လာဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေခါင္းခဲေနေသာ ဗီယက္နမ္

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္းတို႔၏ ဒုတိယေျမာက္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီ ရက္ပိုင္းအလိုတြင္ ဗီယက္နမ္ဆက္သြယ္ေရး ဒု-ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးမွာ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးကို ျပည္သူ႕ေငြအရင္းအႏွီးမ်ား အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဆက္သြယ္ေရး ဒု-ဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦးမွာ အစိုးရပိုင္ တယ္လီကြန္းကုမၸဏီက ပုဂၢလိကပိုင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ဝယ္ယူခဲ့ရာတြင္ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးထက္ ေလးဆပိုေပး၍ ဝယ္ယူခဲ့ရာ ဗီယက္နမ္အစိုးရအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၇ သန္း ဆုံး႐ႈံးသြားခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ထို႔ကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

အလားတူ လြန္ခဲ့သည့္လပိုင္းအတြင္းကလည္း ျပည္ထဲေရး ဒု-ဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး တစ္ဦးႏွင့္ အစိုးရပိုင္ေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း ဥကၠ႒ေဟာင္းတို႔ကိုလည္း အစိုးရပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ပုဂၢလိကကို ေရာင္းခ်ရာတြင္ အ႐ႈံးေပၚေအာင္ ေရာင္းခ်ခဲ့မႈျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

ဤအမႈမ်ားကို ၾကည့္ပါက ဆိုဗီယက္အုပ္စုဝင္ႏိုင္ငံေဟာင္းျဖစ္သည့္ ဗီယက္နမ္တြင္ ဩဇာႀကီးေသာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားသည္ အတြင္းလူထားရွိ၍ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွာ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ တခါးဖြင့္စီးပြားေရးႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းကာစအခ်ိန္က ပုဂၢလိကပိုင္ဆ္ိုင္မႈကို အနည္းငယ္သာခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ေနာင္ ႏွစ္ ၃၀ အၾကာတြင္ ဗီယက္နမ္မွာ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရသည္ ကိုယ္က်ိဳးရွာထိပ္ပ္ိုင္း အီလစ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို မေရွာင္ႏိုင္ျဖစ္လာရေတာ့သည္။ ဩဇာႀကီးေသာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားက အစိုးရ၏မူဝါဒမ်ားကို မေလ်ာ္မကန္လႊမ္းမိုးသည့္ အေထာက္အထားမ်ားလည္း ေတြ႕ရသည္။

ဗီယက္နမ္ျပည္သူ႕ေန႔စဥ္ သတင္းစာ၌ ဗီယက္နမ္သမၼတေဟာင္း က်ဳတန္ဆန္း (Truong Tan San) က ေဆာင္းပါးေရးသားရာတြင္ ‘ဗီယက္နမ္တြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ အဂတိလိုက္စားမႈမွာ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွစ္ ၇၀ သက္တမ္းကာလအတြင္း အဆိုးဝါးဆုံးျဖစ္သည္’ ဟု ေရးသားထားသည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရမူဝါဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရန္ အာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ အခြင့္ထူးခံမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကသည့္အျပင္၊ ၎တို႔စီစဥ္သည့္ စီးပြားေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စုအတြက္သာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစၿပီး အစိုးရဘတ္ဂ်တ္ေငြေၾကးကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစသလို ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ေနေၾကာင္း ဗီယက္နမ္သမၼတေဟာင္း က်ဳတန္ဆန္း (Truong Tan San) က ေရးသားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဗီယက္နမ္၏ ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရႏွင့္ ေဈးကြက္စီးပြားေရး အတြဲအစပ္မွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာရွိပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဗီယက္နမ္၏ ဥစၥာဓနႂကြ၀မႈမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္လာသည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Knight Frank အလိုအရ ဗီယက္နမ္ႏ္ိုင္ငံသား ၂၀၀ ခန္႔မွာ အနည္းဆုံးတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ တန္ေၾကးရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ေသာ အက္ဆက္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္လာၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဗီယက္နမ္၏ ဥစၥာဓနႂကြယ္၀မႈမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၂၀ ထိရွိလာခဲ့ရာ ဗီယက္နမ္တြင္ စူပါသန္းႂကြယ္သူေ႒းလူတန္းစား တိုးပြားႏႈန္းမွာ အိႏၵိယ ( ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၉၀)၊ တ႐ုတ္ (ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၈၁) ထက္ ပိုျမန္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လက္ရွိႏႈန္းအတိုင္းသာ ဆက္လက္တိုးတက္ေနမည္ဆိုပါက ၂၀၂၆ အတြင္း ေနာက္ထပ္ ၁၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း လူ ၁၄,၃၀၀ မွ ၃၈,၆၀၀ ထိမွာ သန္းႂကြယ္သူေဌးမ်ား ျဖစ္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ အလြန္ထင္ရွားသည့္ သူေဌးသူႂကြယ္အသစ္မ်ားမွာ ဗီယက္နမ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုအသုံးခ်၍ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာလာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ခ႐ိုနီဝါဒမွာ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား မရွိျခင္း၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရာတြင္ ထင္ရွားသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၏လစာမွာ အလြန္အမင္း နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လစာမွာ တစ္လလၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅၀ သာ ရရွိသည္။

ဗီယက္နမ္တြင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ျခစားမႈျပႆနာကို ကိုင္တြယ္သည့္အေနျဖင့္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ယခင္က မရွိခဲ့ဖူးေသာ လာဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အသီးသီးေသာ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ယွဥ္ေသာအုပ္စုမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ လူသိရွင္းၾကားထုတ္ျပန္ျခင္း၊ အစိုးရက ျပန္လည္သိမ္းယူမႈမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဗီယက္နမ္အစိုးရက အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားကို တရားစီရင္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္သူလူထု၏ မေက်နပ္မႈမ်ားကို သက္သာရာရေစခဲ့ပါသည္။

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ယခင္က စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ နည္းပညာႏွင့္ အျခားေသာ ထပ္တိုးတန္ဖိုးရွိသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေျခခံသည္ထက္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမႏွင့္ စေတာ့ေဈးကြက္ ေဈးကစားမႈကိုသာ အႀကီးအက်ယ္အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္အေနျဖင့္ ကမၻာ့ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္တြင္ အဆင့္ျမႇင့္လိုပါက၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုလိုလားပါက ႏိုင္ငံေရး ျပဳလုပ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို နက္နက္႐ႈိင္းရွိင္းျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္အတြင္း ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ ပို၍ အထိန္းအေထရွိမည့္စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လာဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ တရားစီရင္ေရးကိုသာမက အစိုးရဝန္ထမ္းအေရအတြက္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို လစာျမႇင့္တင္ေပးေရးအတြက္ အစီအမံမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္အစိုးရ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းသစ္မွာ စင္ကာပူႏွင့္ ေနာဒစ္ႏ္ိုင္ငံမ်ား (ဒိန္းမတ္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြီဒင္၊ ဖင္လန္ႏွင့္ အိုက္စလန္) မ်ားကို အားက်အတုယူထားဖြယ္ရွိပါသည္။ အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ လုပ္အားခသက္သာေသာ၊ အရင္းကဲ ေသာ၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈကိုျဖစ္ေစေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပုံစံ စီးပြားေရးမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သာတူညီမၽွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုျဖစ္ေစမည့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အေျခခံေသာ စီးပြားေရးကို ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္သည္။

ဗီယက္နမ္အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ပါက ဆိုးဆိုးဝါးဝါးျဖစ္ပြားေနသည့္ ျခစားမႈႏွင့္ အလ်င္အျမန္ျမင့္တက္လာသည့္ မညီမၽွမႈမ်ားမွာ ပါတီ၏တရားဝင္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက နားလည္အသိအမွတ္ ျပဳဖြယ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိျပဳလုပ္သည့္ အစီအမံမ်ားမွာ အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ျဖစ္ေစျခင္း ရွိ မရွိ၊ ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ပိုမိုအာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုရွင္းလင္းေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျဖစ္လာျခင္း ရွိ၊ မရွိ မွာမူ ေစာင့္ၾကည့္ရပါဦးမည္။ ထို႔ျပင္ ခ်မ္းသာသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎၏ဥစၥာဓနမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ အတြင္းလူမ်ားကို ဆက္လက္မွီခိုစရာ လို၊ မလိုကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ပါက ပါတီတြင္း ေလလုံးထြားသူမ်ားက က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆိုင္ရာကို အေလးထားစဥ္းစားၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤေနရာတြင္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားဆိုသည္မွာ အလြန္ဩဇာ ျပင္းထန္ၿပီး ေရွာင္လႊဲ၍မရႏိုင္ေသာ လူ႕သေဘာ လူ႕ဉာဥ္အျဖစ္ လက္ခံျခင္းသည္သာ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္လွပါသည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူတာဝန္ဆိုသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမပါဘဲ ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္ ႐ိုး႐ိုးသားသား လုပ္ေဆာင္ရန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ပါက ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနျဖင့္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ၊ ပိုမိုက်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ျခစားမႈေစာင့္ၾကည့္ေရး ယႏၲရားစနစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းကိုမူ လြဲသြားခဲ့ေပသည္။

ဗီယက္နမ္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာမႈကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း က်င့္သုံးခဲ့သည့္ စီးပြားေရးမိုဒယ္ကိုမူ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွာ လမ္းဆုံလမ္းခြ တစ္ခုကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရာက္ရွိေနၿပီဟုသာ ဆိုခ်င္ပါေတာ့သည္။ 

စာၫႊန္း။ ။ Vietnam and the fight against corruption

 

ဉာဏေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *