင္ အေျခအေနမွာ ပိုဆိုးလာခဲ့သည္။

ေနာက္ဆုံး GGS ကုမၸဏီ၏ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ဖိုးအေႂကြးကိစၥ ျဖစ္လာသည္။ ေဒသတြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားက ဦးစြာေဝဖန္ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းသည့္အခ်ိန္တြင္ တိုင္းသိျပည္သိျဖစ္သြားသည္။

ယင္းအခ်ိန္ထိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္  GGS တာဝန္ရွိသူမ်ားမွာ သပြတ္အူကို ျဖည္ထုတ္ရန္ မႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါ။

ယခု တရားစြဲဖမ္းဆီးခံရထားရေသာ GGS ၏ ဒါ႐ိုက္တာဦးေအာင္ျမတ္က ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ GGS အေႂကြးကိစၥလူထုရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကိုပင္ လၽွပ္စစ္မီတာခ လာၫွိေပးရန္ စိန္ေခၚသည့္ စကားေျပာခဲ့သည္။ ထားဝယ္ေဒသတြင္ လက္ရွိေကာက္ခံေနေသာ တစ္ယူနစ္ ၂၀၀ က်ပ္က်သင့္သည့္ လၽွပ္စစ္မီတာချဖင့္ ကုမၸဏီလည္ပတ္ရန္မကိုက္ဟုဆိုကာ ထိုသို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေႂကြးကိစၥ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကိုလည္း ကိုယ္ႏႈတ္မယဥ္ေက်းစြာ တုံ႔ျပန္ေဝဖန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထိုမၽွအထိ အတင့္ရဲလုပ္ေဆာင္လာခဲ့ျခင္းမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္တစ္ကိုယ္တည္းႏွင့္ နီးစပ္မႈ အရွိန္သက္သက္ျဖင့္ မဟုတ္တန္ရာခဲ့ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီတြင္းအထက္ေအာက္ဆက္ဆံေရးကိစၥအေပၚ မ်ားစြာေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထင္တိုင္းႀကဲေနသည့္ကိစၥကို ျပန္ထိန္းႏိုင္သည့္ ပါတီတြင္းယႏၲရားမရွိသည္ကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႕ရသည္။

သာ၍ဆိုးသည္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ GGS ကုမၸဏီသည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑ မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ထင္ရာလုပ္ခြင့္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

GGS ကုမၸဏီကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ေပးၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က ၾကားနာပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ကုမၸဏီအဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ား မတက္ေရာက္ခဲ့ေပ။ GGS  ကုမၸဏီတာဝန္ခံဟု လက္မွတ္ထိုးသူမ်ားသာ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယင္းတာဝန္ခံမ်ားအနက္တစ္ဦးမွာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး NLD ပါတီ ဥကၠ႒၏ သမက္ျဖစ္သူျဖစ္သည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒၏ သမက္ျဖစ္သူမွာ GGS  ကုမၸဏီတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ GGS ကုမၸဏီက ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ သရက္ေခ်ာင္းငါး ေလလံေဈးတည္ေဆာက္မႈ အစီရင္ခံစာတင္ျပရန္ လႊတ္ေတာ္ကဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက မလိုက္နာခဲ့ေပ။

ထိုေၾကာင့္ထင္ရွားသည္မွာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၏ အထိန္းအေက်ာင္းကိုလည္း လက္သင့္မခံခဲ့ဘဲ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက မထီမဲ့ျမင္ျပဳခဲ့သည္။

အာဏာရပါတီအေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုသာ အမွန္တကယ္ယုံၾကည္ပါက ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ အစိုးရတို႔အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈကို အားေပးထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းအစိုးရက လႊတ္ေတာ္၏အထိန္းအေက်ာင္းကို လက္သင့္မခံဘဲ ေပယ်ာလကန္ျပဳခဲ့သည္။

ပို၍အံ့ဩဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ပါတီတာဝန္ရွိေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကလည္း ယင္းသို႔ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို မသိခ်င္ဟန္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

အကယ္၍ထိုကိစၥကို အမွန္တကယ္မသိခဲ့ပါဆိုပါက ပါတီ၏ ျပည္သူ႕ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းပုံစံကို ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ေသာ သူမ်ားထံမွ စကားမ်ားကို မည္သို႔နားေထာင္ေနသနည္း၊ လူထုအသံကို နားေထာင္ရန္ မည္သို႔ေသာ စနစ္ခ်ထားသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တာဝန္ရွိသူမ်ားမွာ ေနာက္ဆုံးတြင္ သမၼတထံအစီရင္ခံစာတင္ တိုင္တန္းရသည့္ အေနအထား ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ယင္းမွာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ လက္ေအာက္တြင္ ရွိေနသကဲ့သို႔ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္၏ အေလ့အထကို ပ်က္ယြင္းသြားေစခဲ့သည္။

၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေအာက္ေျခတြင္ ျမင္မေကာင္း၊ ႐ႈမေကာင္းကိစၥမ်ား ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ္လည္း ပါတီဗဟိုက ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ပို၍ဆိုးလာသည္။

ေနျပည္ေတာ္မွ တာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕ကလည္း ေအာက္ေျခတြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကို တိတိက်က်သိရွိပုံ မရေပ။ ေအာက္ေျခတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္မေႏွာင္းမီသိရွိႏိုင္သည့္ ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖြင့္ထားပုံမရေပ။ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အသံ၊ လူထု၏ အသံကို မည္သို႔နားေထာင္ခဲ့သည္ကိုလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာပင္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ ဖုံးမရ၊ ဖိမရ အကုန္ေပၚေတာ့မွ အေရးမယူ၍ မရသည့္ အေျခအေနျဖစ္သြားခဲ့ပုံရသည္။

ႏိုင္ငံေရးသက္တမ္းခပ္ႏုႏုဆရာဝန္တစ္ဦး တစ္မုဟုတ္ခ်င္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေနာက္ႏွစ္ပိုင္းအတြင္း စည္းေဘာင္လြတ္လုပ္ရဲကိုင္ရဲရွိလာေအာင္ မည္သူတို႔က မည္ကဲ့သို႔မြမ္းမံသြန္သင္အခါေတာ္ေပးခဲ့သည္၊ မည္သည့္အတြင္းဝန္းက်င္စနစ္ဆိုးက ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ကေတာ့ တနသၤာရီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိစၥမွာ ခုတ္ပစ္လိုက္ရသည့္ အပင္ တစ္ပင္ကိစၥဟု ေျပာၾကလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအပင္ကို ထိုမၽွႀကီးမားခိုင္မာလာၿပီး လူသိထင္ရွားျဖစ္လာသည္အထိ ျဖစ္လာေစခဲ့ေသာ ေရခံေျမခံစနစ္၊ ေဘးပန္းအေျခအေနတို႔ကိုလည္း ၾကည့္ရန္လိုသည္။

စနစ္ဆိုးသည္လူေကာင္းကိုပင္ ဖ်က္ဆီးတတ္သည္ မဟုတ္ပါ၏ေလာ။

ရွင္းရွင္းဆိုရေသာ္ တနသၤာရီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိစၥသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းမေကာင္းမႈ ျပႆနာမဟုတ္ပါ။ သူတစ္ဦးတည္း မေကာင္းမႈျပႆနာလည္း မဟုတ္ပါ။ စနစ္ျပႆနာ ျဖစ္သည္။

ပါတီတြင္းစနစ္ ျပႆနာလည္း ျဖစ္သလို၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔အၾကား တည္ေဆာက္ထားေသာ စနစ္ျပႆနာ၊ ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္း ျပႆနာလည္း ျဖစ္သည္။

အခါမလပ္ႀကီးၾကပ္ထိန္းေၾကာင္းရမည့္ စနစ္တည္ေဆာက္ျခင္းကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး လူ-လူခ်င္းဆက္ဆံေရးစနစ္ကို ဦးတည္ထားလြန္းေသာ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။

ယင္းကိစၥအတြက္ စနစ္ေဆာက္ရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ား အားလုံးတာဝန္ယူရပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေနျပည္ေတာ္မွ အမ်က္ေတာ္ရွအျပစ္ေပးခံရသူမွာေတာ့ ေလးပစ္သူ ဘုရားကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးမတစ္ဦးတည္း ျဖစ္ေလသည္။

ခြန္းသု

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *