ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွ တစ္၀ဂူမ်ား

အိမ္တံခါး၀မွထြက္သည္ႏွင့္ ေရွ႕တြင္ မည္သည့္အရာကိုမၽွ မျမင္ရေတာ့။ တစ္စတစ္စ အသက္႐ႉရန္လည္း ခက္ခဲလာသည္။

သို႔ေသာ္ ေနာက္ျပန္လွည့္၍မရ။ မီးခိုးလုံးႀကီးမ်ားျဖင့္ မည္းေမွာင္ေနသည့္ ေလွကားကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မွ မီးေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မီးခိုးလုံးႀကီးမ်ားၾကား အရဲစြန္႔ကာ ေျပးထြက္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ မီးခိုးလုံးပင္လယ္ၾကားတြင္ အသက္႐ႉက်ပ္ျခင္းေဝဒနာေၾကာင့္ မတ္တတ္ရပ္ႏိုင္ရန္ပင္ မစြမ္းသာ၊ ေလွကားထစ္မ်ားအတိုင္း ေအာက္သို႔ ဒလိမ့္ေခါက္ေကြး ျပဳတ္က်ေလသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္႐ိုးလမ္းႏွင့္ ၁၂၆ လမ္းေထာင့္ရွိ ရွစ္ထပ္တိုက္မွ သုံးလႊာတြင္ မီးေလာင္သည့္အတြက္ မီးလြတ္ရာေျပးရသည့္ အေၾကာင္းကို ေဒၚေအးေအးဝင္းက ျပန္လည္ေျပာျပျခင္း ျဖစ္သည္။

“မီးခိုးေတြနဲ႔ ဘာမွမျမင္ရေတာ့ဘူး။ ဖုန္းမီးထြန္းေတာ့ ဖုန္းမီးကမတိုးေတာ့ဘူးေလ။ မီးခိုးေငြ႕က အလုံးအလုံးႀကီးေတြ။ ငါးလႊာကေန ေလးလႊာထိကို ဘယ္လိုျပဳတ္က်သြားလည္း မသိေတာ့ဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေဒၚေအးေအးဝင္းသည္ ရွစ္ထပ္တိုက္၏ ငါးလႊာတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ၿပီး ၎အခန္း၏ ေအာက္ဘက္ သုံးလႊာအိမ္ခန္းတြင္ မီးေလာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနအိမ္တြင္ တစ္ေယာက္တည္း ရွိေနစဥ္ ေအာက္ထပ္အခန္းမွ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားသည့္အတြက္ ေလွကားမွ ဆင္းေျပးစဥ္ မီးခိုးလုံးမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးရင္း ေလွကားေပၚမွ ျပဳတ္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မီးေဘးႀကဳံလၽွင္ ေျပးရန္ အေရးေပၚေလွကားမရွိသည့္ အထပ္ျမင့္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္တြင္ ေနထိုင္သူတို႔၏ ေသာကမီးခိုးေငြ႕တို႔သည္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ထိတိုင္ ပ်ံႏွံ႔ေရာက္ရွိလာသည္။

ယင္းမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ေျခာက္ရက္အၾကာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ငါးထပ္ႏွင့္အထက္ လူေနတိုက္ခန္းမ်ားတြင္ မီးေဘးလုံၿခဳံေရး အေရးေပၚဆင္းရန္ ေလွကားမ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးရန္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္းက ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းအျဖစ္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဦးရန္ရွင္းကမူ မီးေဘးႏွင့္ ႀကဳံပါက ေျပးစရာေျမမရွိသည့္ တိုက္ခန္းေနထိုင္သူတို႔ဘ၀ကို လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကပင္ ေတြးပူခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ခိုင္ခံ့သည့္ အေရးေပၚေလွကားမ်ား တပ္ဆင္ေပးရန္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းကို လြန္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ေမးျမန္းရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ အထိုထိုေသာ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းတို႔ၾကား အေရးေပၚေလွကားေမးခြန္းသည္ အေရးေပၚအေျခအေန မေရာက္ရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမးခြန္းတင္ၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာမွ ေမးျမန္းခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္တစ္ႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေရးေပၚေလွကားမပါသည့္ အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ား မည္မၽွတိုးပြားခဲ့ပါသနည္း။

သံေလွကားရာဇဝင္

၁၉၈၀ ဝန္းက်င္ အထပ္ျမင့္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ ေခတ္ဦးလက္ရာျဖစ္သည့္ ေဟာင္ေကာင္တိုက္မ်ားတြင္ အေရးေပၚေလွကား မပါေပ။ လူအဝင္အထြက္ျပဳလုပ္ရန္ တံခါးေပါက္တစ္ခုသာ ပါရွိသည္။

ေဟာင္ေကာင္တိုက္မ်ားသည္ တစ္ခန္းလၽွင္ ထပ္ခိုးပုံစံတစ္ထပ္ အပိုပါရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရင္ခြဲပုံစံတည္ေဆာက္ထားသည့္ ေလးထပ္တိုက္တြင္ေနထိုင္သည့္မိသားစုမွာ ေလးစုခန္႔သာရွိသည့္အတြက္ ထိုေခတ္ကာလ အေျခအေနအရ အေရးေပၚေလွကား မပါရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအုံ) ထံမွ သိရွိရသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္မူ ေဟာင္ေကာင္တိုက္မ်ားရွိ ထပ္ခိုးတစ္လႊာကို အိမ္ခန္းတစ္ခန္းအျဖစ္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပဳျပင္ေနထိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရင္ခြဲပုံစံ ေလးထပ္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေဟာင္ေကာင္တိုက္ အေဆာက္အအုံတစ္ခုတြင္ အိမ္ခန္း ရွစ္ခန္း၊ မိသားစုရွစ္စုအထိ ေနထိုင္မႈ သိပ္သည္းလာခဲ့သည္။

ဤသို႔ဆိုလၽွင္ …

မီးေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ႀကဳံလၽွင္ တစ္ခုတည္းေသာ ေလွကားမွသည္ မီးေတာက္၊ မီးခိုးလုံးမ်ားၾကား မျမင္မစမ္းအသက္ကို ေလာင္းေၾကးထပ္ကာ စြန္႔စားထြက္ေျပးမည္ေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ တစ္စတစ္စ နီးကပ္လာသည့္ မီးေတာက္မ်ားကို ရပ္ၾကည့္ကာ ေနရမည္ေလာ။

သို႔တည္းမဟုတ္ တိုက္ေပၚမွ ခုန္ခ်ရမည္ေလာ…။

ထိုအေျခအေန တစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာသည့္အတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ခန္႔ မွစတင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တည္ေဆာက္သည့္ ေလးထပ္ႏွင့္အထက္ လူေနထိုက္ခန္းမ်ားတြင္ အေရးေပၚေလွကားတပ္ဆင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအုံ) က အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကန္ထ႐ိုက္တာအခ်ိဳ႕သည္ ကုန္က် စရိတ္သက္သာျခင္း၊ ေနရာမယူျခင္း၊ တပ္ဆင္ရလြယ္ကူျခင္း စသည့္အားသာခ်က္တို႔ေၾကာင့္ အေရးေပၚသံေလွကားမ်ား တစ္ေခတ္ဆန္းခဲ့ေလသည္။ သံေလွကားသည္ ရာသီဥတုဒဏ္ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမရွိပါက အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အသုံးတည့္မည္ေလာ။

တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္းကမူ တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ယခုလို ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ အႏၲရာယ္မျဖစ္ဘဲနဲ႔ ေလွခါးေပၚက ျပဳတ္က်လို႔အႏၲရာယ္ျဖစ္မယ့္ အေနထားမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္”

ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားက စည္ပင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သံေလွကားမ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေနထိုင္သူအခ်ိဳ႕က ေလွကားကို ျဖဳတ္ကာ ေလွကားေနရာတြင္ ေရအိမ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အဝတ္လွမ္းရန္ေနရာ မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ထြန္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးလားဆယ္ (Lar Zar) က ဆိုသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ားတြင္ သံေလွကားမ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံ အလုံး ၅၀၀ မွ ၆၀၀ ၾကား တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း စည္ပင္အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအုံ) စာရင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။ ထိုစာရင္းမ်ားကို အေျခခံတြက္ခ်က္ ရလၽွင္ အေရးေပၚသံေလွကားတပ္ဆင္ထားသည့္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ အေဆာက္အအုံစုစုေပါင္း အလုံး ၂၀၀၀ ဝန္းက်င္ရွိသည္။

ကြန္ကရစ္ေလွကား အဆင္ေျပပါ၏ေလာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကမူ ခိုင္ခံ့မႈမရွိသည့္ သံေလွကားေနရာတြင္ ကြန္ကရစ္ေလွကားမ်ား ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကပင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“အေရးေပၚထက္ သံေလွကားရဲ႕ျပႆနာက ပိုၿပီးေတာ့ႀကီးေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါေတြကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးအမႈတြဲေတြ ျပန္တင္တဲ့အခါမွာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္အမႈတြဲေတြမွာ အေရးေပၚ သံေလွကားေတြအစား အာစီနဲ႔ ကြန္ကရစ္ေလွကားနဲ႔ ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္ေစၿပီးေတာ့ စိစစ္ၿပီးေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေစပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လက္ရွိပ်က္စီးယိုယြင္းေနသည့္ အေရးေပၚသံေလွကားမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚလႈိင္ေမာ္ဦး က ဆိုသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္သည့္ အထပ္ျမင့္ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ားတြင္ အေရးေပၚေလွကားကို ကြန္ကရစ္ျဖင့္ တည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားသည္။ ခိုင္ခံ့မႈစိတ္ခ်ရေသာ္လည္း ေနထိုင္သူ႕အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ အေရးေပၚအေျခ အေနတြင္ အသုံးျပဳရန္ အဆင္မေျပျဖစ္ေနေၾကာင္း မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ဆိုသည္။

ေနထိုင္သူအခ်ိဳ႕က မိမိေနအိမ္ လုံၿခဳံေရးအေၾကာင္းျပကာ သံပန္းတံခါး တပ္ဆင္ကာ ေသာ့ခတ္ထားျခင္းႏွင့္ ပန္းအိုးမ်ား၊ ပစၥည္းအေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ထားေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္အထပ္ကေန ေအာက္ထပ္ကို ဆင္းလို႔မရဘူး။ ပန္းအိုးေတြနဲ႔ ပိတ္ထားလို႔” ဟု ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ ငါးလႊာတြင္ ေနထိုင္သည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

စည္ပင္သာယာအေနႏွင့္ ေနာက္ေဖးေလွကားမ်ား ပိတ္ဆို႔ထားသူမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူမည့္ အမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ိဳး ထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ ခိုင္ခံ့မႈ မရွိသည့္သံေလွကားမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သင့္ ေၾကာင္း ၎ကအႀကံျပဳသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သံေလွကားမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား စတင္ရန္ႏွင့္ ကြန္ကရစ္ေလွကားမ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ အေရးေပၚ ေလွကားထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ထားျခင္းမရွိေသာ အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသးသည္။

ဒဏ္ေၾကးျဖင့္ ခြင့္ျပဳ

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ စည္ပင္အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအုံ) ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ တည္ေဆာက္သည့္အတြက္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ကာ ေလၽွာ႔ေပါ့ဒဏ္ေၾကးျဖင့္ စည္ပင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ မွန္ကန္ပါ၏ေလာ။

ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ စည္ပင္သို႔ ဒဏ္ေၾကးသိန္းေထာင္ ခ်ီကာ ေပးေဆာင္ရမည့္အေျခအေနမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ စည္ပင္ကို ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုင္မာေဌးက The Voice Journal သို႔ ေျပာၾကားထားသည္။

YCDC ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္အတြက္ တရားစြဲထားသည့္အမႈ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ထဲတြင္ အေရးေပၚေလွကား မပါရွိသည့္ အထပ္ျမင့္ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား ပါရွိေလသည္။

စည္ပင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တည္ေဆာက္သည့္ အေဆာက္အအုံမွလြဲ၍ က်န္အေဆာက္အအုံတိုင္းတြင္ အေရးေပၚေလွကားမပါရွိလၽွင္ စည္ပင္ကတည္ေဆာက္ခြင့္ ပါမစ္ထုတ္မေပးေခ်။

“အေရးေပၚေလွကား ထည့္မေဆာက္လို႔ကို မရဘူး။ ထည့္ကိုေဆာက္ရတာ။ ဒဏ္ေတြ ဘာေတြ ေဆာင္လို႔မရဘူး။ ဥပေဒအရ ထည့္ကိုထည့္ေဆာက္ရတာ” ဟု ဦးလားဆယ္ (Lar Zar) က ဆိုသည္။

အေရးေပၚေလွကားမ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ရန္ စည္ပင္က လြန္ခဲ့သည့္ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔မွ စတင္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး သံေလွကားမွသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကြန္ကရစ္ေလွကားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ ခိုင္းထားေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“အရင္တုန္းကေတာ့ အတြင္းထဲမွာ သံနဲ႔ေလွကားလုပ္တယ္။ အခုက်ေတာ့ ကြန္ကရစ္နဲ႔ အခိုင္အမာကို လုပ္ရတာ။ အမွန္က မထည့္လို႔ကိုမရတာ ဒါႀကီးကေလ။ မထည့္တဲ့သူေတြကို ဒဏ္ေၾကးတို႔ကို မရွိတာ။ စလပ္ကို အေပၚဆက္ေလာင္းလို႔ကို မရတာ” ျမန္မာႏိုင္ငံ လိုင္စင္ရကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအသင္း (MLCR) အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္သည့္ ဦးလားဆယ္က ရွင္းျပသည္။

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးထပ္တိုက္တစ္ခုတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေဒၚမ်ိဳးစႏၵာ၏တိုက္တြင္မူ အေရးေပၚေလွကားမဆိုထားဘိ။ ေနာက္ေဖးအျပင္ဘက္သို႔ လူထြက္ရန္ တံခါးေပါက္ပင္ မရွိေခ်။

ကန္ထ႐ိုက္တာကမူ ရွိသမၽွအခန္းအားလုံး ေရာင္းခ်ကာ အခန္းေစ့လူေနထိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း YCDC ၏ အေဆာက္အအုံၿပီးစီးေၾကာင္း လက္မွတ္ (BCC) မရွိေခ်။

အခ်ိဳ႕တိုက္မ်ားတြင္မူ အေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္စဥ္က သံေလွကားတပ္ဆင္ရန္ ေနရာဖန္တီးေပးထားေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ ေလွကားနထၳိ။

ထိုအထဲတြင္ အဘြားေဒၚလွဝင္းတို႔ ေနထိုင္သည့္ ရွစ္ထပ္တိုက္လည္း ပါဝင္သည္။

အဘြားေဒၚလွဝင္း ေနထိုင္သည့္ တိုက္သည္ ရင္ခြဲပုံစံတည္ေဆာက္ထားသည့္အတြက္ စုစုေပါင္း ၁၆ ခန္းရွိသည္။ ၂၀၁၀ ဝန္းက်င္တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္အတြက္ သက္တမ္းအားျဖင့္ ၁၀ ႏွစ္ မေက်ာ္ေသးသည့္ တိုက္ျဖစ္သည္။

တစ္မိသားစုလၽွင္ လူဦးေရ ေလးဦးႏႈန္းျဖင့္တြက္ခ်က္ပါက စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၆၄ ဦးခန္႔ေနထိုင္ၾကသည့္ အေဆာက္အအုံျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ထိုလူ ၆၀ ေက်ာ္အတြက္ အတက္အဆင္းျပဳလုပ္ရန္ ေလွကားတစ္ခုသာရွိသည္။ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုကို တည့္သြင္စဥ္းစားခဲ့ ဟန္မတူသည့္ ကန္ထ႐ိုက္သည္ မီးဖိုခန္းတြင္ ေနာက္ေဖးထြက္ေပါက္ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ေပးထားေသာ္လည္း အေရးေပၚဆင္းရန္ ေလွကားတပ္ဆင္ထားျခင္း မရွိေပ။

“၀ရန္တာ အၿမဲထြက္ေနက်ေလ။ အဲဒီေန႔ကလည္း ၀ရံတာထြက္ေတာ့ မီးနည္းနည္းထြက္ေနတယ္။ အမွတ္တမဲ့ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ မ်ားလာတယ္။ မျဖစ္ေတာ့ဘူး မီးေလာင္ေနၿပီဆိုၿပီးေတာ့။ ဒါေတာင္ မဆင္းေသးဘူး။ မီးခိုးေတြက အထဲမွာ မ်ားသြားမွ မႊန္ၿပီး ျမန္ျမန္ဆင္းရတာ ေကာင္ေလးေတြ ဆြဲခ်ၾကတာ။ ၀တယ္ဆိုေတာ့ေလ” ဟု အသက္ ၇၀ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ အဘြားေဒၚလွဝင္းက မီးေလာင္သည့္ေန႔ကအေၾကာင္းကို ျပန္လည္ေျပာျပသည္။

ေဒၚေအးေအးဝင္းႏွင့္အတူ မိခင္ျဖစ္သူ အဘြားေဒၚလွဝင္းလည္း အတူတကြေနထိုင္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အိမ္တြင္ လသားအ႐ြယ္ ကေလးငယ္အပါအဝင္ မိသားစုဝင္ကိုးဦး ေနထိုင္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ အဆိုပါမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားစဥ္တြင္ အဘြား၏ အိမ္သားမ်ားက ကေလးငယ္မ်ားကို ေပြ႕ခ်ီကာ မီးခိုးၾကားက အရဲစြန္႔ကာ ဆင္းေျပးႏိုင္ေသာ္လည္း အဘြားမွာ က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ၎တို႔ႏွင့္ လိုက္ပါ ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ မီးေလာင္စဥ္ တစ္ဦးတည္း အိမ္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

အဘြားကို ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ရွိလူငယ္အခ်ိဳ႕က ငါးလႊာအထိတက္ကာ ကယ္ဆယ္ခဲ့ရသည္။

“ကေလးတြအကုန္ခ်ၿပီး ျပန္တက္တယ္။ အေမ့ကိုဆြဲေခၚဖို႔ ကၽြန္မကို အေပၚတက္ခြင့္မေပးၾကဘူး။ အေမ့ကို ရေအာင္ေခၚေပးမယ္ေျပာၿပီးတားတာ။ ကၽြန္မသာ အထဲဝင္သြားလည္း ကၽြန္မလည္း သတိလစ္သြားမွာ” ဟု ေဒၚေအးေအးဝင္းက ေလွကားမွ မီးလြတ္ရာ ထြက္ေျပးရသည့္အေျခအေနကို ရွင္းျပသည္။

ႀကိဳးေဆာင္ထားၾကသူမ်ား

အထပ္ျမင့္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအဖို႔ မီးေဘးႏွင့္ ႀကဳံပါက အေရးေပၚေလွကားမရွိလၽွင္ မီးလြတ္ရာေျပးႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူေခ်။

ထိုအေျခအေနကို ႀကိဳတင္ေတြးေတာမိသည့္ ဦးေက်ာ္ျမင့္တစ္ေယာက္မွာမူ လုံးပတ္တစ္လက္မနီးပါးရွိသည့္ အျဖဴေရာင္ ႏိုင္လြန္ႀကိဳးေခြကို မီးဖိုေဆာင္ရွိ နံရံတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။

“အေရးအေၾကာင္းဆို မလြယ္ဘူးေလ။ ႀကိဳးေဆာင္ထားတာ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ ရွိၿပီ” ဟု ဦးေက်ာ္ျမင့္က ဆိုေလသည္။

အထပ္ျမင့္တိုက္တြင္ ေနထိုင္သူတို႔အတြက္ အပူဒုကၡမီးမွာလည္း မေသးေပ။

“ဒီဘက္ေတြက သံေလွကားမွ မရွိတာ။ သံေလွကားရွိရင္ေတာင္မွ စိတ္မခ်ရဘူးေလ။ ျပဳတ္က်ႏိုင္တယ္။ ႀကိဳးေဆာင္ထားေတာ့ အဟန္႔ေလးေတာ့ျဖစ္တာေပါ့” ဟု မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁၉ လမ္း ခုနစ္လႊာတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦးေက်ာ္ျမင့္က ဖြင့္ဟသည္။

ႀကိဳးေဆာင္ထားသူက ဦးေက်ာ္ျမင့္တစ္ဦးတည္းေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ သုံးလႊာတြင္ေနထိုင္သည့္ ဦးလွထြန္းလည္း ပါဝင္သည္။

ေမာ္ေတာ္ကားဆြဲရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ သံခ်ိတ္ႏွစ္ဖက္ပါ ႏွစ္လက္မခန္႔ရွိသည့္ ႏိုင္လြန္ႀကိဳးျပားကို ေနာက္ေဖးမီးဖိုေခ်ာင္ရွိ တံခါးေပါက္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ အဆိုပါႀကိဳးျဖင့္ ေအာက္သို႔ဆင္းႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တြင္ ေျမသည္ ေ႐ႊထက္ရွားလာျခင္းႏွင့္အတူ အထပ္ျမင့္လူေနအိမ္ခန္း ယဥ္ေက်းမႈသည္လည္း တစ္စတစ္စ တိုးတက္လာမည္သာ။

သို႔ေသာ္ ဂယ္ေပါက္မရွိသည့္ တစ္၀ဂူမ်ား တိုးပြားလာမည္ကို မည္သူမၽွ လိုလားမည္မဟုတ္ေခ်။

ဂယ္ေပါက္မရွိ တစ္၀ဂူကဲ့သို႔ ထြက္ေပါက္တစ္ခုသာရွိေသာအိမ္တြင္ မီးေဘးႏွင့္ နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ရင္ဆိုင္ဖူးသည့္ ေဒၚေအးေအးဝင္းက ထိုသို႔ဆိုသည္။

“ေအာက္က ေအာ္တယ္။ အဝတ္ကို ေရဆြတ္ၿပီး ေခါင္းကိုဆြတ္ၿပီးေျပးေပါ့။ အဲဒီလိုေအာ္ၾကတယ္။ မီးေလာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ သတိဝီရိယ မရွိေတာ့ဘူး။ အာ႐ုံလည္း မရွိေတာ့ပါဘူး”

 

ပို႔ပို

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *