သားတို႔ သမီးတို႔အတြက္ ဗုံးသုံးလုံးအေမြ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္ရဲ႕ ဗုံးသုံးလုံး

စာေရးသူမွာ မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္း (၆၇) ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းဆိုရလၽွင္ ေနာက္ဆုံး ‘ေဘဘီဘြန္းမား’ (Baby Boomer) တစ္ဦးျဖစ္သည္။ (ေဘဘီဘြန္းမားဆိုသည္မွာ ကေလးေမြးႏႈန္းအျမင့္ဆုံး စစ္ၿပီးခါစကာလတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားကိုေခၚသည္။) ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမြးဖြားခ်ိန္မွာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ၏ ကနဦးပိုင္းျဖစ္သည္။ ႐ုရွားကဗ်ာဆရာ ‘ယက္ဖ္တူရွင္ကို’ ၏ စကားအတိုင္းဆိုရလၽွင္ ‘စစ္ေအး’ ဆိုသည္မွာ တမင္ဖန္တီးထားေသာ အယူဝါဒေတြႏွင့္ ခ်စ္သူေတြကို ဇြတ္ခြဲျဖစ္ခဲ့ေသာ ‘အမုန္းသမိုင္း’ ႀကီးျဖစ္သည္။ ညီအစ္ကိုခ်င္း စစ္ခင္း ၾကရေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ‘ခ်သမိုင္း’ ႀကီးႏွင့္လည္း ခ်ိန္ခါသင့္တိုက္ဆိုင္ေနျပန္သည္။ ေနာက္ဆုံး စာေရးသူ ဆယ္ႏွစ္သားအေရာက္တြင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ပါ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး စစ္ဘက္အာဏာပိုင္စနစ္ေအာက္ က်ေရာက္သြားခဲ့ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္၏ ဗုံးသုံးလုံး ဆိုပါစို႔ …။ စစ္ေအး၊ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေပ်ာက္ဆုံးျခင္း …။

သည္လိုႏွင့္ စာေရးသူ ၃၆ ႏွစ္အေရာက္တြင္ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီး ေပၚထြက္လာသည္။ ဤအေရးေတာ္ပုံႀကီးအတြင္း အစဥ္အလာ လက္ဝဲအိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီကိုေက်ာ္၍ လစ္ဘရယ္စိတ္အခံ အားေကာင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးေပၚလာသည္။ အေရးေတာ္ပုံ ႀကီးအၿပီးတြင္ အဆိုပါ ေခါင္းေဆာင္ဦးေဆာင္ေသာ ဥပေဒတြင္ ႏွလုံး ရည္တိုက္ပြဲကို အဓိကအားျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ ေပၚလာသည္။ သို႔တိုင္ ဆိုခဲ့ပါေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အဆိုပါပါတီတို႔မွာ ၂၂ ႏွစ္ၾကာ အေမွာင္ခရီးကို ျဖတ္သန္းၿပီးေတာ့မွ တစ္စုံတစ္ရာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ‘အရပ္သားတစ္ပိုင္း’ အစိုးရႏွင့္ ႀကဳံရေတာ့သည္။ ဤအစိုးရေခတ္တြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ကို ျပန္ရလိုက္သည္။ အက်ိဳးဆက္ကား ‘ဒီမိုကေရစီတစ္ပိုင္းစပ္ၾကား လူအဖြဲ႕အစည္း’။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို စားပြဲဝိုင္းသို႔ ေ႐ႊ႕ႏိုင္ခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္ကား ‘တစ္ျပည္လုံးအတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္’ (NCA)။

သို႔ျဖင့္ ေနာက္ထပ္ငါးႏွစ္အၾကာတြင္ ရွစ္ေလးလုံးတြင္ သေႏၶတည္ၿပီး ရွစ္ေလးလုံးက ေမြးဖြားေပးလိုက္ေသာ ဆိုခဲ့ၿပီးသည့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ပါတီတို႔ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရလိုက္သည္။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ။ အစိုးရသစ္က ‘၂၁ ရာစုပင္လုံ’ အမည္ျဖင့္ NCA ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။ ‘အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး’ ေႂကြးေၾကာ္သျဖင့္ တပ္မေတာ္ကိုေရာ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္ပါ ဦးလွည့္လိုက္သည္။ တစ္သက္တာနီးပါး ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ရေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသံကို ျပန္ၾကားလိုက္ရသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ စာေရးသူအသက္မွာ ၆၃ ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ စာေရးသူအတြက္ေတာ့ အိုမင္းတြင္းဆုံးအ႐ြယ္ေရာက္မွ ‘ေနာက္ဆုံး အိပ္မက္’ မက္ခြင့္ရလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ အစိုးရသက္တမ္း သုံးႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ အိပ္မက္မွ အလန္႔တၾကား ႏိုးထလိုက္ရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္သာ စာေရးသူအေနႏွင့္ ဘ၀ကို ႏႈတ္ဆက္ရေတာ့မည္ဆိုလၽွင္ (အသက္အ႐ြယ္အရေရာ၊ က်န္းမာေရးအရပါ ဤအလားအလာမ်ိဳး အခ်ိန္မေ႐ြးျဖစ္သြားႏိုင္သည္။) သားတို႔ သမီးတို႔အတြက္ ‘ဗုံးသုံးလုံး’ အေမြထားခဲ့ရေတာ့မည္ထင္သည္။ သားသမီးေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်ိဳးဆက္ရဲ႕ အေမြ ‘ဗုံးသုံးလုံး’ …။

ပထမဗုံး

‘စစ္ေဘာင္’ က်ယ္လာေသာ ရခိုင္

ေျပာၾကစတမ္းဆိုလၽွင္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ကာလအတန္ၾကာကပင္ ရခိုင္ေဒသမွာ ‘လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈ ကင္းစင္နယ္ေျမ’ တစ္နည္း ‘အျဖဴေရာင္နယ္ေျမ’ ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ နာမည္ႀကီးေနေသာ AA သည္ပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေျခခ်ႏိုင္ေသးသည္မဟုတ္ပါ။ ဤသို႔ဆိုသည္ႏွင့္ ရခိုင္ေျမမွာ ‘ေအးေအးေဆးေဆး၊ သာသာယာယာ’ ဟု ဆိုႏိုင္သည္ေတာ့လည္း မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားနည္းတူပင္ ‘ကိုယ့္ဒုကၡႏွင့္ ကိုယ္’ သာရွိေနခဲ့သည္။ ထို႔ထက္ ရခိုင္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဒုတိယေနာက္အက်ဆုံး ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ရာ ရခိုင္သားတို႔၏ ဘ၀အေထြေထြကို စာနာၾကည့္လၽွင္ အလြယ္ႏွင့္ သိႏိုင္ပါသည္။ ဤအခ်ိန္မွာပင္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပလိုက္ရာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ဘဝင္မက်သည့္ၾကားမွပင္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ‘ရခိုင္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ’ ကို စုစည္းၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။ အထိုက္အသင့္ ေအာင္ျမင္မႈလည္း ရခဲ့ပါသည္။

သို႔ျဖင့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ (ယခု ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈျဖင့္ အေရးယူခံေနရသူ) ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာသည္။ ရခိုင္သားေတြအတြက္ေတာ့ ဥပေဒတြင္း ႏိုင္ငံေရး တစ္နည္း ‘ဒီမိုကေရစီေဘာင္’ လမ္းပြင့္သြားသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ ဒါကိုပင္ ရခိုင္လူငယ္ေတြက သတိႀကီးႀကီးျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ သည္လိုႏွင့္ ၂၀၁၄ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကာလသို႔ ေရာက္လာေသာအခါ အဓိကပါတီႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ USDP ေရာ၊ NLD ကပါ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ‘ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး’ (Autonomy) ကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ ပုဒ္မ ၂၆၁ ကို ျပင္ဆင္ဖို႔သေဘာထားေပးလာၾကသည္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္ ၂၀၁၅ တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပပါသည္။ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ ‘ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္’ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ ဆိုခဲ့ပါ ပါတီကို ပူးေပါင္းၿပီး ‘ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ’ အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္နယ္ခုနစ္ခုတြင္ တစ္စုတစ္စည္းတည္းဝင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ပါတီျဖစ္ရာ ေအာင္ျမင္မႈလည္း အႀကီးအက်ယ္ရခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲအမ်ားဆုံးရသည့္ပါတီႀကီး ျဖစ္လာသည္။

သို႔တိုင္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရပါတီ NLD က မိမိပါတီဝင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔လိုက္သည္။ တည္ဆဲအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၁ အရ က်င့္သုံးျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ (အမွန္စင္စစ္ ပုဒ္မ ၂၆၁ ၏ ပုဒ္မခြဲ (က) မွ (င) အထိ၊ မိမိပါတီမွလူကိုသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔ရမည္ဟု မပါပါ) ဤတြင္ တစ္ရံမလပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ရခိုင္လူငယ္မ်ားက ‘ဒီမိုကေရစီေဘာင္’ ကို အားမကိုးေလာက္ဟု ယူဆဆၿပီး ‘စစ္ေဘာင္’ ကို အားျပဳလာၾကေတာ့သည္။ အခ်ိန္တိုအတြင္း AA အံ့ဩေလာက္ေအာင္ ႀကီးထြားလာသည္မွာ ဤကိစၥႏွင့္ဆိုင္လိမ့္မည္ထင္သည္။ ဤစာေရးေနဆဲမွာပင္ AA အပါအဝင္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ ခုနစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ‘ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ’ တို႔ အစိုးရႏွင့္ေတြ႕မည္ဆိုေသာသတင္းကို ၾကားရရာ ‘အျမန္ဆုံး ေတြ႕ႏိုင္ပါေစ’ ဟု ဆုေတာင္းေနရေတာ့သည္။ စစ္ေဘာင္ကို ‘ခ်ဳံ႕’ ႏိုင္ဖို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ဒီမိုကေရစီေဘာင္ကို ‘ခ်ဲ႕’ ၾကရမည္မဟုတ္ပါေလာ…။

ဒုတိယဗုံး

ထိလြယ္ရွလြယ္ အေျခခံဥပေဒ

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္မွာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းတြင္ တာဝန္ယူထားသည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ‘ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္အုပ္ထိန္းသူ’ (Guardian) အျဖစ္တည္ရွိေနသည္ဟု ယူဆရသည္။ ဤသေဘာကိုပင္ ‘မ်ိဳးစပ္ထားေသာ အာဏာပိုင္စနစ္’ (Hybridized Authoritarianism) ဟုေခၚၾကသည္။ သို႔တေစ အဆိုပါ ၂၀၀၈ ေၾကာင့္ပင္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ အေျပာင္းအလဲကို လက္ခံလာသလို ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားအတြက္လည္း ဥပေဒတြင္း ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းပြင့္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္အမၽွ ႏွစ္ဖက္လုံးအတြက္ ‘ထြက္ေပါက္မဟာဗ်ဴဟာ’ (Exit Strategy) ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ဆိုခဲ့ပါ ၂၀၀၈ အတိုင္းဆိုလၽွင္ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကို ဆုံးခန္းတိုင္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္သလို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္လည္း အမွန္ပင္ အခက္အခဲရွိပါသည္။ သို႔အတြက္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ ‘ႏိုင္ငံေတာ္ လိုအပ္ခ်က္’ (State Necessity) ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ဤတြင္ အေရးႀကီးသည္မွာ ‘ဘာေတြကို ဘယ္လိုျပင္ၾကမည္နည္း’ ဆိုသည္ႏွင့္ ‘ဘယ္လိုအက်ိဳးဆက္ေတြ ထြက္ေပၚလာမည္နည္း’ ဆိုေသာကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ စာေရးသူအျမင္အရဆိုရလၽွင္

၁။ လက္ေတြ႕ျဖတ္သန္းရင္း အမ်ားညီေတြ႕ရွိလာသည့္ ျပင္စရာအခ်က္မ်ားရွိႏိုင္သည္။ ဤပုဒ္မမ်ားကို လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းမွ ျပင္ႏိုင္စရာရွိပါသည္။ ျပင္ဖို႔အလြယ္ဆုံးအပိုင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
၂။ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္က သေဘာတူထားသည့္ အခ်က္အခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ အမ်ားစုကို ‘၂၁ ရာစု ပင္လုံ’ မွသာ ျပင္ႏိုင္စရာရွိပါလိမ့္မည္။ ပိုမိုခက္ခဲစြာ ၫွိႏႈိင္းၾကရမည့္အပိုင္း ျဖစ္သည္။
၃။ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အခ်ိန္ယူၫွိႏႈိင္းျပင္ဆင္ႏိုင္မွ အဆင္ေျပႏိုင္စရာရွိလိမ့္မည္ထင္သည္။ ျပင္ဆင္ဖို႔ အခက္အခဲဆုံးအပိုင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အေရးႀကီးသည္မွာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္မ်ားၾကား ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကဖို႔ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ရန္ျဖစ္ေန႐ုံမၽွႏွင့္ေတာ့ အေျဖမရႏိုင္ပါ။ ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္နားသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လမ္းေပၚဆႏၵျပပြဲမ်ားကား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ရွိသည္။

ဤတြင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားၾကား အယူအဆႏွစ္ခု ေပၚလာသည္။ ပထမတစ္ခုက ဖိလစ္ပိုင္လို ‘ျပည္သူ႕အာဏာ’ (People Power) လႈပ္ရွားမႈသို႔ ဦးတည္သည္မ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု အကဲျဖတ္ သည္။ အေျခအေနမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ထြက္ေပၚစဥ္ကာလႏွင့္ တူေတာ့သည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ သို႔တိုင္ ဥပေဒတြင္း လႈပ္ရွားမႈတြင္ ‘အကန္႔အသတ္’ မက်ိဳးေပါက္ေစရန္ အထူးသတိထားရပါလိမ့္မည္။ ဒုတိယအယူအဆမွာ ‘ႏိုင္ငံေရးကစားျခင္း’ Political Manipulation) ဟု ဆိုပါသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈကို အႏိုင္-အ႐ႈံးေပၚေသာ ကစားပြဲ အတြက္ ျပႆနာမရွိေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒကိစၥလို (တစ္နည္း) စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးလို အကဲဆတ္လွေသာ အေရးအခင္း အတြက္မူ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းေျပာခဲ့သလို ‘သူမနာ၊ ကိုယ္မနာ’ (Win – Win) ျဖစ္ဖို႔ လိုပါသည္။

တတိယဗုံး

ႏိုင္ငံေရး ‘ဆူဆိုက္’ ျမစ္ဆုံ

‘ျမစ္ဆုံ’ ႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္ Politically Suicide သေဘာ ျဖစ္ေနၿပီဟု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကေရးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ စာေရးသူ သတိေပးဖူးပါသည္။ ယခု အဆိုပါ ‘အႏၲရာယ္ျမစ္ဆုံ’ ကို အစိုးရအေနႏွင့္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳရေတာ့မလို ျဖစ္လာသည္။ ေျပာရလၽွင္ ျမစ္ဆုံသာမက ‘ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္း’ (BRI) ေရာ၊ ‘ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း’ ပါ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း စုဆုံက်ေရာက္လာသည္။ အေနာက္အုပ္စုက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားသည့္အေျခအေနေအာက္တြင္ တ႐ုတ္စီမံခ်က္မ်ားကို ျငင္းပယ္လိုက္ပါက အရင္ကလို တံခါးပိတ္ထားရေတာ့မည့္အေနအထားျဖစ္ေနသည္။ လက္ခံလိုက္ ျပန္လၽွင္လည္း လူထု၏ အမ်က္ေဒါသသာမက ျမင္ရေသာ အႏၲရာယ္ေရာ၊ မျမင္သာေသာ အႏၲရာယ္ပါ ရင္ဆိုင္ရဖို႔ရွိသည္။ ‘ဘာလုပ္ၾကမလဲ’။

အနည္းဆုံး တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ နာမည္ႀကီးေနေသာ အခ်က္ေလးခ်က္ကိုေတာ့ ဂ႐ုဓမၼထားကိုင္တြယ္ဖို႔ လိုမည္ထင္သည္။ အလြန္မ်ားျပားေသာ အတိုးႏႈန္းႏွင့္ အေႂကြး၊ ‘သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္’ (EIA) ႏွင့္ ‘လူမႈပတ္ဝန္းက်င္’ (SIA) ကို အေလးမထားေသာအက်င့္၊ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းႏိုင္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝမႈႏွင့္ တ႐ုတ္အလုပ္သမားေတြ ေခၚလာမႈတို႔ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၿပီး လူထုကို အသိေပးသင့္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရမူ စာေရးသူကိုယ္တိုင္လည္း မစဥ္းစားတတ္ေတာ့ပါေခ်။ ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုယ့္လည္ပင္းကို ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးကြင္းစြပ္သလို ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုအရာအားလုံးထက္ အေရးႀကီးသည္မွာ ပညာရွင္မ်ားေထာက္ျပေနေသာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကိစၥ …။

ထင္ရွားေသာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝါဒီ ‘ေရာ့ဝပ္ဆန္’ က ‘သဘာ၀မိခင္ဆိုသည္မွာ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒႏွင့္ ဇီ၀ေဗဒတို႔သာျဖစ္သည္’ ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ျပဖူးသည္။ သို႔အတြက္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကို လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားလို႔ မရႏိုင္ပါ။ တိုးလၽွိဳးေတာင္းပန္လို႔လည္း ရမည္မဟုတ္ပါ။ ဓာတု၊ ႐ူပႏွင့္ ဇီ၀တို႔ သတ္ပုံေခၚသည့္အတိုင္းသာ တစ္သေဝမတိမ္း တုံ႔ျပန္ေပလိမ့္မည္။ ဤတုံ႔ျပန္မႈကို သားတို႔ သမီးတို႔ ရင္စည္းခံၾကေပေတာ့ …။ ဤအတိုင္းသာျဖစ္ခဲ့လၽွင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ‘ေဘဘီဘြန္းမား’ ေတြ ဘယ္လိုမွ အေသေျဖာင့္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ အသက္အ႐ြယ္မကြာလွေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အကယ္၍သာ

ပထမဗုံး (ရခိုင္) ကား ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ရွိရင္းစြဲ ႏိုင္ငံတကာဖိအားေတြ ပိုမိုသည္းသန္ျပင္းထန္လာေပေတာ့မည္။ ဒုတိယဗုံး (အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး) မွာ အခ်ိန္မေ႐ြးေပါက္ကြဲႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ တတိယဗုံး (ျမစ္ဆုံ) ကား ခလုတ္တစ္ခ်က္အႏွိပ္မွားသည္ႏွင့္ ထေပါက္ေတာ့မည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ လက္ရွိအေျခအေနကို အခ်ိန္မီ မထိန္းႏိုင္လၽွင္ ….။ 

 

ေက်ာ္ဝင္း
၁၈ မတ္လ၊ ၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *