ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အခ်ဳပ္သား ၂၂၀၀ ေက်ာ္ ႀကိဳတင္မဲေပးမည္

ဓာတ္ပံု - မိုးေက်ာ္လြင္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၅

ရန္ကုန္စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္  အခ်ဳပ္က်ခံေနသူ ၂၂၀၀ ေက်ာ္ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ  ေကာ္မရွင္ထံ စာရင္းေပးထားေၾကာင္း  အဆိုပါေကာ္မရွင္႐ုံးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဇင္မင္းလႈိင္က ဆိုသည္။

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္မွ လြဲ၍ က်န္ရွိသည့္ ၃၂ ၿမိဳ႕နယ္မွ ဒဏ္က် ခံရျခင္းမရွိဘဲ အခ်ဳပ္သားအျဖစ္ ရွိေနသူ ၂၂၁၉ ဦး ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ စာရင္းေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္သည္ အခ်ဳပ္သား ၃၆၄ ဦးျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲအမ်ားဆုံးေပးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။  

စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကိုေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ ႏွစ္ရက္အလို(မတ္လ ၂၉ ရက္) မွစ၍ ႀကိဳတင္မဲေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေကာ္မတီဝင္အတြက္ ႀကိဳတင္မဲတစ္ပုံး၊ ဥကၠ႒အတြက္  တစ္ပုံး၊ အဖြဲ႕ဝင္ (၁) နဲ (၂) အတြက္ တစ္ပုံးစီျဖင့္ စုစုေပါင္း ခ်ိတ္ပိတ္ထားသည့္ မဲပုံ ေလးပုံးစီ ထားရွိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က ဆိုသည္။

ႀကိဳတင္မဲမ်ားကို အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္သူ၊ အနာႀကီးေရာဂါ စြဲကပ္ေနသူ၊ ေနအိမ္တြင္ ေရာဂါေဝဒနာ ျပင္းထန္စြာခံစားေနရသူ၊ ေနအိမ္တြင္ မီးဖြားေနသူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူ၊ ျပစ္မႈစီရင္ျခင္းမခံရေသးသည့္ အခ်ဳပ္သား၊ ေဆး႐ုံတြင္ တက္ေရာက္ေနရသူမ်ား ႀကိဳတင္မဲေပးႏိုင္သည္ဟု စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို မတ္လ  ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ကာ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္တြင္  အနည္းဆုံးတစ္ႏွစ္ေနထိုင္သူမ်ား မဲေပးႏိုင္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *