အပစ္မရပ္ေျမတြင္ တိုက္ပြဲေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မည္ေလာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဆိုမႈမွာ အပစ္မရပ္ရေသးသည္ေဒသမ်ားတြင္ ေသနတ္သံမ်ားကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားႏိုင္မည့္ လမ္းစျဖစ္ႏိုင္ပါ၏ေလာ။

တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရတို႔ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးၾကသည္။ အစိုးရက ယင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕ကို တစ္စုတစ္ေဝးတည္း ေတြ႕ဆုံျခင္းမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္လည္း ျဖစ္သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုက္ပြဲေလၽွာ႔ ခ်ေရးအပါအဝင္ အခ်က္ငါးခ်က္ကို သေဘာတူကာ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းစပြင့္လာသည္ဟု ေမၽွာ္လင့္သူမ်ားရွိၿပီး ေျမျပင္တြင္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနသည့္ ရခိုင္အေရးအတြက္မူ ရင္တမမ ျဖစ္ေနၾကသည္။

“အပစ္ရပ္ကာလ ကုန္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း တိုက္ပြဲေတြ ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပိုေကာင္းႏိုင္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီတစ္ပတ္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အေလးထားဖို႔လိုတာတစ္ခ်က္ကေတာ့ တိုက္ပြဲအရွိန္ေလၽွာ႔ခ်ေရးပါပဲ” ဟု တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕အနက္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ AA ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ေမၽွာ္လင့္ႏိုင္ေျခနည္းေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေနစဥ္ပင္ ေျမျပင္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တို႔ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနဆဲလည္းျဖစ္သည္။

“AA နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တိုက္ပြဲေတြေလၽွာ႔ခ်ဖို႔က ေလာေလာဆယ္မွာ အလားအလာမရွိဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက သုံးသပ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေလးလၾကာ တစ္ဖက္သတ္အပစ္ရပ္ၿပီးထားသည္မွာ တစ္လေက်ာ္သာ က်န္ေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ NCA မထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေဆြးေႏြးမႈ စတင္လိုက္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

‘၀’ အဖြဲ႕ (UWSA)၊ ကခ်င္အဖြဲ႕ (KIO) ၊ မိုင္းလားအဖြဲ႕ (PSC)၊ ရွမ္းအဖြဲ႕ (SSPP)၊ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ (MNTJP)၊ ပေလာင္အဖြဲ႕ (PSLF) ၊ ကရင္နီအဖြဲ႕ (KNPP)၊ ရခိုင္အဖြဲ႕ AA တို႔ကို အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေလးနာရီခန္႔အၾကာ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီးတြင္ အခ်က္ငါးခ်က္ ပါဝင္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ၫွိႏႈိင္းရန္၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ၫွိႏႈိင္းႀကိဳးပမ္းရန္၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေရး ႏွစ္ဖက္လုံးက အေလးထားေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ၫွိႏႈိင္းေျဖရွင္းရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ႏွစ္ဖက္အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္ေသာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား မၾကာခဏ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားရန္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

ယင္းအဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕ကို တစ္စုတစ္ေဝးတည္း ေတြ႕ဆုံႏိုင္ျခင္းမွာ ထူးျခားသည့္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္လလၽွင္အနည္းဆုံး တစ္ႀကိမ္ႏႈန္း ေတြ႕ဆုံၾကရန္ အစိုးရက အဆိုျပဳထားေၾကာင္း၊ အပစ္ခတ္ေလၽွာ႔ခ်ေရးအတြက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌး က ေျပာဆိုသည္။

ယင္းအဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲက သိသာထင္းရွားသည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရပ္တန္႔ေရး

အဆိုပါၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းဟု သုံးသပ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။

ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကမူ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တိုးတက္မႈရွိသည္ဟု မယူဆေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အလ်င္းမျပတ္ေအာင္ေတာ့ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ အသြင္မပ်က္ေအာင္လုပ္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ ေဆြးေႏြးအၿပီး ႏွစ္ဖက္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ ယင္းသို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ၊ စစ္ေရးအရ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာရသည္ကို မေတြ႕ရေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ထူးျခားခ်က္မွာ စစ္ေရးေလၽွာ႔ခ်ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က တစ္ဖက္သတ္ အပစ္ရပ္ထားသည့္ကာလတြင္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လၽွင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလားအလာ ေကာင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း ၎က သုံးသပ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကခ်င္အဖြဲ႕ KIO မွ ဗိုလ္မႉးႀကီး ခြန္ေနာင္ကမူ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုးတက္မႈရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာကေတာ့ ဒီလိုပဲ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးက နည္းလမ္းမွန္တယ္ေလ။ ဒီအတိုင္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းသာ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

AA အဖြဲ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲသို႔ တက္ေရာက္သည့္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေက်ာ္ဟန္ကမႈ စားပြဲဝိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံစကားေျပာဆိုျခင္းမရွိသည့္ အေျခအေနမွ စကားေျပာဆိုလာသည့္ အေျခအေနျဖစ္သျဖင့္ တိုးတက္လာသည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ထပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးဖို႔လည္း အစီအစဥ္ရွိတယ္။ အရင္ထက္ေတာ့ တိုးတက္မႈ ရွိပါတယ္”

ရခိုင္မွလြဲ၍

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္နယ္ေျမမ်ားအတြက္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေဆာင္က်ဥ္းလာႏိုင္ေျခရွိေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ကား မေသခ်ာလွ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာ့အဖြဲ႕အစည္း (MIPS) ၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦးကမူ ရခိုင္ျပည္နယ္မွလြဲလၽွင္ က်န္သည့္တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းသည္ဟု ယူဆသည္။ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား ထိေတြ႕မႈျဖစ္ပြားျခင္းသာရွိၿပီး ႏွစ္ဖက္စစ္ဆင္ေရး ႀကီးႀကီးမားမား မေတြ႕ရေတာ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ႏွစ္ဖက္လုံးက ဘာပဲေျပာေျပာ ဒီကာလမွာ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းလုပ္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းေျမာက္မွာျဖစ္ေနတဲ့ တိုက္ပြဲေတြေတာ့ ေတာ္ေတာ္ သိသိသာသာႀကီးကို ေလ်ာ့သြားတယ္ေပါ့။ ရခိုင္ဘက္မွာေတာ့ တိုက္ပြဲေတြ က တိုးလာတယ္” ဟု ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦး က ေထာက္ျပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လာၿပီး ယခင္က ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္တြင္သာ တိုက္ပြဲျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းတစ္ခြင္ စစ္ေရးက်ယ္ျပန္႔လာေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အစိုးရ၏ သေဘာထားကို သုံးသပ္လၽွင္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ AA ကို အေျခစိုက္မႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တုံ႔ျပန္မည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ AA အေျခစိုက္မည္ကို လုံး၀လက္မခံေပ။

အျဖဴေရာင္နယ္ေျမျဖစ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအေျခခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခဳံေရးတို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရက ထိုက္သင့္သည့္ လုံၿခဳံေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း NRPC ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳးဝင္းက ေျပာဆိုသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ယင္းသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ အေျခအေနဟာ လက္နက္ကိုင္ၿပီးေတာ့ အခြင့္အေရးေတြေတာင္းဆိုေနမယ့္အစား ႏိုင္ငံေရးစားပြဲဝိုင္းကို လာေရာက္ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

AA ကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေျခခ်တည္ရွိေရးမွာ ၎တို႔၏ အဓိကရည္းမွန္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ လုံၿခဳံေအးခ်မ္းေရးအတြက္ AA က တာဝန္ယူမည္ဟု ခံယူထားေၾကာင္း ဗ္ိုလ္မႉးႀကီး ေက်ာ္ဟန္က ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ႏွစ္ဖက္လုံးက တပ္ေနရာခ်ထားေရးတြင္ အျငင္းပြားေနသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္က တိုက္ပြဲမ်ားရပ္ဆိုင္းေရး အလွမ္းေဝးေနဦးမည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်သူမ်ားလည္းရွိသည္။ လက္ရွိေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္ခင္ကလည္း တိုက္ပြဲျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးက်င္းပသည့္ညတြင္ပင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အရပ္သားငါးဦးအသက္ဆုံး႐ႈံးရျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနစဥ္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ေနျခင္းမွာ ထူးျခားသည့္ ျဖစ္ရပ္ေတာ့မဟုတ္။

“ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာမရလို႔။ သေဘာတူညီခ်က္ကလည္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူသည္ဆိုတာကလြဲလို႔ က်န္တာက မရွိဘူးဆိုေတာ့ နည္းနည္းခက္ပါတယ္” ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးစဥ္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္မႈအေပၚ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦးကမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနစဥ္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနစဥ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

AA သည္ လူထုႏွင့္နီးစပ္သည့္ ေနရာမ်ားမွတစ္ဆင့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္လာၿပီး ေက်း႐ြာမ်ားကို အေျခခ်ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ကလည္း ေသာင္းက်န္းသူ ႏွိမ္နင္းေရး စစ္ဆင္ေရးဆင္ႏႊဲခြင့္ရထားသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လုံးတြင္ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

“အဓိကကေတာ့ AA နဲ႔ တပ္မေတာ္ၾကားမွာ လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနတာက ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာ AA တပ္တည္ေဆာက္တဲ့ကိစၥေပါ့။ ဒီကိစၥကို ႏွစ္ဖက္ ၾကားထဲမွာ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္လို႔ မရဘူးေပါ့။ အဲဒီအေျခခံေပၚမွာေတာ့ ရခိုင္ ျပည္နယ္ထဲမွာ စစ္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အလားအလာကိုေတြ႕ရတယ္” ဟု ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦးက သုံးသပ္သည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကမူ ႏွစ္ဖက္လုံးက မိမိအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရပ္တည္ေနၾကသည့္ ပုံစံေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“တစ္ဖက္ကိုတစ္ဖက္ အျပစ္တင္ေနၾကရင္၊ အေလၽွာ႔မေပးၾကရင္၊ မၫွိႏႈိင္းၾကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္ အေျဖက ထြက္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ရခိုင္ ျပည္နယ္သည္ အျဖဴေရာင္နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ဝင္လာသည္ကို လက္မခံ။ AA ကလည္း ရခိုင္တပ္ ရခိုင္တြင္ရွိရမည္ဟု ခံယူထားသည္။ ယင္းကြာဟခ်က္ကို ၫွိႏႈိင္းမရလၽွင္ ရခိုင္ျပည္နယ္က တိုက္ပြဲျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္အရဆိုလၽွင္ တပ္မေတာ္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲသည့္ကာလ ကုန္ဆုံးသြားပါက ရခိုင္ျပည္နယ္မွလြဲ၍ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အေျခအေနေကာင္းႏိုင္သည့္ အလားအလာ ရွိသည္။

“တပ္မေတာ္လုပ္ထားတဲ့ Cease Fire သက္တမ္းကုန္သြားရင္ေတာင္ အခု ပုံမွန္အတိုင္းႏွစ္ဖက္လုံးက ထိန္းသိမ္းထားမယ္ဆိုရင္ တိုက္ပြဲအႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခေတာ့ မရွိဘူးဗ်” ဟု ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အေျခအေန ဆိုးမသြားေစရန္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အျမန္ဆုံးလုပ္ေဆာင္လုပ္ေဆာင္ကာ ၫွိႏႈိင္းအေျဖရွာၾကရန္လည္း ေထာက္ျပသူမ်ားရွိသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဆိုသည္မွအပ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ စစ္ေရးအရ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မရခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ တစ္ဆို႔ေနသည့္အေျခအေနမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ မၾကာခဏ ေတြ႕ဆုံၫွိႏႈိင္းေရးကိုမူ သေဘာတူႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အခ်က္ေၾကာင့္ပင္ အပစ္မရပ္ရေသးသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ နယ္ေျမတြင္ ေသနတ္သံခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ရွိလာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ေလာေလာဆယ္ တိုက္ပြဲရပ္ဖို႔ဆိုတာက သေဘာတူညီခ်က္တစ္စုံတစ္ရာရမွ ရပ္ႏိုင္မွာပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာတူတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လမ္းစေလးက်န္ေသးတယ္လို႔ပဲ ေျပာရမွာပါ” 

ေအအမ္တီ၊ ဇင္လင္းထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *