“အရင္တုန္းက ပုံစံနဲ႔ပဲ… ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ သိသိသာသာေကာင္းမွာ မဟုတ္ဘူး”

ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

 

TVJ – ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလည္းနီးလာၿပီဆရာ။ အဲဒီေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကမလား။

Dr.ATT – ၾကာပါၿပီ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာသာ သိပ္မစဥ္စားမိတာ။ ဆရာတို႔ ဘာလုပ္လာလဲဆို New Public Management ေပါ့ေနာ္။ ျပည္သူ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံအသစ္က ဘာလက္ခံထားလဲဆိုရင္ အေရးႀကီးတာ ဘယ္သူေပးတာ အေရးမႀကီးဘူး။ ဒီဝန္ေဆာင္မႈေပးတာ ထိေရာက္ဖို႔လိုတယ္။ စားသုံးသူေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိဖို႔လိုတယ္လို႔ေျပာထားတဲ့အတြက္ အခုအယူ အဆအသစ္ေတြက ဘာျဖစ္လာလဲဆိုရင္ အမ်ားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ပုဂၢလိကလည္း ေပးလို႔ မရဘူးလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေပါ့။ အမႈိက္သိမ္းတာကို စည္ပင္ကမွ သိမ္းဖို႔လိုသလား။ ေရေပးတာတို႔၊ မီးေပးတာတို႔ ပုဂၢလိကေပးလို႔မရဘူးလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြေပါ့။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တစ္ကမၻာလုံးမွာလည္း ဒီေမးခြန္းရွိေနတာက အမ်ားပိုင္ေတြက ျပည္သူပိုင္လုပ္ငန္းေတြက ဒါေတြသာ ဆက္ေပးေနရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး သိပ္မ်ားတယ္။ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးသိပ္မ်ားတဲ့အတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဒါေတြအားလုံးကို ပုဂၢလိ္ကလက္ထဲကို လႊဲေျပာင္းေပးမယ္။ သို႔တည္းမဟုတ္ Commercial Type (စီးပြားေရးပုံစံ) လုပ္မယ္ေပါ့။ အမ်ားပိုင္ေတြကို စီးပြားေရးဆန္ဆန္လုပ္ပါ ဘာညာဆိုတာ။ အဲဒီအေျခခံေတြကို ဗမာျပည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ Urban (ၿမိဳ႕ျပ) နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ Urban service (ၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈ) ေတြ ေရ၊ မီးအစ လမ္းအဆုံး။ ေနာက္တစ္ခါ အမႈိက္သိမ္းတာ၊ ေနာက္တစ္ခါ ဥယ်ာဥ္၊ ၿခံ၊ေျမ စည္ပင္လုပ္ငန္းေတြအားလုံးကို ဘယ္ဟာေတာ့ျဖင့္ စီးပြားဆန္ဆန္လုပ္လို႔ရတယ္။ ဘယ္ဟာေတာ့ျဖင့္ Regulatory (အုပ္ခ်ဳပ္သူက) ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္လို႔ရတယ္၊ ဘာညာဆိုၿပီးေတာ့ ဆရာျဖစ္ေစခ်င္တာေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုအခု တက္တက္ႂကြႂကြဝင္တဲ့သူေတြ အားလုံးဟာ ဒီအျမင္သစ္ေတြရွိရဲ႕လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေပါ့။ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အရင္အတိုင္းပဲ၊ အရင္စည္ပင္လိုပဲ အရင္စည္ပင္ကေတာ့ ဘာလဲဆိုရင္ အခြန္အေကာက္က Taxation ကရတဲ့ေငြကို ဒီဝန္ေဆာင္မႈေတြမွာ ျပန္သုံးတယ္။ ဒီဘက္ပိုင္းမွာက်ေတာ့ User Fees (အသုံးျပဳမႈ အဖိုးအခ) ေပါ့။ သုံးတဲ့သူဆီကေန အခေၾကးေငြေတြေကာက္ၿပီးေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ အခုျဖစ္ဖို႔ကေတာ့ စီးပြားေရးဆန္ဆန္ လုပ္ဖို႔ကေတာ့ လိုလိမ့္မယ္လို႔ထင္တယ္။ စည္ပင္လုပ္ငန္းေတြကို၊ စည္ပင္ သာယာလုပ္ငန္းေတြကို၊ ခုနက Urban နဲ႔ပတ္သက္တာေတြအားလုံးကို စီးပြားေရးဆန္ဆန္လုပ္ဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပုံစံကို တိုက္တြန္းလို႔ေတာ့ မရဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ပုံစံနဲ႔ လုပ္လိုက္တာနဲ႔ Regulatory ယႏၲရားေတြက ပါလာတာေပါ့။

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြပါလာတယ္။ ေနာက္ အမိန္႔ေတြ ေလၽွာက္ရတာေတြရွိလာတယ္။ သြက္လက္ဖို႔ လႈပ္ရွားဖို႔ဆိုတာ တစ္နည္းပဲရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ Competition (ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ) အဲဒီလိုေျပာတဲ့အခါမွာ အခုျဖစ္ေနတာေပါ့။ တစ္ကမၻာလုံးမွာလည္း နယူးဇီလန္တို႔၊ ဩစေၾတးလ်တို႔၊ အေမရိကတို႔၊ အဂၤလန္တို႔မွာလည္းပဲ ဒီ Position (ပုံစံ) ေပါ့။ ပိုင္ဆိုင္မႈ ကေတာ့ စည္ပင္ပဲပိုင္ၿပီးေတာ့ Management (စီမံခန္႔ခြဲမႈ) ကေတာ့ တကယ့္ကို ပေရာဖက္ရွင္နယ္ မန္ေနဂ်ာေတြ၊ တကယ့္ကို ကၽြမ္းက်င္မႈရွိတဲ့သူေတြကို တာဝန္ေပးတဲ့ ပုံစံေပါ့။ အဲဒီလိုဟာမ်ိဳးေလးေတြကိုေတာ့ သူတို႔စိတ္ထဲမွာ စဥ္းစားေစခ်င္တာ။ အဲဒီလို မစဥ္းစားဘဲနဲ႔ အရင္တုန္းက ပုံစံနဲ႔ပဲ စည္ပင္ေကာင္စီဝင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အရင္တုန္းကလိုပဲ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ပုံစံနဲ႔ ဝင္လုပ္ခ်င္တဲ့ပုံစံဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ သိသိသာသာေကာင္းမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဆရာျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္သူေတြ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ရွိဖို႔လိုတယ္။ Knowledge အသိတရားေတြရွိဖို႔ လိုတယ္။

အခုျဖစ္ေနတာ ၾကည့္ရတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီမွာရွိတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ကိုယ္ေျပာလိုက္ရင္လည္းပဲ ႏိုင္ငံေရးစကားပဲေျပာတာကို။ ႏိုင္ငံေရးစကားေျပာေတာ့ တကယ့္ကို ထဲထဲဝင္ဝင္ Urban Service (ၿမိဳ႕ျပဝန္ေဆာင္မႈ)၊ Urban Planning (ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း) နဲ႔ပတ္သက္လို႔ Urban Transportation (ၿမိဳ႕တြင္း ပို႔ေဆာင္သြားလာေရး) နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ၊ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမယ္ဆိုတဲ့ နည္းစဥ္ေတြကို ေဆြးေႏြးတာ၊ ေျပာတာေတြ သိပ္မေတြ႕ရဘူး။ အဲဒီေတာ့ျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့ေနာ္ ဒီလိုေ႐ြးေကာက္ခံတဲ့သူေတြဟာ အသိတရားေတြ ႏိုးၾကားေစခ်င္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဆရာတို႔ ျမဴနီစပယ္လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္တဲ့အခါမွာ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ အားလုံးက ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္လုပ္တဲ့ဟာက မရွိသေလာက္ရွားသြားၿပီ။ အားလုံးက PPP (Public -Private Partnership) လုပ္တယ္။ ပုဂၢလိကကို လႊဲတယ္၊ လုပ္တယ္။ ပုဂၢလိကက လုပ္ႏိုင္တာကို လုပ္တယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာကိုေတာ့ ကိုင္တြယ္ရမွာပဲေလ။ ဒီလုပ္တဲ့အခါမွာ အဲဒီပုံစံေတြကို ပုံစံအသစ္ေတြေပါ့။ စဥ္းစားခ်က္အသစ္ေတြကို လူေတြမွာရွိရဲ႕လားဆိုတဲ့ ရွိေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵပါ။ ကိုယ္ေဆြးေႏြးခ်င္တာက အဲဒီဟာပဲေဆြးေႏြးခ်င္တယ္။ ဒါေတြကိုသိေစခ်င္တယ္။ အသစ္အဆန္းေတြလုပ္ ေစခ်င္တယ္။

အခု YBS လုပ္တယ္။ ဒါေတြလုပ္တာေတြ အားလုံးဟာ တကယ္တမ္း တခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းေတြက အစိုးရပုံစံနဲ႔ လုပ္တာမဟုတ္ဘဲနဲ႔၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံနဲ႔ မလုပ္ဘဲနဲ႔ စီးပြားေရးဆန္ဆန္လုပ္လို႔ရွိရင္ စီးပြားေရးဆန္ဆန္လုပ္တဲ့အတြက္ အဲဒီလိုေျပာလိုက္လို႔ ဆိုရင္ေတာ့ စားသုံးသူေတြအတြက္ နစ္နာတယ္ မနစ္နာဘူးဆိုတဲ့ ေမးခြန္းက အရင္တုန္းက ေခတ္မမီတဲ့ေမးခြန္းေတြေလ။ အခုျဖစ္ေနတာက အားလုံးကို ႏိုင္ငံေတာ္က ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရမယ္ဆိုတဲ့အျမင္ အယူအဆထက္ အေရးႀကီးတာ ဒီဝန္ေဆာင္မႈကို သက္သက္သာသာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ေပးႏိုင္မယ့္ Service Provider (ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ) ေပါ့ေနာ္။ ေပးႏိုင္မယ့္သူက ဘယ္သူပဲေပးေပး ပုဂၢလိကရယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ရယ္လို႔ စဥ္းစားတာမဟုတ္ေတာ့ဘဲ အေတြးေတြေျပာင္းမွရမယ္ထင္တယ္။ ဆရာျဖစ္ေစခ်င္တာေတာ့၊ ဆရာေမၽွာ္လင့္တာကေတာ့ အခုလူငယ္ေတြလည္း ပါတဲ့အတြက္ ျဖစ္ေစခ်င္တာက လူငယ္ေတြကို အရင္တုန္းက လူႀကီးေတြလုပ္တဲ့ပုံစံကိုေတာ့ ေရွာင္ဖို႔လိုတယ္။ ကိုယ္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျပည္သူအမ်ားအတြက္ လုပ္ရမယ့္သူ၊ ဘာေပးဆပ္ရမလဲဆိုတဲ့ အေနအထားနဲ႔ လုပ္ေစခ်င္တယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ျဖင့္ ဒါႀကီးက ရာထူးတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ဒီတာဝန္ကိုယူတာက အခြင့္အေရးေတြယူတာထက္ကို ေနာက္တစ္ခုက ျပည္သူနဲ႔နီးေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

အခုေခတ္မွာေတာ့ အားလုံးက အဲဒီျပႆနာ ျဖစ္ေနတယ္။ ဆရာတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့လူေတြက တကယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံရတဲ့သူနဲ႔က နည္းနည္းဟေနတယ္။ ေအာက္မွာတကယ္ျဖစ္တဲ့ဟာေတြက သိပ္မသိၾကဘူး။ ေအာက္ကိုဆင္းၿပီးၾကည့္ႏိုင္တဲ့သူ အဲဒီအရည္အခ်င္းေတာ့ လိုလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဆရာထင္တယ္ စကားေျပာဖို႔ လိုမယ္လို႔ ေအာက္ေမ့မိတယ္။ ျဖစ္ေနတာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လူႀကီးေတြက ေမးခြန္းေတြေျပာတာမ်ားတယ္ေလ။ လမ္းၫႊန္မႈေတြ ေပးေနတယ္၊ လုပ္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ေအာက္က တကယ့္ကိုပကတိအေျခအေနကို ေသခ်ာမသိႏိုင္ဘူးေပါ့။ အဲဒီထက္ပိုတဲ့ ဒီတာဝန္ေတြယူတာ နည္းတဲ့ တာဝန္မဟုတ္ဘူးေလ။ ယူရဲတဲ့သူေတြကိုလည္း ေက်းဇူးေတာ့တင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ယူသလိုပဲ ဆရာထင္တယ္။ တကယ့္ကို ေက်ေက်ပြန္ပြန္ လုပ္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵပါ။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ အရင္အတိုင္း အေရးႀကီးတာက Transformation (ပုံေဖၚေျပာင္းလဲျခင္း) ေပါ့ေနာ္ ဘယ္ေလာက္ထိ Transform လုပ္ႏိုင္မလဲ မေျပာတတ္ဘူး။

TVJ – အခ်ိန္ကလည္း ႏွစ္ႏွစ္ပဲက်န္ေတာ့တယ္။ ဝင္လာတဲ့သူကလည္း ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ပဲ အလြန္ဆုံးရမွာဆိုေတာ့။

Dr.ATT – အရမ္းကို မလွဘူး။ အလွဆုံး အေပၚကေန စေျပာင္းရမယ့္အေနအထား မဟုတ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ အခု ရတဲ့အခ်ိန္ေလးထဲမွာ Very Limited ေလ။ အကန္႔အသတ္ေတြျဖစ္ေနတယ္။ အကန္႔အသတ္ေတြျဖစ္ေနေပမယ့္ ဆရာ့စိတ္ကေတာ့ေလ တစ္ရက္ရလည္း တစ္ရက္ေပါ့ေလ။ တကယ့္ကို ကိုယ္လုပ္လိုက္တဲ့အတြက္ တကယ့္ကိုထူးျခားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ျမင္သာတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လူေတြ သိသာတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတာ့ ျဖစ္ေစခ်င္တာပဲ။ အခုရန္ကုန္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြအားလုံး ခံစားေနရတဲ့ ကားက်ပ္တဲ့ကိစၥ။ ကားက်ပ္တဲ့ကိစၥဟာ ဒါဟိုဘက္ အရင္အစိုးရလက္ထက္တည္းက မဆင္မျခင္ျပဳခဲ့တဲ့ ကိစၥေၾကာင့္ ဒီလိုေပၚလာတာ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ကားက်ပ္တဲ့ကိစၥက ေျဖရွင္းလို႔ရတဲ့ အေျဖေတြကရွိပါတယ္။

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာေကာ၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေကာ ရဲေတြကိုပိုၿပီး ဒီထက္ပိုၿပီးတာဝန္ခ်တာ ဘာညာ အေျဖေတြအမ်ားႀကီးရွိရက္နဲ႔ ဒီအေျဖေတြကို အခုတိုင္း ဒီတိုင္းၾကည့္ေနတဲ့ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ သိသိသာသာမေျပာင္းသြားဘူး။ မေျပာင္းသြားတဲ့အျပင္ကို ပိုၿပီးေတာင္ ဆိုးလာသလားဆိုတာျဖစ္ေတာ့ ဆရာထင္တယ္ ျပည္သူေတြ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားေတြလိုအပ္တာဘာလဲ ဒီ Urban Transportation ၿမိဳ႕ျပသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေပါ့။ ဒီ Traffic Jam (လမ္းက်ပ္ ကားပိတ္မႈ) ေတြျဖစ္ေနတာ အခုသိတဲ့ အတိုင္းပဲ ။ ဆရာတို႔ ဘန္ေကာက္မွာ ဒီကိစၥလုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ကာလရွည္သူဘာသြားစဥ္းစားလဲဆိုေတာ့ Sky Train (ေကာင္းကင္ရထား) သြားစဥ္းစားတယ္။ ဆရာတို႔မွတ္မိေသးတယ္။ ဒီဘန္ေကာက္ေနတုန္းက Sky Train စလုပ္တာ၊ အခုေနာက္ပိုင္းၾကည့္တဲ့အခါမွာ Traffic Jam ကေတာ္ေတာ္ေလးသက္သာသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလိုလုပ္ဖို႔က်ေတာ့လည္း အခ်ိန္ကာလ ယူမယ္ေလ။

အခ်ိန္ကာလယူမယ္ဆိုရင္ ဒီႏွစ္လုပ္ရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ ငါးႏွစ္ေလာက္ထိ ဆရာတို႔ ႐ုပ္လုံးမေပၚေသးေတာ့ အခုျဖစ္ေနတာ ဆရာထင္တယ္၊ အခု အေရးႀကီးဆုံးေမးခြန္းက ဒီကာလတိုနဲ႔ ကာလရွည္ကို ႏိုင္ငံႀကီးျဖစ္ေနျပန္ေတာ့လည္း တစ္နယ္စီမွာ သိသာျမင္သာေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီလို သိသာျမင္သာေအာင္ပဲ အာ႐ုံစိုက္ေနရင္လည္း ေရရွည္အတြက္ကိုလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳသလိုျဖစ္သြားမယ္။ အဲဒီႏွစ္ခုကို ဘယ္လိုမၽွေအာင္လုပ္မလဲဆိုတဲ့ဟာ ဆရာထင္တယ္၊ စဥ္းစားဖို႔လိုလိမ့္မယ္ထင္တယ္။

ဒီေမးခြန္းကိုလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဖို႔ လိုလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ တို႔ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဒါပဲလုပ္ႏိုင္ေတာ့တယ္။ ဟုတ္တယ္မွတ္လား။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ အႏွစ္ ၂၀ အတြက္ ဒါလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ဒီႏွစ္ခုေပါ့။ ကာလတိုနဲ႔ ကာလရွည္ကို အခုအေ႐ြးခံမယ့္သူေတြ ဘယ္လိုစဥ္းစားမလဲမေျပာတတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီေနရာမွာ သူတို႔မဲဆြယ္တာေတြဘာေတြ နားေထာင္ၾကည့္တယ္။ မၽွတမႈေပါ့။ ဆရာထင္တာ သတိထားေစခ်င္တာကေတာ့ ခဏခဏ ေျပာတယ္၊ ဒီေန႔မနက္ေတာင္ေျပာတယ္။ Vision (အျမင္) ရွိရဲ႕လားလို႔။ ဒီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Vision က ေနာက္အႏွစ္ ၅၀ မွာ ဘယ္လိုျဖစ္ခ်င္လဲ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို အႏွစ္ ၂၀ မွာ ဘယ္လိုျဖစ္ခ်င္တယ၊္ ဒီ Vision ရယ္ ေနာက္တစ္ခါ ပိုၿပီးအေရးႀကီးတာ လုပ္မယ့္သူရဲ႕ Value (ခံယူခ်က္) ေပါ့။ သူတို႔ရဲ႕ အေျခခံ ခံယူခ်က္ေတြေပါ့။ ႐ိုးသားမႈ ျဖဴစင္မႈ၊ တကယ့္ကို အနစ္နာခံမႈ အဲဒီဟာေတြ ပါလာဖို႔ေတာ့ လိုလိမ့္မယ္လို႔ ေအာက္ေမ့တယ္။ အဲဒီႏွစ္ခုမပါဘဲနဲ႔ေတာ့ ဆရာထင္တယ္ လုပ္ရ ကိုင္ရ ခက္မယ္။

ၿပီးေတာ့ ဆရာတို႔ လက္ရွိအေျခအေနမွာ က်န္တဲ့ေနရာေတြမွာ ေတြ႕ေနရတယ္။ လူေတာ္ လူေကာင္း ျပႆနာေတာ္ေတာ္ႀကီးေနတယ္ထင္တယ္။ အခုလည္းႀကီးလိမ့္မယ္ ေအာက္ေမ့တယ္။ လူေကာင္း ေနျပန္ေတာ့လည္း မေတာ္ျပန္၊ ေတာ္တဲ့လူေတြက်ေတာ့လည္း မေကာင္းျပန္ဆိုတဲ့ ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ မေျပာတတ္ဘူး။ ေ႐ြးရမွာက ေတာ္တဲ့သူေကာ၊ ေကာင္းတဲ့သူေကာ ႏွစ္ခုလုံး ေ႐ြးမွရမယ္ေနာ္။ ဆရာထင္တယ္ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေတာ္တဲ့သူေကာ၊ ေကာင္းတဲ့သူေကာ၊ ေကာင္းတဲ့သူခ်ည္း ေ႐ြးမိလို႔ ရတဲ့ဒုကၡလည္း ဆရာတို႔ႀကဳံၿပီးၿပီ။ ေတာ္တဲ့သူခ်ည္းေ႐ြးလိုက္တဲ့အတြက္ ရတဲ့ဒုကၡကလည္း ဆရာတို႔ ႀကဳံၿပီးၿပီ။

ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ အေတြ႕အႀကဳံက ေတာ္ေတာ္ေလး စုံသြားတာေလ။ လူေတာ္လူေကာင္း။ ဦးေနဝင္းတုန္းကလည္း ဒီလိုျဖစ္ေနတာ။ အခုကေတာ့ ႏွစ္ခုေ႐ြးစရာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အဲဒီေတာ္တာနဲ႔ ေကာင္းတာနဲ႔ကိုတြဲတဲ့ Candidate (ေကာ္မတီဝင္ေလာင္း) ေတြမ်ိဳး တာဝန္ရွိ၊ ယူမယ့္သူေတြရွိရင္ေတာ့ ဆရာတို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္လိမ့္မယ္ထင္တယ္။ အခုက ေတာ္ေတာ္ေလးရွားသြားၿပီ။ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတာ။ ေတာ္လည္းေတာ္တယ၊္ ေကာင္းလည္း ေကာင္းဆိုတဲ့သူေတြ ရွာရေတာ္ေတာ္ခက္ေနတာ။ အခုက ဘာကိုဦးစားေပးရမလဲဆိုတာ ေ႐ြးရတဲ့သူေတြမွာ ခက္ေနတာေပါ့။ ကိုယ့္သေဘာသာဆိုရင္ ႏွစ္ခုလုံး ဆင္ေျခေပးလို႔မရဘူး။ မေတာ္လို႔ကေတာ့ မရတာေသခ်ာတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း အေကာင္းဆုံးကလည္း မျဖစ္လို႔မရဘူးဆိုတာလည္း စဥ္းစားဖို႔ လိုတယ္လို႔ ေျပာတာပါ။ 

 

TVJ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *